Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

FOCUS OP: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

4 sep. 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

Antistolling toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Harry Büller

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Smartphone-app detecteert vaker asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico dan tijdens huisartsbezoek

28 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder beroertes met NOAC ipv heparine/VKA-behandeling bij cardioversie

28 aug. 2017 - Michael Ezekowitz MD, cardioloog, Bryn Mawr, PA, VS

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

30 aug. 2017 - Prof. dr. Freek Verheugt (Amsterdam)

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

29 aug. 2017

Hoe kunnen de COMPASS-resultaten in de klinische praktijk benut worden?

28 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Dr. Marco Alings, Amphia ziekenhuis, Breda

Orale antistolling is weer terug als secundaire preventie na myocardinfarct

27 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder CV events bij stabiele CAD door behandeling met NOAC plus aspirine, in vergelijking met aspirine

27 aug. 2017 - John Eikelboom, MD - Hamilon, ONT, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

10 mei 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Factor Xa remmer versus aspirine in verlengde fase van preventie recidief VTE

18 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Philip S. Wells - University of Ottawa, ON, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10 apr. 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke DOAC is de beste keus voor uw patiënt met veneuze trombose?

24 mrt. 2017 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - AMC Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Consultkaart Trombose of Longembolie als gesprekshulp om patiëntvoorkeur te bepalen

27 mrt. 2017 - Prof.dr. Saskia Middeldorp - AMC Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt

NOAC’s bij ouderen met polyfarmacie

6 mrt. 2017 - Radboudumc, Nijmegen - Dr. Marc Brouwer - Radboudumc, Nijmegen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd trombo-embolierisico

5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Dr. Roel Vink, Tergooi, Hilversum

Post-ACS patiënten hebben geen baat bij toevoeging NOAC aan DAPT

18 jan. 2018 - Khan SU et al. - Am J Cardiol 2018
Een meta-analyse laat zien dat in patiënten met recent ACS de toevoeging van een NOAC aan duale antiplaatjestherapie een kleine daling van MACE geeft maar een hoger bloedingsrisico.

Een meta-analyse laat zien dat in patiënten met recent ACS de toevoeging van een NOAC aan duale antiplaatjestherapie een kleine daling van MACE geeft maar een hoger bloedingsrisico.

Zijn de resultaten van de COMPASS trial toepasbaar op een bredere populatie in het REACH register?

14 dec. 2017 - Darmon A, et al. - Eur Heart J 2017

Voor COMPASS in aanmerking komende patiënten vertegenwoordigden een aanzienlijk deel van het spectrum van stabiele CAD/PAD poliklinische patiënten uit het REACH register.

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink
Dr. Dirk Ubbink legt uit dat gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt de kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en therapietrouw kan verbeteren en overbehandeling verminderen. Er zijn keuzehulpmiddelen ter ondersteuning; ook specifiek voor antistolling.

Antistollingsdag 2017 Dr. Dirk Ubbink legt uit dat gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt de kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en therapietrouw kan verbeteren en overbehandeling verminderen. Er zijn keuzehulpmiddelen ter ondersteuning; ook specifiek voor antistolling.

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt
Prof. dr. Menno Huisman en prof. dr. Freek Verheugt bespreken de waarde van registry-data voor keuze voor een NOAC. Registries geven aanvullende data, maar het maken van onderlinge vergelijkingen is gevaarlijk; alleen op basis van direct vergelijkende studies kan een keuze worden gemaakt.

Antistollingsdag 2017 Prof. dr. Menno Huisman en prof. dr. Freek Verheugt bespreken de waarde van data uit registries voor de keuze voor een specifieke NOAC. Registries geven aanvullende data, maar alleen op basis van direct vergelijkende studies kan een keuze worden gemaakt.

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens
Voor de secundaire preventie van VTE is het beschermend effect van DOACs groter dan het risico op bloedingen. Een halve dosis blijkt net zo effectief te zijn en minder bloedingen te geven, waardoor in de toekomst langdurige bescherming met een lagere dosis volgens dr. Michiel Coppens de standaard kan worden.

Antistollingsdag 2017 Voor de secundaire preventie van VTE is het beschermend effect van DOACs groter dan het risico op bloedingen. Een halve dosis blijkt net zo effectief te zijn en minder bloedingen te geven, waardoor in de toekomst langdurige bescherming met een lagere dosis volgens dr. Michiel Coppens de standaard kan worden.

HF & AF: Antistolling

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters
Wanneer HF & AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

HF dag 2017 Wanneer HF en AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

Positieve les uit een negatieve trial die perioperatief continueren of onderbreken van DOAC therapie onderzoekt

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

22 nov. 2017
BRUISE-CONTROL 1 liet 80% daling van device pocket-hematoom zien met warfarine-continuering vs bridging rondom een device-operatie. BRUISE CONTROL 2 evalueerde peri-procedureel continueren vs. onderbreken van DOACs.

AHA 2017 BRUISE-CONTROL 1 liet 80% daling van device pocket-hematoom zien met warfarine-continuering vs bridging rondom een device-operatie. BRUISE CONTROL 2 evalueerde peri-procedureel continueren vs. onderbreken van DOACs.

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis
HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

AHA 2017 - Anaheim, CA

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam
De DACAB-studie wijst uit dat duale antiplaatjestherapie na een CABG beter werkt ten aanzien van doorlaatbaarheid van de veneuze graft dan aspirine alleen, maar is te klein om meer te zijn dan een hypothesegenererend onderzoek.

AHA 2017 De DACAB-studie wijst uit dat duale antiplaatjestherapie na een CABG beter werkt ten aanzien van doorlaatbaarheid van de veneuze graft dan aspirine alleen, maar is te klein om meer te zijn dan een hypothesegenererend onderzoek.

Continueren of onderbreken van DOAC beïnvloedt hematoom-risico niet bij device-operaties

Gepresenteerd tijdens AHA.17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door David H. Birnie (Ottawa Heart Institute, Ottawa, ON, Canada)

13 nov. 2017 - nieuws
BRUISE CONTROL 2 was een geblindeerde, gerandomiseerde studie die periprocedureel stoppen of doorgaan met DOACs evalueerde en vergelijkbare frequenties CVA/TIA en hematoom vond.

AHA 2017 BRUISE CONTROL 2 was een geblindeerde, gerandomiseerde studie die periprocedureel stoppen of doorgaan met DOACs evalueerde en vergelijkbare frequenties CVA/TIA en hematoom vond.

AF-patiënten die orale antistolling krijgen, hebben een lager risico op dementie

9 nov. 2017 - Friberg L, Rosenqvist M. - Eur Heart J 2017

In een groot retrospectief cohortonderzoek was het risico op dementie hoger bij patiënten met AF zonder orale antistolling, in vergelijking met AF-patiënten die orale antistolling kregen.

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn
Dr. Sander van Doorn constateert een toegenomen gebruik van anticoagulantia bij AF, vooral DOAC's. Interventies om de behandeling te verbeteren lijken weinig succesvol. Aan therapietrouw en de juiste dosering dient wel aandacht te worden geschonken.

Antistollingsdag 2017 Dr. Sander van Doorn constateert een toegenomen gebruik van anticoagulantia bij AF, vooral DOAC's. Het blijft belangrijk aandacht te schenken aan therapietrouw en de juiste dosering.