Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Totale duur van antibioticagebruik in verschillende levensfasen geassocieerd met hoger CVD risico op latere leeftijd

Duration and life-stage of antibiotic use and risk of cardiovascular events in women

Literatuur - Heianza Y, Zheng Y, Ma W et al. - Eur Heart J 2019; doi:10.1093/eurheartj/ehz231

Introductie en methoden

Er is gesuggereerd dat blootstelling aan antibiotica gepaard gaat met een ongebalanceerde en gewijzigde samenstelling van de darmflora [1-3], wat geassocieerd is met cardiometabole afwijkingen [4]. Van macrolide antibioticagebruik is aangetoond dat het positief geassocieerd is met CV en plotse hartdood [5-16].

Een meta-analyse vond hoger risico op plotse cardiale sterfte, ventriculaire tachyaritmie en CV mortaliteit met macrolide antibioticagebruik (voor 3 dagen tot 1 jaar) [5]. Een andere studie gaf een hoger risico op myocardinfarct (MI) gedurende twee weken na initiatie van behandeling met claritromycine, in vergelijking met amoxicilline, maar dit risico was niet verhoogd tussen twee weken tot drie jaar na initiatie van antibioticagebruik [16]. Bovendien vond een meta-analyse een associatie van macrolide antibiotica met nadelige CV uitkomsten voor een korte follow-upduur (<30 dagen), terwijl deze associatie niet significant was voor een langere follow-upduur (>30 dagen tot >3 jaar) [7]. Deze data suggereren afzwakking van de nadelige CV effecten van antibiotica in de loop van de tijd.

Tot op heden ontbreken longitudinale data over het verband tussen duur van antibioticagebruik in verschillende levensfasen en CVD incidentie in een populatie met gemiddeld risico. Deze studie onderzocht daarom de associaties tussen duur van antibioticagebruik en de levensfase waarin dit optrad met CVD risico gedurende 8 jaar, met behulp van gedetailleerde informatie over cumulatief antibioticagebruik op volwassen leeftijd van de Nurses’ Health Study (NHS).

De NHS is een lopende cohortstudie met 121.701 vrouwelijke geregistreerde verpleegsters in de VS, die 30-55 jaar waren bij inclusie in 1976. Informatie over demografische- en leefstijlfactoren, medische voorgeschiedenis en ziektestatus waren zelf-gerapporteerd. In de huidige studie werden baseline data over antibioticagebruik verkregen van de vragenlijst uit 2004 (n=90.853). In totaal rapporteerden 57.726 vrouwen data over antibioticagebruik op 20-39-, 40-59- en op >60-jarige leeftijd. Exclusie was op basis van een voorgeschiedenis van MI, angina pectoris, stroke en kanker, waardoor uiteindelijk een studiepopulatie van 36.429 vrouwelijke deelnemers over bleef. Deelnemers werden gestratificeerd op basis van zelfgerapporteerde totale duur van antibioticagebruik: gebruik voor korte duur (geen, <15 dagen of 15 dagen tot 2 maanden) of gebruik voor lange duur (≥2 maanden) voor elke levensfase . Studie-uitkomst was incidente CVD, gedefinieerd als een samenstelling van CHD (niet-fataal MI of fataal CHD) en totale stroke (niet-fataal of fataal). Gemiddelde follow-up duur was 7.6 jaar.

Belangrijkste resultaten

Duur antibioticagebruik in verschillende levensfasen en risico op CVD

Duur antibioticagebruik in verschillende levensfasen en risico op stroke en CHD

Totale duur van antibioticagebruik in verschillende levensfasen geassocieerd met hoger CVD risico op latere leeftijd

Conclusie

In deze cohortstudie met vrouwen was antibioticagebruik op 40-59-jarige en op >60-jarige leeftijd significant geassocieerd met CVD risico op latere leeftijd, terwijl antibioticagebruik op 20-39-jarige leeftijd niet significant geassocieerd was met CVD incidentie. Antibioticagebruik op 40-59-jarige leeftijd hield verband met een hoger risico op CHD, maar niet met een hoger risico op stroke. Mogelijk is er een link tussen cumulatief antibioticagebruik gedurende verschillende levensfasen en CVD incidentie bij vrouwen >60 jaar.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: