Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Fenotypische clusters in HFpEF

5' educatie - 26 juli 2021 - Dr. Alicia Uijl

Patiëntprofilering in HFrEF voor therapie op maat

5' educatie - 21 juni 2021 - Dr. Pardeep Jhund

Geen duidelijk verschil voor primaire eindpunt maar bewezen veiligheid met ARNI in MI patiënten

5' educatie - 15 mei 2021 - Prof. Marc Pfeffer

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Aanbevelingen voor een beter algoritme voor de behandeling van HFrEF

10' educatie - 21 apr. 2021 - Andrew Coats

Gelijktijdig gebruik van diuretica en SGLT2i in hartfalen

10' educatie - 12 apr. 2021 - Prof. Patrick Rossignol

Diagnostiek van HFpEF

3' educatie - 7 apr. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Medicatie bij HFpEF

3' educatie - 1 apr. 2021 - Dr. Loek van Heerebeek

IJzerdeficiëntie bij hartfalen - doe mee aan de poll

3' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Casuïstiek: ARNI in gedecompenseerd hartfalen

15' educatie - 19 mrt. 2021 - Dr. Roland van Kimmenade en prof. dr. Rudolf de Boer

Ketonen als mogelijke therapeutische optie voor patiënten met CVD

10' educatie - 10 mrt. 2021 - Dr. B. Daan Westenbrink

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

T2DM-gerelateerd microvasculair vaatlijden geassocieerd met incidente HF

Literatuur - 27 juli 2021 - Kaze AD, et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Deze analyse liet zien dat microvasculair vaatlijden was geassocieerd met de ontwikkeling van HF bij volwassenen met T2DM, onafhankelijk van traditionele risicofactoren en CAD.

Fenotypische clusters in HFpEF

5' educatie - 26 juli 2021 - Dr. Alicia Uijl
Alicia Uijl presenteert de resultaten van een analyse die vijf fenotypische clusters in patiënten met HFpEF identificeerde met verschillen in medicatieprofiel, morbiditeit en mortaliteit.

Alicia Uijl presenteert de resultaten van een analyse die vijf fenotypische clusters in patiënten met HFpEF identificeerde met verschillen in medicatieprofiel, morbiditeit en mortaliteit.

Suboptimaal gebruik van evidence-based medicatie in patiënten met HFrEF en CKD

Literatuur - 14 juli 2021 - Patel RB et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Deze studie liet zien dat de mate waarin evidence-based medicatie wordt voorgeschreven suboptimaal is in patiënten met HFrEF en CKD in de VS, zelfs bij eGFR-niveaus waar medicatie niet gecontra-indiceerd is.

Hoge dosis IV ijzer vermindert HF events in patiënten die hemodialyse ondergaan

Literatuur - 12 juli 2021 - Jhund PS et al. - JACC Heart Fail. 2021

Deze analyse van de PIVOTAL trial liet zien dat behandeling met proactief toegediende hoge dosis IV ijzer, vergeleken met reactief toegediende lage dosis IV ijzer, HF events verminderde in hemodialysepatiënten.

Eerste resultaten van op CRISPR-Cas9-gebaseerde therapie gericht op knockout van TTR gen in ATTR amyloïdose

Literatuur - 7 juli 2021 - Gillmore JD, et al. - NEJM 2021
Toediening van NTLA-2001 voor editen en knockout van het //TTR// gen in patiënten met erfelijke ATTR amyloïdose resulteerde in grote afname van serum TTR eiwitniveaus op dag 28.

Toediening van NTLA-2001 voor editen en knockout van het TTR gen in patiënten met erfelijke ATTR amyloïdose resulteerde in grote afname van serum TTR eiwitniveaus op dag 28.

Heterogeen effect van bètablokkers op totale sterfte in HFpEF clusters

Nieuws - 7 juli 2021

ESC HF 2021 Het behandeleffect van bètablokkers op totale sterfte in HFpEF patiënten was heterogeen in clusters van HFpEF, met een significante afname in het jonge cluster en het AF-hypertensie cluster.

Fase III trial met SGLT2-remmer behaalt primaire eindpunt in HFpEF

Nieuws - 7 juli 2021

EMPEROR-Preserved behaalde het primaire eindpunt en liet een significante relatieve risicoreductie zien met empagliflozine voor het samengestelde primaire eindpunt van tijd tot eerste optreden van CV sterfte of HF ziekenhuisopname in vergelijking met placebo in volwassenen met HFpEF, met of zonder T2DM.

SGLT2i geeft geen verbetering in zes minuten loopafstand in HFrEF en HFpEF

Nieuws - 6 juli 2021

ESC HF 2021 Dapagliflozine verbeterde HF symptomen in HFrEF, maar gaf geen verbetering in fysieke beperkingen of zes minuten loopafstand, in vergelijking met placebo. Dapagliflozine verbeterde geen van deze uitkomsten in HFpEF.

Effecten van sGC stimulator in HFrEF na verslechterend HF event niet beïnvloed door AF status

Nieuws - 5 juli 2021

ESC HF 2021 Deze analyse van de VICTORIA trial liet zien dat de gunstige klinische effecten van vericiguat op CV sterfte of HF ziekenhuisopname in HFrEF na een verslechterend HF event niet beïnvloed werden door de aan- of afwezigheid van AF op baseline.

Myosine activator minder effectief bij HFrEF patiënten met AF of atriumflutter

Nieuws - 5 juli 2021

ESC HF 2021 Deze subanalyse van de GALACTIC-HF trial toonde aan dat behandeling met omecamtiv mecarbil minder effectief was bij HFrEF patiënten met baseline AF of atriumflutter (AFL), vooral bij digoxine behandelde patiënten met AF/AFL.

IL-6 levels in de algemene populatie geassocieerd met nieuwe HFpEF

Literatuur - 5 juli 2021 - Chia YC, et al. - J Am Heart Assoc. 2021

IL-6 waarden in deelnemers die in gemeenschappen wonen waren geassocieerd met het ontwikkelen van HFpEF, onafhankelijk van ijzertekort, bloedarmoede of FGF23 opregulatie.

Vroeg starten met ARNI behandeling na acuut gedecompenseerd HF goed getolereerd in HFrEF patiënten met CKD

Nieuws - 30 juni 2021

ESC HF 2021 Deze post hoc analyse van de TRANSITION studie liet zien dat vroeg starten met behandeling en optitratie van sacubitril/valsartan na acuut gedecompenseerd HF in HFrEF patiënten met CKD goed werd getolereerd.

Hartfalen