Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Michel Brugts

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - Oct. 24, 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - Oct. 23, 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - Oct. 22, 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Dr. Frank Gommans

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - Sep. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. John McMurray

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - Aug. 27, 2019 - Joost Beusekamp

Een nieuwe parameter voor proximale tubulaire functie in HF

5' educatie - Aug. 26, 2019 - Lisa Emmens

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - Aug. 21, 2019 - Mariëlle Kloosterman

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - Aug. 20, 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

Recente opname in HFpEF patiënten wijst mogelijk op hoger risico en potentieel voordeel van ARNI

Literatuur - Dec. 2, 2019 - Vaduganathan M et al., - J Am Coll Cardiol. 2019.

PARAGON-HF data suggereren dat patiënten met HFpEF met recente opname vaker heropnames hebben dan diegenen met geen of langer geleden opnames, en dat zij mogelijk beter reageren op sacubitril/valsartan.

Behandeleffect van SGLT2i niet afhankelijk van leeftijd of gezondheidsstatus op baseline

Nieuws - Nov. 26, 2019

AHA 2019 Analyses van de DAPA-HF trial evalueerden het effect van dapagliflozine op basis van leeftijd en op basis van symptomen, fysieke en sociale beperkingen en KvL op baseline.

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia
Prof. Kosiborod vertelt over een substudie van de DAPA-HF trial waarin gekeken werd of dapagliflozine resulteerde in verbetering van symptomen, fysieke beperkingen en QoL in vergelijking met placebo in HFrEF.

AHA 2019 Prof. Kosiborod vertelt over een substudie van de DAPA-HF trial waarin gekeken werd of dapagliflozine resulteerde in verbetering van symptomen, fysieke beperkingen en QoL in vergelijking met placebo in HFrEF.

Primaire eindpunt behaald met sGC stimulator in HFrEF patiënten met verslechterend HF

Nieuws - Nov. 20, 2019

Behandeling met de sGC stimulator vericiguat verlengde de tijd tot eerste voorval van CV sterfte of HF ziekenhuisopname in patiënten met verslechterend HFrEF.

ARNI behandeleffect over het EF spectrum: voordeel tot mild gereduceerd EF

Nieuws - Nov. 18, 2019

AHA 2019 Gepoolde data van PARADIGM-HF en PARAGON-HF op het effect van sacubitril/valsartan over het spectrum van EF toont aan dat het meeste CV voordeel behaald wordt in patiënten met gereduceerd EF.

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia
Als discussant van de gepoolde PARAGON-HF en PARADIGM-HF data, beschouwt dr. Stevenson de resultaten kritisch, op zoek naar fysiologische aanwijzingen over wie behandeld zou moeten worden met ARNI en wie er geen baat bij zal hebben.

AHA 2019 Als discussant van de gepoolde PARAGON-HF en PARADIGM-HF data, beschouwt dr. Stevenson de resultaten kritisch, op zoek naar fysiologische aanwijzingen over wie behandeld zou moeten worden met ARNI en wie er geen baat bij zal hebben.

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia
Een vooraf gespecificeerde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF data maakte het mogelijk het effect van sacubitril/valsartan te bepalen over de hele range van ejectiefracties.

AHA 2019 Een vooraf gespecificeerde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF data maakte het mogelijk het effect van sacubitril/valsartan te bepalen over de hele range van ejectiefracties.

SGLT2i geeft consistent CV voordeel in HFrEF patiënten met of zonder T2DM

Nieuws - Nov. 17, 2019

AHA 2019 Deze analyse van DAPA-HF toont aan dat dapagliflozine consistente reductie van verslechterende HF events en CV sterfte geeft en verbetering van symptomen in patiënten met HFrEF, ongeacht diabetesstatus.

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia
Prof. McMurray presenteert de resultaten van een analyse van de DAPA-HF studie, die het effect van dapagliflozine in HF patiënten met en zonder T2DM vergelijkt.

AHA 2019 Prof. McMurray presenteert de resultaten van een analyse van de DAPA-HF studie, die het effect van dapagliflozine in HF patiënten met en zonder T2DM vergelijkt.

Vrouwen hebben een hoger risico op acuut HF en sterfte na STEMI dan mannen

Literatuur - Nov. 11, 2019 - Cenko E et al. - J Am Coll Cardiol. 2019

Deze observationele studie toonde aan dat vrouwen een hoger risico hebben om acuut HF te ontwikkelen na STEMI en vrouwen met acuut HF hebben een verhoogd mortaliteitrisico vergeleken met mannen.

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Dr. Jasper Brugts
Jasper Brugts vertelt over telemonitoring bij HF en bespreekt met name veelbevolende resultaten met sensoren die vullingsdruk kunnen meten, zoals de CardioMEMS.

Nationale Hartfalendag 2019 Jasper Brugts vertelt over telemonitoring bij HF en bespreekt met name veelbevolende resultaten met sensoren die vullingsdruk kunnen meten, zoals de CardioMEMS.

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca
Prof. Brunner-La Rocca legt uit wat zelfmanagement of zelfzorg bij HF patiënten is, wat onderdelen van zelfzorg zijn en hoe telebegeleiding hierbij kan helpen.

Nationale Hartfalendag 2019 Prof. Brunner-La Rocca legt uit wat zelfmanagement of zelfzorg bij HF patiënten is, wat onderdelen van zelfzorg zijn en hoe telebegeleiding hierbij kan helpen.

Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen