Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge incidentie van trombotische complicaties bij COVID-19 patiënten op de IC

Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19

Literatuur - Klok FA, Kruip MJHA, Van der Meer NJM et al., - Thrombosis Research 2020, https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.013

Introductie en methoden

COVID-19 kan gepaard gaan met overmatige ontsteking, hypoxie, immobilisatie en diffuse intravasculaire stolling (DIC), wat kan leiden tot veneuze en arteriële trombo-embolie [1-4]. Patiënten die zijn opgenomen op de intensive care (IC) hebben het hoogste trombotische risico. Trombotische complicaties zijn echter nauwelijks beschreven bij patiënten met COVID-19. Informatie over de incidentie van trombotische complicaties bij deze patiënten is daarom belangrijk voor het bepalen van de intensiteit van tromboseprofylaxe.

Deze observationele studie evalueerde de incidentie van veneuze trombo-embolie (VTE) en arteriële trombotische complicaties bij 184 COVID-19 patiënten met bewezen longontsteking die waren opgenomen op de IC van het Leiden Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC of Amphia ziekenhuis tussen 7 maart en 5 april 2020. De mediane observatieduur was 7 dagen (IQR 1-13). Alle patiënten kregen ten minste standaarddoses tromboseprofylaxe, maar de lokale protocollen voor tromboseprofylaxe verschilden tussen ziekenhuizen en de doses namen toe in de tijd. Diagnostische tests werden alleen uitgevoerd als trombotische complicaties vermoed werden.

De samengestelde uitkomst bestond uit acute longembolie (PE), diep-veneuze trombose (DVT), ischemische beroerte, myocardinfarct of systemische arteriële embolie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze observationele studie toonde een cumulatieve incidentie van veneuze en arteriële trombotische complicaties van 31% tijdens IC-opname van COVID-19 patiënten met een longontsteking, waarbij PE de meest voorkomende trombotische complicatie was.

De auteurs stellen dat de 'bevindingen de aanbeveling versterken om farmacologische tromboseprofylaxe strikt toe te passen bij alle COVID-19 patiënten die op de IC worden opgenomen, en suggereren sterk dat profylaxe moet worden verhoogd tot hoge profylactische doses, zelfs bij gebrek aan gerandomiseerd bewijs'. Ten slotte stellen de auteurs voor dat 'in plaats van alle patiënten met COVID-19 infecties op de IC te behandelen met therapeutische antistolling, artsen waakzaam moeten zijn voor signalen van trombotische complicaties en passende diagnostische tests tijdig moeten laten uitvoeren [5]’.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Thrombosis Research Toon meer COVID-19 nieuws

Deel deze pagina met collega's en vrienden: