Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - 27 nov. 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - 21 nov. 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman
Wat is anders tijdens de tweede golf van COVID-19 patiënten? Prof. Huisman geeft zijn indruk na rondvraag in verschillende ziekenhuizen.

Cardio-Diabetesdag 2020 Wat is anders tijdens de tweede golf van COVID-19 patiënten? Prof. Huisman geeft zijn indruk na rondvraag in verschillende ziekenhuizen.

Niet-aanbevolen dosering van NOACs geassocieerd met hoger risico op totale sterfte in AF

Literatuur - 12 okt. 2020 - Camm AJ, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

Data van het GARFIELD-AF register laten zien dat de meeste AF patiënten aanbevolen doses van NOACs krijgen. Diegenen met niet-aanbevolen doses (onder- of over-dosering) hadden verhoogd risico op sterfte in vergelijking met diegenen met aanbevolen doses.

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels
De 2020 AF richtlijn is gepresenteerd op het ESC congres. Martin Hemels bespreekt de belangrijkste veranderingen, waaronder het ABC-stappenplan voor een patiënt met nieuw gedetecteerd AF.

ESC 2020 De 2020 AF richtlijn is gepresenteerd op het ESC congres. Martin Hemels bespreekt de belangrijkste veranderingen, waaronder het ABC-stappenplan voor een patiënt met nieuw gedetecteerd AF.

Aspirine monotherapie vermindert bloedingen na TAVI in patiënten zonder indicatie voor antistolling

Nieuws - 30 aug. 2020

ESC 2020 Aspirine monotherapie na TAVI vermindert het risico op bloedingen zonder een verhoging in trombo-embolische events vergeleken met aspirine plus 3 maanden clopidogrel in patiënten die geen antistolling gebruiken.

Consistente effectiviteit en veiligheid van DOAC bij PAD patiënten met of zonder CAD

Nieuws - 30 aug. 2020

ESC 2020 Deze subanalyse van de VOYAGER-PAD trial toonde aan dat de effectiviteit en veiligheid van rivaroxaban bij PAD consistent is, ongeacht de aan- of afwezigheid van CAD.

Vergelijkbaar risico op majeure bloedingen met DOAC's in vergelijking met VKA bij NVAF

Literatuur - 20 juli 2020 - Souverein PC et al., - Br J Clin Pharmacol. 2020.

Deze studie gebruikte data van 4 Europese databases om het risico op majeure bloedingen bij DOAC- en VKA-gebruikers met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) te vergelijken.

DOAC vermindert fatale en majeure trombo-embolische events bij medisch zieke patiënten na ontslag

Literatuur - 7 juli 2020 - Spyropoulos AC et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Behandeling met 10 mg rivaroxaban vermindert fatale en majeure trombo-embolische events zonder bloedingen significant te verhogen bij medisch zieke patiënten na ontslag, vergeleken met placebo.

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

FOCUS serie

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg
Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

FOCUS Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

Gebruik van antistolling in het ziekenhuis en sterfte in opgenomen COVID-19 patiënten

Literatuur - 27 mei 2020 - Paranjpe I, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een cohort van opgenomen COVID-19 patiënten in de stad New York werd sterfte onderzocht in diegenen die antistolling ontvingen tijdens ziekenhuisopname in vergelijking met diegenen die dit niet kregen.

Hoog risico op veneuze trombo-embolie bij opgenomen COVID-19-patiënten

Literatuur - 4 mei 2020 - Middeldorp S et al., - J Thromb Haemost 2020

De cumulatieve incidenties van gediagnosticeerde en symptomatische VTE zijn verhoogd bij COVID-19-patiënten opgenomen in het Amsterdam UMC, met hoger risico in diegenen opgenomen op de IC dan op zaal.

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel
Johan Wold en Jan Steffel presenteren een casus en studiedata over NOAC gebruik in kwetsbare, oudere patiënten met AF en bespreken hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden geoptimaliseerd..

Johan Wold en Jan Steffel presenteren een casus en studiedata over NOAC gebruik in kwetsbare, oudere patiënten met AF en bespreken daarna hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden geoptimaliseerd. Met poll

Geen voordeel van DAPT bovenop NOAC bij symptomatische PAD-patiënten die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 20 apr. 2020

ACC 2020 Deze subgroepanalyse van de VOYAGER PAD trial liet zien dat toevoeging van clopidogrel aan rivaroxaban en aspirine geen extra voordeel heeft voor PAD-patiënten die revascularisatie ondergaan, maar wel ISTH ernstige bloedingen kan verhogen.

Antistolling