Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

Belang van screenen op cardiotoxiciteit en comorbiditeit bij hartfalen

3' educatie - 25 okt. 2021 - Dr. Kirsten Kortekaas

AF-ablatie bij patiënten met hartfalen

3' educatie - 20 okt. 2021 - Dr. Hadrian Wijnmalen

Niet-cardiale comorbiditeiten bij hartfalen

3' educatie - 18 okt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

ARNI bij hartfalen

3' educatie - 6 okt. 2021 - Dr. Mireille Emans

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF – wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

Nier- en HF-uitkomsten met SGLT2-remmer in het gehele EF-spectrum in HF

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Baanbrekende HF-trial met bewijsvoering voor SGLT2-remmer bij EF>40%

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. Frank Ruschitzka

Wat is nieuw in de 2021 ESC HF richtlijn wat betreft patiënten met EF>40%?

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Carolyn Lam

Boeiende resultaten van een gepoolde analyse van twee grote HF trials met SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2021 - Milton Packer

Effecten van SGLT2-remmers in vogelvlucht

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Fenotypische clusters in HFpEF

5' educatie - 26 juli 2021 - Dr. Alicia Uijl

Patiëntprofilering in HFrEF voor therapie op maat

5' educatie - 21 juni 2021 - Dr. Pardeep Jhund

Geen duidelijk verschil voor primaire eindpunt maar bewezen veiligheid met ARNI in MI patiënten

5' educatie - 15 mei 2021 - Prof. Marc Pfeffer

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Aanbevelingen voor een beter algoritme voor de behandeling van HFrEF

10' educatie - 21 apr. 2021 - Andrew Coats

Gelijktijdig gebruik van diuretica en SGLT2i in hartfalen

10' educatie - 12 apr. 2021 - Prof. Patrick Rossignol

Diagnostiek van HFpEF

3' educatie - 7 apr. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Medicatie bij HFpEF

3' educatie - 1 apr. 2021 - Dr. Loek van Heerebeek

IJzerdeficiëntie bij hartfalen - doe mee aan de poll

3' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Casuïstiek: ARNI in gedecompenseerd hartfalen

15' educatie - 19 mrt. 2021 - Dr. Roland van Kimmenade en prof. dr. Rudolf de Boer

Ketonen als mogelijke therapeutische optie voor patiënten met CVD

10' educatie - 10 mrt. 2021 - Dr. B. Daan Westenbrink

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Belang van screenen op cardiotoxiciteit en comorbiditeit bij hartfalen

3' educatie - 25 okt. 2021 - Dr. Kirsten Kortekaas
Dr. Kirsten Kortekaas bespreekt het belang van screenen op cardiotoxiciteit bij oncologische zorg en ook te denken aan comorbiditeit bij hartfalen.

Nationale Hartfalendag 2021 Dr. Kirsten Kortekaas bespreekt het belang van screenen op cardiotoxiciteit bij oncologische zorg en ook te denken aan comorbiditeit bij hartfalen.

AF-ablatie bij patiënten met hartfalen

3' educatie - 20 okt. 2021 - Dr. Hadrian Wijnmalen
Een groot deel van de patienten met hartfalen heeft ook atriumfibrilleren. Dr. Hadrian Wijnmalen vertelt over ablatie bij patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen.

Nationale Hartfalendag 2021 Een groot deel van de patienten met hartfalen heeft ook atriumfibrilleren. Dr. Hadrian Wijnmalen vertelt over ablatie bij patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen.

SGLT2-remmer verlaagt cardiorenale uitkomsten in HFrEF onafhankelijk van baseline NT-proBNP

Literatuur - 18 okt. 2021 - Januzzi JL, et al. - J Am Coll Cardiol 2021

Afname van CV en nieruitkomsten door empagliflozine in HFrEF patiënten in de EMPEROR-Reduced trial was onafhankelijk van baseline NT-proBNP niveaus. Empagliflozine verlaagde NT-proBNP niveaus, wat geassocieerd was met een verlaging van nadelige uitkomsten.

Niet-cardiale comorbiditeiten bij hartfalen

3' educatie - 18 okt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer
Prof. dr. Peter van der Meer spreekt over ijzerdeficiëntie en hyperkaliëmie bij hartfalen.

Nationale Hartfalendag 2021 Prof. dr. Peter van der Meer spreekt over ijzerdeficiëntie en hyperkaliëmie bij hartfalen.

ARNI bij hartfalen

3' educatie - 6 okt. 2021 - Dr. Mireille Emans
Dr. Mireille Emans geeft een samenvatting van een aantal belangrijke studies naar de effecten van sacubitril/valsartan bij hartfalen.

Nationale Hartfalendag 2021 Dr. Mireille Emans geeft een samenvatting van een aantal belangrijke studies naar de effecten van sacubitril/valsartan bij hartfalen.

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF – wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld
SGLT2-remmers hebben in de nieuwe ESC/HFA 2021 hartfalenrichtlijn een klasse Ia indicatie gekregen in HFrEF. Dr. Olivier Manintveld geeft uitleg hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk en waar op gelet moet worden.

Nationale Hartfalendag 2021 SGLT2-remmers hebben in de nieuwe ESC/HFA 2021 hartfalenrichtlijn een klasse Ia indicatie gekregen in HFrEF. Dr. Olivier Manintveld geeft uitleg hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk en waar op gelet moet worden.

Lage testpercentages voor ijzerdeficiëntie in patiënten met HF

Literatuur - 15 sep. 2021 - Becher PM et al. - Eur J Heart Fail. 2021

In een landelijke HF-registratie in Zweden werd ongeveer 1 op de 4 patiënten met HF getest op ijzerdeficiëntie (ID). De helft van de geteste populatie had ID. 1 op de 5 patiënten met ID werd behandeld met ijzercarboxymaltose.

SGLT2-remmer vermindert epicardiaal vetweefsel in patiënten met HFrEF zonder diabetes

Literatuur - 14 sep. 2021 - Requena-Ibáñez JA et al. - JACC Heart Fail. 2021

Empagliflozine verminderde significant epicardiaal vetweefsel, subcutaan vetweefsel, myocardiaal extracellulair volume, matrixvolume, cardiomyocytenvolume, aortastijfheid en verschillende inflammatoire biomarkers, vergeleken met placebo in patiënten met HFrEF zonder diabetes.

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker
Prof. Anker vertelt over de achtergrond, het studiedesign, de resultaten en implicaties van de EMPEROR-Preserved trial die de werkzaamheid en veiligheid van de SGLT2-remmer empagliflozine onderzocht in patiënten met HFpEF.

ESC 2021 Prof. Anker vertelt over de achtergrond, het studiedesign, de resultaten en implicaties van de EMPEROR-Preserved trial die de werkzaamheid en veiligheid van de SGLT2-remmer empagliflozine onderzocht in patiënten met HFpEF.

Nier- en HF-uitkomsten met SGLT2-remmer in het gehele EF-spectrum in HF

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer
In de EMPEROR-Pooled analyse werd effect van empagliflozine op nier- en HF-uitkomsten bestudeerd voor het hele spectrum van ejectiefractie in HF. Prof. De Boer praat over de spannende resultaten.

ESC 2021 In de EMPEROR-Pooled analyse werd effect van empagliflozine op nier- en HF-uitkomsten bestudeerd voor het hele spectrum van ejectiefractie in HF. Prof. De Boer praat over de spannende resultaten.

Baanbrekende HF-trial met bewijsvoering voor SGLT2-remmer bij EF>40%

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. Frank Ruschitzka
Nadat prof. Ruschitzka een samenvatting van de EMPEROR-Preserved trial geeft, roept hij ons op om onze visie op het verdelen van hartfalen door een EF drempelwaarde te heroverwegen.

ESC 2021 Nadat prof. Ruschitzka een samenvatting van de EMPEROR-Preserved trial geeft, roept hij ons op om onze visie op het verdelen van hartfalen door een EF drempelwaarde te heroverwegen.

Wat is nieuw in de 2021 ESC HF richtlijn wat betreft patiënten met EF>40%?

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Carolyn Lam
Prof. Carolyn Lam bespreekt de belangrijkste veranderingen in de 2021 ESC/HFA hartfalenrichtlijn wat betreft diagnose en behandeling van patiënten met ejectiefractie boven de 40%.

ESC 2021 Prof. Carolyn Lam bespreekt de belangrijkste veranderingen in de 2021 ESC/HFA hartfalenrichtlijn wat betreft diagnose en behandeling van patiënten met ejectiefractie boven de 40%.

Hartfalen