Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV gezondheidsscores dalen en CVD aantallen stijgen in de VS

Twenty-Year Trends in the American Heart Association Cardiovascular Health Score and Impact on Subclinical and Clinical Cardiovascular Disease: The Framingham Offspring Study

Literatuur - Enserro DM, Vasan RS, Xanthakis V, et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7:e008741.

Introductie en methoden

Hoewel CV mortaliteit is afgenomen, veroorzaakt CVD nog steeds hoge zorgkosten in de VS. De ideale CV gezondheid, gedefinieerd door de American Heart Association (AHA), is geassocieerd met verminderde subklinische en incidente CVD [1-3]. De temporele trend in ideale CV gezondheid van Amerikanen is echter niet bekend en zou in de afgelopen 20 jaar mogelijk zijn afgenomen, deels als gevolg van de toenemende mate van obesitas.

In deze analyse van een groot op de gemeenschap gebaseerd sample uit de Framingham Heart Study [4] werden temporele trends in de ideale CV gezondheid geëvalueerd en hun associatie met subklinische/openlijke CVD en sterfte werd beoordeeld. 4139 Framingham Offspring-cohortdeelnemers die tussen 1991 en 2008 minimaal één examencyclus bijwoonden, werden ingeschreven. De exclusiecriteria omvatten prevalente CVD, serumcreatinineniveaus ≥2 mL/dL, BMI<18.5 kg/m2, missende componenten van de CV gezondheidsscore en extreem hoge lipidenwaarden. Na toepassing van de exclusiescriteria bestond het studiesample uit 3460 deelnemers.

De (AHA) CV gezondheidsscore werd berekend op basis van 7 variabelen (BMI, rookstatus, fysieke activiteit, dieet, nuchtere glucosespiegels, bloeddruk en totaal cholesterolniveau). Elke variabele werd gescoord met 2 indien ideaal, terwijl een score van 1 werd gegeven voor een tussenliggende status en een score van 0 voor een slechte status. Het dieet werd geëvalueerd met de voedselfrequentievragenlijst en de fysieke activiteit met een op vragenlijst gebaseerde index en de Paffenberger-vragenlijst.

Subklinische aandoeningen werd als een diagnose beschouwd als deelnemers ten minste één van de volgende hadden: verhoogde intima mediadikte van de carotis of stenose, linkerventrikelhypertrofie of systolische dysfunctie, verminderde enkel-brachiale index of microalbuminurie. De uitkomsten van interesse waren incidentie van totale sterfte of het eerste CV event, inclusief beroerte of voorbijgaande beroerte, myocardinfarct, coronaire insufficiëntie, angina pectoris, claudicatio intermittens of hartfalen

Belangrijkste resultaten

Conclusie

CV gezondheidsscores, gedefinieerd door de AHA, zijn afgenomen in de laatste 20 jaar bij Amerikaanse individuen, resulterend in een verhoogd risico op het ontwikkelen van subklinische aandoeningen en incidente CVD, evenals totale sterfte. Deze resultaten suggereren dat het nodig is het volksgezondheidsbeleid en de gemeenschapsgerichte inspanningen om de scores voor CV gezondheid in de VS te verbeteren, te intensiveren.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: