Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hartfalen

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

IJzerdeficiëntie in patiënten met hartfalen

10' educatie - 1 okt. 2020 - Dr. Niels Grote Beverborg

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

De Hartfalen Lounge - IV diuretica tijdens dagopname

3' educatie - 28 sep. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein

ARNI behandeling in HFpEF patiënten verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 16 apr. 2020 - Jonathan Cunningham

Nieuwe elementen in een HF trial met sGC stimulator

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. dr. Adriaan Voors

Toegevoegde waarde van sGC stimulator in HFrEF patiënten met verslechterend HF

3' educatie - 31 mrt. 2020 - Prof. Paul Armstrong - ACC 2020

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko
Bekijk de 10 tips van Louis Handoko wat betreft diagnostiek en behandeling van HFpEF.

Bekijk een presentatie van dr. Handoko die gegeven zou worden op de Voorjaarsbijeenkomst 2020 van de Werkgroep Hartfalen. Hij geeft 5 tips over diagnostiek en 5 tips over behandeling van HFpEF.

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski
Prof. Ponikowski presenteert de details van de AFFIRM-AHF trial, waarin het effect van toediening van IV ijzer carboxymaltose kort voor ontslag op klinische uitkomsten werd onderzocht in patiënten met acuut HF en ijzertekort.

AHA 2020 Prof. Ponikowski presenteert de details van de AFFIRM-AHF trial, waarin het effect van toediening van IV ijzer carboxymaltose kort voor ontslag op klinische uitkomsten werd onderzocht in patiënten acuut HF en ijzertekort.

Duale SGLT1 en SGLT2 remmer verlaagt CV uitkomsten in diabetespatiënten in twee settings

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Het primaire CV eindpunt was verlaagd door de duale SGLT1 en SGLT2 remmer sotagliflozine in vergelijking met placebo in patiënten met diabetes en CKD, en in patiënten met diabetes en ADHF.

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer
Prof. Pfeffer geeft zijn perspectief op therapiemogelijkheden voor HFrEF, nu van steeds meer middelen voordeel is aangetoond in deze patiëntenpopulatie.

AHA 2020 Prof. Pfeffer geeft zijn perspectief op therapiemogelijkheden voor HFrEF, nu van steeds meer middelen voordeel is aangetoond in deze patiëntenpopulatie.

Cardiale myosine activator vermindert HF ziekenhuisopnames en CV sterfte in HFrEF patiënten

Nieuws - 14 nov. 2020

AHA 2020 De GALACTIC-HF trial toonde aan dat omecamtiv mecarbil de primaire uitkomst van HF ziekenhuisopname en CV sterfte verminderde bij patiënten met HFrEF.

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink
 Omecamtiv mecarbil, een medicijn dat specifiek gericht is op cardiale sarcomeren, verbeterde klinische uitkomsten in vergelijking met placebo in HFrEF patiënten.

AHA 2020 Omecamtiv mecarbil, een medicijn dat specifiek gericht is op cardiale sarcomeren, verbeterde klinische uitkomsten in vergelijking met placebo in HFrEF patiënten.

IV ijzer carboxymaltose verlaagt HF ziekenhuisopnames in patiënten met acuut HF en ijzertekort

Nieuws - 13 nov. 2020

AHA 2020 Hoewel het primaire eindpunt net gemist werd in de AFFIRM-AHF trial, werd het individuele eindpunt van totale HF ziekenhuisopnames verlaagd door IV ijzer carboxymaltose in vergelijking met placebo in patiënten met acuut HF en ijzertekort.

sGC stimulator gunstig in HFrEF patiënten met NT-proBNP levels tot 8000 pg/mL

Literatuur - 12 nov. 2020 - Ezekowitz JA, et al. - JACC Heart Fail. 2020

HFrEF patiënten met verslechterend HF en NT-proBNP levels tot 8000 pg/mL, die behandeld werden met vericiguat hadden een verminderd risico op CV sterfte en HF ziekenhuisopname in vergelijking met placebo.

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek
Dr. Van Heerebeek geeft een overzicht van oorzaken van HFpEF en mogelijke behandelopties. De focus van zijn presentatie ligt op het metabole/inflammatoire (obesitas) HFpEF fenotype.

I.p.v. live op de Voorjaarsbijeenkomst 2020 van de Werkgroep Hartfalen geeft dr. Van Heerebeek in deze video een overzicht van oorzaken van HFpEF en mogelijke behandelopties.

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer
Welke karakteristieken verhogen klinische verdenking op amyloïdose en hoe zou ATTR-cardiomyopathie, een amyloïdose-subtype, moeten worden gediagnosticeerd en behandeld?

Welke karakteristieken verhogen klinische verdenking op amyloïdose en hoe zou ATTR-cardiomyopathie, een subtype van amyloïdose, moeten worden gediagnosticeerd en behandeld?

COVID-19 en risico op HFpEF

Nieuws - 6 nov. 2020

Dit viewpointartikel in JAMA bespreekt de laatste bevindingen over het risico op hartfalen, met name HFpEF, bij diegenen die acute COVID-19 ontwikkelden en diegenen die zijn hersteld van de ziekte.

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis
Een cardioloog en een internist bespreken hoe zij in samenwerking een schema hebben ontwikkeld voor het introduceren van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk, om zo het CV risico van deze patiënten verder te verlagen.

Nationale Hartfalendag 2020 Een cardioloog en een internist bespreken hoe zij in samenwerking een schema hebben ontwikkeld voor het introduceren van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk, om zo het CV risico van deze patiënten verder te verlagen.

Hartfalen