Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

COVID-19

Volg het nieuws en literatuur over het Coronavirus en hart- en vaatziekten

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

CV risicofactoren voor mortaliteit in COVID-19-patiënten

3' educatie - 18 jan. 2021 - Nick Nurmohamed - Nationale Lipidendag 2020

COVID-19 geassocieerde trombotische complicaties

3' educatie - 3 dec. 2020 - Dr. Marieke Kruip

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Enorme impact van COVID-19 uitbraak op patiënten met ziektes die normaal gesproken behandeld kunnen worden

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. Barbara Casadei

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Reguliere cardiologische zorg in het gedrang in het coronatijdperk

5' educatie - 25 mei 2020 - Prof. dr. Bert van Rossum

Toename in hartstilstand buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 uitbraak in Lombardije, Italië

3' educatie - 8 mei 2020 - Enrico Baldi

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Veneuze trombo-embolie bij patiënten met COVID-19

5' educatie - 4 mei 2020 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Onderzoek naar incidentie van acute myocardschade bij Nederlandse COVID-19 patiënten

3' educatie - 23 apr. 2020 - Frederik van den Heuvel

COVID-19-geassocieerde trombotische complicaties

5' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Erik Klok

Doe mee aan een klinische studie over het effect van een ARB in COVID-19!

3' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Frank Gommans
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

Europese registratie van CV variabelen in patiënten met COVID-19

3' educatie - 31 mrt. 2020 - Prof.dr. Folkert Asselbergs

Minder cholesteroltesten tijdens COVID-19 pandemie

Literatuur - 5 mrt. 2021 - Gumuser ED, et al. - Am J Prev Cardiol 2021
Vergeleken met dezelfde periode in 2019 was het aantal cholesteroltesten bijna 40% lager tussen maart en september 2020, wanneer data geanalyseerd werden van een groot gezondheidszorgsysteem in New England, VS.

Vergeleken met dezelfde periode in 2019 was het aantal cholesteroltesten bijna 40% lager tussen maart en september 2020, wanneer data geanalyseerd werden van een groot gezondheidszorgsysteem in New England, VS.

ACC statement over CV-overwegingen voor COVID-19 vaccintoewijzing

Nieuws - 23 feb. 2021

De ACC heeft een statement gepubliceerd met een overzicht van CV aandoeningen die geassocieerd zijn met nadelige COVID-19 uitkomsten. Ook worden er aanbevelingen gegeven om specifieke CV risico’s mee te laten wegen in de toewijzing van vaccins.

Oproep voor actie door grote CV organisaties om luchtvervuiling te verminderen

Nieuws - 3 feb. 2021
Vier grote leidende CV organisaties, de WHF, ACC, AHA en ESC, hebben een gezamenlijke statement gepubliceerd als een oproep voor actie om de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van mensen te verminderen.

Vier grote leidende CV organisaties, de WHF, ACC, AHA en ESC, hebben een gezamenlijke statement gepubliceerd als een oproep voor actie om de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van mensen te verminderen.

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein
Deze Nederlandse studie toont dat de incidentie van trombotische complicaties in de tweede golf hoog was bij opgenomen COVID-19-patiënten, net als in de eerste golf. Tromboseprofylaxe is dus noodzakelijk bij deze patiënten.

Deze Nederlandse studie toont dat de incidentie van trombotische complicaties in de tweede golf hoog was bij opgenomen COVID-19-patiënten, net als in de eerste golf. Tromboseprofylaxe is dus noodzakelijk bij deze patiënten.

Hoge incidentie van trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in de eerste en tweede golf

Literatuur - 26 jan. 2021 - Kaptein FHJ et al., - Thrombosis Research 2020.

Risico op mortaliteit bij COVID-19-patiënten was lager in de tweede golf, vergeleken met de eerste golf. Cumulatieve incidentie van trombotische complicaties bleef echter hoog in de tweede golf.

Hoog risico op slechte uitkomsten bij patiënten met HF en ziekenhuisopname vanwege COVID-19

Literatuur - 22 jan. 2021 - Alvarez-Garcia J, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Patiënten met HF die vanwege COVID-19 werden opgenomen in het ziekenhuis hadden een verhoogd risico op ziekenhuissterfte en hadden vaker IC zorg en intubatie en mechanische ventilatie nodig dan patiënten zonder HF.

Endotheeldisfunctie bij COVID-19

Literatuur - 21 jan. 2021 - Evans PC et al., - Cardiovasc Res. 2020

Dit artikel beschrijft de oorzaak en gevolgen van endotheeldisfunctie in COVID-19 en vestigt daarmee de aandacht op de rol van endotheel in de pathofysiologie van deze ziekte.

CV risicofactoren voor mortaliteit in COVID-19-patiënten

3' educatie - 18 jan. 2021 - Nick Nurmohamed - Nationale Lipidendag 2020

Nationale Lipidendag 2020 Nick Nurmohamed bespreekt de resultaten van een Nederlandse studie waarin het verband tussen COVID-19 en CV risicofactoren werd onderzocht.

Impressie | COVID-19 en hart- en vaatziekten: een dodelijke combinatie?

11 juni 2020 - Nick Nurmohamed

Nationale Lipidendag 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van Nick Nurmohamed, gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2020.

COVID-19 geassocieerde trombotische complicaties

3' educatie - 3 dec. 2020 - Dr. Marieke Kruip
**Nationale Antistollingsdag 2020** Dr. Kruip vertelt over coagulopathie bij COVID-19 patiënten en de leidraad bij de behandeling van deze patiëntengroep en geeft mogelijke verklaringen voor het gevonden ziektebeeld.

Nationale Antistollingsdag 2020 Dr. Kruip geeft mogelijke verklaringen voor coagulopathie bij COVID-19 patiënten en vertelt wat de leidraad is bij de behandeling van deze patiënten.

Verhoogde ziekenhuissterfte van COVID-19 patiënten met myocardletsel en echocardiografische afwijkingen

Literatuur - 30 nov. 2020 - Giustino G, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Een studie van 305 COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen toonde dat ongeveer twee derde van de patiënten met bewijsvoering van myocardletsel echocardiografische afwijkingen had. In deze patiënten was het risico op ziekenhuissterfte verhoogd.

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci
Bekijk een presentatie die Anthony Fauci gaf op dit jaar's AHA Scientific Sessions over COVID-19: De volkgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

AHA 2020 Anthony Fauci geeft een presentatie over COVID-19: De volksgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

COVID-19