Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HOKUSAI VTE: Edoxaban non-inferieur aan warfarine, met minder bloedingen

Nieuws - 1 sep. 2013


Treatment of venous thromboembolism, the Hokusai VTE study

Gepresenteerd door: Harry BULLER (Amsterdam, NL)
 

Achtergrond

De Hokusai VTE studie is een fase III trial die de effectiviteit van heparine/edoxaban tosylate (DU176b) versus heparin/warfarin evalueerde in de preventie van terugkerende bloedstolsels bij patiënten met acute symptomatische diepe vene bloedstolsels in de benen en/of bloedstolsels in de longen. Een bredere patiëntengroep werd bestudeerd dan in eerdere recente trials die orale anticoagulantia onderzochten, inclusief een grote groep patiënten met longembolie (PE) en rechter ventrikel dysfunctie, alsmede een subgroep (20%) met een hoog risico op bloedingen als gevolg van een nierstoornis en een laag lichaamsgewicht.
In totaal 4921 patiënten met VTE en 3319 met PE ontvingen in eerste instantie low molecular weight heparine (LMWH) en werden gerandomiseerd naar ofwel 60 mg edoxaban, of standaardbehandeling met warfarine, voor 3 tot 12 maanden.


Belangrijkste resultaten

  • Edoxaban was non-inferieur aan warfarine ten aanzien van het primaire effectiviteitseindpunt van terugkerende symptomatische VTE (3.2% vs. 3.5%, P<0.001).
  • In de PE-subgroep met aanwijzing voor rechter ventrikeldysfunctie was de effectiviteit van endoxaban superieur aan warfarine (3.3% vs. 6.2%, HR: 0.52).
  • Ten aanzien van de veiligheid gaf edoxaban minder klinisch relevante bloedingen dan warfarine (8.5% vs. 10.3%, P=0.004).
  • Bij halvering van de dosis (tot 30mg edoxaban) in patiënten met een hoog bloedingsrisico was de effectiviteit behouden (3.0% vs. 4.2%), terwijl minder bloedingen werden gezien bij edoxaban dan in de warfarinegroep (7.9% vs. 12.8%).
     


Conclusie

Het LMW heparine/edoxaban regime bleek non-inferieur aan standaardtherapie in de preventie van terugkerende VTE, met minder klinisch relevante bloedingen na behandeling met edoxaban. De effectiviteit bleek consistent tussen subgroepen van patiënten met DVT en PE. Gezien de effectiviteit van standaardtherapie van 90% was non-inferioriteit het doel van de studie. De goede uitkomsten van edoxaban ten opzichte van warfarine zijn goed nieuws in de queeste naar een eenvoudigere behandeling van VTE.
Bij aanpassing van de dosis in een subgroep met een hoog bloedingsrisico bleef de effectiviteit behouden, en dit bleek veiliger dan warfarine.
In de paneldiscussie werd genoemd dat een bepaald patroon van bloedingen bij behandeling met vitamine K-antagonisten inmiddels wordt geaccepteerd. Er zijn nu aanwijzingen dat deze bloedingen het gevolg zijn van het werkingsmechanisme (gebrek aan factor VII) van warfarine, dat dit sommige van deze bloedingen veroorzaakt, terwijl de nieuwe antistollingsmiddelen dit effect niet hebben.
Eerdere studies hebben injecteerbare heparine weggelaten uit de behandeling, maar de Hokusai-VTE laat zien dat het niet verstandig is om na te laten heparine te geven aan hoogrisico subgroepen. 


Webcast • ESC Amsterdam 2013

HOKUSAI: mooie behandelstrategie VTE

ESC Journaal  In de eerste Hot Line van de ESC werd de HOKUSAI-studie gepresenteerd door prof. Harry Büller (AMC). Edoxaban blijkt een 'mooie behandelstrategie' voor veneuze trombo-embolie (VTE).
Download Buller HOKUSAI 2013 cvgk.pptx


Deel deze pagina met collega's en vrienden: