Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

14 aug. 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

26 jan. 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

16 nov. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

2 feb. 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

23 nov. 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

FOCUS: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

4 sep. 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

Antistolling toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Harry Büller

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Smartphone-app detecteert vaker asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico dan tijdens huisartsbezoek

28 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder beroertes met NOAC ipv heparine/VKA-behandeling bij cardioversie

28 aug. 2017 - Michael Ezekowitz MD, cardioloog, Bryn Mawr, PA, VS

NOAC tijdens AF ablatie geassocieerd met lager risico op nadelige uitkomsten

18 sep. 2018 - Kirchhof P et al. - Eur Heart J 2018

Continue therapie met de directe FXa-remmer apixaban was een veilig en effectief alternatief voor antistolling in patiënten met AF en risico op stroke die katheterablatie ondergingen.

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

FOCUS serie

14 aug. 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman
Er zijn weinig data gepubliceerd over effectiviteit en veiligheid van NOACs voor behandeling van VTE in de dagelijkse praktijk. Na presentatie van beschikbare data, discussiëren Menno Huisman, Marc Brouwer en Martin Hemels over wat we hiervan kunnen leren.

FOCUS Er zijn weinig data gepubliceerd over effectiviteit en veiligheid van NOACs voor behandeling van VTE in de dagelijkse praktijk. Na presentatie van beschikbare data, discussiëren Menno Huisman, Marc Brouwer en Martin Hemels over wat we hiervan kunnen leren.

ESC GREAT DEBATE | Trombocardiologie post-COMPASS

ESC 2018 - Debatten
ESC 2018 - Debatten

ESC 2018 In één van de dit jaar op de ESC georganiseerde debatten, werd gediscussieerd over of de COMPASS trial resultaten wel of niet de klinische praktijk moeten veranderen; een impressie van de argumenten.

EMA-Goedkeuring COMPASS-regime voor preventie CV events in hoog-risico CAD of PAD

3 sep. 2018 - nieuws

De combinatie van lage-dosering rivaroxaban + aspirine heeft EMA-goedkeuring gekregen voor preventie van atherotrombotische events in volwassenen met CAD of symptomatische PAD met een hoog risico op ischemische events.

Geen voordeel van directe antistolling voor gedecompenseerd hartfalen

ESC 2018 - München

27 aug. 2018 - nieuws
Rivaroxabangaf geen significante verlaging van CV mortaliteit en morbiditeit in HFrEF patiënten met coronairlijden en een recente decompensatie.

ESC 2018 Rivaroxabangaf geen significante verlaging van CV mortaliteit en morbiditeit in HFrEF patiënten met coronairlijden en een recente decompensatie.

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France
De COMMANDER HF trial onderzocht sterfte en HF ziekenhuisheropname in HFrEF patiënten na behandeling met lage dosis rivaroxaban. Prof. Zannad legt uit welke patiënten geïncludeerd werden en bespreekt de resultaten.

ESC 2018 De COMMANDER HF trial onderzocht sterfte en HF ziekenhuisheropname in HFrEF patiënten na behandeling met lage dosis rivaroxaban. Prof. Zannad legt uit welke patiënten geïncludeerd werden en bespreekt de resultaten.

Geen voordelen van tromboprofylaxe na ziekenhuisontslag van medisch-zieke patiënten

ESC 2018 - Munich

26 aug. 2018 - nieuws

ESC 2018 In vergelijking met placebo gaf 45 dagen rivaroxaban na ziekenhuisontslag geen significant lager risico op symptomatisch VTE en sterfte door VTE in medisch-zieke patiënten.

Totale AF-last geassocieerd met hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke

26 juli 2018 - Go AS, Reynolds K, Yang J, et al. - JAMA Cardiol. 2018
In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

FOCUS serie

19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman
Na een korte presentatie over de beschikbare resultaten van gebruik van NOAC's in de dagelijkse praktijk, gaan twee cardiologen en een internist in op de verschillen met resultaten van fase III studies, en hoe hiermee om te gaan.

FOCUS Na een korte presentatie over de beschikbare resultaten van gebruik van NOAC's in de dagelijkse praktijk, gaan twee cardiologen en een internist in op de verschillen met resultaten van fase III studies, en hoe hiermee om te gaan.

Directe trombineremmer vermindert vasculaire complicaties in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operatie

18 juni 2018 - Devereaux PJ, et al. - The Lancet 2018
Dabigatran therapie was geassocieerd met een lager risico op grote vasculaire complicaties zonder een toename in grote bloedingen in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operatie.

Dabigatran therapie was geassocieerd met een lager risico op grote vasculaire complicaties zonder een toename in grote bloedingen in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operatie.

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie (4/4)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada
Prof. John Eikelboom bespreekt de huidige keuzes voor OACs en het management van patiënten die een NOAC krijgen.

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie Prof. John Eikelboom bespreekt de huidige keuzes voor OACs en het management van patiënten die een NOAC krijgen.

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam
Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt de ontwikkelingen  binnen antistollingstherapie en wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt de ontwikkelingen binnen antistollingstherapie en wat we in de toekomst nog mogen verwachten.