Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein

ARNI behandeling in HFpEF patiënten verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 16 apr. 2020 - Jonathan Cunningham

Nieuwe elementen in een HF trial met sGC stimulator

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. dr. Adriaan Voors

Toegevoegde waarde van sGC stimulator in HFrEF patiënten met verslechterend HF

3' educatie - 31 mrt. 2020 - Prof. Paul Armstrong - ACC 2020

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - 6 nov. 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - 6 nov. 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - 24 okt. 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - 23 okt. 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - 22 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - 15 okt. 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - 15 okt. 2019 - Dr. Frank Gommans

ARNI vermindert nadelige nieruitkomsten en vertraagt nierfunctieverlies in HFpEF patiënten

Literatuur - 21 sep. 2020 - Mc Causland FR et al. - Circulation 2020

Deze subanalyse van de PARAGON-HF trial liet zien dat sacubitril/valsartan in HFpEF patiënten het risico op nadelige nierevents verminderde en achteruitgang van nierfunctie vertraagde vergeleken met valsartan monotherapie.

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte
Daniël van Raalte neemt de hypotheses door over de werkingsmechanismen van SGLT2-remmers die resulteren in gunstige CV- en nier-uitkomsten.

NVIVG 2020 Daniël van Raalte neemt de hypotheses door over de werkingsmechanismen van SGLT2-remmers die resulteren in gunstige CV- en nier-uitkomsten.

Pupiloppervlakte voorspelt sterfte en heropname door HF in patiënten met HF

Literatuur - 14 sep. 2020 - Nozaki K, et al. - ESC Heart Fail. 2020

Vergeleken met een klein pupiloppervlakte was een groot pupiloppervlakte in patiënten opgenomen met acuut HF significant geassocieerd met een lagere totale sterfte en heropname in het ziekenhuis vanwege HF.

SGLT2i vermindert HF ziekenhuisopnames bij T2DM patiënten met ASCVD

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Ertugliflozine verminderde tijd tot eerste HF ziekenhuisopname, totale HF ziekenhuisopnames en totale HF ziekenhuisopnames/CV sterfgevallen bij T2DM patiënten met ASCVD.

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske
Prof. Pieske bespreekt de belangrijkste resultaten van de PARALLAX trial met sacubitril/valsartan in HFmrEF en HFpEF patiënten plaatst de uitkomsten in perspectief.

ESC 20202 Prof. Pieske bespreekt de belangrijkste resultaten van de PARALLAX trial met sacubitril/valsartan in HFmrEF en HFpEF patiënten en plaatst de uitkomsten in perspectief.

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

ESC 2020 - digitaal

15' educatie - 30 aug. 2020
Drie cardiologen bespreken in detail de resultaten van twee grote trials, EMPEROR-Reduced in HFrEF en EAST-AFNET 4 in AF en geven hun visies op de uitkomsten.

ESC 2020 Drie cardiologen bespreken in detail de resultaten van twee grote trials, EMPEROR-Reduced in HFrEF en EAST-AFNET 4 in AF en geven hun visies op de uitkomsten.

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer
Milton Packer deelt de resultaten van de EMPEROR-Reduced trial en wat deze, samen met die van DAPA-HF, betekenen voor behandeling van HFrEF patiënten.

ESC 2020 Milton Packer deelt de resultaten van de EMPEROR-Reduced trial en wat deze, samen met die van DAPA-HF, betekenen voor behandeling van HFrEF patiënten.

Ook een andere SGLT2i verlaagt risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname in HFrEF

Nieuws - 29 aug. 2020
**ESC 2020** De EMPEROR-Reduced trial liet zien dat empagliflozine het risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname met 25% verminderde bij HFrEF patiënten met of zonder diabetes, vergeleken met placebo.

ESC 2020 De EMPEROR-Reduced trial liet zien dat empagliflozine het risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname met 25% verminderde bij HFrEF patiënten met of zonder diabetes, vergeleken met placebo.

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray
Prof. McMurray bespreekt kort de uitkomsten van de EMPEROR-Reduced trial, die het effect van empagliflozine in HFrEF patienten onderzocht, en vergelijkt de resultaten met die van de DAPA-HF trial.

ESC 2020 Prof. McMurray bespreekt kort de uitkomsten van de EMPEROR-Reduced trial, die het effect van empagliflozine in HFrEF patienten onderzocht, en vergelijkt de resultaten met die van de DAPA-HF trial.

Starten met SGLT2i vs. DPP-4i geassocieerd met lager risico op CV events in T2DM

Literatuur - 20 aug. 2020 - Kohsaka S et al., - Lancet Diabetes Endocrinol. 2020.

Deze vergelijkende cohortstudie met real-world data toonde aan dat het starten van SGLT2i vs. DPP-4i bij volwassenen met T2DM geassocieerd was met een lager risico op ziekenhuisopname voor HF, sterfte, MI en beroerte.

ARNI resulteert in gunstige veranderingen van biomarkers van ECM homeostase in HFpEF

Literatuur - 19 aug. 2020 - Cunningham JW, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

Deze substudie van PARAGON-HF toonde aan dat sacubitril/valsartan leidde tot gunstige veranderingen in niveaus van biomarkers die myocardiale extracellulaire matrix (ECM) homeostase weerspiegelen.

SGLT2i werkzaam en veilig ongeacht baseline ARNI behandeling in HFrEF

Literatuur - 17 aug. 2020 - Solomon SD, et al. - J Am Coll Cardiol Heart Fail. 2020

In HFrEF patiënten in de DAPA-HF trial was de SGLT2-remmer dapagliflozine even werkzaam en veilig bij diegenen die ARNI behandeling kregen als bij diegenen die geen ARNI behandeling kregen.

Hartfalen