Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

Behandeling van hyperkaliëmie bij HF

3' educatie - 12 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

IJzerdeficiëntie in patiënten met hartfalen

10' educatie - 1 okt. 2020 - Dr. Niels Grote Beverborg

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

De Hartfalen Lounge - IV diuretica tijdens dagopname

3' educatie - 28 sep. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Effectiviteit van twee SGLT2i op CV- en nieruitkomsten in HFrEF op basis van nierfunctie

Nieuws - 25 feb. 2021

Subgroepanalyses in DAPA-HF en EMPEROR-Reduced evalueerden de effecten van dapagliflozine en empagliflozine op CV- en nieruitkomsten op basis van nierfunctie op baseline bij patiënten met HFrEF.

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego
Wat is het werkingsmechanisme dat resulteert in een voordeel met SGTL2i? Carlos Santos-Gallego bespreekt de resultaten van de EMPA-TROPISM trial die reverse linkerventrikel hermodellering door empagliflozine liet zien in HFrEF zonder diabetes.

Wat is het werkingsmechanisme dat resulteert in een voordeel met SGTL2i? Carlos Santos-Gallego bespreekt de resultaten van de EMPA-TROPISM trial die reverse linkerventrikel hermodellering door empagliflozine liet zien in HFrEF zonder diabetes.

SGLT2i vermindert incidente T2DM bij patiënten met HFrEF

Literatuur - 18 feb. 2021 - Inzucchi SE et al. - Diabetes Care. 2021

Deze verkennende analyse in DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, vergeleken met placebo, incidente T2DM verminderde bij patiënten met HFrEF zonder diabetes op baseline.

Uitgebreide indicatie voor ARNI in chronisch HF door FDA

Nieuws - 18 feb. 2021

De FDA heeft uitbreiding van het label van sacubitril/valsartan goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met chronisch HF, waaronder zowel HFrEF als HFpEF.

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy
Hoe leidt neprilysine remming tot gunstige effecten in HFrEF patiënten? Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP mogelijk de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Voorgestelde volgorde voor het starten met vier medicaties voor HFrEF binnen vier weken

Literatuur - 15 feb. 2021 - McMurray JJV en Packer M, - Circulation. 2020
John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing ervan in de praktijk.

Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing in de praktijk.

CV en nieruitkomsten met ARNI in HFpEF onafhankelijk van MRA behandeling

Literatuur - 11 feb. 2021 - Jering KS, et al. - JACC Heart Fail. 2021

Deze subanalyse van PARAGON-HF liet zien dat werkzaamheidsuitkomsten met sacubitril/valsartan vergeleken met valsartan onafhankelijk waren van MRA gebruik in patiënten met HFpEF.

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors
In 2020 werd een aantal trials gepresenteerd met nieuwe therapieën voor hartfalen. Prof. Voors bespreekt de belangrijkste uitkomsten en de plaats van deze middelen in de behandeling van HFrEF.

WCN 2020 In 2020 werd een aantal trials gepresenteerd met nieuwe therapieën voor hartfalen. Prof. Voors bespreekt de belangrijkste uitkomsten en de plaats van deze middelen in de behandeling van HFrEF.

Eenvoudige biomarker-risicoscore voor voorspellen van incident HF bij (pre)diabetes

Literatuur - 4 feb. 2021 - Pandey A et al., - JACC Heart Fail. 2020

Een risicoscore gebaseerd op verhoogde hs-cTnT, NT-proBNP en hs-CRP niveaus, en de aanwezigheid van linkerventrikelhypertrofie kan risico op HF voorspellen bij patiënten met dysglycemie zonder CVD.

SGLT2i verbetert LV structuur en functie in patiënten met HFrEF zonder diabetes

Literatuur - 4 feb. 2021 - Santos-Gallego CG et al., - J Am Coll Cardiol. 2021

De EMPA-TROPISM trial liet zien dat 6 maanden behandeling met empagliflozine de LV structuur en functie verbeterde, alsook functionele capaciteit en kwaliteit van leven in patiënten met HFrEF zonder diabetes.

ARNI therapie geen invloed op CV reductie door SGLT2i in HFrEF

Literatuur - 2 feb. 2021 - Packer M et al., - Eur Heart J. 2021

Een subanalyse van EMPEROR-Reduced liet zien dat sacubitril/valsartan behandeling bij patiënten met HFrEF de risicoreducerende effecten van empagliflozine op HF en nierevents niet beïnvloedde.

Hartfalen