Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - Sep. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. John McMurray

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - Aug. 27, 2019 - Joost Beusekamp

Een nieuwe parameter voor proximale tubulaire functie in HF

5' educatie - Aug. 26, 2019 - Lisa Emmens

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - Aug. 21, 2019 - Mariëlle Kloosterman

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - Aug. 20, 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - Apr. 25, 2019 - NIV 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut gedecompenseerd HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer
Wat moeten we weten over iJzerdeficiëntie bij hartfalen? Prof. van der Meer geeft een overzicht over geassocieerde factoren, prognose en behandeling.

Nationale Hartfalendag 2019 Wat moeten we weten over iJzerdeficiëntie bij hartfalen? Prof. van der Meer geeft een overzicht over geassocieerde factoren, prognose en behandeling.

Identificatie van determinanten van ijzerdeficiëntie in verslechterend HF

Literatuur - Oct. 10, 2019 - Van der Wal H et al., - Eur Heart J 2019

Data van het BIOSTAT-CHF cohort doen vermoeden dat de etiologie van ID in verslechterend HF multifactorieel is en mogelijk een combinatie van verstoorde ijzeropname en -opslag en ijzerverlies betreft.

ARNI-geïnduceerde NT-proBNP veranderingen geassocieerd met veranderingen in cardiale remodelering in HFrEF

Literatuur - Oct. 3, 2019 - Januzzi JL et al. - JAMA. 2019

Veranderingen in NT-proBNP met sacubitril/valsartan therapie waren gecorreleerd met metingen van cardiale functie en volume in HFrEF patiënten in de PROVE-HF trial.

Effect van SGLT2i op NT-proBNP niveau en gezondheidsstatus in HFrEF

Literatuur - Oct. 1, 2019 - Nassif ME, et al. - Circulation 2019

Behandeling met dapagliflozine voor 12 weken verminderde gemiddelde NT-proBNP niveaus niet, maar proportie patiënten met verbetering in gezondheidsstatus of NT-proBNP was groter in vergelijking met placebo.

ACC Expert Consensus beslisboom voor management van patiënten opgenomen met HF

Nieuws - Oct. 1, 2019

Een ACC commissie heeft algoritmes opgesteld voor management in het ziekenhuis van patiënten met HF, op basis van hun klinisch traject, om goede risicostratificatie en management te faciliteren.

FDA Fast Track status voor SGLT2-remmer in HFrEF en HFpEF

Nieuws - Sep. 23, 2019

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de Fast Track status toegekend aan de ontwikkeling van dapagliflozine om het risico op CV sterfte of verslechterend HF te verminderen in HFrEF en HFpEF.

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - Sep. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD
Prof. Dirk Jan van Veldhuisen deelt resultaten van de PARAGON-HF trial, die niet-significante reducties in CV mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF aantonen met sacubitril/valsartan vs. valsartan in HFpEF patiënten, en bediscussieert subgroepanalyses.

ESC 2019 Prof. Dirk Jan van Veldhuisen deelt resultaten van de PARAGON-HF trial, die niet-significante reducties in CV mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF aantonen met sacubitril/valsartan vs. valsartan in HFpEF patiënten, en bediscussieert subgroepanalyses.

SGLT2-remmer verbetert HF uitkomsten en CV sterfte in HF-patiënten ongeacht T2DM status

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 HF patiënten met én zonder T2DM tonen zo’n 25% vermindering van verslechterend HF en CV sterfte na behandeling met dapagliflozine in de DAPA-HF studie, en symptomen verbeterden.

Vroege verbetering van gezondheidstoestand met ARNI behandeling in HFrEF patiënten

Literatuur - Sep. 17, 2019 - Khariton Y et al.., - JACC: Heart Failure. 2019

Real-world data van het CHAMP-HF register tonen dat patiënten die starten met sacubitril/valsartan verbetering ervaren in de KCCQ fysieke beperking en QoL domeinen tijdens een mediaan van 57 dagen.

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019
Arend Mosterd geeft een samenvatting van de resultaten van twee grote HF trials gepresenteerd op de ESC - DAPA-HF en PARAGON-HF - en vertelt hoe keuzestress van medicijnen leidt tot nieuwe initiatieven.

ESC 2019 Arend Mosterd geeft een samenvatting van de resultaten van twee grote HF trials gepresenteerd op de ESC - DAPA-HF en PARAGON-HF - en vertelt hoe keuzestress van medicijnen leidt tot nieuwe initiatieven.

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller
Een strategie van vroege en aanhoudende vasodilatatie in acuut HF patiënten resulteerde niet in verlaging van totale sterfte en heropname voor acuut HF.

ESC 2019 Een strategie van vroege en aanhoudende vasodilatatie in acuut HF patiënten resulteerde niet in verlaging van totale sterfte en heropname voor acuut HF.

Bètablokkers kunnen sterfte verlagen in patiënten met HF in sinusritme, zelfs bij nierdysfunctie

Nieuws - Sep. 2, 2019
De BB-meta-HF groep combineerde dubbelblinde, individuele patiëntdata en bevestigde dat bètablokkers efficiënt zijn in HFrEF patiënten in sinusrite met matig-ernstige nierdysfunctie.

ESC 2019 De BB-meta-HF groep combineerde dubbelblinde, individuele patiëntdata en bevestigde dat bètablokkers efficiënt zijn in HFrEF patiënten in sinusrite met matig-ernstige nierdysfunctie.

Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen