Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Eric Velazquez, MD

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Jane Wilcox, MD

Diuretica voor behandeling van HF

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Kevin Damman, Groningen

De rol van hemodynamiek in diagnose en behandeling van hartfalen

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Louis Handoko, Amsterdam

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

10' educatie - Sep. 13, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10' educatie - Sep. 10, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3' educatie - Sep. 3, 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

Nog een reden waarom het belangrijk is om ijzerdeficiëntie te behandelen

3' educatie - May 28, 2018 - Mireille Emans - Rotterdam

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

3' educatie - Mar. 21, 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

15' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

Opvallend laag gebruik van therapie voor HFrEF niet verklaard door lage bloeddruk

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Peri-Okonny PA et al., - JACC : Heart Failure 2019

Het hedendaagse CHAMP-HF register met HFrEF patiënten legt bloot dat <10% van de patiënten die in aanmerking komt voor ACEi/ARB/ARNI plus BB-therapie streefdoseringen ontvangt, ook bij SBP >110 mmHg.

Behandeling met ARNI verbetert mitralisklepinsufficiëntie in HF patiënten

Literatuur - Feb. 4, 2019 - Kang D-H et al. - Circulation 2018

De ARNI sacubitril/valsartan verminderde mitralisklepinsufficiëntie, gemeten door veranderingen in effectief terugstromend openingsgebied, in hogere mate dan alleen valsartan in HF patiënten in de PRIME studie.

Hoger absoluut risico op nadelige events met MRA in HFpEF patiënten in lagere eGFR-categorieën

Literatuur - Jan. 28, 2019 - Beldhuis IE et al. - JACC: Heart Failure 201

Een post-hoc analyse van de TOPCAT-trial toonde hoger absoluut risico op stoppen van studiemedicatie door nadelige events met spironolacton in HFpEF patiënten met een eGFR ≤60 mL/min/1.73m², in vergelijking met hogere eGFR-categorieën.

Lagere uitkomstenaantallen maar meer symptomen, lagere KvL en onderbehandeling in vrouwen met HFrEF

Literatuur - Jan. 24, 2019 - Dewan P et al. - JACC 2019

In een analyse van de PARADIGM-HF en ATMOSPHERE trials met HFrEF patiënten hadden vrouwen minder ziekenhuisopnames voor HF en CV mortaliteit, hoewel ze meer symptomen en lagere HRKvL hadden, en onderbehandeld leken, in vergelijking met mannen.

WCN congres | Peter Dunselman Lecture: The history & future of heart failure

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen (cardioloog UMCG, Groningen), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

WCN congres | Diabetes & cardiology: Changing paradigms and guidance?

29-30 nov 2018 - Prof. Francesco Cosentino

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. Francesco Cosentino (cardioloog Karolinska Institute, Stockholm, Zweden), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

Dyskaliëmie in HF patiënten met verschillende EF in de dagelijkse praktijk

Literatuur - Jan. 16, 2019 - Savarese G et al. - JACC HF 2019

Dyskaliëmie was veelvoorkomend in HF met verschillend risico in HF subtypes. Hyperkaliëmie en hypokaliëmie werden voorspeld door vergelijkbare variabelen en incidente dyskaliëmie was geassocieerd met verhoogde mortaliteit.

Vergelijkbare effecten van training op inspanningstestduur en klinische uitkomsten in HFrEF, ongeacht de fysieke inspanning bij baseline

Literatuur - Jan. 15, 2019 - Mediano MFF et al. - JACC: Heart Failure. 2018

In een gerandomiseerde trial verbeterde een programma, met thuisgebaseerde trainingsoefeningen onder begeleiding, significant inspanningstestduur, maar het had geen effect op klinische events met vergelijkbare effecten in alle tertielen voor fysieke inspanning bij baseline in HFrEF patiënten.

Nederlandse HFrEF patiënten ontvangen lagere doseringen van medicatie dan aanbevolen

Literatuur - Jan. 10, 2019 - Brunner-La Rocca HP et al. - JACC: Heart Failure 2019

Het cross-sectionele CHECK-HF register laat zien dat er ruimte is voor verbetering in de behandeling van HF, met name in oudere patiënten, en doseringen zijn vaak te laag.

Minder alcoholconsumptie geassocieerd met langere overleving in oudere volwassenen met incidente HF

Literatuur - Jan. 8, 2019 - Sadhu JS et al. - JAMA Network Open. 2018

Een prospectieve cohortstudie vond dat alcoholconsumptie van ≤7 glazen per week na diagnose van HF geassocieerd was met een langere overleving in volwassenen met HF, dan in niet/nooit-drinkers.

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen
Wouter Meijers won de WCN Onderzoeksprijs met zijn onderzoek naar het verband tussen hartfalen en tumorgroei in muizen en mensen, waarbij hij een eiwit identificeerde dat mogelijk bij dit proces betrokken is.

WCN congres 2018 Wouter Meijers won de WCN Onderzoeksprijs met zijn translationele onderzoek naar het verband tussen hartfalen en tumorgroei, waarbij hij een eiwit identificeerde dat bij dit proces betrokken is.

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen