Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoog residueel inflammatoir risico geassocieerd met nadelige klinische uitkomsten in patiënten die PCI ondergaan met laag LDL-c

Residual Inflammatory Risk in Patients With Low LDL Cholesterol Levels Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Literatuur - Guedeney P, Claessen BE, Kalkman DN et al. - JACC 2019;73(19):2401-9

Introductie en methoden

Patiënten met coronair vaatlijden die percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan hebben een hoog ischemisch risico. Eén van de strategieën om nadelige events te verlagen is statinetherapie om low-density lipoproteïne cholesterol (LDL-c)-waarden <70 mg/dL te behalen [1-3]. Deze patiënten kunnen echter ook een hoger residueel inflammatoir risico (RIR) hebben pre- en post-PCI, wat geassocieerd is met een slechte prognose [4,5]. Data over het verlagen van RIR die verkregen zijn in de CANTOS trial bieden nieuwe perspectieven op het gebied van secundaire preventie [6,7]. De definitie van RIR kan C-reactief proteïne (CRP) >2 mg/dL zijn, terwijl residueel cholesterolrisico voornamelijk gedefinieerd wordt als LDL-c ≥70 mg/dL [1,2,8].

Deze retrospectieve analyse karakteriseerde de prevalentie van aanhoudend hoog RIR in patiënten die PCI ondergaan in een grote tertiaire zorginstelling met gereguleerd cholesterolrisico en evalueerde de link met klinische uitkomsten, met behulp van data van het prospectieve PCI-register van een groot centrum (The Mount Sinai Hospital, New York, New York). Inclusie was gebaseerd op PCI tussen 1 jan 2009 en 31 dec 2016, baseline LDL-c ≤70 mg/dL en ≥2 achtereenvolgende hoog-sensitief CRP (hsCRP) metingen met ≥4 weken er tussen in. Hoge inflammatoire status was gedefinieerd als hsCRP >2 mg/dL. Geschikte patiënten (n=3,013) werden ingedeeld in groepen op basis van RIR: aanhoudend hoog RIR (hoge inflammatoire status bij baseline en follow-up), afgenomen RIR (eerst hoog en daarna laag hsCRP), toegenomen RIR (eerst laag en daarna hoog hsCRP) en aanhoudend laag (hsCRP ≤2 mg/dL bij baseline en follow-up). Het primaire eindpunt was een samenstelling van majeure nadelige cardiale en cerebrovasculaire events (MACCE) (sterfte door alle oorzaken, MI of stroke binnen 1 jaar na de tweede hsCRP-meting).

Belangrijkste resultaten

1-Jaars uitkomsten volgens het residueel inflammatoir risico

Hoog residueel inflammatoir risico geassocieerd met nadelige klinische uitkomsten in patiënten die PCI ondergaan met laag LDL-c

Conclusie

Dit single-centrum prospectief PCI-register toonde hoog RIR aan in één-derde van patiënten die PCI ondergaan met laag LDL-c (≤70 mg/dL) bij baseline, wat onafhankelijk geassocieerd was met nadelige klinische uitkomsten, en wijst op de behoefte aan meer onderzoek naar interventies die inflammatie beïnvloeden in deze patiënten.

Redactioneel commentaar

In zijn redactioneel commentaar bediscussieert Everett [9] de resultaten die verkregen zijn door Guedeney et al. die twee belangrijke bevinden van eerdere studies bevestigen en uitbreiden: 1) RIR werd gezien in één-derde van alle post-MI patiënten, zelfs als zij statinetherapie of andere agressieve LDL-c verlagende behandelingen kregen, en 2) er was een associatie van RIR met hoger risico op MI, stroke en sterfte door alle oorzaken. Deze observaties suggereren een belangrijk probleem in patiënten met vastgesteld coronair vaatlijden.

Everett legt uit dat het risico op MI, stroke of CV sterfte verlaagd kan worden met IL-1β inhibitie in patiënten met hoog RIR, zoals werd aangetoond in de CANTOS trial. Echter, “Canakinumab is momenteel niet beschikbaar voor deze indicatie in de Verenigde Staten”. In CANTOS werd het effect van IL-1β inhibitie op klinische uitkomsten voornamelijk gezien in deelnemers met verlaagde inflammatie, en het grootste voordeel werd gevonden in diegenen die hsCRP <2 mg/dL behaalden. Onderzoekers ontwikkelen nieuwe behandelingen gericht op het NLRP3-inflammasoom en de downstream signaleringscascade, waaronder IL-1β en IL-6. Everett concludeert: “Toekomstig onderzoek moet zich richten op het identificeren van veilige, effectieve en betaalbare behandelingen voor deze belangrijke weg van aanhoudend cardiovasculair risico”.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: