Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

COVID-19

Volg het nieuws en literatuur over het Coronavirus en hart- en vaatziekten

COVID-19 geassocieerde trombotische complicaties

3' educatie - 30 nov. 2020 - Dr. Marieke Kruip

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Enorme impact van COVID-19 uitbraak op patiënten met ziektes die normaal gesproken behandeld kunnen worden

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. Barbara Casadei

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Reguliere cardiologische zorg in het gedrang in het coronatijdperk

5' educatie - 25 mei 2020 - Prof. dr. Bert van Rossum

Toename in hartstilstand buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 uitbraak in Lombardije, Italië

3' educatie - 8 mei 2020 - Enrico Baldi

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Veneuze trombo-embolie bij patiënten met COVID-19

5' educatie - 4 mei 2020 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Onderzoek naar incidentie van acute myocardschade bij Nederlandse COVID-19 patiënten

3' educatie - 23 apr. 2020 - Frederik van den Heuvel

COVID-19-geassocieerde trombotische complicaties

5' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Erik Klok

Doe mee aan een klinische studie over het effect van een ARB in COVID-19!

3' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Frank Gommans
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

Europese registratie van CV variabelen in patiënten met COVID-19

3' educatie - 31 mrt. 2020 - Prof.dr. Folkert Asselbergs

Verhoogde ziekenhuissterfte van COVID-19 patiënten met myocardletsel en echocardiografische afwijkingen

Literatuur - 30 nov. 2020 - Giustino G, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Een studie van 305 COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen toonde dat ongeveer twee derde van de patiënten met bewijsvoering van myocardletsel echocardiografische afwijkingen had. In deze patiënten was het risico op ziekenhuissterfte verhoogd.

COVID-19 geassocieerde trombotische complicaties

3' educatie - 30 nov. 2020 - Dr. Marieke Kruip
**Nationale Antistollingsdag 2020** Dr Kruip vertelt over coagulopathie bij COVID-19 patiënten en de leidraad bij de behandeling van deze patiëntengroep en geeft mogelijke verklaringen voor het gevonden ziektebeeld.

Nationale Antistollingsdag 2020 Dr. Kruip geeft mogelijke verklaringen voor coagulopathie bij COVID-19 patiënten en vertelt wat de leidraad is bij de behandeling van deze patiënten.

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci
Bekijk een presentatie die Anthony Fauci gaf op dit jaar's AHA Scientific Sessions over COVID-19: De volkgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

AHA 2020 Anthony Fauci geeft een presentatie over COVID-19: De volksgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

COVID-19 en risico op HFpEF

Nieuws - 6 nov. 2020

Dit viewpointartikel in JAMA bespreekt de laatste bevindingen over het risico op hartfalen, met name HFpEF, bij diegenen die acute COVID-19 ontwikkelden en diegenen die zijn hersteld van de ziekte.

Aanzienlijke afname van eerstelijnszorg, maar toename van telemedicine tijdens COVID-19 pandemie in VS

Literatuur - 19 okt. 2020 - Alexander GC, et al. - JAMA Netw Open 2020

Veranderingen in de structuur van eerstelijnszorg en verschillende inhoud van telemedicine vs. office bezoeken werden gezien in de VS tijdens de COVID-19 pandemie.

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman
Wat is anders tijdens de tweede golf van COVID-19 patiënten? Prof. Huisman geeft zijn indruk na rondvraag in verschillende ziekenhuizen.

Cardio-Diabetesdag 2020 Wat is anders tijdens de tweede golf van COVID-19 patiënten? Prof. Huisman geeft zijn indruk na rondvraag in verschillende ziekenhuizen.

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes
BRACE CORONA was een gerandomiseerde studie die twee strategieën testte in opgenomen patiënten met COVID-19 en die ACEi of ARB’s gebruikten: tijdelijk stoppen of doorgaan met ACEi/ARB’s. Prof. Lopes bespreekt de resultaten.

ESC 2020 BRACE CORONA was een gerandomiseerde studie die twee strategieën testte in opgenomen patiënten met COVID-19 en die ACEi of ARB’s gebruikten: tijdelijk stoppen of doorgaan met ACEi/ARB’s. Prof. Lopes bespreekt de resultaten.

Gerandomiseerde studie naar stoppen of voortzetten van ACEi en ARB's in COVID-19

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Onderbreken van de ACEi/ARBs gedurende 30 dagen had geen invloed op het aantal dagen in leven en uit het ziekenhuis na 30 dagen in vergelijking met voortgezet gebruik van deze medicijnen bij COVID-19-patiënten.

Enorme impact van COVID-19 uitbraak op patiënten met ziektes die normaal gesproken behandeld kunnen worden

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. Barbara Casadei
Tijdens de COVID-19 uitbraak werd in sommige gebieden een toename van 40-50% in sterfte gezien, niet te wijten aan COVID-19. Prof. Casadei dringt er sterk op aan dat artsen in de toekomst levens zouden moeten redden van patiënten van wie ze weten hoe ze ze kunnen redden.

ESC 2020 Tijdens de COVID-19 uitbraak werd in sommige gebieden een toename van 40-50% in sterfte gezien, niet te wijten aan COVID-19. Prof. Casadei dringt er sterk op aan dat artsen in de toekomst levens zouden moeten redden van patiënten van wie ze weten hoe ze ze kunnen redden.

Cardiale betrokkenheid en aanhoudende myocardiale ontsteking bij herstelde COVID-19 patiënten

Literatuur - 30 juli 2020 - Puntmann VO et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Cardiale MRI toonde hartafwijkingen aan bij 78% van de patiënten en aanhoudende myocardiale ontsteking bij 60% van de patiënten in een niet-geselecteerd cohort van 100 patiënten die onlangs herstelden van COVID-19.

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Prof. De Boer bespreekt een recent artikel gepubliceerd in JAMA Cardiol over hartafwijkingen gedetecteerd door cardiale MRI in 100 patiënten die aangetoond COVID-19 hadden ongeveer 2 maanden geleden.

Prof. De Boer bespreekt een recent artikel in JAMA Cardiol over hartafwijkingen gedetecteerd door cardiale MRI in 100 patiënten die aangetoond COVID-19 hadden ongeveer 2 maanden geleden.

Expert Position Paper over uitvoeren van HF klinische trials in het COVID-19 tijdperk

Nieuws - 22 juni 2020

De Heart Failure Association (HFA) van de European Society of Cardiology (ESC) heeft een Expert Consensus Position Paper gepubliceerd over het uitvoeren van klinische trials in HF tijdens en na de COVID-19 pandemie.

COVID-19