Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

Gepersonaliseerde cardiovasculaire preventie

10' educatie - 4 mrt. 2024 - Prof. dr. Frank Visseren

Resultaten met nieuwe FXI-remmer bij AF maken de weg vrij voor fase 3-studies

3' educatie - 16 nov. 2023 - Christian Ruff

Lager risico op beroerte met DOAC versus aspirine bij subklinisch atriumfibrilleren

3' educatie - 12 nov. 2023 - Jeff Healey

Internationaal onderzoek naar secundaire preventie van CHD

5' educatie - 11 okt. 2023 - Prof. dr. John W. McEvoy en Joris Holtrop

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli

Verrassende resultaten na wisselen van VKA naar DOAC bij kwetsbare ouderen met AF

3' educatie - 28 aug. 2023 - Linda Joosten

Geen signaal voor werkzaamheid van DOAC bij patiënten met atriale episodes met hoge frequentie

3' educatie - 25 aug. 2023 - Prof. Paulus Kirchhof

Antitrombotische therapie bij patiënten met AF die worden opgenomen voor ACS of PCI ondergaan

10' educatie - 28 feb. 2023 - Prof. dr. Jur ten Berg

Duale antitrombotische therapie voor hoogrisico secundaire preventie

3' educatie - 14 dec. 2022 - Prof. dr. Gert Jan de Borst

(Behandel)verschillen tussen patiënten met AF

3' educatie - 12 dec. 2022 - Dr. David Conen

Waar staan we als het gaat over FXI-remmers?

3' educatie - 12 dec. 2022 - Prof. dr. Peter Verhamme

Antitrombotische therapie na TAVI

3' educatie - 6 dec. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Uitdagingen bij de organistatie van een multidisciplinair (anti)stollingsteam

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Jenneke Leentjes

Factor XI-remming: de heilige graal in antistolling?

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Nick van Es

Chirurgische trombectomie bij longembolieën

3' educatie - 28 nov. 2022 - Dr. Petr Symersky

Behandeling van kleptrombose na TAVI

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Auto-immuunziekten en HVZ-risico

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar

Eerste resultaten met twee nieuwe FXIa-remmers in patiënten met eerdere beroerte of TIA

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan

FXIa-remming bij patiënten met non-cardioembolische beroerte

3' educatie - 29 aug. 2022 - Ashkan Shoamanesh

ESC 2022 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 29 aug. 2022

Een positieve kijk op een negatieve trial met DOAC na TAVI

3' educatie - 13 apr. 2022 - Megan Coylewright

Het kan nog beter: eerste veiligheidsuitkomsten met FXIa-remmer bij AF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt en dr. Martin Hemels

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

3' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe

Gebruik van P2Y12-remmers bij NSTEMI volgens de ESC-richtlijn

3' educatie - 19 jan. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Een overzicht over het antifosfolipidensyndroom

5' educatie - 11 jan. 2022 - Dr. Thijs van Mens

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Gepersonaliseerde cardiovasculaire preventie

10' educatie - 4 mrt. 2024 - Prof. dr. Frank Visseren
**4e PANORAMA-symposium** Er zijn veel data beschikbaar over de relatieve behandeleffecten van therapieën, maar hoe vertaal je deze data naar absolute behandeleffecten voor individuele patiënten? Prof. dr. Frank Visseren gaat hier dieper op in.

4e PANORAMA-symposium Er zijn veel data beschikbaar over de relatieve behandeleffecten van therapieën, maar hoe vertaal je deze data naar absolute behandeleffecten voor individuele patiënten? Prof. dr. Frank Visseren gaat hier dieper op in.

Gunstige effecten van DOAC’s bij oudere patiënten met AF, ook als zij HF hebben

Literatuur - 20 feb. 2024 - Ikeda S, et al. - ESC Heart Fail. 2024

In een Japanse ANAFIE-register was het gebruik van DOAC’s geassocieerd met een lager risico op klinische uitkomsten bij oudere patiënten met niet-valvulaire AF vergeleken met het gebruik van warfarine, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van HF.

DOAC’s tonen vergelijkbare werkzaamheid maar verschillende veiligheid bij kankergerelateerde trombose

Literatuur - 6 feb. 2024 - Fujisaki T, et al. - JACC: CardioOncol. 2024

In een systematische review en netwerkmeta-analyse hadden DOAC’s een vergelijkbare werkzaamheid maar ander veiligheidsprofiel bij patiënten met actieve kanker en trombose. Apixaban leek een antitrombotisch voordeel te bieden zonder verhoogd bloedingsrisico.

