Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gevarieerd, levendig programma tijdens het ‘WCN needs you’ congres

Amsterdam, 19-20 november 2015

Nieuws - 20 nov. 2015

In lijn met de titel van het WCN congres - ‘WCN needs you’ -, was er veel aandacht voor de noodzaak van samenwerking, betrokkenheid en commitment voor het uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. De eerste sessie onderstreepte de impact van het werk door alle betrokkenen. Drie vertegenwoordigers van de TIMI-groep van de Harvard Medical School (Boston, MA, VS) waren naar Amsterdam gekomen om hun werkwijze te delen. Én om de WCN veelvuldig te complimenteren, aangezien de WCN één van de grootste en betrouwbaarste bijdragen levert aan de grote internationale multicenter TIMI-studies.
Dr. Marc Sabatine (chairman van de TIMI Study Group) zette uiteen welke methoden en voorwaarden volgens de TIMI-groep leiden tot hoogwaardig onderzoek. Al sinds de eerste studie probeert de TIMI-groep studies zo op te zetten dat deze niet alleen inzicht geven in effectiviteit en veiligheid van een middel, maar ook mechanistische inzichten opleveren. Dr. David Morrow (Director TIMI Biomarker Program) liet vervolgens zien wat deze werkwijze in de geschiedenis van de TIMI-groep al heeft opgeleverd, inclusief hoe de resultaten klinische richtlijnen hebben beïnvloed. Polly Fish (Director of TIMI Operations) gaf vervolgens inzicht in hoe de continue hoge kwaliteit wordt bewerkstelligd, mede dankzij de toewijding van partners als de WCN.
Astrid Schut (managing director WCN) gaf het WCN-perspectief van deze samenwerking. Ze vatte samen waarom onderzoekers graag aan TIMI-studies meewerken: je kunt de kliniek zien in het protocol.
De aanwezigheid van de TIMI-delegatie werd nog benut voor discussie: naar aanleiding van korte prestentaties wierpen ‘Dutch research masters’ stellingen op over de huidige stand van zaken onderzoeksland, waarover de Nederlanders met de Amerikanen in gesprek gingen.
 
’s Middags waren er State-of-the-art lectures over PCSK9-remming, hartfalenbehandeling over 5 jaar en DAPT als langetermijn secundaire preventie na ACS. Een nieuw onderdeel op het programma was een rodeo-sessie, waarin cardiologen met een mening mochten proberen 8 minuten de aandacht van het publiek vast te houden met een onderwerp naar keuze. Het risico bestond dat het publiek met stemkastjes liet weten dat de aandacht verslapte. Dat leverde een levendige sessie op met originele visies en pittige stellingnames over een carrière als cardioloog, waar ruimte is voor verbetering in de klinische praktijk, en een minder hoogdravende visie over man-vrouwverschillen.
Tijdens het eten en op de klanken van Hans Dulfer werd ongetwijfeld doorgepraat over de nieuwe inzichten, en werden samenwerkingen onderstreept met synchrone dansmoves.
 
Het vrijdagprogramma omvatte dit jaar naast het bekende Lagerhuisdebat en informatieve sessies voor de researchprofessionals, ook een live registratie van een PCI-procedure. Er was een directe verbinding met het Meander Ziekenhuis in Amersfoort, waar we zagen hoe dr. Fabrizio Spanó een PCI uitvoerde. De details van en overwegingen bij de procedure werden door een panel in Amsterdam met dr. Spanó en dr. Bart de Smet in Amersfoort besproken. Voor velen in de zaal was het waarschijnlijk de eerste keer dat zij een dergelijke procedure (succesvol!) uitgevoerd zagen worden.
 
In de middag werd de tweede WCN Onderzoeksprijs uitgereikt aan Anneliene te Riele, voor haar onderzoek naar familiescreening bij aritmogene rechterventrikel dysplasie/cardiomyopathie.
Daarna gaf mr. André Rouvoet als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland het Chairman’s Choice Lecture. Zijn overzicht van hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit en de achterliggende redenen, riep allerlei vragen en discussie op over ervaringen en ergernissen uit de klinische praktijk van de aanwezige artsen. Ook passeerden diverse dilemma’s – al dan niet met een financieel tintje – en mogelijke oplossingen hiervoor, de revue.
 
Prof.dr. Pieter Doevendans presenteerde tot slot de plannen van het ICIN (Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland) Netherlands Heart Institute in nieuwe vorm.
Net als op donderdag waren er parallelsessies over lopende studies. Bijgepraat en hopelijk met nieuwe motivatie ging iedereen huiswaarts. Om een indruk te krijgen van het gevarieerde programma kunt u de korte filmpjes met enkele sprekers bekijken, die binnenkort op deze site worden geplaatst.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: