Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

SGLT2-remming in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis

Goed doordachte EPD-alerts leiden tot meer prescriptie van MRA bij HFrEF

3' educatie - 15 mrt. 2023 - Amrita Mukhopadhyay

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

Beschermende cardiale effecten van statine bij behandeling van lymfeklierkanker met antracyclinederivaten

3' educatie - 5 mrt. 2023 - Prof. dr. Marielle Scherrer-Crosbie

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

Keuzestress bij de behandeling van patiënten met HVZ

3' educatie - 9 jan. 2023 - Dr. Arend Mosterd

Acetazolamide in de behandeling van acuut hartfalen

10' educatie - 6 dec. 2022 - Dr. Kevin Damman

Werkzaamheid en veiligheid van intraveneus ijzer bij HF op de lange termijn

3' educatie - 17 nov. 2022 - Paul R. Kalra

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

Directe vergelijking van twee lisdiuretica bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met HF

3' educatie - 7 nov. 2022 - Robert J. Mentz

SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk

5' educatie - 25 okt. 2022 - Dr. Kirsten Kortekaas

Palliatieve zorg bij hartfalen

5' educatie - 19 okt. 2022 - Dr. Bas Bekkers

Verschillen en overeenkomsten tussen Europese en Amerikaanse HF-richtlijnen

10' educatie - 17 okt. 2022 - Dr. Olivier Manintveld en dr. Sandra van Wijk

Frailty en hartfalen

5' educatie - 17 okt. 2022 - Dr. Noëmi Wouters

Oud medicament is veilig en uiterst effectief bij acuut HF

3' educatie - 12 okt. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens

SGLT2-remmers over het hele hartfalenspectrum

5' educatie - 11 okt. 2022 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner La Rocca

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij advanced hartfalen?

5' educatie - 5 okt. 2022 - Dr. Manon van der Meer

Implementatie van de ESC HF-richtlijn in Nederland: registraties van kwaliteit van zorg

5' educatie - 3 okt. 2022 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remmer verlaagt uitkomsten bij HFmrEF en HFpEF onafhankelijk van glycemische status

3' educatie - 23 sep. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

SGLT2-remmer verbetert uitkomsten bij HFpEF en HFmrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. Scott Solomon

ESC 2022 Gesprek van de dag | zaterdag

15' educatie - 27 aug. 2022

Totale bewijsvoering voor SGLT2-remming bij HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Muthiah Vaduganathan

Combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide verbetert decongestie bij acuut HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens - Genk, België

Alle patiënten met HF ongeacht EF hebben baat bij SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

Voorspellen van levensverwachting en gewonnen levensjaren met medicatie bij HFrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HFpEF

10' educatie - 20 juli 2022 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe stel je de diagnose HFpEF en HFmrEF in de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 29 juni 2022 - Dr. Vanessa van Empel

Hartfalen met een supranormale ejectiefractie

5' educatie - 16 juni 1900 - Bart J. van Essen

Verschillende pathofysiologische pathways bij vrouwen en mannen met hartfalen

5' educatie - 15 juni 1900 - Alice Ravera

SGLT2-remming in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis
De klinische implementatie van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen en diabetes: Sebastiaan Velthuis vertelt hoe deze klasse middelen veilig kan worden ingezet door cardiologen.

3e PANORAMA-symposium De klinische implementatie van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen en diabetes: Sebastiaan Velthuis vertelt hoe deze klasse middelen veilig kan worden ingezet door cardiologen.

Behandeleffect van ARNI bij HF onafhankelijk van initiële eGFR-daling

Literatuur - 20 mrt. 2023 - Chatur S, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Bij patiënten met HF kan een tijdelijke eGFR-daling van 15-20% optreden, nadat zij gestart zijn met sacubitril/valsartan. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor het behandeleffect? Deze post-hocanalyse van de PARADIGM-HF- en PARAGON-HF-studie biedt meer duidelijkheid.

Goed doordachte EPD-alerts leiden tot meer prescriptie van MRA bij HFrEF

3' educatie - 15 mrt. 2023 - Amrita Mukhopadhyay
Amrita Mukhopadhyay vertelt over de BETTER CARE-HF-studie, waarin werd onderzocht of een alert of inboxbericht dat via het EPD wordt verzonden, het voorschrijven van MRA bij patiënten met HFrEF verbetert in vergelijking met gebruikelijke zorg.

ACC.23 Amrita Mukhopadhyay vertelt over de BETTER CARE-HF-studie, waarin werd onderzocht of een alert of inboxbericht dat via het EPD wordt verzonden, het voorschrijven van MRA bij patiënten met HFrEF verbetert in vergelijking met gebruikelijke zorg.

SGLT2-remmer verbetert CV-uitkomsten bij patiënten met HFmrEF/HFpEF ongeacht nierfunctie

Literatuur - 14 mrt. 2023 - Mc Causland FR, et al. - JAMA Cardiol. 2023

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie evalueerden de auteurs of de nierfunctie op baseline het effect van de SGLT2-remmer dapagliflozine op CV-uitkomsten bij patiënten met HFmrEF of HFpEF veranderde, en werd het effect van dapagliflozine op nierfunctie bepaald.

SGLT2-remmer verbetert hemodynamische functie bij HFpEF

Nieuws - 8 mrt. 2023

ACC.23 Dapagliflozine verminderde onder meer de pulmonale capillaire wiggedruk in rust en tijdens inspanning en het lichaamsgewicht bij HFpEF-patiënten vergeleken met placebo, zoals blijkt uit de CAMEO-DAPA-studie.

Frequentie-adaptieve atriale stimulatie leidt niet tot verbetering in inspanningsprestatie bij HFpEF

Nieuws - 7 mrt. 2023

ACC.23 Bij 29 HFpEF-patiënten met chronotropische incompetentie leidde frequentie-adaptieve atriale stimulatie niet tot verbetering van de inspanningsprestatie of gezondheidsstatus. Bovendien was pacemakerimplantatie geassocieerd met meer nadelige events.

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

ACC.23 "Vroege behandelgerelateerde eGFR-daling mag optitratie niet vertragen of voortzetting van ARNI belemmeren", zegt Safia Chatur. Zij somt de bevindingen op van een analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF bij patiënten met HF.

EPD-alert verhoogt kans op voorschrijven van MRA bij HFrEF-patiënten

Nieuws - 6 mrt. 2023

ACC.23 Een selectieve EPD-alert die tijdens de afspraak werd gegeven, leidde tot een 2,5x hogere kans op het voorschrijven van MRA bij HFrEF-patiënten die in aanmerking komen voor deze medicatie in een poliklinische setting.

Beschermende cardiale effecten van statine bij behandeling van lymfeklierkanker met antracyclinederivaten

3' educatie - 5 mrt. 2023 - Prof. dr. Marielle Scherrer-Crosbie
Behandeling met antracyclinederivaten bij kankerpatiënten kan leiden tot cardiotoxiciteit. De STOP-CA-studie onderzocht het effect van statines in vergelijking met placebo op de proportie patiënten met een vermindering van de ejectiefractie.

ACC.23 Behandeling met antracyclinederivaten kan leiden tot cardiotoxiciteit. De STOP-CA-studie onderzocht het effect van statines in vergelijking met placebo op cardiale disfunctie bij patiënten met lymfeklierkanker die behandeld werden met antracyclinederivaten.

Consistent voordeel met SGLT2-remmer bij ischemisch en niet-ischemisch HFrEF

Literatuur - 27 feb. 2023 - Shahzeb Khan M et al. - J Am Heart Assoc. 2023

Een post-hoc analyse van de EMPEROR-Reduced-studie toonde aan dat de effecten van empagliflozine op cardiovasculaire en renale uitkomsten consistent waren bij patiënten met ischemisch en niet-ischemisch HFrEF.

SGLT2-remmer verbetert gezondheidsstatus bij HFmrEF/HFpEF

Literatuur - 16 feb. 2023 - Kosiborod MN et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

In een vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie verminderde dapagliflozine de klachten en fysieke beperkingen en verbeterde het de kwaliteit van leven bij patiënten met HFmrEF of HFpEF vergeleken met placebo, ongeacht de LVEF bij aanvang van de studie.

Biomarkers hs-cTnT, GDF-15 en IL-6 gerelateerd aan ongunstige cardiovasculaire uitkomsten bij HFrEF

Literatuur - 16 feb. 2023 - Defilippi CR, et al. - J Card Fail. 2023

Circulerende biomarkers voor hartschade, hemodynamische stress, systemische ontsteking of nierfunctie zijn gerelateerd aan ongunstige cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met HFrEF. Helpen deze biomarkers bij het identificeren van het behandeleffect van vericiguat naast klinische factoren en NT-proBNP in de VICTORIA-studie?