Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu

Effect van SGLT2i op diuretische efficiëntie bij acuut hartfalen

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. Zachary Cox

Kunstmatige intelligentie in de hartfalenzorg

3' educatie - 14 sep. 2023 - Prof. dr. Folkert Asselbergs & Pascal Burger

Een pragmatische studie naar natriurese-gestuurd gebruik van lisdiuretica bij acuut HF

3' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Kevin Damman

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Hoge-intensiteitszorg met optimale neurohormonale blokkade faciliteert betere decongestie in acuut HF

3' educatie - 28 aug. 2023 - Prof. dr. Piotr Ponikowski

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | Hartfalen

15' educatie - 27 aug. 2023 - Dr. Jozine ter Maaten, Prof. dr. Rudolf de Boer en Dr. Mireille Emans

IJzercarboxymaltose: nog een tool in de toolkit voor HF-patiënten met ijzertekort

3' educatie - 27 aug. 2023 - Dr. Robert Mentz

Unieke hartfalenstudie met gerandomiseerde stopzetting van SGLT2-remmer

3' educatie - 26 aug. 2023 - Milton Packer

Beschermende renale effecten van ARNI bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 26 aug. 2023 - Muthiah Vaduganathan

Klinisch betekenisvolle effecten met GLP-1RA bij patiënten met HFpEF en obesitas

3' educatie - 25 aug. 2023 - Prof. Mikhail Kosiborod

Klinische uitkomsten bij gehospitaliseerde patiënten met acuut HF die AF ontwikkelen of teruggaan naar sinusritme

5' educatie - 24 aug. 2023 - Rianne Zandijk

Identificatie van klinisch relevante HFpEF-fenotypes met behulp van proteomics

5' educatie - 24 aug. 2023 - Geert Voordes

Initiatie van MRA in het ziekenhuis geassocieerd met betere uitkomsten bij patiënten met acuut HF

3' educatie - 24 aug. 2023 - Iris Beldhuis

Detectie en screening van ijzerdeficiëntie bij HF

10' educatie - 17 juli 2023 - Dr. Niels Grote Beverborg

Intraveneus ijzer bij ijzerdeficiëntie in hartfalen in de dagelijkse praktijk

10' educatie - 29 juni 2023 - Dr. Stefan Koudstaal

Een nieuw nationaal register over kwaliteit van zorg bij HF

3' educatie - 21 juni 2023 - Dr. Jasper Brugts

Behandeling van ijzerdeficiëntie bij HF

10' educatie - 12 juni 2023 - Dr. Niels Grote Beverborg

Cardiale myosineremmer blijkt veilig en werkzaam bij HCM in fase 2-studie

3' educatie - 1 juni 2023 - Ahmad Masri

Gunstige effecten van snelle optitratie van HF-medicatie onafhankelijk van baselinenierfunctie

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Hemodynamische monitoring verbetert kwaliteit van leven en vermindert HF-ziekenhuisopnames

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jasper Brugts

ARNI superieur aan ARB in reduceren van NT-proBNP bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 25 mei 2023 - Dr. Robert Mentz

De rol van ijzer in het hart

10' educatie - 22 mei 2023 - Dr. Martijn Hoes

Revascularisatie bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 1 mei 2023 - Dr. Jan van Ramshorst

Optimalisatie van de behandeling van hartfalen

15' educatie - 30 apr. 2023 - Prof. dr. Rudolf de Boer en Petra van Pol

LIFE-HF-risicoscore: voorspellen van individuele levensverwachting bij patiënten met HFrEF

10' educatie - 24 apr. 2023 - Dr. Stefan Koudstaal

Cardio-oncologie: pragmatisch overzicht van de nieuwe richtlijn

5' educatie - 3 apr. 2023 - dr. Arco Teske

SGLT2-remmers in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis

Goed doordachte EPD-alerts leiden tot meer prescriptie van MRA bij HFrEF

3' educatie - 15 mrt. 2023 - Amrita Mukhopadhyay

GLP-1RA effectief bij obesitasfenotype van HFpEF, ongeacht obesitasklasse

Literatuur - 25 sep. 2023 - Borlaug BA, et al. - Nat Med. 2023

In een vooraf gespecificeerde analyse van de STEP-HFpEF-studie onder patiënten met het obesitasfenotype van HFpEF verminderde semaglutide het lichaamsgewicht en HF-gerelateerde klachten en symptomen vergeleken met placebo in alle 3 de obesitascategorieën.

Wereldwijde associatie van de PURE gezonde dieetscore met gezondheidsuitkomsten

Literatuur - 21 sep. 2023 - Mente A, et al. - Eur Heart J. 2023
Met behulp van data van personen uit 80 landen werd aangetoond dat een dieet met een grotere hoeveelheid van fruit, groenten, peulvruchten, noten, en een matige hoeveelheid van vis en (volle) zuivel geassocieerd was met een lager risico op HVZ en mortaliteit wereldwijd, met name in landen met een laag inkomen.

Met behulp van data van personen uit 80 landen werd aangetoond dat een dieet met een grotere hoeveelheid van fruit, groenten, peulvruchten, noten, en een matige hoeveelheid van vis en (volle) zuivel geassocieerd was met een lager risico op HVZ en mortaliteit wereldwijd, met name in landen met een laag inkomen.

