Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zeer laag LDL is veilig en effectief bij hoog-risico ACS-patiënten

Literatuur - Giugliano RP, et al, JAMA cardiol. 2017

Long-term Safety and Efficacy of Achieving Very Low Levels of Low-Density Lipoprotein Cholesterol: A Prespecified Analysis of the IMPROVE-IT Trial

 
Giugliano RP, Wiviott SD, Blazing MA, et al.
JAMA Cardiol. 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

De IMPROVE-IT studie toonde aan dat de combinatie van ezetimibe en simvastatine de cardiovasculaire (CV) uitkomsten in patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) verbeterde ten opzichte van simvastatine monotherapie [1]. Er zijn echter zorgen omtrent het extreem verlagen van cholesterol, omdat er data zijn die een verhoogd risico op kanker, intracraniële bloedingen en sterfte laten zien en daarnaast experimentele data suggereren dat hoge-dosering statines mogelijk tot hersen- en optische pathologie kunnen leiden [2-5].
 
In deze vooraf gespecificeerde analyse werden de veiligheid en effectiviteit van zeer lage LDL-c niveaus (<30 mg/dL) op maand 1 bepaald. Hierbij werd gebruik gemaakt van data van 15.281 patiënten uit de IMPROVE-IT studie. Patiënten werden onderverdeeld op basis van LDL-c kwartielen op maand 1 (<30, 30-49, 50-69 en ≥70 mg/dL).
 

Belangrijkste resultaten

  • Een LDL-c niveau <30 mg/dL op maand 1 werkt bereikt door 6.4% van de patiënten en hun tijd-gewogen gemiddelde LDL-c niveau gedurende een mediane follow-up van 6 jaar was na randomisatie 34 mg/dL (IQR 27-44 mg/dL).
  • De frequentie van nieuwe, verslechtering of terugkeer van maligniteiten was 9.0%, 8.6%, 8.7% en 7.5% (niet-gecorrigeerde P trend = 0.04) voor de 4 LDL-c groepen van laag naar hoog. Dit was echter niet meer statistisch significant na correctie van baseline eigenschappen (gecorrigeerde P trend=0.14).
  • Er waren geen verschillen in de vooraf gespecificeerde veiligheidseindpunten ernstige spierevents, verhoging van aminotransferaseniveaus >3x het normale niveau (2.2% voor LDL-c <30 mg/dL en 1.8-2.1% voor de andere 3 groepen), bijwerkingen van de galblaas (3.6% voor LDL-c <30 mg/dL en 3.2-3.6% voor de andere 3 groepen), neurocognitieve events (2.1% voor LDL-c <30 mg/dL en 2.3-2.9% voor de andere 3 groepen), hemorragische stroke (0.3% voor LDL-c <30 mg/dL en 0.4-0.9% voor de andere 3 groepen), hartfalen waarbij hospitalisatie noodzakelijk was (4.6% voor LDL-c <30 mg/dL en 3.4-4.2% voor de andere 3 groepen) of niet-CV sterfte (5.8% voor LDL-c <30 mg/dL en 4.9-5.6% voor de andere 3 groepen).
  • Er waren geen verschillen in gecorrigeerd risico voor staar-gerelateerde bijwerkingen tussen de groepen vergeleken met de referentiegroep met LDL-c ≥70 mg/dL (OR voor <30 mg/dL 1.12, 95% CI 0.78-1.62, OR voor 30-49 mg/dL 1.20, 95% ci 0.96-1.50, OR voor 50-69 mg/dL 1.08, 95% CI 0.86-1.34).
  • In de zeer lage LDL-c groep was de niet-gecorrigeerde Kaplan-Meier frequentie van het primaire effectiviteitseindpunt (CV sterfte, myocardinfarct of stroke) op 7 jaar 31.9% ten opzichte van 36.0% voor patiënten die een LDL-c niveau ≥70 mg/dL hadden op maand 1 (gecorrigeerde HR 0.79, 95% CI 0.69-0.91, P<0.001).
 

Conclusie

Zeer laag LDL-c na 1 maand was geassocieerd met een vergelijkbaar veiligheidsprofiel als hogere LDL-c niveaus. Bovendien was LDL-c verlaging beneden de aanbevolen streefwaardes zelfs geassocieerd met verdere numerieke reductie van CV events. Deze resultaten ondersteunen het gebruik van intensievere lipidenverlagende therapie bij zeer hoog-risico post-ACS-patiënten.
 
Vind deze publicatie online op JAMA Cardiol
 

Referenties

1. Cannon CP, BlazingMA, Giugliano RP, et al; IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387-2397.
2. Kritchevsky SB. Dietary lipids and the low blood cholesterol-cancer association. Am J Epidemiol. 1992;135(5):509-520.
3. Neaton JD, Blackburn H, Jacobs D, et al; Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Serum cholesterol level and mortality findings for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Arch Intern Med. 1992;152(7):1490-1500.
4. Tirschwell DL, Smith NL, Heckbert SR, et al. Association of cholesterol with stroke risk varies in stroke subtypes and patient subgroups. Neurology. 2004;63(10):1868-1875.
5. Berry PH, MacDonald JS, Alberts AW, et al. Brain and optic system pathology in hypocholesterolemic dogs treated with a competitive inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase. Am J Pathol. 1988;132(3):427-443.
 


 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: