Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere LDL-c variabiliteit geassocieerd met verminderde cognitieve functie

Literatuur - Smit RAJ et al., Circulation 2016

Higher Visit-to-Visit Low-Density Lipoprotein Cholesterol Variability Is Associated With Lower Cognitive Performance, Lower Cerebral Blood Flow, and Greater White Matter Hyperintensity Load in Older Subjects

 
Smit RAJ, Trompet S, Sabayan B, et al.
Circulation 2016;134:212-221
 

Achtergrond

Recentelijk is aangetoond dat variabiliteit van LDL-c gehaltes is geassocieerd met het risico op coronaire en andere cardiovasculaire events, stroke en mortaliteit, onafhankelijk van gemiddelde LDL-c waardes: grotere visit-to-visit variabiliteit is geassocieerd met een hoger risico op het krijgen van events (1). Het is echter nog niet bekend of deze variatie ook geassocieerd is met cognitieve vaardigheden.
 
Hiertoe werden 4428 deelnemers van de PROSPER (PROspective Study of Pravastatin in Elderly at Risk) studie geanalyseerd, en daarbij de nuchtere visit-to-visit LDL-c variatie bepaald alsmede de associatie met de cognitieve functie. Daarnaast werd ook gekeken naar het verband tussen LDL-c variatie en het volume van de hippocampus, cerebrale bloedstroom en de mate van hyperintensiteit van de witte stof, in een MRI substudie (n = 535).
 
In de PROSPER studie werden patiënten behandeld met pravastatine en werden LDL-c waardes gemeten op 0, 3, 6, 12 en 24 maanden na follow-up, echter werden baseline metingen uit de analyse geëxcludeerd. Na 30 maanden werd cognitieve functie getest, door middel van 4 cognitieve metingen: direct en vertraagd herinneren (‘picture-word learning test), ‘stroop colour and word test’ en de ‘letter-digit coding test’.
 

Belangrijkste resultaten

  • Pravastatine verminderde zowel het gemiddelde LDL-c niveau (-1.18 mmol/L, 95%CI: -1.14 tot -1.22) als de gemiddelde LDL-c variabiliteit (-0.02 mmol/L, 95%CI: -0.01 tot -0.04).
  • In een gecorrigeerd model was een hogere LDL-c variabiliteit geassocieerd met lagere cognitieve scores in beide groepen: een dalende trend werd gezien in het aantal directe herinneringen in laagste vs. middelste vs. hoogste LDL-c variabiliteits-tertiel voor placebo (9.60, 9.38, 9.36, P trend = 0.002) en pravastatine (9.38, 9.36, 9.08, P trend = 0.006); aantal vertraagde herinneringen (placebo: 10.36, 10.03, 9.97, P trend = 0.001 en pravastatine: 10.14, 10.00, 9.46, P trend < 0.001); ‘Stroop test’ (placebo: 65.06, 68.00, 68.00 seconden, P trend = 0.017 en pravastatine: 65.17, 64.70, 67.54 seconden, P trend = 0.11); ‘Letter-digit coding test’ aantallen (placebo: 23.05, 22.29, 22.39, P trend = 0.20 en pravastatine: 22.41, 22.81, 21.72, P trend = 0.029).
  • Er werd geen interactie gezien tussen LDL-c variabiliteit en pravastatinebehandeling voor de verschillende cognitieve uitkomsten.
  • De LDL-c variatie was niet geassocieerd met het volume van de hippocampus.
  • In een gecorrigeerd model was een hogere LDL-c variabiliteit geassocieerd met een lager totale cerebrale bloedstroom in zowel de placebo als de pravastatine groep (respectievelijk 46.95, 47.21, 44.12 ml/min/100ml, P trend = 0.031 en 48.80, 49.89, 47.33 ml/min/100ml, P trend = 0.050), met meer hyperintensiteit van de witte stof in de pravastatine groep (4.50, 6.88, 8.43 ml, P trend = 0.046), maar niet in de placebogroep.

    Download Smit circulation 2016 CVGK .pptx
 

Conclusie

Een hogere visit-to-visit LDL-c variabiliteit in oudere patiënten met risico op cardiovasculaire ziekten, was geassocieerd met een lagere cognitieve functie, lagere cerebrale bloedstroom en meer hyperintensiteit van de witte stof. Dit suggereert dat LDL-c variabiliteit een bruikbare prognostische marker is voor verscheidene klinische voorspellingen.
 
Vind dit artikel online op Circulation
 

Referenties

1. Bangalore S, Breazna A, DeMicco DA, et al; TNT Steering Committee and Investigators. Visit-to-visit lowdensity lipoprotein cholesterol variability and risk of cardiovascular outcomes: insights from the TNT trial. J Am Coll Cardiol. 2015;65:1539–1548. doi: 10.1016/j.jacc.2015.02.017.


 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: