Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

13 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

27 aug. 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

22 mrt. 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

21 mrt. 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

22 mrt. 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

23 nov. 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

FOCUS: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

12 sep. 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

29 sep. 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Slides: - Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017 - Dr. Fatih Arslan - Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

1 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Betere risicostratificatie stap voorwaarts in telemonitoring HF patiënten

22 mei 2017 - Parijs, ESC Hartfalen 2017
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Teleurstellende resultaten met therapie voor acuut hartfalen

15 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof.dr. Adriaan Voors - UMC Groningen

De ESC Hartfalenrichtlijn in de praktijk

11 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Prof.dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen) & dr. Dirk Lok (Deventer Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heart Failure specialists of Tomorrow - doe mee met het HoT-netwerk

9 mrt. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst - Werkgroep Hartfalen, Amersfoort - Dr. Kevin Damman - cardioloog, UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Samenwerking cardioloog en oncoloog om cardiotoxiciteit bij een chemokuur te voorkomen

3 apr. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst Hartfalen, Amersfoort - Dr. Louisa Antoni, cardioloog i.o., LUMC Leiden

Praktisch advies over opvolgen ESC aanbevelingen voor behandeling ijzerdeficiëntie bij chronisch HF

18 okt. 2018 - nieuws

Ondanks specifieke aanbevelingen voor management van ijzerdeficiëntie in de 2016 ESC Heart Failure Guidelines, wordt het onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld. Er is nu praktisch advies beschikbaar als aanvulling op de ESC Richtlijnen.

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

13 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen
Ontwikkeling van hyperkaliëmie kan optimale RAAS-remming bij hartfalen in de weg staan. Enkele potentiële nieuwe kaliumbindende middelen worden momenteel onderzocht.

Ontwikkeling van hyperkaliëmie kan optimale RAAS-remming bij hartfalen in de weg staan. Enkele potentiële nieuwe kaliumbindende middelen worden momenteel onderzocht.

ESC Debat | Eerstelijnstherapie voor HFrEF: ACE-remmers of sacubitril/valsartan?

ESC 2018 - debates

ESC 2018 Over het voordeel van sacubitril/valsartan is geen discussie, maar meningen lopen wel uiteen over wanneer het te gebruiken. Een indruk van de argumenten over of het wel/niet de startbehandeling moet zijn.

Nieuwe ESC richtlijn voor de behandeling van CVD tijdens zwangerschap

14 sep. 2018 - nieuws

In de nieuwe richtlijn voor de behandeling van CVD tijdens zwangerschap is nieuw bewijs omtrent diagnostische technieken, risicoschatting en therapie dat beschikbaar kwam na de 2012-editie opgenomen.

Coronaire microvasculaire dysfunctie komt veel voor in patiënten met HFpEF

10 sep. 2018 - Shah SJ et al. - Eur Heart J 2018

Verstoorde microvasculaire functie is zeer prevalent in HFpEF patiënten, en is geassocieerd met hoge niveaus van natriuretische peptiden, systemische endotheeldysfunctie en cardiale dysfunctie.

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen
Intraveneuze ijzertherapie kan klachten doen afnemen in hartfalenpatiënten met ijzerdeficiëntie. Peter vd Meer onderzocht in cardiomyocyten hoe dit effect van ijzer kan worden verklaard.

Intraveneuze ijzertherapie kan klachten doen afnemen in hartfalenpatiënten met ijzerdeficiëntie. Peter vd Meer onderzocht in cardiomyocyten hoe dit effect van ijzer kan worden verklaard.

ARNI kan vroeg en veilig worden geïnitieerd in opgenomen patiënten na acuut HF-episode

3 sep. 2018 - nieuws

ESC 2018 De TRANSITION studie toont veiligheid en tolereerbaarheid van sacubitril/valsartan in een grote groep van opgenomen HFrEF patiënten die zijn gestabiliseerd na acuut HF-episode.

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

27 aug. 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein
Dr. Jur ten Berg bespreekt de resultaten van de MITRA-FR studie en geeft een verklaring voor de neutrale uitkomsten.

ESC 2018 Dr. Jur ten Berg bespreekt de resultaten van de MITRA-FR studie en geeft een verklaring voor de neutrale uitkomsten.

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France
De COMMANDER HF trial onderzocht sterfte en HF ziekenhuisheropname in HFrEF patiënten na behandeling met lage dosis rivaroxaban. Prof. Zannad legt uit welke patiënten geïncludeerd werden en bespreekt de resultaten.

ESC 2018 De COMMANDER HF trial onderzocht sterfte en HF ziekenhuisheropname in HFrEF patiënten na behandeling met lage dosis rivaroxaban. Prof. Zannad legt uit welke patiënten geïncludeerd werden en bespreekt de resultaten.

Transthyretine-stabilisator verlaagt mortaliteit en ziekenhuisopname in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

ESC 2018 - München

27 aug. 2018 - nieuws
De ATTR-ACT trial toonde een verlaging in algemene sterfte, CV-gerelateerde ziekenhuisopname, en verbeterde functionele capaciteit en kwaliteit van leven na behandeling met tafamidis in patiënten met transthyretine-CM, in vergelijking met placebo.

ESC 2018 De ATTR-ACT trial toonde een verlaging in algemene sterfte, CV-gerelateerde ziekenhuisopname, en verbeterde functionele capaciteit en kwaliteit van leven na behandeling met tafamidis in patiënten met transthyretine-CM, in vergelijking met placebo.

Hartfactoren mediëren mogelijk de associatie tussen hartfalen en kanker

22 aug. 2018 - Meijers WC, et al. - Circulation 2018

Studies in muizen en mensen suggereren dat hartfalen is geassocieerd met verhoogde tumorgroei, onafhankelijk van hemodynamische verslechtering, en wordt mogelijk veroorzaakt door secretie van hartfactoren.

Notenconsumptie omgekeerd geassocieerd met risico op AF en mogelijk op HF

10 juli 2018 - Larsson SC, et al. - Heart 2018
Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.