Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

COVID-19

Volg het nieuws en literatuur over het Coronavirus en hart- en vaatziekten

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Reguliere cardiologische zorg in het gedrang in het coronatijdperk

5' educatie - 25 mei 2020 - Prof. dr. Bert van Rossum

Toename in hartstilstand buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 uitbraak in Lombardije, Italië

3' educatie - 8 mei 2020 - Enrico Baldi

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Veneuze trombo-embolie bij patiënten met COVID-19

5' educatie - 4 mei 2020 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Onderzoek naar incidentie van acute myocardschade bij Nederlandse COVID-19 patiënten

3' educatie - 23 apr. 2020 - Frederik van den Heuvel

COVID-19-geassocieerde trombotische complicaties

5' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Erik Klok

Doe mee aan een klinische studie over het effect van een ARB in COVID-19!

3' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Frank Gommans
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

Europese registratie van CV variabelen in patiënten met COVID-19

3' educatie - 31 mrt. 2020 - Prof.dr. Folkert Asselbergs

Cardiale betrokkenheid en aanhoudende myocardiale ontsteking bij herstelde COVID-19 patiënten

Literatuur - 30 juli 2020 - Puntmann VO et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Cardiale MRI toonde hartafwijkingen aan bij 78% van de patiënten en aanhoudende myocardiale ontsteking bij 60% van de patiënten in een niet-geselecteerd cohort van 100 patiënten die onlangs herstelden van COVID-19.

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Prof. De Boer bespreekt een recent artikel gepubliceerd in JAMA Cardiol over hartafwijkingen gedetecteerd door cardiale MRI in 100 patiënten die aangetoond COVID-19 hadden ongeveer 2 maanden geleden.

Prof. De Boer bespreekt een recent artikel in JAMA Cardiol over hartafwijkingen gedetecteerd door cardiale MRI in 100 patiënten die aangetoond COVID-19 hadden ongeveer 2 maanden geleden.

Expert Position Paper over uitvoeren van HF klinische trials in het COVID-19 tijdperk

Nieuws - 22 juni 2020

De Heart Failure Association (HFA) van de European Society of Cardiology (ESC) heeft een Expert Consensus Position Paper gepubliceerd over het uitvoeren van klinische trials in HF tijdens en na de COVID-19 pandemie.

Health professionals melden een daling van STEMI opnames sinds COVID-19-uitbraak

Literatuur - 15 juni 2020 - Pessoa-Amorim G et al., - Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2020.

Uit een enquête van de ESC onder cardiologen en CV-verpleegkundigen bleek dat 78.8% van de respondenten een afname in STEMI opnames waarnam sinds het begin van de COVID-19-uitbraak.

Preventie en behandelen van CVD in diabetespatiënten in het COVID-19 tijdperk

Nieuws - 4 juni 2020

Leden van de Diabetes and Cardiovascular Disease EAS Study Group hebben een artikel gepubliceerd over een perspectief op problemen in behandelen van CV risico in diabetespatiënten tijdens de COVID-19 pandemie.

Gebruik van antistolling in het ziekenhuis en sterfte in opgenomen COVID-19 patiënten

Literatuur - 27 mei 2020 - Paranjpe I, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een cohort van opgenomen COVID-19 patiënten in de stad New York werd sterfte onderzocht in diegenen die antistolling ontvingen tijdens ziekenhuisopname in vergelijking met diegenen die dit niet kregen.

Hoge incidentie van acute nierschade bij opgenomen patiënten met COVID-19

Literatuur - 26 mei 2020 - Hirsch JS et al., - Kidney Int. 2020.

Deze studie toonde aan dat 36.3% van de COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, tijdens de ziekenhuisopname acute nierschade kreeg.

NHG-Leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts

Nieuws - 26 mei 2020

Het NHG heeft een leidraad gepubliceerd voor huisartsen over stollingsafwijkingen bij COVID-19 patiënten. Deze omvat adviezen over diagnostiek naar DVT en longembolie en over tromboseprofylaxe.

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Gegevens van enkele Westerse landen over sterfte tijdens de coronapandemie laten zien dat een deel van de oversterfte te wijten is aan COVID-19, maar een aanzienlijk deel ook niet. 

Gegevens van enkele Westerse landen over sterfte tijdens de coronapandemie laten zien dat een deel van de oversterfte te wijten is aan COVID-19, maar een aanzienlijk deel ook niet. 

Dringende behoefte van huisartsen aan kennis over COVID-19 bij CVD patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

In samenwerking met huisartsen en cardiologen is de Hartstichting een onderzoek gestart naar verschillen tussen de ziektebeelden van COVID-19 en CVD. Bovendien moet dit onderzoek meer inzicht geven in hoe CVD patiënten met COVID-19 het beste behandeld kunnen worden.

Drie studies tonen geen schade door ARBs en ACEi in COVID-19 patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

Recent zijn er drie artikelen gepubliceerd in de N Eng J Med over het effect van ACE remmers en ARBs in patiënten met COVID-19, die alledrie geen bewijs leverden dat ACE remmers of ARBs het risico op COVID-19 beïnvloeden.

Coagulopathie bij patiënten met COVID-19

Literatuur - 25 mei 2020 - Levi M et al., - Lancet Haematol. 2020.

Dit commentaarartikel beschrijft kenmerken van coagulopathie bij patiënten met COVID-19 en geeft aanbevelingen voor de behandeling van COVID-19-geassocieerde coagulopathie.

COVID-19