Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Acetazolamide in de behandeling van acuut hartfalen

10' educatie - 6 dec. 2022 - Dr. Kevin Damman

Werkzaamheid en veiligheid van intraveneus ijzer bij HF op de lange termijn

3' educatie - 17 nov. 2022 - Paul R. Kalra

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

Directe vergelijking van twee lisdiuretica bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met HF

3' educatie - 7 nov. 2022 - Robert J. Mentz

SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk

5' educatie - 25 okt. 2022 - Dr. Kirsten Kortekaas

Palliatieve zorg bij hartfalen

5' educatie - 19 okt. 2022 - Dr. Bas Bekkers

Verschillen en overeenkomsten tussen Europese en Amerikaanse HF-richtlijnen

10' educatie - 17 okt. 2022 - Dr. Olivier Manintveld en dr. Sandra van Wijk

Frailty en hartfalen

5' educatie - 17 okt. 2022 - Dr. Noëmi Wouters

Oud medicament is veilig en uiterst effectief bij acuut HF

3' educatie - 12 okt. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens

SGLT2-remmers over het hele hartfalenspectrum

5' educatie - 11 okt. 2022 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner La Rocca

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij advanced hartfalen?

5' educatie - 5 okt. 2022 - Dr. Manon van der Meer

Implementatie van de ESC HF-richtlijn in Nederland: registraties van kwaliteit van zorg

5' educatie - 3 okt. 2022 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remmer verlaagt uitkomsten bij HFmrEF en HFpEF onafhankelijk van glycemische status

3' educatie - 23 sep. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

SGLT2-remmer verbetert uitkomsten bij HFpEF en HFmrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. Scott Solomon

ESC 2022 Gesprek van de dag | zaterdag

15' educatie - 27 aug. 2022

Totale bewijsvoering voor SGLT2-remming bij HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Muthiah Vaduganathan

Combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide verbetert decongestie bij acuut HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens - Genk, België

Alle patiënten met HF ongeacht EF hebben baat bij SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

Voorspellen van levensverwachting en gewonnen levensjaren met medicatie bij HFrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HFpEF

10' educatie - 20 juli 2022 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe stel je de diagnose HFpEF en HFmrEF in de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 29 juni 2022 - Dr. Vanessa van Empel

Hartfalen met een supranormale ejectiefractie

5' educatie - 16 juni 1900 - Bart J. van Essen

Verschillende pathofysiologische pathways bij vrouwen en mannen met hartfalen

5' educatie - 15 juni 1900 - Alice Ravera

Toename van galectine-3 identificeert mannen met een risico op ontwikkelen van hartfalen en kanker

5' educatie - 15 juni 1900 - Freek van den Berg

Circulerende ketonlichamen in acuut HF behandeld met SGLT2-remmer

5' educatie - 14 juni 1900 - Suzanne Voorrips

Gesprekstips voor leefstijladvies bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 16 mei 2022 - Tamara Aipassa

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en dr. Sebastiaan Velthuis

De centrale vraag in de sportcardiologie

5' educatie - 9 mei 2022 - Dr. Harald Jørstad

Partydrugs en HVZ

5' educatie - 2 mei 2022 - Dr. Robert Riezebos

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal

Effect van SGLT2-remmer op CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname bij HFpEF onafhankelijk van SBD

Literatuur - 30 jan. 2023 - Böhm M, et al. - Eur Heart J. 2022

De SGLT2-remmer empagliflozine verlaagt het risico op cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF bij patiënten met HF en een LVEF >40%, vergeleken met placebo. Onduidelijk is of dit effect wordt beïnvloed door de SBD.

SGLT2-remmer vermindert specifieke oorzaken van CV-sterfte bij HF over breed LVEF-spectrum

Literatuur - 30 jan. 2023 - Desai AS et al. - JAMA Cardiol. 2022

Deze gepoolde analyse van de DAPA-HF- en DELIVER-trials toonde een 14% lager risico op cardiovasculaire sterfte met dapagliflozine versus placebo, ongeacht de LVEF, vooral door een lagere, zij het niet-significante, incidentie van plotselinge en HF-gerelateerde sterfte.

Risicostratificatie-methode verbetert uitkomsten bij acuut HF

Literatuur - 23 jan. 2023 - Lee DS et al. - N Engl J Med. 2023

Wanneer op de SEH een risicostratificatie-methode werd gebruikt om te beslissen of patiënten met acuut HF werden ontslagen of opgenomen, was het risico op totale sterfte of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken lager dan met de gebruikelijke zorg.

Snelle en aanhoudende gunstige klinische effecten met SGLT2-remmer bij HFmrEF/HFpEF

Literatuur - 23 jan. 2023 - Vaduganathan M et al. - JAMA Cardiol. 2022

Een vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie toonde een vroege (<2 weken) en aanhoudende (>2 jaar) vermindering van CV-sterfte of HF-verslechtering met dapagliflozine vergeleken met placebo bij patiënten met HFmrEF of HFpEF.

Dubbelzinnige associatie tussen NYHA-klasse en CV uitkomsten bij patiënten met HF

Literatuur - 10 jan. 2023 - Rohde LE, et al. - JAMA Cardiol. 2022

Een analyse waarin data van de PARADIGM-HF-studie werden gebruikt toonde dat de NYHA-classificatie een onvolledige voorspeller is van cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met HF. “Het gebruik ervan als belangrijkste criterium voor behandelingskeuze moet in twijfel worden getrokken”, aldus de auteurs.

Vergelijkbaar effect van SGLT2-remmer bij HFmrEF en HFpEF

Literatuur - 9 jan. 2023 - Anker SD et al. - Nat Med. 2022

De EMPEROR-Preserved-trial toonde aan dat empagliflozine het risico op CV sterfte of ziekenhuisopname voor HF verlaagde bij patiënten met HF en LVEF >40%. Het is echter onbekend of het effect van empagliflozine verschilt tussen patiënten met HFmrEF en patiënten met HFpEF. Deze subgroepanalyse van de EMPEROR-Preserved-trial biedt meer duidelijkheid.

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

Geaccrediteerde e-learning

Online-CME - 6 dec. 2022

In deze e-learning leren deelnemers over gebruik van SGLT2-remmers bij hartfalen en over de praktische implementatie van nieuwe richtlijnen. Registratie (gratis) is vereist om in te schrijven voor deze cursus.

Zelfde werkzaamheid en veiligheid van SGLT2-remmer bij gebruik van MRA of ARNI in HFmrEF/HFpEF

Literatuur - 6 dec. 2022 - Yang M, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

Bij patiënten met HFmrEF of HFpEF werden de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine niet beïnvloed door achtergrondbehandeling met een MRA of ARNI, zo blijkt uit een vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie.

Acetazolamide in de behandeling van acuut hartfalen

10' educatie - 6 dec. 2022 - Dr. Kevin Damman
Dr. Kevin Damman vertelt over therapie bij acuut gedecompenseerd HF en bespreekt de ADVOR-studie die liet zien dat combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide leidt tot betere decongestie.

Dr. Kevin Damman vertelt over therapie bij acuut gedecompenseerd HF en bespreekt de ADVOR-studie die liet zien dat combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide leidt tot betere decongestie.

Cardiorenale effecten van niet-steroïde MRA veranderen niet door ASCVD-voorgeschiedenis bij DM2 en CNS

Literatuur - 29 nov. 2022 - Filippatos G, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022

Ongeacht een voorgeschiedenis van ASCVD verminderde finerenon het risico op cardiovasculaire events en CNS-progressie bij patiënten met DM2 en CNS vergeleken met placebo, zo laat een FIDELITY-subgroepanalyse zien.

Lage adherentie en persistentie van HF-medicijnen bij nieuw gediagnosticeerd HF

Literatuur - 29 nov. 2022 - Ødegaard KM, et al. - ESC Heart Fail. 2022

Een Noors nationaal cohortonderzoek liet zien dat bij nieuw gediagnosticeerde HF-patiënten de 1-jaarsadherentie aan duale en triple HF-therapie laag was en dat de persistentie in jaar 2-5 onvoldoende was.

Gunstige effecten van niet-steroïde MRA op HF-uitkomsten bij CNS en DM2

Literatuur - 22 nov. 2022 - Filippatos G, et al. - JACC Heart Fail. 2022

Finerenon, een niet-steroïde MRA, is goedgekeurd voor de behandeling van CNS bij volwassenen met DM2. Eerder liet de FIDELITY-studie zien dat finerenon de cardiorenale uitkomsten verbetert bij deze patiënten. Maar geldt dit ook voor HF-gerelateerde uitkomsten?