Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogd risico op ontwikkelen van HVZ in de post-acute fase van COVID-19

Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19

Literatuur - Xie Y, Xu E, Bowe B et al. - Nat Med. 2022 Feb 7. doi: 10.1038/s41591-022-01689-3.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Deze observationele studie maakte gebruik van een cohort van individuen met COVID-19 en twee verschillende controlecohorten om het risico op nieuw ontstaande HVZ in de post-acute fase van COVID-19 te onderzoeken.

Methoden

De studie maakte gebruik van een cohort Amerikaanse veteranen die de eerste 30 dagen van COVID-19 overleefden (n=153.760), een hedendaagse controlegroep (n=5.637.647) en een historische (pre-pandemische) controlegroep (n=5.859.411).

De onderzoekers schatten het risico op CV-events in het COVID-19-cohort vergeleken met de hedendaagse controlegroep. Bovendien schatten ze de gecorrigeerde extra belasting van CV-uitkomsten als gevolg van COVID-19 per 1.000 personen op 12 maanden, gebaseerd op het verschil tussen de geschatte incidentie van CV-events in de COVID-19-groep en de hedendaagse controlegroep.

De mediane follow-up tijd was 347 dagen in het COVID-19-cohort, 348 in de hedendaagse controlegroep en 347 in de historische controlegroep.

-

Uitkomsten

Deze studie onderzocht een uitgebreide set van vooraf gespecificeerde CV-uitkomsten, waaronder cerebrovasculaire aandoeningen, ritmestoornissen, ontstekingen van het hart of pericardium, ischemische hartziekte, trombo-embolische aandoeningen, andere CV-aandoeningen en MACE.

Belangrijkste resultaten

Cerebrovasculaire aandoeningen

Ritmestoornissen

Ontstekingen van het hart of pericardium

Ischemische uitkomsten

Trombo-embolische aandoeningen

Hartfalen en andere CV-aandoeningen

MACE

Subgroep analyses

Conclusie

Deze studie toonde aan dat individuen in de post-acute fase van COVID-19 verhoogde risico's hadden op nieuw ontstaande HVZ, vergeleken met controlecohorten met individuen zonder COVID-19.

De auteurs van het artikel schreven: “Onze studie toont aan dat het risico op incidente HVZ veel verder reikt dan de acute fase van COVID-19. (…) Overheden en gezondheidsstelsels over de hele wereld moeten voorbereid zijn om de waarschijnlijk aanzienlijke bijdrage van de COVID-19-pandemie aan een toename van de belasting van hart- en vaatziekten aan te pakken.”

Vind dit artikel online op Nat Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: