Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

22 mrt. 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

21 mrt. 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

22 mrt. 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

23 nov. 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

FOCUS: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

12 sep. 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

29 sep. 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Slides: - Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017 - Dr. Fatih Arslan - Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

1 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Betere risicostratificatie stap voorwaarts in telemonitoring HF patiënten

22 mei 2017 - Parijs, ESC Hartfalen 2017
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Teleurstellende resultaten met therapie voor acuut hartfalen

15 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof.dr. Adriaan Voors - UMC Groningen

De ESC Hartfalenrichtlijn in de praktijk

11 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Prof.dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen) & dr. Dirk Lok (Deventer Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heart Failure specialists of Tomorrow - doe mee met het HoT-netwerk

9 mrt. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst - Werkgroep Hartfalen, Amersfoort - Dr. Kevin Damman - cardioloog, UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Samenwerking cardioloog en oncoloog om cardiotoxiciteit bij een chemokuur te voorkomen

3 apr. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst Hartfalen, Amersfoort - Dr. Louisa Antoni, cardioloog i.o., LUMC Leiden
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Opvallende veranderingen in de nieuwe ESC hartfalenrichlijn

13 dec. 2016 - NVVC Ochtendsymposium, Papendal Congrescentrum - Prof. dr. Yigal M. Pinto (AMC, Amsterdam)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Dilaterende cardiomyopathie

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Prof. dr. Folkert W. Asselbergs (UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Een update van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe ESC richtlijn hartfalen

5 dec. 2016 - Papendal Congrescentrum - Dr. Peter van der Meer (Groningen) en dr. Dirk Lok (Deventer)

Notenconsumptie omgekeerd geassocieerd met risico op AF en mogelijk op HF

10 juli 2018 - Larsson SC, et al. - Heart 2018
Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Ervaringen met samenwerking op de hartfalenpoli: Hoe gaat dat in de Nederlandse praktijk?

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2018 Lees het verslag van de presentaties en discussie over ervaringen met gebruik van sacubitril/valsartan op twee hartfalenpoliklinieken, tijdens een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 6 april 2018 in Noordwijkerhout.

Samenvatting | BEST PRACTICES: implementatie door samenwerking - ervaringen uit Nijmegen

Dr. Louise Bellersen & Marjolijn Verdijk

NVVC Voorjaarssymposium 2018 Dr. Louise Bellersen (cardioloog) & Marjolijn Verdijk (verpleegkundig specialist) deelden hun ervaringen met de implementatie van nieuwe aanbevelingen uit de ESC Hartfalen Richtlijn, waaronder het overzetten van patiënten op behandeling met ARNI.

Samenvatting | Ruimte voor verbetering in huidige hartfalenbehandeling

Prof. dr. Adriaan Voors - inleiding

NVVC Voorjaarssymposium 2018 Alvorens de HF-polikliniekteams hun ervaringen deelden, gaf prof. dr. Adriaan Voors een korte inleiding door de doelen van de behandeling van HF te herhalen en hoe dit in de ESC richtlijn tot uiting komt.

Geen verhoogd risico op amputaties beneden de knie met canagliflozine in real-world studie

25 juni 2018 - nieuws

ADA 2018 In de OBSERVE-4D real-world studie liet canagliflozine geen verhoogd risico op amputaties beneden de knie zien in T2DM patiënten of patiënten met vastgesteld CVD.

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk
Het HF-team uit het Radboudumc vertelt hoe zij te werk gaan om patiënten om te zetten o[p een maximaal haalbare dosering van sacubitril/valsartan.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2018 Het HF-team uit het Radboudumc vertelt hoe zij te werk gaan om patiënten om te zetten op een maximaal haalbare dosering van sacubitril/valsartan.

Starten met SLGT2i therapie geassocieerd met verlaagde CV uitkomsten buiten de VS en Europa

14 juni 2018 - Kosiborod M, et al. - J Am Coll Cardiol 2018

In een gepoolde analyse van databases van 6 verschillende landen was het starten met SGLT2i geassocieerd met lagere risico’s op CV uitkomsten, in vergelijking met andere glucose-verlagende middelen.

Veranderingen in NT-proBNP-niveau identificeren T2DM patiënten met een hoog risico op ernstige CV events

6 juni 2018 - Jarolim P et al. - Diab Care 2018
In type 2 diabetespatiënten met een recent acuut coronair syndroom, identificeerden NT-proBNP-concentraties en veranderingen daarin diegenen met een hoog risico op CV uitkomsten, waaronder hartfalen.

In type 2 diabetespatiënten met een recent acuut coronair syndroom, identificeerden NT-proBNP-concentraties en veranderingen daarin diegenen met een hoog risico op CV uitkomsten, waaronder hartfalen.

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers
Dirk Lok en Dian Pruijsers-Lamers delen ervaringen opgedaan op de HF-poli in Deventer in het omzetten van RAAS-remming naar behandeling met sacubitril/valsartan.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2018 Dirk Lok en Dian Pruijsers-Lamers delen ervaringen opgedaan op de HF-poli in Deventer in het omzetten van RAAS-remming naar behandeling met sacubitril/valsartan.

SGLT2 remming verlaagt CV risico in type 2 diabetespatiënten met en zonder CVD

4 juni 2018 - Cavender MA, et al. - J Am Coll Cardiol 2018
Type 2 diabetespatiënten behandeld met SGLT2-remmers hadden een lager risico op sterfte en HF in vergelijking met andere glucose-verlagende geneesmiddelen, onafhankelijk van de aanwezigheid van CVD.

Type 2 diabetespatiënten behandeld met SGLT2-remmers hadden een lager risico op sterfte en HF in vergelijking met andere glucose-verlagende geneesmiddelen, onafhankelijk van de aanwezigheid van CVD.

Hogere sterfte in HFrEF patiënten dan in patiënten met HFmrEF en HFpEF

31 mei 2018 - Lam CSP et al. - Eur Heart J 2018
In een prospectieve real-world studie was het risico op algemene sterfte vergelijkbaar in HFpEF en HFmrEF, en lager dan in HFrEF patiënten. Sterfte en HFH was het laagst in HFpEF patiënten.

In een prospectieve real-world studie was het risico op algemene sterfte vergelijkbaar in HFpEF en HFmrEF, en lager dan in HFrEF patiënten. Sterfte en HFH was het laagst in HFpEF patiënten.

GRAND DEBATE | Is katheterablatie superieur aan geneesmiddelen in de behandeling van patiënten met AF en HF?

ESC Heart Failure 2018, Wenen
ESC Heart Failure 2018, Wenen

ESC HF 2018 Het tweede deel van het Grand Debate over Geneesmiddelen of interventies richtte zich op de waarde van katheterablatie in vergelijking met geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met zowel AF als HF.