Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zelfs in normotensieve jongere zwarten is risico op hypertensie hoger dan in witten

Cumulative Incidence of Hypertension by 55 Years of Age in Blacks and Whites: The CARDIA Study

Literatuur - Thomas SJ, Booth JN, Dai C, et al. - J Am Heart Assoc. 2018;7:e007988

Introductie en methoden

Bestaande data laten zien dat zwarte individuen een verhoogde bloeddruk (BP), een verhoogd risico op hypertensie, en een hogere prevalentie van hypertensie hebben dan witte individuen. Er zijn echter maar beperkte data beschikbaar uit longitudinale studies om de cumulatieve incidentie (CI) van hypertensie van jonge adolescentie tot middelbare leeftijd te meten [1-3].

In deze analyse van de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) studie [4] is de CI van hypertensie gemeten in zwarte en witte volwassenen van 18-30 jaar, die zijn gevolgd tot een leeftijd van 55 jaar. Ook werden risicofactoren voor hypertensie geïdentificeerd, die mogelijk een waardevolle betekenis hebben voor primaire preventie.

In de CARDIA studie werden 5115 zwarte en blanke individuen van een leeftijd van 18-30 jaar ingeschreven tussen 1985 en 1986. Voor de huidige analyse werden deelnemers met valide, klinische baseline BP metingen en met een minimale follow up van een jaar geïncludeerd, en diegenen die een systolische BP (SBP)<130 mmHg en diastolische BP (DBP) <80 mmHg hadden, en geen antihypertensiva kregen en geen diagnose van hypertensie hadden op het moment van inclusie (N=3.890). Data over risicofactoren werden zelf-gerapporteerd. De follow up duurde 30 jaar. Hypertensie-incidentie was gedefinieerd als een gemiddelde SBP ≥130 mmHg, een gemiddelde ≥80 mmHg of zelf-gerapporteerd gebruik van antihypertensieve therapie.

Belangrijkste resultaten

- Na multivariabele correctie was het risico op hypertensie 1.5-2 keer verhoogd voor zwarte individuen in vergelijking met witte , ongeacht de baseline BP niveaus (Pinteractie>0.2):

- <110 and 70 mmHg bij baseline: HR:1.97, 95%betrouwbaarheidsinterval: 1.65-2.35

- 110 to 119/70 to 74 mmHg bij baseline HR:1.80, 95% betrouwbaarheidsinterval: 1.52-2.14

- 120 to 129/75 to 79 mmHg bij baseline HR:1.59, 95% betrouwbaarheidsinterval: 1.31-1.93

Conclusie

Zwarte individuen, zelfs met een SBP/DBP <110/70 mmHg op een jongvolwassen stadium, hadden van jonge adolescentie tot middelbare leeftijd een significant verhoogd risico op het ontwikkelen van hypertensie voor hun 55e levensjaar, in vergelijking met witten. De verschillen in hypertensie-incidentie waren duidelijk voor het 30e levensjaar, wat suggereert dat vroege preventie op jonge leeftijd overwogen moeten worden voor zwarte individuen.

Redactioneel commentaar

In het redactioneel commentaar benadrukt Brent [5] de noodzaak voor en waarde van leefstijlinterventies op jonge leeftijd, om het risico op hypertensie te verlagen in zwarte individuen. Hij benoemt ook dat de aanbevelingen van de 2017 ACC/AHA Hypertension Guideline, om antihypertensiva te starten voor stadium 1 hypertensie, meer voordeel oplevert in zwarte dan in witte individuen. Hij concludeert: ‘’Kosteneffectieve en schaalbare benaderingen voor gezonde leefstijlpatronen zijn dringend nodig, vooral in jongere witte individuen. Effectieve farmacotherapie zou de progressie tot ernstigere hypertensie en potentiele CVD moeten verlagen, omdat vele zwarte individuen ≤55 jaar een ≥10% verhoogd risico op CVD hebben. Gezien de grote verschillen in ras, de leeftijd van diagnose, prevalentie en ernst van hypertensie, zijn nieuwe benaderingen nodig in de preventie, opsporing, behandeling en controle van hypertensie, om de gezondheidsstatus te verhogen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op JAHA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: