Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Eric Velazquez, MD

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Jane Wilcox, MD

Diuretica voor behandeling van HF

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Kevin Damman, Groningen

De rol van hemodynamiek in diagnose en behandeling van hartfalen

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Louis Handoko, Amsterdam

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

10' educatie - Sep. 13, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10' educatie - Sep. 10, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3' educatie - Sep. 3, 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

Nog een reden waarom het belangrijk is om ijzerdeficiëntie te behandelen

3' educatie - May 28, 2018 - Mireille Emans - Rotterdam

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

3' educatie - Mar. 21, 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans
Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat sacubitril/valsartan al veilig kan worden gestart tijdens ziekenhuisopname van patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat sacubitril/valsartan al veilig kan worden gestart tijdens ziekenhuisopname van patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Groter voordeel van SGLT2 remmer in type 2 diabetespatiënten met eerder MI

Literatuur - Apr. 9, 2019 - Furtado RHM, et al. - Circulation 2019

Een subanalyse van de DECLARE TIMI-58 trial toonde aan dat gebruik van dapagliflozine in een grotere afname van MACE resulteerde in T2DM patienten met eerder MI in vergelijking met diegenen zonder eerder MI.

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019
In de MOMENTUM 3 trial werd de centrifugale-flow pomp HeartMate 3 vergeleken met de axiale-flow pomp HeartMate 2 in patiënten met gevorderd HF. Prof. Uriel bespreekt de bevindingen en implicaties van deze trial.

ACC 2019 In de MOMENTUM 3 trial werd de centrifugale-flow pomp HeartMate 3 vergeleken met de axiale-flow pomp HeartMate 2 in patiënten met gevorderd HF. Prof. Uriel bespreekt de bevindingen en implicaties van deze trial.

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019
Voorgaande resultaten hebben voordeel in mortaliteit en HF ziekenhuisopname laten zien met MitraClip. Nieuwe data vullen de voorgaande resuitaten aan en tonen verbeterde kwaliteit van leven met MitraClip in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie.

ACC 2019 Voorgaande resultaten hebben voordeel in mortaliteit en HF ziekenhuisopname laten zien met MitraClip. Nieuwe data vullen de voorgaande resuitaten aan en tonen verbeterde kwaliteit van leven met MitraClip in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie.

Hogere consumptie van eieren of cholesterol uit voeding geassocieerd met hoger risico op incidente CVD en mortaliteit

Literatuur - Apr. 4, 2019 - Zhong VW et al. - JAMA 2019
In volwassenen uit de VS was hogere consumptie van eieren of cholesterol- uit voeding significant geassocieerd met een hoger risico op incidente CVD en sterfte door alle oorzaken in een dosis-responsrelatie.

In volwassenen uit de VS was hogere consumptie van eieren of cholesterol- uit voeding significant geassocieerd met een hoger risico op incidente CVD en sterfte door alle oorzaken in een dosis-responsrelatie.

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019
Pulmonale arteriedruk-geleide behandeling van klasse III HF patiënten behaalde het primaire effectiviteitseindpunt en de twee veiligheidseindpunten na 1 jaar in de CardioMEMS post-approvaltrial.

ACC 2019 Pulmonale arteriedruk-geleide behandeling van klasse III HF patiënten behaalde het primaire effectiviteitseindpunt en de twee veiligheidseindpunten na 1 jaar in de CardioMEMS post-approvaltrial.

Incidentie, voorspellers en geassocieerde uitkomsten van EF-veranderingen in HF-patiënten

Literatuur - Apr. 3, 2019 - Savarese G et al. - JACC Heart Failure 2019
Het SwedeHF-register toonde een verandering in ejectiefractie (EF) aan in tijd voor EF-groepen van HF-patiënten, wat geassocieerd was met nadelige uitkomsten, voornamelijk in diegenen die overgingen van en naar HFrEF.

Het SwedeHF-register toonde een verandering in ejectiefractie (EF) aan in tijd voor EF-groepen van HF-patiënten, wat geassocieerd was met nadelige uitkomsten, voornamelijk in diegenen die overgingen van en naar HFrEF.

BNP en NT-proBNP geven in vergelijkbare mate prognostische informatie gedurende ARNI-therapie in HFrEF

Literatuur - Apr. 1, 2019 - Langeland Myhre P et al. - JACC 2019

Behandeling met sacubitril/valsartan verschuift de BNP-niveauverdeling naar rechts vergeleken met NT-proBNP-waarden, maar beide NP’s konden het risico op CV sterfte of eerste opname voor HF voorspellen in HFrEF-patiënten.

Ondergebruik en onderdosering van HF-medicatie in oudere HF-patiënten

Literatuur - Apr. 1, 2019 - Veenis JF et al. - Eur Heart J 2019
Een Nederlands register toonde dat oudere, poliklinische HFrEF- en HFmrEF-patiënten minder vaak behandeld werden met aanbevolen typen en doseringen van HF-medicatie dan jongere patiënten, en zij ontvingen minder vaak ICD- en CRT-apparaten.

Een Nederlands register toonde dat oudere, poliklinische HFrEF- en HFmrEF-patiënten minder vaak behandeld werden met aanbevolen typen en doseringen van HF-medicatie, en ontvingen zij minder vaak ICD- en CRT-apparaten.

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD
Dr. Adam DeVore bediscussieert de resultaten van een open-label extensiestudie van PIONEER-HF. In deze studie werd het effect van sacubitril/valsartan in acuut HF bevestigd, met het grootste geobserveerde voordeel wanneer tijdens ziekenhuisopname gestart werd.

ACC 2019 Dr. Adam DeVore bediscussieert de resultaten van een open-label extensiestudie van PIONEER-HF. In deze studie werd het effect van sacubitril/valsartan in acuut HF bevestigd, met het grootste geobserveerde voordeel wanneer tijdens ziekenhuisopname gestart werd.

Centrale en perifere inspannings-gerelateerde factoren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF

Literatuur - Mar. 21, 2019 - Wolsk E et al. - JACC Heart Failure 2019

Pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP), BMI en slagvolume waren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF, in vergelijking met gezonde individuen die zich met dezelfde werklast inspanden.

Echocardiografische voorspellers van klinische uitkomsten in patiënten met HF en ernstige secundaire mitrale regurgitatie

Nieuws - Mar. 21, 2019

ACC 2019 In een echocardiografische substudie van de COAPT trial werden voorspellers van slechte uitkomsten bestudeerd in patiënten met ernstige secundaire mitrale regurgitatie.

Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen