Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Michiel Coppens

Directe Factor Xa remmer vermindert coronaire plaqueprogressie in AF patiënten

Literatuur - Apr. 10, 2019 - Win TT et al. - Am Heart J 2019

Gebruik van apixaban resulteerde in langzamere progressie van coronaire atherosclerotische en gecalcificeerde plaques in vergelijking met warfarine in AF patiënten, gemeten door CTA.

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019
Prof. Alexander vat de belangrijkste bevindingen van de AUGUSTUS trial in patiënten met AF en recent ACS/PCI samen. Apixaban gaf betere resultaten dan warfarine, en het ging beter met diegenen zonder vs. met aspirine.

ACC 2019 Prof. Alexander vat de belangrijkste bevindingen van de AUGUSTUS trial in patiënten met AF en recent ACS/PCI samen. Apixaban gaf betere resultaten dan warfarine, en het ging beter met diegenen zonder vs. met aspirine.

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer
Dr. Marc Brouwer bespreekt de studieopzet van de AUGUSTUS trial, en wat dit betekent voor welke lessen we hier wel of niet uit kunnen trekken voor behandeling van patiënten met AF en recent ACS/PCI.

ACC 2019 Dr. Marc Brouwer bespreekt de studieopzet van de AUGUSTUS trial, en wat dit betekent voor welke lessen we hier wel of niet uit kunnen trekken voor behandeling van patiënten met AF en recent ACS/PCI.

Antitrombotisch regime met NOAC maar zonder aspirine meest gunstig voor patiënten met AF en ACS/PCI

Nieuws - Mar. 17, 2019

ACC 2019 De AUGUSTUS trial toonde minder bloedingen en ziekenhuisopnames, zonder verschil in ischemische events met apixaban en zonder aspirine, ten opzichte van regimes met VKA, aspirine, of beide.

DOACs verminderen mogelijk trombo-embolische events in patiënten met mitrale stenose en AF

Literatuur - Mar. 14, 2019 - Kim JY, et al. - JACC 2019

In een verkennende analyse van verzekeringsdata verminderde DOAC gebruik beroerte of systemische embolieën in patiënten met mitrale stenose en AF in vergelijking met warfarine.

Betere klinische uitkomsten met DOAC’s vs. warfarine in patiënten met NVAF en laag lichaamsgewicht

Literatuur - Mar. 5, 2019 - Lee S-R et al. - JACC 2019
Een Aziatisch cohort van volwassenen met niet-valvulaire AF en laag of zeer laag lichaamsgewicht (<60/50 kg), toonde betere effectiviteit en veiligheid met standaard of lagere DOAC dosering, vs. warfarine.

Een Aziatisch cohort van volwassenen met niet-valvulaire AF en laag of zeer laag lichaamsgewicht (<60/50 kg), toonde betere effectiviteit en veiligheid met standaard of lagere DOAC dosering, vs. warfarine.

Evaluatie van DAPT duur in post-PCI patiënten gestratificeerd voor bloedingsscore en ischemisch risico

Literatuur - Feb. 28, 2019 - Costa F et al. - JACC 2019
Een retrospectieve analyse van RCT’s suggereert dat wanneer ischemisch en bloedingsrisico’s in overeenstemming zijn, het risico op bloedingen eerder besluitvorming over DAPT-duur zou moeten bepalen dan ischemisch risico.

Een retrospectieve analyse van RCT’s suggereert dat wanneer ischemisch en bloedingsrisico’s in overeenstemming zijn, het risico op bloedingen eerder besluitvorming over DAPT-duur zou moeten bepalen dan ischemisch risico.

Middel voor omkering activiteit factor Xa-remmers effectief bij majeure bloeding op factor Xa-remmende therapie

Literatuur - Feb. 13, 2019 - Connolly SJ et al - N Engl J Med. 2019

In ANNEXA-4 resulteerde andexanet alfa-infusie in snelle omkering van anti-factor Xa-activiteit en excellente of goede hemostatische effectiviteit na 12 uur werd bereikt in 82% van de patiënten met majeure bloeding.

Patiënten met AF en cognitieve beperkingen of kwetsbaarheid ontvangen minder vaak OAC

Literatuur - Feb. 13, 2019 - Madhavan M et al. - Am Heart J 2019

In de ORBIT-AF multicenter cohortstudie hadden patiënten met AF en cognitieve beperkingen of kwetsbaarheid een hoger beroerterisico en mortaliteit, maar OAC’s werden minder voorgeschreven. De condities hadden geen invloed op het behandeleffect van OAC.

Combinatie van DOAC met aspirine effectief voor preventie van stroke in patiënten met CAD of PAD

Literatuur - Feb. 7, 2019 - Sharma M et al. - Circulation 2019

Lage-dosis rivaroxaban met aspirine verlaagde het risico op stroke in patiënten met CAD of PAD, voornamelijk in diegenen met een eerdere stroke, aangetoond in een subanalyse van de COMPASS-trial.

Update Amerikaanse Richtlijn voor management atriumfibrilleren

Nieuws - Feb. 6, 2019

AHA/ACC/HRS hebben een update gepubliceerd van de 2014 AF richtlijn, met nieuwe aanbevelingen over behandeling met anticoagulantia, katheterablatie en over wanneer AF ACS compliceert.

NOAC veilig en effectief in NVAF patiënten met polyfarmacie

Literatuur - Jan. 7, 2019 - Martinez BK et al., - Pharmacotherapy. 2018

In real-world data is rivaroxaban geassocieerd met een lager risico op systemische embolie en stroke in NVAF patiënten op ≥5 chronische medicaties. Polyfarmacie beïnvloedde het risico op majeure bloeding niet.

Antistolling
Antistolling
Antistolling