Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4 remmer is veilig bij post-ACS patiënten met T2DM, zelfs in de hoogrisicoperiode

Early and Chronic Dipeptidyl-Peptidase-IV Inhibition and Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus After an Acute Coronary Syndrome: A Landmark Analysis of the EXAMINE Trial

Literatuur - Sharma A, Cannon CP, White WB, et al. - J Am Heart Assoc.2018;7:e007649

Introductie en methoden

Patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) hebben een bijzonder hoog risico op terugkerende events en ziekenhuisopname met hartfalen (HHF) binnen de eerste 6 maanden na een acuut coronair syndroom (ACS) [1-3]. CV veiligheid van dipeptidyl-dipeptidase-4 (DPP-4) remmers bij T2DM patiënten, van randomisatie tot 6 maanden na ACS of 6 maanden tot het einde van de follow-up, is niet voldoende geëvalueerd.

In deze landmark analyse van de EXAMINE trial (Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin Versus Standard of Care) werd de last van vasculaire en HF events post-ACS in de vroege (binnen 6 maanden) en late perioden (na 6 maanden) beoordeeld. Bovendien werd geëvalueerd of het risico op CV events, waaronder HF, geassocieerd is met vroege (binnen 6 maanden) en late (na 6 maanden) DPP-4 remming met alogliptine.

EXAMINE [4,5], een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, niet-inferioriteitsstudie, includeerde 5380 stabiele T2DM patiënten 15-90 dagen post-ACS, die willekeurig werden toegewezen om alogliptine of placebo te krijgen. Patiënten met eindstadium nierziekte op dialyse, NYHA klasse IV HF, refractaire angina, ongecontroleerde aritmieën, significante hartklepaandoening of ernstige ongecontroleerde hypertensie werden uitgesloten. De mediane follow-up tijd was 18 maanden. Het gecombineerde primaire eindpunt was de tijd tot CV sterfte of myocardinfarct (MI) of beroerte. Andere eindpunten waren revascularisatie voor onstabiele angina (RUA) en HHF.

Belangrijkste resultaten

Binnen de eerste 6 maanden na ACS had 5.3% van de patiënten het primaire eindpunt ondervonden vergeleken met 8.1% in de late fase, terwijl 7.8% het samengestelde eindpunt van totale mortaliteit/niet-fatale MI/niet-fatale beroerte/ RUA/HHF ondervonden binnen de eerste 6 maanden na ACS vergeleken met 11.6% in de late periode.

In vergelijking met placebo:

Conclusie

In vergelijking met placebo verhoogde alogliptine het CV risico niet bij T2DM patiënten van randomisatie tot 6 maanden post-ACS of later. Omdat T2DM patiënten een grote last van klinische events ervaren in de vroege periode na ACS, zijn verdere studies nodig om de veiligheid van antihyperglycemische therapieën die in deze periode zijn geïnitieerd te waarborgen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: