Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intraveneus ijzer bij ijzerdeficiëntie in hartfalen in de dagelijkse praktijk

10' educatie - 29 juni 2023 - Dr. Stefan Koudstaal - Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Video navigation menu

  • Studies met intraveneus ijzer bij HF-patiënten met ijzerdeficiëntie 02:36
  • Aanbevelingen in de ESC-richtlijn voor hartfalen 2021 04:46
  • Vertaling van studieuitkomsten en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk 06:50
  • Conclusies 10:50

Toediening van intraveneus ijzer bij hartfalenpatiënten met ijzerdeficiëntie vermindert het risico op…

  • A. Cardiovasculaire sterfte
  • B. Ziekenhuisopname voor hartfalen
  • C. Sterfte door alle oorzaken
Toon antwoord

Educatieve informatie

Deze video is onderdeel van een vijfdelige reeks over ijzerdeficiëntie in hartfalen.

Faculty

Dr. Stefan Koudstaal is cardioloog in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en mede mogelijk gemaakt vanuit multi-sponsoring.

De nascholing is onderdeel van het door CVGK geïnitieerde PANORAMA initiatief. PANORAMA heeft als doelstelling om medische beroepsbeoefenaren ondersteuning te bieden bij de hedendaagse therapiekeuze voor patiënten met hoog cardiovasculair, cardiometabool of cardiorenaal risico op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en ervaring uit de praktijk.

Voor de educatieve initiatieven binnen PANORAMA ontvangt CVGK.nl onafhankelijke ondersteuning van meerdere sponsoren.

Bekijk de andere delen uit deze reeks

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: