Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Individuele NOACs hebben verschillende risicoprofielen voor majeure GI bloedingen

Literatuur - 19 apr. 2021 - Oh HJ, et al. - Medicine. 2021

Deze netwerkmeta-analyse evalueerde het risico op majeure GI bloedingen bij behandeling met NOACs of conventionele behandeling en toonde aan dat het risico op majeure GI bloedingen was verlaagd met apixaban en verhoogd met rivaroxaban in vergelijking met warfarine.

Impressie | MRDTI voor detectie van (recidief) trombose

11 september 2020 - Dr. Erik Klok

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Erik Klok (internist vasculaire geneeskunde, LUMC, Leiden), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

Lagere dosis DOAC vermindert netto klinische uitkomst bij patiënten met AF

Literatuur - 29 mrt. 2021 - Steffel j et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Lagere dosis edoxaban regime verminderde de netto klinische uitkomst van majeure bloedingen, beroerte/systemische embolie, en sterfte in vergelijking met hogere dosis edoxaban regime bij patiënten met AF.

Effectiviteit en veiligheid van DOAC versus warfarine consistent in alle CHA2DS2-VASc-scores

Literatuur - 19 mrt. 2021 - De Groot JR et al. - Am Heart J. 2021

Edoxaban verminderde beroerte, systemische embolie, majeure bloeding, intracraniële bloeding en CV sterfte versus warfarine in vergelijkbare mate in de verschillende CHA2DS2-VASc-strata in patiënten met AF.

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen
Als auteur van een Clinical Review in European Heart Journal bespreekt Niels van der Sangen de opties voor een gepersonaliseerde aanpak van antitrombotische behandeling na PCI, zoals beschreven in dit artikel.

Als auteur van een Clinical Review in European Heart Journal bespreekt Niels van der Sangen de opties voor een gepersonaliseerde aanpak van antitrombotische behandeling na PCI, zoals beschreven in dit artikel.

Groter veiligheidsvoordeel met DOAC bij vrouwen met AF

Literatuur - 1 mrt. 2021 - Zelniker TA et al. - Circulation. 2021

Het effect van edoxaban versus warfarine op het primaire effectiviteitseindpunt en het primaire veiligheidseindpunt was vergelijkbaar in vrouwen en mannen. Edoxaban verminderde echter het risico op meerdere bloedingsuitkomsten in grotere mate in vrouwen dan in mannen.

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein
Deze Nederlandse studie toont dat de incidentie van trombotische complicaties in de tweede golf hoog was bij opgenomen COVID-19-patiënten, net als in de eerste golf. Tromboseprofylaxe is dus noodzakelijk bij deze patiënten.

Deze Nederlandse studie toont dat de incidentie van trombotische complicaties in de tweede golf hoog was bij opgenomen COVID-19-patiënten, net als in de eerste golf. Tromboseprofylaxe is dus noodzakelijk bij deze patiënten.

Hoge incidentie van trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in de eerste en tweede golf

Literatuur - 26 jan. 2021 - Kaptein FHJ et al., - Thrombosis Research 2020.

Risico op mortaliteit bij COVID-19-patiënten was lager in de tweede golf, vergeleken met de eerste golf. Cumulatieve incidentie van trombotische complicaties bleef echter hoog in de tweede golf.

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle
Prof. dr. Kappelle bespreekt de laatste therapiestrategieën, zowel acute behandeling als preventie voor recidieven, bij patiënten op de stroke unit met een TIA of een kleine beroerte.

Nationale Antistollingsdag 2020 Prof. dr. Kappelle bespreekt de laatste therapiestrategieën, zowel acute behandeling als preventie voor recidieven, bij patiënten op de stroke unit met een TIA of een kleine beroerte.

Vergelijkbare bloedingen met DOAC als met LMWH in patiënten met kanker-geassocieerde trombose

Literatuur - 4 jan. 2021 - Ageno W, et al. - Thromb Haemost. 2020

De subanalyse van de Caravaggio studie liet zien dat het gebruik van apixaban in een vergelijkbaar aantal bloedingen resulteerde als dalteparine bij patiënten met kanker-geassocieerde trombose (CAT), waaronder patiënten met gastrointestinale kanker.

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman
Prof. Huisman vergelijkt de uitkomsten van drie verschillende studies in patiënten met kanker en VTE die behandeld werden met een DOAC of dalteparine. Bij de subanalyses ligt de nadruk op bloedingsuitkomsten en type kanker.

Prof. Huisman vergelijkt de uitkomsten van drie studies in patiënten met kanker en VTE die behandeld werden met een DOAC of dalteparine. Bij subanalyses ligt de nadruk op bloedingsuitkomsten en type kanker.

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj
**Nationale Antistollingsdag 2020** Dr. Lily Jakulj geeft een overzicht van de huidige richtlijnen bij het gebruik van antistolling bij AF patiënten met nierdialyse die een verhoogd risico hebben op trombose en majeure bloedingen.

Nationale Antistollingsdag 2020 Dr. Lily Jakulj bespreekt de huidige richtlijn over het gebruik van antistolling bij AF patiënten met nierdialyse die een verhoogd risico hebben op trombose en majeure bloedingen.

Antistolling