Consistent effect van SGLT2-remmers op CV-uitkomsten in verschillende patiëntenpopulaties

Literatuur - 21 sep. 2023 - Usman MS, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Wat zijn de effecten van SGLT2-remmers op cardiovasculaire uitkomsten in verschillende subgroepen van patiënten? In een meta-analyse van 13 RCT’s werd dit onderzocht bij patiënten met HF, DM2 of CNS, en bij patiënten met wisselende combinaties van deze ziekten.

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu
**ESC-congres 2023** In de QUEST-studie werd het het effect van qiliqiangxin, een kruidenmengsel uit de traditionele Chinese geneeskunde, bij patiënten met HFrEF onderzocht. Dr. Joseph Wu, president van de American Heart Association, geeft zijn mening over de studie en vertelt welke vervolgstappen er volgens hem nodig zijn.

ESC-congres 2023 In de QUEST-studie werd het het effect van qiliqiangxin, een kruidenmengsel uit de traditionele Chinese geneeskunde, bij patiënten met HFrEF onderzocht. Dr. Joseph Wu, president van de American Heart Association, geeft zijn mening over de studie en vertelt welke vervolgstappen er volgens hem nodig zijn.

Effect van SGLT2i op diuretische efficiëntie bij acuut hartfalen

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. Zachary Cox
**ESC-congres 2023** In de DICTATE-AHF-studie werd onderzocht of vroege initiatie van dapagliflozine binnen 24 uur na AHF-ziekenhuisopname de diuretische efficiëntie verbeterde. Zachary Cox deelt de resultaten van deze studie.

ESC-congres 2023 In de DICTATE-AHF-studie werd onderzocht of vroege initiatie van dapagliflozine binnen 24 uur na AHF-ziekenhuisopname de diuretische efficiëntie verbeterde. Zachary Cox deelt de resultaten van deze studie.

Kunstmatige intelligentie in de hartfalenzorg

3' educatie - 14 sep. 2023 - Prof. dr. Folkert Asselbergs & Pascal Burger
**ESC-congres 2023** De diagnose en behandeling van patiënten met HF wordt steeds complexer door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor artsen. Folkert Asselbergs geeft zijn visie op het nut en gebruik van kunstmatige intelligentie in de klinische praktijk.

ESC-congres 2023 De diagnose en behandeling van patiënten met HF wordt steeds complexer door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor artsen. Folkert Asselbergs geeft zijn visie op het nut en gebruik van kunstmatige intelligentie in de klinische praktijk.

Acetazolamide verhoogt de kans op succesvolle decongestie in acuut gedecompenseerd HF onafhankelijk van baseline nierfunctie

Nieuws - 11 sep. 2023

ESC-congres 2023 Een vooraf gespecificeerde analyse van de ADVOR-studie toonde aan dat de toevoeging van acetazolamide aan lisdiuretica de kans op succesvolle decongestie verhoogt bij patiënten met acuut gedecompenseerd HF in vergelijking met placebo, ongeacht de nierfunctie op baseline.

Een pragmatische studie naar natriurese-gestuurd gebruik van lisdiuretica bij acuut HF

3' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Kevin Damman
Er wordt een one-size-fits-all benadering gebruikt met betrekking tot lisdiuretica bij patiënten met acuut HF, hoewel richtlijnen het belang van vroege diurese benadrukken. Verbetert een natriurese-gerichte aanpak voor het gebruik van diuretica de uitkomsten?

ESC-congres 2023 Er wordt een one-size-fits-all benadering gebruikt met betrekking tot lisdiuretica bij patiënten met acuut HF, hoewel richtlijnen het belang van vroege diurese benadrukken. Verbetert een natriurese-gerichte aanpak voor het gebruik van diuretica de uitkomsten?

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh
Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2023 update van de 2021 ESC HF-richtlijn? Theresa McDonagh presenteert de wijzigingen van drie bijgewerkte secties.

ESC-congres 2023 Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2023 update van de 2021 ESC HF-richtlijn? Theresa McDonagh presenteert de wijzigingen van drie bijgewerkte secties.

Verbetering van vroegtijdige diagnose van HVZ bij patiënten in de eerstelijnszorg met COPD of DM2

Nieuws - 4 sep. 2023

ESC-congres 2023 De RED-CVD-studie toonde aan dat een proactieve diagnostische interventiestrategie de vroegtijdige diagnose van HVZ faciliteert bij eerstelijnspatiënten met COPD en/of DM2.

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx
Nikolaus Marx presenteert de belangrijkste boodschappen van de 2023 ESC-richtlijn voor de behandeling van HVZ bij patiënten met diabetes.

ESC-congres 2023 Nikolaus Marx presenteert de belangrijkste boodschappen van de 2023 ESC-richtlijn voor de behandeling van HVZ bij patiënten met diabetes.

Veiligheid en werkzaamheid van SGLT2-remmer in acuut hartfalen

Nieuws - 29 aug. 2023

ESC-congres 2023 In de DICTATE-AHF-studie leidde vroege start van dapagliflozine bij patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis met acuut HF niet tot een significant hogere diuretische efficiëntie vergeleken met gebruikelijke zorg, maar alle diuretische bepalingen tezamen wezen er wel op dat dapagliflozine de vochtverwijdering bevorderde met minder doses van i.v.-lisdiuretica.