Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het congres van het American College of Cardiology (ACC) op 16 maart 2019 te New Orleans, VS.

Faculty

Dr. Marc Brouwer is cardioloog in het Radboudumc te Nijmegen.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de AUGUSTUS-resultaten

Deel deze pagina met collega's en vrienden: