Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC 2019

Verslag, presentaties en video impressie van het 2019 congres van de American College of Cardiology (ACC), vanuit New Orleans, LA, VS

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - 8 apr. 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - 8 apr. 2019

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - 3 apr. 2019

Langetermijndata bevestigen veiligheid en effectiviteit van orale vs. IV antibiotica in linkszijdige endocarditis

3' educatie - 17 mrt. 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Aanzienlijk betere uitkomsten met TAVR vs. chirurgie in patienten met aortastenose

3' educatie - 16 mrt. 2019

Sterke voorkeur voor TAVR vs. operatie bij ernstige aortastenose

3' educatie - 17 mrt. 2019

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Weglaten van aspirine na korte DAPT duur is veilig in PCI patiënten

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut gedecompenseerd HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Adam DeVore, MD

Sterk gezuiverd omega-3 vetzuur verlaagt niet alleen eerste ischemische events, maar ook terugkerende events

3' educatie - 19 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Deepak L. Bhatt, MD

Cholesterolsyntheseremmer mogelijk aanvullende therapie voor statine in patiënten met hoog CV risico

3' educatie - 19 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Anne Carol Goldberg, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - 19 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Geen verschil in overleving met directe vs uitgestelde hartkatheterisatie na hartstilstand in NSTEMI patiënten

3' educatie - 19 mrt. 2019 - Jorrit Lemkes

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

Een eerste stap voor opsporing van AF met slimme draagbare technologie

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Matthew W. Martinez, MD

Leefstijlverbetering vormt de basis van de richtlijn voor primaire preventie

3' educatie - 16 mrt. 2019 - New Orleans, LA - Amit Khera, MD

Proof-of-concept: smartwatch detecteert AF terecht in 84% van de gevallen met onregelmatige pols

3' educatie - 15 mrt. 2019 - ACC 2019, New Orleans - Michael Valentine, MD

Nieuwe overkoepelende adviezen in de primaire preventierichtlijn om implementatie van advies te verbeteren

3' educatie - 15 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Donna Arnett, MD

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - 8 apr. 2019
In de MOMENTUM 3 trial werd de centrifugale-flow pomp HeartMate 3 vergeleken met de axiale-flow pomp HeartMate 2 in patiënten met gevorderd HF. Prof. Uriel bespreekt de bevindingen en implicaties van deze trial.

ACC 2019 In de MOMENTUM 3 trial werd de centrifugale-flow pomp HeartMate 3 vergeleken met de axiale-flow pomp HeartMate 2 in patiënten met gevorderd HF. Prof. Uriel bespreekt de bevindingen en implicaties van deze trial.

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - 8 apr. 2019
Voorgaande resultaten hebben voordeel in mortaliteit en HF ziekenhuisopname laten zien met MitraClip. Nieuwe data vullen de voorgaande resuitaten aan en tonen verbeterde kwaliteit van leven met MitraClip in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie.

ACC 2019 Voorgaande resultaten hebben voordeel in mortaliteit en HF ziekenhuisopname laten zien met MitraClip. Nieuwe data vullen de voorgaande resuitaten aan en tonen verbeterde kwaliteit van leven met MitraClip in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie.

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - 3 apr. 2019
Pulmonale arteriedruk-geleide behandeling van klasse III HF patiënten behaalde het primaire effectiviteitseindpunt en de twee veiligheidseindpunten na 1 jaar in de CardioMEMS post-approvaltrial.

ACC 2019 Pulmonale arteriedruk-geleide behandeling van klasse III HF patiënten behaalde het primaire effectiviteitseindpunt en de twee veiligheidseindpunten na 1 jaar in de CardioMEMS post-approvaltrial.

Langetermijndata bevestigen veiligheid en effectiviteit van orale vs. IV antibiotica in linkszijdige endocarditis

3' educatie - 17 mrt. 2019
Eerder zijn kortetermijnresultaten van de POET-studie gepresenteerd. Nu bevestigen langetermijnresultaten dat orale antibiotica even veilig en effectief zijn als IV-behandeling in patiënten met linkszijdige endocarditis.

ACC 2019 Eerder zijn kortetermijnresultaten van de POET-studie gepresenteerd. Nu bevestigen langetermijnresultaten dat orale antibiotica even veilig en effectief zijn als IV-behandeling in patiënten met linkszijdige endocarditis.

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019
Prof. Alexander vat de belangrijkste bevindingen van de AUGUSTUS trial in patiënten met AF en recent ACS/PCI samen. Apixaban gaf betere resultaten dan warfarine, en het ging beter met diegenen zonder vs. met aspirine.

ACC 2019 Prof. Alexander vat de belangrijkste bevindingen van de AUGUSTUS trial in patiënten met AF en recent ACS/PCI samen. Apixaban gaf betere resultaten dan warfarine, en het ging beter met diegenen zonder vs. met aspirine.

Aanzienlijk betere uitkomsten met TAVR vs. chirurgie in patienten met aortastenose

3' educatie - 16 mrt. 2019
PARTNER-3 onderzocht transcatheter aortaklepvervanging (TAVR) als alternatief voor chirurgie in patiënten met aortastenose en een laag operatierisico. De zeer positieve resultaten hebben grote impact op de praktijk.

ACC 2019 PARTNER-3 onderzocht transcatheter aortaklepvervanging (TAVR) als alternatief voor chirurgie in patiënten met aortastenose en een laag operatierisico. De zeer positieve resultaten hebben grote impact op de praktijk.

Sterke voorkeur voor TAVR vs. operatie bij ernstige aortastenose

3' educatie - 17 mrt. 2019
 Janet Wyman vat de resultaten samen van de PARTNER 3 studie, die TAVR met operatie vergeleek bij patiënten met ernstige aortastenose. De resultaten hebben grote gevolgen voor het behandelplan en de communicatie hierover met deze patiënten.

ACC 2019 Janet Wyman vat de resultaten samen van de PARTNER 3 studie, die TAVR met operatie vergeleek bij patiënten met ernstige aortastenose. De resultaten hebben grote gevolgen voor het behandelplan en de communicatie hierover met deze patiënten.

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan
In diabetespatiënten resulteerde gebruik van dapagliflozine in klinisch voordeel ongeacht ejectiefractie en CV sterfte en totale mortaliteit waren sterk verlaagd in HFrEF patiënten.

ACC 2019 In diabetespatiënten resulteerde gebruik van dapagliflozine in klinisch voordeel ongeacht ejectiefractie en CV sterfte en totale mortaliteit waren sterk verlaagd in HFrEF patiënten.

Weglaten van aspirine na korte DAPT duur is veilig in PCI patiënten

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt
Twee trials toonden aan dat stoppen van asprine na 1 of 3 maanden DAPT en continuering met P2Y12 remmer monotherapie ongevaarlijk is met minder bloedingen in patiënten die PCI ondergingen.

ACC 2019 Twee trials toonden aan dat stoppen van asprine na 1 of 3 maanden DAPT en continuering met P2Y12 remmer monotherapie ongevaarlijk is met minder bloedingen in patiënten die PCI ondergingen.

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut gedecompenseerd HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Adam DeVore, MD
Adam DeVore vat de resultaten van een open-label extensiestudie van PIONEER-HF samen. In deze studie werd het effect van sacubitril/valsartan in acuut gedecompenseerd HF bevestigd, met het grootste geobserveerde voordeel wanneer tijdens ziekenhuisopname gestart werd.

ACC 2019 Adam DeVore vat de resultaten van een open-label extensiestudie van PIONEER-HF samen. In deze studie werd het effect van sacubitril/valsartan in acuut gedecompenseerd HF bevestigd, met het grootste geobserveerde voordeel wanneer tijdens ziekenhuisopname gestart werd.

Echocardiografische voorspellers van klinische uitkomsten in patiënten met HF en ernstige secundaire mitrale regurgitatie

Nieuws - 21 mrt. 2019

ACC 2019 In een echocardiografische substudie van de COAPT trial werden voorspellers van slechte uitkomsten bestudeerd in patiënten met ernstige secundaire mitrale regurgitatie.

Vroege initiatie van ARNI in het ziekenhuis na ADHF verbetert uitkomsten in HFrEF

Nieuws - 20 mrt. 2019

ACC 2019 Een open-label extensiestudie van de PIONEER-HF trial toonde aan dat initiatie van sacubitril/valsartan (S/V) in het ziekenhuis klinische uitkomsten verbetert na ADHF in HFrEF patiënten, in vergelijking met initiatie van enalapril in het ziekenhuis gevolgd door S/V.