Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grote meta-analyse bevestigt effectiviteit van statines in primaire CVD preventie, maar individuele kosten-batenprofielen variëren

Comparative effectiveness and safety of statins as a class and of specific statins for primary prevention of cardiovascular disease: A systematic review, meta-analysis and network meta-analysis of randomized trials with 94,283 participants

Literatuur - Yebyo HG, Aschmann HE, Kaufmann M et al. - Am Heart J 2019; https://doi.org/10.1016/j.ahj.2018.12.007

Introductie en methoden

Er wordt heftig gedebatteerd over de rol van statines in primaire preventie van CV events [1-4]. Sommigen zien grote potentie voor statines om de last van CVD te verlagen en zij pleiten voor levenslang gebruik van statines voor vele gezonde individuen [5-8]. Anderen beargumenteren dat bewijsvoering en keuzehulp voor individuen en gezondheidsprofessionals nog niet voldoende zijn ontwikkeld.

Huidige richtlijnen hebben data gebruikt van systematische reviews en meta-analyses. Deze studies hebben echter vaak beperkingen. Meerdere meta-analyses hebben alleen effecten van statines op samengestelde uitkomsten gerapporteerd, terwijl statines tegengestelde effecten op sommige uitkomsten kunnen hebben en de effectgrootte kan aanzienlijk verschillen per uitkomstmaat [9-11]. Verschillende systematische reviews onderzochten statines als een klasse, wat mogelijk de verschillen in effectiviteit en veiligheid tussen specifieke statines verbergt [12]. Bovendien hebben sommige systematische reviews primaire en secundaire preventiepopulaties samengevoegd, terwijl de effecten mogelijk verschillend zijn in deze groepen. Daar komt bij dat vaak lage-dosering statines worden voorgeschreven in primaire preventiepopulaties [3,13,14].

Om het debat over statines te voeden, werd een uitgebreide systematische review, meta-analyse en netwerk meta-analyse op medicijn-niveau van RCT’s uitgevoerd (januari 2013-november 2018) om de effectiviteit en veiligheid van statines als klasse en van individuele statines te schatten voor primaire preventie van CVD. Geschikte open-label of dubbelblinde RCT’s (40 trials; n=94.283) vergeleken een statine vs. placebo (33 trials) of een statine vs. een andere statine (7 trials) en rapporteerden resultaten van ten minste een uitkomst van voor- of nadelen in mensen zonder een geschiedenis met een CVD event bij baseline (mediane leeftijd: 58.3 jaar). Zes statines werden overwogen: simvastatine, lovastatine, fluvastatine, atorvastatine, pravastatine en rosuvastatine. Mediane follow-upduur was één jaar. Primaire uitkomsten waren CVD events of sterfte door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Effecten van statines op voordelige uitkomsten

Effecten van statines op nadelige uitkomsten

Conclusie

Deze systematische review, meta-analyse en netwerk meta-analyse van RCT’s met statines lieten effectiviteit van zowel statines als klasse als specifieke statines zien in preventie van CV events en sterfte door alle oorzaken in primaire preventiepopulaties. Een hoger risico op myopathie, renale dysfunctie en hepatische dysfunctie werd echter geobserveerd. De kosten-batenprofielen verschilden tussen individuele statines. Atorvastatine en rosuvastatine bleken het meest effectief en atorvastatine de veiligste statine te zijn voor bijna alle uitkomsten.

Referenties

Toon referenties

Download de slides Vind dit artikel online op Am Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: