Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

COVID-19

Volg het nieuws en literatuur over het Coronavirus en hart- en vaatziekten

Problemen in het katheterisatielaboratorium tijdens de COVID-19 uitbraak

Literatuur - 27 mrt. 2020 - Welt FGP, et al. - JACC 2020

De ACC's Interventional Council en SCAI hebben enkele specifieke implicaties beschreven van COVID-19 op praktisch handelen in het katheterisatielaboratorium.

CV overwegingen tijdens de COVID-19 pandemie

Nieuws - 27 mrt. 2020

Een reviewartikel gepubliceerd in JACC beschrijft CV overwegingen voor patiënten, zorgmedewerkers en gezondheidssystemen tijdens de COVID-19 pandemie.

Myocardletsel bij COVID-19 patiënten en harttransplantaties in tijden van de pandemie

Literatuur - 27 mrt. 2020 - Clerkin KJ, et al. - Circulation. 2020

Een reviewartikel beschrijft de prevalentie van CVD bij COVID-19 patiënten en vestigt de aandacht op myocardletsel in COVID-19 patiënten en harttransplantaties in tijden van de huidige pandemie.

Coronavirusinfecties en het cardiovasculaire systeem

Literatuur - 20 mrt. 2020 - Xiong TY, et al. - Eur Heart J. 2020
Dit //viewpoint// artikel vestigt de aandacht op acute en mogelijke langetermijnimplicaties van coronavirusinfecties, zoals COVID-19, op het cardiovasculaire systeem.

Dit viewpoint artikel vestigt de aandacht op acute en mogelijke langetermijnimplicaties van coronavirusinfecties, zoals COVID-19, op het cardiovasculaire systeem.

ESC Position statement over aanhoudend ACEi- en ARBs-gebruik ten tijde van coronavirus COVID-19 uitbraak

Nieuws - 16 mrt. 2020

De ESC Council on Hypertension heeft een statement uitgebracht, waarin sterk wordt aangeraden om door te gaan met behandeling met ACEi en ARBs in tijden van de COVID-19 pandemie.

ACC publiceert coronavirus COVID-19 klinische aanbeveling voor CV team

Nieuws - 10 mrt. 2020

De ACC heeft een klinisch bulletin uitgegeven met literatuur over acute cardiale complicaties van COVID-19, implicaties voor CV patiënten en klinische richtlijnen en aanbevelingen voor hartspecifieke paraatheid.