Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Antitrombotische therapie na TAVI

3' educatie - 6 dec. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Uitdagingen bij de organistatie van een multidisciplinair (anti)stollingsteam

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Jenneke Leentjes

Factor XI-remming: de heilige graal in antistolling?

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Nick van Es

Behandeling van kleptrombose na TAVI

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Eerste resultaten met twee nieuwe FXIa-remmers in patiënten met eerdere beroerte of TIA

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan

FXIa-remming bij patiënten met non-cardioembolische beroerte

3' educatie - 29 aug. 2022 - Ashkan Shoamanesh

ESC 2022 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 29 aug. 2022

Het kan nog beter: eerste veiligheidsuitkomsten met FXIa-remmer bij AF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt en dr. Martin Hemels

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

3' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe

Gebruik van P2Y12-remmers bij NSTEMI volgens de ESC-richtlijn

3' educatie - 19 jan. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Antistolling bij opgenomen patiënten met COVID-19

3' educatie - 8 nov. 2021 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Antitrombotische therapie na TAVI

3' educatie - 6 dec. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Nationale Antistollingsdag 2022 "TAVI-patiënten zijn geen PCI-patiënten", zegt prof. Jur ten Berg. Wat is dan de optimale behandeling voor patiënten met TAVI?

Monotherapie met orale antistolling 1 jaar na PCI even effectief en veilig als combinatietherapie bij stabiele AF-patiënten

Literatuur - 5 dec. 2022 - Jensen T, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022

Europese AF-richtlijnen adviseren om patiënten met stabiel AF en een verhoogd risico op een beroerte 1 jaar na een PCI te behandelen met alleen een oraal anticoagulans, in plaats van combinatietherapie met een oraal anticoagulans en een bloedplaatjesremmer. Het bewijs hiervoor is echter beperkt.

Uitdagingen bij de organistatie van een multidisciplinair (anti)stollingsteam

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Jenneke Leentjes
Jenneke Leentje vertelt over haar ervaring met het opzetten van een perioperatief S-team in het Radboudumc. Ze deelt tips en tricks.

Nationale Antistollingsdag 2022 Jenneke Leentje vertelt over haar ervaring met het opzetten van een perioperatief S-team in het Radboudumc. Ze deelt tips en tricks.

Factor XI-remming: de heilige graal in antistolling?

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Nick van Es

Nationale Antistollingsdag 2022 "Factor XI-remming heeft de potentie om trombose en hemostase te ontkoppelen", zegt Nick van Es. Hoe werkt dat, wat zijn resultaten van fase 2 trials met nieuwe middelen die FXI remmen en wat kunnen we verwachten?

Behandeling van kleptrombose na TAVI

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg
Ongeveer 25% van de patiënten die TAVI ondergaan ontwikkelen subklinische kleptrombose wat mogelijk geassocieerd is met TIA en beroerte. Wat is bij deze patiënten de optimale antitrombotische therapie?

Nationale Antistollingsdag 2022 Ongeveer 25% van de patiënten die TAVI ondergaan ontwikkelen subklinische kleptrombose wat mogelijk geassocieerd is met TIA en beroerte. Wat is bij deze patiënten de optimale antitrombotische therapie?

DOAC vs. standaardbehandeling na TAVR: risico op kleptrombose en klinische uitkomsten

Literatuur - 17 okt. 2022 - Montalescot G, et al. - JACC Cardiovasc Interv. 2022

In een ATLANTIS-substudie verminderde apixaban het kleptromboserisico na succesvolle TAVR vergeleken met antiplaatjestherapie, maar niet vergeleken met VKA’s. Dit ging gepaard met een niet-significante toename van trombo-embolische en bloedingsevents.

Eerste resultaten met twee nieuwe FXIa-remmers in patiënten met eerdere beroerte of TIA

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt
Wat zijn resultaten van fase 2-trials met de twee nieuwe FXIa-remmers asundexian en milvexian in patiënten met eerdere beroerte of TIA? Prof. Verheugt vat de resultaten samen.

ESC 2022 Wat zijn resultaten van fase 2-trials met de twee nieuwe FXIa-remmers asundexian en milvexian in patiënten met eerdere beroerte of TIA? Prof. Verheugt vat de resultaten samen.

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan
In een subpopulatie van patiënten met reumatische hartziekte en atriumfibrilleren, werd het effect van rivaroxaban vs. VKA onderzocht op het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie, MI en sterfte door vasculaire en onbekende oorzaken.

ESC 2022 In een subpopulatie van patiënten met reumatische hartziekte en atriumfibrilleren, werd het effect van rivaroxaban vs. VKA onderzocht op het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie, MI en sterfte door vasculaire en onbekende oorzaken.

Factor XIa-remmer voor secundaire preventie bij patiënten met ischemische beroerte of TIA

Nieuws - 6 aug. 2022

ESC 2022 In de fase 2 AXIOMATIC-SSP-studie werden vijf doses van de FXIa-remmer milvexian onderzocht voor secundaire preventie bij patiënten met eerdere ischemische beroerte of TIA.

FXIa-remming bij patiënten met non-cardioembolische beroerte

3' educatie - 29 aug. 2022 - Ashkan Shoamanesh
Ashkan Shoamanesh geeft een samenvatting van de resultaten van het primaire eindpunt en van verkennende analyses van de fase 2 PACIFIC-STROKE-trial met asundexian bij patiënten met non-cardioembolische beroerte.

ESC 2022 Ashkan Shoamanesh geeft een samenvatting van de resultaten van het primaire eindpunt en van verkennende analyses van de fase 2 PACIFIC-STROKE-trial met asundexian bij patiënten met non-cardioembolische beroerte.

ESC 2022 Gesprek van de dag | zondag

ESC 2022 - Barcelona, Spanje

15' educatie - 29 aug. 2022
In de ESC-Hotlines op zondag kwamen diverse onderwerpen voorbij waaronder FXIa-remmers, AI-studies en het meten van coronaire plaque-activiteit voor het voorspellen van CV-events. Drie cardiologen nemen de details van de studies door.

ESC 2022 In de ESC-Hotlines op zondag kwamen diverse onderwerpen voorbij waaronder FXIa-remmers, AI-studies en het meten van coronaire plaque-activiteit voor het voorspellen van CV-events. Drie cardiologen nemen de details van de studies door.

Resultaten van een fase 2-studie met FXIa-remmer in patiënten met non-cardioembolische ischemische beroerte

Nieuws - 28 aug. 2022

ESC 2022 Er was geen afname van ischemische beroerte of covert herseninfarct met de FXIa-remmer asundexian in patiënten met non-cardioembolische ischemische beroerte. Verkennende analyses geven echter inzicht in wanneer en in wie voordeel gezien kan worden met dit medicijn.

Antistolling