Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1 analoog vermindert belangrijke CV uitkomsten in patienten met atherosclerotisch meervatslijden

Effect of Liraglutide on Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Polyvascular Disease. Results of the LEADER Trial

Literatuur - Verma S, Bhatt DL, Bain SC, et al. - Circulation 2018;137:2179–2183

Introductie en methoden

In de LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results) verminderde de GLP-1 analoog liraglutide CV events bij patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) met een hoog CV risico [1].

In deze post-hoc analyse van LEADER werden de effecten van liraglutide beoordeeld bij patiënten met of zonder atherosclerotische meervatslijden in meer dan 1 vaatbed (coronair, cerebrovasculair en perifeer).

LEADER was een gerandomiseerde trial van liraglutide (1,8 mg of maximaal getolereerde dosis) versus placebo bij 9340 patiënten met T2DM en hoog CV risico (mediane follow-up: 3,8 jaar). De primaire uitkomst was MACE, een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte. De belangrijkste secundaire uitkomst (uitgebreide MACE) omvatte ook ziekenhuisopname voor onstabiele angina, coronaire revascularisatie of ziekenhuisopname voor hartfalen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met T2DM en gedocumenteerde atherosclerotische CVD was de aanwezigheid van meervatslijden geassocieerd met een hoger CV risico in vergelijking met patiënten met eenvatslijden. Liraglutide verminderde consequent belangrijke CV uitkomsten in beide groepen.

Referenties

Toon referenties

Download 2 Vind dit artikel online op Circulation

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: