Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verschillen in richtlijnen over statinebehandeling beïnvloeden preventie ASCVD events

Comparison of Five Major Guidelines for Statin Use in Primary Prevention in a Contemporary General Population

Literatuur - Mortensen MB and Nordestgaard BG. - Ann Intern Med 2018;168(2):85-92

Achtergrond

Statinebehandeling is erg belangrijk voor de preventie van atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD), en momenteel zijn er vijf belangrijke gepubliceerde richtlijnen met aanbevelingen over hoe statines ingezet moeten worden:

Hoewel alle richtlijnen gebaseerd zijn op hetzelfde bewijs, verschillen ze aanzienlijk in hun aanbevelingen. De impact van deze verschillen in de klinische praktijk is niet bekend. Deze studie evalueerde de klinische prestatie van de vijf belangrijkste statinetherapierichtlijnen in 45750 deelnemers van de Copenhagen General Population Study (CGPS), een lopende prospectieve cohortstudie in de Deense algemene bevolking [6].

In aanmerking komende deelnemers waren 40-75 jaar oud, vrij van ASCVD, zonder statinebehandeling bij baseline, en hadden een follow-up van minimaal 5 jaar. Het potentiële effect van elke richtlijn op ASCVD preventie in de algemene bevolking in 10 jaar follow-up werd geschat bij gebruik van hoge-intensiteit statines (uitgaande van 50% LDL-c daling) of met matige-intensiteit statines (uitgaande van 30% LDL-c daling), waarbij werd gerekend met 25% daling van ASCVD events per 1 mmol/L (38.7 mg/dL) LDL-c daling. ASCVD events werden gedefinieerd als niet-fataal MI, fataal CHD en beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Of personen in aanmerking komen voor statinetherapie verschilt aanzienlijk tussen de vijf belangrijkste richtlijnen, en dit heeft effect op de mogelijke preventie van ASCVD events, wat een functie is van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor statines. Er vanuit gaande dat statinebehandeling te verwaarlozen schade aanbrengt en goedkoop is, bevelen de auteurs aan om de ACC/AHA of de CCS richtlijnen toe te passen, in plaats van de ESC/EAS of USPSTF richtlijnen, om meer ASCVD events te voorkomen.

Redactioneel commentaar

In zijn redactioneel commentaar [7] benoemt Mancini de complexiteit van het ontwikkelen van medische richtlijnen. Hij merkt op dat verschillen in aanbevelingen ‘de prioriteiten, voorkeuren, lokale behoeften, en praktische realiteiten van bedoelde gebruikers weerspiegelen.’ Hij benoemt beperkingen van de Mortensen et al studie, waaronder het gebruik van ASCVD eindpunten die afwijken van die gebruikt in de richtlijnen, het alleen modelleren van relatieve LDL-c dalingen, en het gebrek aan onderzoek naar mogelijke schade en kosten van de therapie. Hij besluit: “Dus, hoewel iedere organisatie door moet gaan met het evalueren van de wetenschap op een manier die relevant is voor de eigen prioriteiten en de realiteit (inclusief economische aspecten) van de setting waarin hun artsen praktijk voeren, benadrukken Mortensen en Nordestgaard hoe van benaderingen die breder statinegebruik voor primaire preventie stimuleren en nadruk leggen op grotere LDL-c dalingen, verwacht kan worden dat ze een grotere daling van ASCVD events bereiken. Ze motiveren ons om de onderzoeken of de risicoalgoritmes vervangen moeten worden door meer geavanceerde risicocalculatoren of door de simpelere benaderingen van gerandomiseerde studies.”

Referenties

Toon referenties

Download slide Vind dit artikel online op Ann Intern Med

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: