Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes Educatie Service 6

Nieuws - 8 aug. 2010


Diabetes Literatuur service 6


De Diabetes Educatie Service is een service van sanofi-aventis aan de medische professie en houdt u op de hoogte van actuele resultaten en ontwikkelingen op het gebied van insulinetherapie bij diabetes mellitus.

BASAAL PLUS insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2.

De volgende stap als basaleinsuline + orale medicatie niet meer voldoende is.Introductie


Patiënten met diabetes mellitus type 2 die onvoldoende gereguleerd zijn met orale bloedglucoseverlagende middelen of orale medicatie plus basale insuline, kunnen klinisch relevante verbeteringen in het HbA1c bewerkstelligen met de intensivering van hun insulinetherapie. Van belang daarbij zijn de postprandiale glucoseregulatie en het tijdig intensiveren van de insulinetherapie. Patiënten kunnen dan omgezet worden op een zogeheten basaal-bolus regime.

Bij een niet-optimale regulatie kan er overgegaan worden op tweemaal daags premix insuline (met handhaving van metformine). Dit heeft als voordeel dat twee maaltijdgebonden postprandiale glucosepieken worden opgevangen.

In deze editie wordt aan de hand van literatuur aangetoond dat met deze basaalbolustherapie voor een groot deel van de patiënten een aanvaardbare glycemische instelling behaald kan worden en dat zelfs premix insuline tot driemaal daags geïntensiveerd kan worden. Tevens wordt er een overzicht gegeven van een van de eerste studies waarbij de effectiviteit en veiligheid van het basaal PLUS regime is onderzocht bij patiënten met diabetes type 2 (OPAL studie).Download PresentatieDownload Presentatie notitiesPreview Presentatie

Klik op de slide om te vergroten
BASAAL PLUS insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2

Inhoud

INSULINE

Verstoorde glucose homeostase: diabetes mellitus type 2

Intensieve behandeling: UKPDS

Intensieve behandeling: UKPDS

Intensieve behandeling: UKPDS

Intensieve behandeling: UKPDS

Intensieve behandeling: UKPDS

Intensieve behandeling: ADVANCE

Intensieve behandeling: ACCORD

Onvoldoende tijdige therapeutische intensivering

Uitstel insulinetherapie

Inhoud

Lower levels of glycaemia at the time of initial therapy are associated with lower A1C levels over time and decreased long-term complications

Indeling medicatie volgens ADA/EASD

Behandeling DMT2 volgens ADA/EASD

Behandeling DMT2 volgens ADA/EASD

Waarom starten met een basale insuline?

Werkingsprofiel insuline

Aantal hypoglycemieën bij DMT1 en DMT2

Behandeling DMT2 volgens ADA/EASD (1)

Behandeling DMT2 volgens ADA/EASD (2)

Basaal PLUS maakt individuele aanpassing mogelijk

Voorbeeldschema Basaal PLUS regime

Basaal PLUS regime

Inhoud

Basaal PLUS behandeling bij DMT2

Opal studie

Opal studie

Opal studie

Basaal PLUS regime

Deel deze pagina met collega's en vrienden: