Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

COVID-19

Volg het nieuws en literatuur over het Coronavirus en hart- en vaatziekten

Preventie en behandelen van CVD in diabetespatiënten in het COVID-19 tijdperk

Nieuws - 4 juni 2020

Leden van de Diabetes and Cardiovascular Disease EAS Study Group hebben een artikel gepubliceerd over een perspectief op problemen in behandelen van CV risico in diabetespatiënten tijdens de COVID-19 pandemie.

Gebruik van antistolling in het ziekenhuis en sterfte in opgenomen COVID-19 patiënten

Literatuur - 27 mei 2020 - Paranjpe I, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een cohort van opgenomen COVID-19 patiënten in de stad New York werd sterfte onderzocht in diegenen die antistolling ontvingen tijdens ziekenhuisopname in vergelijking met diegenen die dit niet kregen.

Hoge incidentie van acute nierschade bij opgenomen patiënten met COVID-19

Literatuur - 26 mei 2020 - Hirsch JS et al., - Kidney Int. 2020.

Deze studie toonde aan dat 36.3% van de COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, tijdens de ziekenhuisopname acute nierschade kreeg.

NHG-Leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts

Nieuws - 26 mei 2020

Het NHG heeft een leidraad gepubliceerd voor huisartsen over stollingsafwijkingen bij COVID-19 patiënten. Deze omvat adviezen over diagnostiek naar DVT en longembolie en over tromboseprofylaxe.

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Gegevens van enkele Westerse landen over sterfte tijdens de coronapandemie laten zien dat een deel van de oversterfte te wijten is aan COVID-19, maar een aanzienlijk deel ook niet. 

Gegevens van enkele Westerse landen over sterfte tijdens de coronapandemie laten zien dat een deel van de oversterfte te wijten is aan COVID-19, maar een aanzienlijk deel ook niet. 

Dringende behoefte van huisartsen aan kennis over COVID-19 bij CVD patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

In samenwerking met huisartsen en cardiologen is de Hartstichting een onderzoek gestart naar verschillen tussen de ziektebeelden van COVID-19 en CVD. Bovendien moet dit onderzoek meer inzicht geven in hoe CVD patiënten met COVID-19 het beste behandeld kunnen worden.

Drie studies tonen geen schade door ARBs en ACEi in COVID-19 patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

Recent zijn er drie artikelen gepubliceerd in de N Eng J Med over het effect van ACE remmers en ARBs in patiënten met COVID-19, die alledrie geen bewijs leverden dat ACE remmers of ARBs het risico op COVID-19 beïnvloeden.

Coagulopathie bij patiënten met COVID-19

Literatuur - 25 mei 2020 - Levi M et al., - Lancet Haematol. 2020.

Dit commentaarartikel beschrijft kenmerken van coagulopathie bij patiënten met COVID-19 en geeft aanbevelingen voor de behandeling van COVID-19-geassocieerde coagulopathie.

Reguliere cardiologische zorg in het gedrang in het coronatijdperk

5' educatie - 25 mei 2020 - Prof. dr. Bert van Rossum
Prof. Van Rossum presenteert effecten van misgelopen cardiologische zorg op levensverwachting als gevolg van de coronapandemie en draagt manieren aan hoe we deze impact in de nabije toekomst zo klein mogelijk kunnen houden.

Prof. Van Rossum presenteert effecten van misgelopen cardiologische zorg op levensverwachting als gevolg van de coronapandemie en draagt manieren aan hoe we deze impact in de nabije toekomst zo klein mogelijk kunnen houden.

Praktische aanbevelingen voor behandeling van diabetes tijdens COVID-19 pandemie

Nieuws - 19 mei 2020

Er is een consensusdocument gepubliceerd, samengesteld door een groep experts uit de eerste- en tweedelijnszorg, over behandeling van diabetes voor patiënten die risico lopen op COVID-19 of bevestigd COVID-19 hebben.

Ingrijpende herinrichting van zorg nodig om schade en verloren levensjaren van 'gewone' patiënten te beperken

Nieuws - 18 mei 2020

Het afzeggen en uitstellen van reguliere zorg leidt bij CVD patiënten tot 65.000-100.000 verloren levensjaren en 20.000-50.000 levensjaren in slechtere gezondheid, volgens een artikel van Gupta Strategists, NVVC en Medtronic. 

Meer hartstilstanden buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 uitbraak in Lombardije, Italië in vergelijking met 2019

Literatuur - 11 mei 2020 - Baldi E, et al. - N Engl J Med 2020

In een letter to the editor beschrijven Baldi en co-auteurs een studie naar de incidentie van hartstilstand buiten het ziekenhuis in 4 provincies in Lombardije, Italië, tijdens de eerste fase van de COVID-19 uitbraak.

COVID-19