Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

Vroegtijdige identificatie en monitoring van wild-type ATTR-CM

5' educatie - 17 juni 2024 - Alwin Tubben

Kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland

3' educatie - 6 juni 2024 - Prof. dr. Jasper Brugts

Consistent effect van hemodynamische monitoring bij patiëntensubgroepen met HF

3' educatie - 29 mei 2024 - Prof. dr. Jasper Brugts - Erasmus Mc, Rotterdam

Diagnostiek van amyloïdose en ziekte van Anderson-Fabry

10' educatie - 13 mei 2024 - Prof. dr. Robin Nijveldt

Gunstige effecten van GLP-1RA bij HFpEF-patiënten met obesitas en DM2

10' educatie - 6 mei 2024 - Mikhail Kosiborod

Effecten van aldose reductaseremmer op inspanningstolerantie bij diabetische cardiomyopathie

3' educatie - 23 apr. 2024 - Prof. James Januzzi

Geen gunstige effecten op primaire eindpunt met SGLT2-remmer post-MI, maar wel op HF-ziekenhuisopnames

3' educatie - 7 apr. 2024 - Prof. Javed Butler

Nederlandse multicenterstudies naar hartfalen

5' educatie - 28 mrt. 2024 - Dr. Mieke van den Heuvel

Praktische implementatie van cardiomyopathierichtlijn: regionaal DCM zorgpad

5' educatie - 28 mrt. 2024 - Dr. Mark Hazebroek

AF-ablatie bij patiënten met HF

3' educatie - 26 mrt. 2024 - Dr. Dominique Verhaert

Vermindering van cardiovasculaire complicaties door nierbescherming

15' educatie - 7 mrt. 2024 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Wat is de beste aanpak bij een patiënt met acuut gedecompenseerd HF?

3' educatie - 17 jan. 2024 - Dr. Jozine ter Maaten

Studie naar richtlijnimplementatie en kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland

5' educatie - 11 dec. 2023 - Jishnu Malgie

Kleplijden en percutane klepinterventies

3' educatie - 4 dec. 2023 - Dr. Michiel Voskuil

Nieuwe klasse van medicaties voor de behandeling van HCM: cardiale myosineremmers

3' educatie - 29 nov. 2023 - Prof. dr. Pieter Doevendans

Registratie-gebaseerd gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met hartfalen

3' educatie - 6 nov. 2023 - Dr. Jeroen Schaap

Deltaplan Hartfalen: wat is het en wat zijn de doelen?

3' educatie - 2 nov. 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Rechterventrikelfalen bij cardiomyopathie

5' educatie - 31 okt. 2023 - Dr. Anneline te Riele

Telemonitoring bij chronisch hartfalen

5' educatie - 26 okt. 2023 - Dr. Jasper Brugts

ICD bij non-ischemisch hartfalen

5' educatie - 26 okt. 2023 - Dr. Alexander Maass

Vroege detectie en behandeling van ijzertekort bij hartfalen

10' educatie - 16 okt. 2023 - Dr. Vanessa van Empel

Nieuwe diagnostische strategie om HVZ vroegtijdig te diagnosticeren bij patiënten in de eerstelijnszorg met COPD of DM2

3' educatie - 4 okt. 2023 - Amy Groenewegen

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu

Effect van SGLT2i op diuretische efficiëntie bij acuut hartfalen

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. Zachary Cox

Kunstmatige intelligentie in de hartfalenzorg

3' educatie - 14 sep. 2023 - Prof. dr. Folkert Asselbergs & Pascal Burger

Een pragmatische studie naar natriurese-gestuurd gebruik van lisdiuretica bij acuut HF

3' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Kevin Damman

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Hoge-intensiteitszorg met optimale neurohormonale blokkade faciliteert betere decongestie in acuut HF

3' educatie - 28 aug. 2023 - Prof. dr. Piotr Ponikowski

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | Hartfalen

15' educatie - 27 aug. 2023 - Dr. Jozine ter Maaten, Prof. dr. Rudolf de Boer en Dr. Mireille Emans

Beïnvloeden HF-risicofactoren het behandeleffect van empagliflozine na een acuut MI?

Literatuur - 18 juli 2024 - Udell JA, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024

In een secundaire analyse van EMPACT-MI onder patiënten met een hoog HF-risico na een acuut MI verlaagde empagliflozine het risico op eerste en totale HF-ziekenhuisopnamen, maar niet het sterftecijfer, vergeleken met placebo, ongeacht de baseline-LVEF en/of aanwezigheid van congestie.

Effectiviteit en verdraagbaarheid van SGLT2-remmerbehandeling bij ATTR-CM

Literatuur - 16 juli 2024 - Porcari A, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024

In een longitudinale, observationele studie werd SGLT2-remmertherapie goed verdragen door patiënten met transthyretine-gemedieerde amyloïdcardiomyopathie (ATTR-CM) en was ze geassocieerd met een langzamere klinische achteruitgang en een lager risico op totale en cardiovasculaire sterfte en HF-ziekenhuisopname.

Voortdurende omgekeerde LV-remodellering bij de-novo-HFrEF door GDMT-optimalisatie na 90 dagen

Literatuur - 11 juli 2024 - Veltmann C, et al. - Eur Heart J. 2024

In de HF-OPT-studie resulteerde continue optimalisatie van richtlijngestuurde medische therapie (GDMT) erin dat 68% van de patiënten met nieuw gediagnosticeerd HFrEF een LVEF >35% had na 180 dagen. Het behalen van de GDMT-streefdoses was geassocieerd met een LVEF >35%.

Snelle GDMT-optitratie verbetert alle dimensies van kwaliteit van leven na ziekenhuisopname voor acuut HF

Literatuur - 2 juli 2024 - Čelutkienė J, et al. - Circ Heart Fail. 2024

Analyse van STRONG-HF toonde dat snelle optitratie van richtlijngestuurde medische therapie (GDMT) alle dimensies van kwaliteit van leven na 90 dagen verbeterde vergeleken met gebruikelijke zorg bij patiënten die waren opgenomen voor acuut HF, ongeacht hun gezondheidsstatus bij studieaanvang.

Welke factoren voorspellen het optreden van HF bij patiënten met DM2?

Literatuur - 27 juni 2024 - Diabetes Obes Metab. 2024 - Said F, et al.

Een nieuw ontwikkeld model dat NT-proBNP, TnT en BMI omvatte, voorspelde nauwkeurig het optreden van HF bij patiënten met DM2, inclusief zij die behandeld werden met een SGLT2-remmer.

Nieuwe DCRM-praktijkaanbevelingen voor diabetes, cardiorenale en metabole ziekten

Nieuws - 26 juni 2024

Een internationale multidisciplinaire werkgroep heeft nieuwe consensusaanbevelingen gepubliceerd voor de behandeling van diabetes, cardiorenale en/of metabole (DCRM) ziekten.

Niet minder HF-heropnames door NT-proBNP-monitoring bij HFpEF

Literatuur - 20 juni 2024 - Pascual-Figal DA, et al. - Eur J Heart Fail. 2024

Bij gehospitaliseerde HFpEF-patiënten leidde monitoring van de NT-proBNP-waarde na ontslag niet tot een vermindering van de primaire uitkomstmaat van HF-heropname na 6 maanden vergeleken met alleen gebruikelijke zorg, maar wel in een lager sterftecijfer.

Nierfunctie heeft geen invloed op variatie in biomarkers van acute hartziekte

Literatuur - 19 juni 2024 - Bansal N, et al. - Circulation. 2024

Bij personen met hypertensie en een verhoogd HVZ-risico, maar zonder HVZ, werden jaarlijkse variaties in de NT-proBNP- en hs-cTnT-waarden niet beïnvloed door de eGFR.

Vroegtijdige identificatie en monitoring van wild-type ATTR-CM

5' educatie - 17 juni 2024 - Alwin Tubben
Alwin Tubben bespreekt de prevalentie van wild-type transthyretine-amyloïdcardiomyopathie (ATTRwt-CM) in patiënten subpopulaties, nieuwe potentiële biomarkers en monitoring van ATTRwt-CM.

Alwin Tubben bespreekt de prevalentie van wild-type transthyretine-amyloïdcardiomyopathie (ATTRwt-CM) in patiënten subpopulaties, nieuwe potentiële biomarkers en monitoring van ATTRwt-CM.

Kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland

3' educatie - 6 juni 2024 - Prof. dr. Jasper Brugts
**ESC Heart Failure 2024** Hoe staat het met de kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland? Dr. Jasper Brugts bespreekt de eerste studieresultaten van TITRATE-HF.

ESC Heart Failure 2024 Hoe staat het met de kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland? Dr. Jasper Brugts bespreekt de eerste studieresultaten van TITRATE-HF.

Consistent effect van hemodynamische monitoring bij patiëntensubgroepen met HF

3' educatie - 29 mei 2024 - Prof. dr. Jasper Brugts - Erasmus Mc, Rotterdam
**ESC Heart Failure 2024** Kunnen er patiëntensubgroepen geïdentificeerd worden die meer baat hebben van pulmonale arteriedrukmonitoring-gestuurde HF-therapie bij chronisch HF? Jasper Brugts deelt de resultaten van een subgroepanalyse van MONITOR-HF.

ESC Heart Failure 2024 Kunnen er patiëntensubgroepen geïdentificeerd worden die meer baat hebben van pulmonale arteriedrukmonitoring-gestuurde HF-therapie bij chronisch HF? Jasper Brugts deelt de resultaten van een subgroepanalyse van MONITOR-HF.

Aanwezigheid van HF verandert effecten van GLP-1RA niet bij HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas

Nieuws - 21 mei 2024

ESC Heart Failure 2024 In een vooraf gespecificeerde analyse van SELECT onder HVZ-patiënten met BMI ≥27 kg/m² werden de werkzaamheid en veiligheid van semaglutide versus placebo op de incidentie van MACE, HF-gerelateerde events en totale sterfte niet beïnvloed door een voorgeschiedenis van HF of het HF-subtype.