Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Jane Wilcox, MD

Diuretica voor behandeling van HF

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Kevin Damman, Groningen

De rol van hemodynamiek in diagnose en behandeling van hartfalen

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Louis Handoko, Amsterdam

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

10' educatie - Sep. 13, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10' educatie - Sep. 10, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3' educatie - Sep. 3, 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

Nog een reden waarom het belangrijk is om ijzerdeficiëntie te behandelen

3' educatie - May 28, 2018 - Mireille Emans - Rotterdam

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

3' educatie - Mar. 21, 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

15' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

FOCUS: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

15' educatie - Sep. 12, 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Petra van Pol

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

WCN congres 2018 Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

Epicardiaal vet in HFmrEF en HFpEF patiënten

Literatuur - Dec. 3, 2018 - van Woerden G et al., - Eur J Heart Fail 2018

Patiënten met HF en LVEF >40% hadden meer epicardiaal vet, wat niet gerelateerd was aan BMI. Epicardiaal vetvolume was geassocieerd met de aanwezigheid van AF en T2DM.

Plotse dood is de meest voorkomende oorzaak van sterfte vanaf 30 dagen post-NSTE-ACS

Literatuur - Nov. 28, 2018 - Berg DD et al. - Eur Heart J 2018
In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen
Prof. dr. Maarten van den Berg vertelt wat erfelijke cardiomyopathie inhoudt en bespreekt de belangrijkste twee vormen: hypertrofische en dilaterende cardiomyopathie.

Hartfalendag 2018 Prof. dr. Maarten van den Berg vertelt wat erfelijke cardiomyopathie inhoudt en bespreekt de belangrijkste twee vormen: hypertrofische en dilaterende cardiomyopathie.

AF geassocieerd met verschillende CV risicomarkerprofielen in HFpEF en HFrEF

Literatuur - Nov. 26, 2018 - Santema BT et al. - Eur Heart J 2018

In een observationele studie was AF geassocieerd met een homogeen verhoogd CV risicomarkerprofiel in HFrEF patiënten, in tegenstelling tot een meer verspreid risicomarkerprofiel in HFpEF.

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer
In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

AHA 2018 In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

SGLT2-remmer lijkt vroege reverse hermodellering van hart te stimuleren in T2DM met stabiel CAD

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 19, 2018

AHA 2018 In de EMPA-HEART Cardiolink-6 studie, verminderde 6 maanden therapie met empagliflozine LV massa, wat bij kan dragen aan de CV voordelen gezien in SGLT2i uitkomstenstudies.

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD
Op basis van de PIONEER-HF resultaten, zal Larry Allen met vertrouwen al in het ziekenhuis richtlijn-gebaseerde therapie starten in patiënten opgenomen met acuut gedecompenseerd hartfalen.

AHA 2018 Op basis van de PIONEER-HF resultaten, zal Larry Allen met vertrouwen al in het ziekenhuis richtlijn-gebaseerde therapie starten in patiënten opgenomen met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Herstel na gedilateerde cardiomyopathie betekent vaak remissie in plaats van genezing

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 13, 2018

AHA 2018 De TRED-HF evalueerde goed-gecontroleerd stoppen met farmacologische HF-therapie en vond dat ongeveer 40% van de patiënten die na DCM als hersteld werden beschouwd, een terugval vertoonde.

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer
De korte, relatief kleine PIONEER-HF studie suggereert dat sacubitril/valsartan veilig gestart kan worden in de acute fase van ziekenhuisopname voor verslechterend HF.

AHA 2018 De korte, relatief kleine PIONEER-HF studie suggereert dat sacubitril/valsartan veilig gestart kan worden in de acute fase van ziekenhuisopname voor verslechterend HF.

ARNI verlaagt NT-proBNP en heropname voor HF in gestabiliseerd acuut gedecompenseerde HF

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 12, 2018

AHA 2018 De resultaten van de PIONEER-HF trial ondersteunen starten met sacubitril/valsartan in het ziekenhuis in gestabiliseerde patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen en verminderde EF.

Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen