Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - 6 nov. 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - 6 nov. 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - 24 okt. 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - 23 okt. 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - 22 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - 15 okt. 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - 15 okt. 2019 - Dr. Frank Gommans

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - 23 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - 3 sep. 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 1 sep. 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - 1 sep. 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. John McMurray

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - 27 aug. 2019 - Joost Beusekamp

Een nieuwe parameter voor proximale tubulaire functie in HF

5' educatie - 26 aug. 2019 - Lisa Emmens

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - 21 aug. 2019 - Mariëlle Kloosterman

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - 20 aug. 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - 17 juli 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - 10 juli 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - 25 mei 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - 10 juli 2019 - Dr. Hans Kragten

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - 3 juni 2019

Effecten van SGLT2-remmer op klinische uitkomsten in acuut gedecompenseerd HF patiënten

Literatuur - 16 jan. 2020 - Damman K et al., - Eur J Heart Fail. 2020

Deze pilot RCT in acuut gedecompenseerd HF patiënten toonde aan dat empagliflozine geen reductie gaf in primaire eindpunten, maar wel reductie in een gecombineerd eindpunt van verslechterend HF, HF heropname of sterfte in vergelijking met placebo.

Fenotype-gebaseerde HFpEF subgroepen reageren verschillend op aldosteron-antagonisttherapie

Literatuur - 15 jan. 2020 - Cohen JB et al., - JACC Heart Fail. 2020

Drie fenogroepen werden geïdentificeerd in TOPCAT HFpEF patiënten, van een laagrisicogroep met milde symptomen tot een hoog-risico, obese, diabetische groep met gevorderde symptomen die goed op spironolacton reageerden.

Behandeling met ARNI veilig en effectief in oudere HFrEF patiënten

Literatuur - 13 jan. 2020 - Esteban-Fernández A et al., - Rev Esp Geriatr Gerontol. 2019.

Deze prospectieve registerstudie van een real-world cohort van oudere HFrEF patiënten liet zien dat sacubitril/valsartan veilig en effectief is, zelfs in patiënten >80 jaar.

Geen verbetering in inspanningsvermogen met SGLT2i in twee HF trials, één in HFrEF en één in HFpEF patiënten

Nieuws - 6 jan. 2020

Resultaten van de EMPERIAL-Reduced en EMPERIAL-Preserved trials zijn bekendgemaakt, die beide geen voordeel in inspanningsvermogen lieten zien met gebruik van empagliflozine vs. placebo in respectievelijk HFrEF en HFpEF.

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

FOCUS serie

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné
Nieuwe diabetesmiddelen hebben tot een paradigmashift geleid, niet alleen voor diabetespatiënten, maar ook binnen de cardiologie. De bewijsvoering en klinische implicaties van deze nieuwe middelen worden besproken door een internist en twee cardiologen.

FOCUS Nieuwe diabetesmiddelen hebben tot een paradigmashift geleid, niet alleen voor diabetespatiënten, maar ook binnen de cardiologie. De bewijsvoering en klinische implicaties van deze nieuwe middelen worden besproken door een internist en twee cardiologen.

Recente opname in HFpEF patiënten wijst mogelijk op hoger risico en potentieel voordeel van ARNI

Literatuur - 2 dec. 2019 - Vaduganathan M et al., - J Am Coll Cardiol. 2019.

PARAGON-HF data suggereren dat patiënten met HFpEF met recente opname vaker heropnames hebben dan diegenen met geen of langer geleden opnames, en dat zij mogelijk beter reageren op sacubitril/valsartan.

Behandeleffect van SGLT2i niet afhankelijk van leeftijd of gezondheidsstatus op baseline

Nieuws - 26 nov. 2019

AHA 2019 Analyses van de DAPA-HF trial evalueerden het effect van dapagliflozine op basis van leeftijd en op basis van symptomen, fysieke en sociale beperkingen en KvL op baseline.

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia
Prof. Kosiborod vertelt over een substudie van de DAPA-HF trial waarin gekeken werd of dapagliflozine resulteerde in verbetering van symptomen, fysieke beperkingen en QoL in vergelijking met placebo in HFrEF.

AHA 2019 Prof. Kosiborod vertelt over een substudie van de DAPA-HF trial waarin gekeken werd of dapagliflozine resulteerde in verbetering van symptomen, fysieke beperkingen en QoL in vergelijking met placebo in HFrEF.

Primaire eindpunt behaald met sGC stimulator in HFrEF patiënten met verslechterend HF

Nieuws - 20 nov. 2019

Behandeling met de sGC stimulator vericiguat verlengde de tijd tot eerste voorval van CV sterfte of HF ziekenhuisopname in patiënten met verslechterend HFrEF.

ARNI behandeleffect over het EF spectrum: voordeel tot mild gereduceerd EF

Nieuws - 18 nov. 2019

AHA 2019 Gepoolde data van PARADIGM-HF en PARAGON-HF op het effect van sacubitril/valsartan over het spectrum van EF toont aan dat het meeste CV voordeel behaald wordt in patiënten met gereduceerd EF.

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia
Als discussant van de gepoolde PARAGON-HF en PARADIGM-HF data, beschouwt dr. Stevenson de resultaten kritisch, op zoek naar fysiologische aanwijzingen over wie behandeld zou moeten worden met ARNI en wie er geen baat bij zal hebben.

AHA 2019 Als discussant van de gepoolde PARAGON-HF en PARADIGM-HF data, beschouwt dr. Stevenson de resultaten kritisch, op zoek naar fysiologische aanwijzingen over wie behandeld zou moeten worden met ARNI en wie er geen baat bij zal hebben.

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia
Een vooraf gespecificeerde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF data maakte het mogelijk het effect van sacubitril/valsartan te bepalen over de hele range van ejectiefracties.

AHA 2019 Een vooraf gespecificeerde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF data maakte het mogelijk het effect van sacubitril/valsartan te bepalen over de hele range van ejectiefracties.

Hartfalen