Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geslachtsspecifieke verschillen in HFrEF patiënten die ARNI gebruiken in de dagelijkse praktijk

Sex Influence on the Efficacy and Safety of Sacubitril/Valsartan

Literatuur - Vicent L, Ayesta A, Esteban-Fernández A, et al. - Cardiology 2019, 142:73–78, doi: 10.1159/000498984

Introductie en methoden

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in klinische trials [1,2]. Er zijn geslachtsverschillen in farmacokinetiek, en reactie op behandeling of incidentie van nadelige events kan verschillen tussen geslachten [3,4]. Met betrekking op CVD, lijkt het erop dat mannen vaker vroeg aan CVD lijden [3,4]. Voor sommige CVD hebben vrouwen een slechtere prognose dan mannen, wat kan komen door verminderde verstrekking van op bewijsvoering-gebaseerde therapieën in vrouwen [5].

Wanneer er wordt gekeken naar hartfalen {HF), hebben vrouwen vaker behouden linkerventrikel ejectiefractie en een hogere prevalentie van hypertensie (6-8). Bovendien hebben vrouwen een verhoogde overleving, maar ze zijn ouder met een slechtere functionele klasse [8].

De PARADIGM-HF trial liet zien dat sacubitril/valsartan mortaliteit en HF ziekenhuisopname verminderd in vergelijking met enalapril [9]. In deze trial waren 21% van de patiënten vrouwen en een vergelijkbaar percentage vrouwen was geïncludeerd in de TITRATION trial [9,10].

Deze studie onderzocht geslachtsverschillen in effectiviteit, verdraagbaarheid en veiligheid van sacubitril/valsartan in aan real-world cohort van HFrEF patiënten. Dit prospectief register in 10 centra includeerde alle patiënten die gestart waren met sacubitril/valsartan als poliklinische patiënten in de voorafgaande 6 maanden. Gemiddelde follow-up was 7 maanden.

Belangrijkste resultaten

Geslachtsspecifieke verschillen in HFrEF patiënten die ARNI gebruiken in de dagelijkse praktijk

Conclusie

In een real-world cohort van HFrEF patiënten die gestart waren met sacubitril/valsartan, waren 29.5% vrouwen. Verdraagbaarheid en veiligheid waren vergelijkbaar in vrouwen vs. mannen. NYHA functionele klasse verbetering was groter in vrouwen in vergelijking met mannen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Cardiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: