Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij advanced hartfalen?

5' educatie - 5 okt. 2022 - Dr. Manon van der Meer

Implementatie van de ESC HF-richtlijn in Nederland: registraties van kwaliteit van zorg

5' educatie - 3 okt. 2022 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remmer verlaagt uitkomsten bij HFmrEF en HFpEF onafhankelijk van glycemische status

3' educatie - 23 sep. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

SGLT2-remmer verbetert uitkomsten bij HFpEF en HFmrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. Scott Solomon

ESC 2022 Gesprek van de dag | zaterdag

15' educatie - 27 aug. 2022

Totale bewijsvoering voor SGLT2-remming bij HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Muthiah Vaduganathan

Combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide verbetert decongestie bij acuut HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens - Genk, België

Alle patiënten met HF ongeacht EF hebben baat bij SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

Voorspellen van levensverwachting en gewonnen levensjaren met medicatie bij HFrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HFpEF

10' educatie - 20 juli 2022 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe stel je de diagnose HFpEF en HFmrEF in de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 29 juni 2022 - Dr. Vanessa van Empel

Gesprekstips voor leefstijladvies bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 16 mei 2022 - Tamara Aipassa

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en dr. Sebastiaan Velthuis

De centrale vraag in de sportcardiologie

5' educatie - 9 mei 2022 - Dr. Harald Jørstad

Partydrugs en HVZ

5' educatie - 2 mei 2022 - Dr. Robert Riezebos

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Updates in de nieuwe AHA/ACC/HFSA hartfalenrichtlijn

3' educatie - 13 apr. 2022 - Prof. Paul Heidenreich

Kunnen EPD-meldingen bijdragen aan betere kwaliteit van zorg voor patiënten met HF?

3' educatie - 13 apr. 2022 - Tariq Ahmad

Optimalisatie van RAASi en laag risico op hyperkaliëmie met kaliumbinder in HFrEF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. Javed Butler

Is het strooien van zout op een ei schadelijk voor HF-patiënten?

3' educatie - 3 apr. 2022 - Joseph Cleveland

Studie naar effecten van zoutarm dieet op klinische events bij patiënten met HF

3' educatie - 2 apr. 2022 - Prof. Justin Ezekowitz

Gebruik van kaliumbinders in de klinische praktijk

10' educatie - 29 mrt. 2022 - Prof. dr. Peter van der Meer

Hyperkaliëmie bij hartfalen

10' educatie - 24 mrt. 2022 - Dr. Joost Beusekamp

De renale tamponade-hypothese

5' educatie - 16 mrt. 2022 - Eva Boorsma

Nierfunctie, elektrolyten en hartfalen

10' educatie - 2 mrt. 2022 - Dr. Kevin Damman

Prognostische waarde van epicardiaal vet bij patiënten met HFmrEF en HFpEF

5' educatie - 31 jan. 2022 - Gijs van Woerden

Behandeling van hartfalen nu en in de toekomst

10' educatie - 24 jan. 2022 - Prof. dr. Peter van der Meer

Behandeling van HFrEF, HFmrEF en HFpEF

10' educatie - 3 jan. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

De nieuwe ESC-hartfalenrichtlijn 2021 in het kort

10' educatie - 30 nov. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij advanced hartfalen?

5' educatie - 5 okt. 2022 - Dr. Manon van der Meer
De prevalentie van advanced hartfalen neemt toe en tijdige verwijzing naar een advanced hartfalencentrum is belangrijk. In deze video vertelt dr. Van der Meer over de behandelmogelijkheden bij deze ziekte.

Nationale Hartfalendag 2022 De prevalentie van advanced hartfalen neemt toe en tijdige verwijzing naar een advanced hartfalencentrum is belangrijk. In deze video vertelt dr. Van der Meer over de behandelmogelijkheden bij deze ziekte.

Implementatie van de ESC HF-richtlijn in Nederland: registraties van kwaliteit van zorg

5' educatie - 3 okt. 2022 - Dr. Jasper Brugts
Hoe kom je tot betere HF-zorg en richtlijnimplementatie? Dr. Brugts vertelt over TITRATE-HF en nodigt geïnteresseerden uit voor de eerste onderzoeksmeeting op 12 oktober.

Nationale Hartfalendag 2022 Hoe kom je tot betere HF-zorg en richtlijnimplementatie? Dr. Brugts vertelt over TITRATE-HF en nodigt geïnteresseerden uit voor de eerste onderzoeksmeeting op 12 oktober.

Relatie tussen NT-proBNP-veranderingen, werkzaamheid van sGC-stimulator en klinische uitkomsten in HFrEF

Literatuur - 29 sep. 2022 - Armstrong PW, et al. - JACC Heart Fail. 2022

Bij patiënten met verslechterende HFrEF verlaagde vericiguat de NT-proBNP-waarde vergeleken met placebo. Deze verandering ging gepaard met een kleine relatieve vermindering van CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname.

SGLT2-remmer verlaagt uitkomsten bij HFmrEF en HFpEF onafhankelijk van glycemische status

3' educatie - 23 sep. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

EASD 2022 "Elke patiënt met HFmrEF of HFpEF zal baat hebben van dapaglifozine, ongeacht de glycemische status en ongeacht de diabetesbehandeling op de achtergrond", aldus prof. Jhund.

Grootste behandeleffect van sGC-stimulator bij verslechterend HFrEF en NT-proBNP <75e percentiel

Literatuur - 12 sep. 2022 - Senni M, et al. - ESC Heart Fail. 2022

Kan NT-proBNP helpen bij het identificeren van patiënten met verslechterend HFrEF bij wie het behandeleffect van vericiguat naar verwachting het grootst zal zijn? Dit werd onderzocht in een post-hocanalyse van de VICTORIA-trial.

Hoe vaak wordt NT-proBNP gemeten bij HFrEF-patiënten in de VS?

Literatuur - 12 sep. 2022 - Januzzi JL, et al. - ESC Heart Fail. 2022

Aan de hand van 2 grote Amerikaanse databases werd bepaald hoe vaak een NT-proBNP-test wordt uitgevoerd bij HFrEF-patiënten in de klinische praktijk, evenals de verdeling van NT-proBNP-waarden en mogelijke verbanden tussen het testen en patiëntkenmerken.

Initiële beoordeling van LVEF met AI superieur aan de initiële beoordeling door echografist

Nieuws - 6 sep. 2022

ESC 2022 Een gerandomiseerde studie liet zien dat een initiële beoordeling van LVEF door AI superieur was aan de initiële beoordeling door een echografist.

SGLT2-remmer verlaagt primaire eindpunt van CV-sterfte of verslechtering van HF bij HFmrEF en HFpEF

Nieuws - 27 aug. 2022

ESC 2022 De DELIVER studie laat zien dat dapagliflozine het risico op CV-sterfte of verslechtering van HF verlaagde bij patiënten met HFmrEF of HFpEF, zonder vermindering van het behandelvoordeel bij patiënten met LVEF ≥60%.

SGLT2-remmer verbetert uitkomsten bij HFpEF en HFmrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. Scott Solomon
**ESC 2022** Prof. Solomon geeft een samenvatting van de resultaten van de DELIVER-studie. “Deze gegevens ondersteunen het gebruik van SGLT2-remmers als fundamentele therapie bij patiënten met HF, ongeacht de zorgsetting of ejectiefractie” zei Prof. Solomon

ESC 2022 Prof. Solomon geeft een samenvatting van de resultaten van de DELIVER-studie. “Deze gegevens ondersteunen het gebruik van SGLT2-remmers als fundamentele therapie bij patiënten met HF, ongeacht de zorgsetting of ejectiefractie” zei Prof. Solomon

ESC 2022 Gesprek van de dag | zaterdag

ESC 2022 - Barcelona, Spanje

15' educatie - 27 aug. 2022
Wat is het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen van het ESC-congres? Drie experts praten u bij over trials met oude middelen (acetazolemide, allopurinol, polypil); de DELIVER-trial met dapagliflozine bij HFpEF; en of PCI helpt bij patiënten met ischemische cardiomyopathie.

ESC 2022 Wat is het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen van het ESC-congres? Drie experts praten u bij over trials met oude middelen (acetazolemide, allopurinol, polypil); de DELIVER-trial met dapagliflozine bij HFpEF; en of PCI helpt bij patiënten met ischemische cardiomyopathie.

Verbeterde uitkomsten met SGLT2i voor het gehele EF-spectrum

Nieuws - 27 aug. 2022

ESC 2022 Er is een gepoolde analyse gedaan van DAPA-HF en DELIVER om het effect van dapagliflozine te onderzoeken bij patiënten met hartfalen voor het gehele spectrum van ejectiefractie.

Twee meta-analyses ondersteunen het prioriteren van SGLT2i-gebruik in alle HF-patiënten

Nieuws - 27 aug. 2022

ESC 2022 Twee meta-analyses werden uitgevoerd van SGLT2i-trials in HF-patiënten: één die DELIVER and EMPEROR-Preserved omvatte en één die de 5 trials DELIVER, EMPEROR-Preserved, DAPA-HF, EMPEROR-Reduced en SOLOIST-WHF omvatte.

Hartfalen