Duur van atriale hoogfrequentie-episoden heeft geen invloed op behandeleffect van DOAC

Literatuur - 11 dec. 2023 - Becher N, et al. - Eur Heart J. 2023

In een secundaire, vooraf gespecificeerde analyse van de NOAH-AFNET 6-studie was er geen interactie tussen de duur van atriale hoge frequentie-episoden (AHRE’s) en de werkzaamheid en veiligheid van edoxaban versus placebo bij patiënten met AHRE’s en risicofactoren voor beroerte.

Voorspellers van therapieontrouw aan DOAC’s bij poliklinische AF-patiënten

Literatuur - 5 dec. 2023 - Van der Horst SFB, et al.

In een Nederlandse retrospectieve cohortstudie was de 1-jaarsprevalentie van therapieontrouw aan directe orale anticoagulantia (DOAC’s) 6,5% bij AF-patiënten met een nieuw DOAC-recept. Onafhankelijke voorspellers van therapieontrouw waren onder andere mannelijk geslacht, jongere leeftijd en tweemaal daags doseringsschema.

Resultaten met nieuwe FXI-remmer bij AF maken de weg vrij voor fase 3-studies

3' educatie - 16 nov. 2023 - Christian Ruff
Tot verrassing van de onderzoekers van de AZALEA-TIMI 71-studie, raadde de Data Safety Monitoring Committee aan om de fase 2-studie met de FXI-remmer abelacimab bij patiënten met AF vroegtijdig te beëindigen. Wat zijn de bevindingen van een interim-analyse?

AHA 2023 Tot verrassing van de onderzoekers van de AZALEA-TIMI 71-studie, raadde de Data Safety Monitoring Committee aan om de fase 2-studie met de FXI-remmer abelacimab bij patiënten met AF vroegtijdig te beëindigen. Wat zijn de bevindingen van een interim-analyse?

Lager risico op beroerte met DOAC versus aspirine bij subklinisch atriumfibrilleren

3' educatie - 12 nov. 2023 - Jeff Healey
**AHA 2023** In de ARTESIA-studie werden patiënten met subklinisch AF gerandomiseerd naar apixaban of aspirine en gevolgd voor beroerte of systemische embolie en ernstige bloedingen. Jeff Healey bespreekt de resultaten.

AHA 2023 In de ARTESIA-studie werden patiënten met subklinisch AF gerandomiseerd naar apixaban of aspirine en gevolgd voor beroerte of systemische embolie en ernstige bloedingen. Jeff Healey bespreekt de resultaten.

DOAC vermindert beroerte bij patiënten met subklinisch atriumfibrilleren

Nieuws - 12 nov. 2023

AHA 2023 In de ARTESIA-studie verminderde apixaban beroerte of systemische embolie bij patiënten met subklinisch atriumfibrilleren in vergelijking met aspirine. Apixaban verhoogde het risico op ernstige bloedingen, maar er was geen toename van intracraniële bloedingen of fatale bloedingen.

Factor XI-remmer vermindert ernstige of klinisch relevante niet-ernstige bloedingen bij AF-patiënten

Nieuws - 12 nov. 2023

AHA 2023 Wat zijn de bevindingen van een fase 2-studie waarin twee doses van de FXI/XIa-remmer abelacimab werden vergeleken met rivaroxaban met betrekking tot de veiligheidsuitkomst van bloedingen bij patiënten met AF?

Internationaal onderzoek naar secundaire preventie van CHD

5' educatie - 11 okt. 2023 - Prof. dr. John W. McEvoy en Joris Holtrop
**ESC-congres 2023** De resultaten van het INTERASPIRE-onderzoek roepen op tot actie om de secundaire preventie van CHD wereldwijd te verbeteren. Joris Holtrop interviewt John McEvoy over de onderzoeksresultaten.

ESC-congres 2023 De resultaten van het INTERASPIRE-onderzoek roepen op tot actie om de secundaire preventie van CHD wereldwijd te verbeteren. Joris Holtrop interviewt John McEvoy over de onderzoeksresultaten.

Fase 2-studie met FXI-remmer bij AF vroegtijdig gestopt vanwege overweldigende werkzaamheid

Nieuws - 19 sep. 2023

De AZALEA-TIMI 71-studie, waarin de werkzaamheid van de factor XI/XIa-remmer abelacimab werd vergeleken met rivaroxban bij patiënten met AF met een matig tot hoog risico op beroerte, werd vroegtijdig gestopt vanwege overweldigende afname van bloedingen.

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli
**ESC-congres 2023** Marco Valgimigli geeft zijn kijk op de resultaten van de STOPDAPT-3-studie en beschrijft wat de toegevoegde waarde is van de inzichten uit deze studie bij de optimalisatie van antitrombotische therapie na PCI.

ESC-congres 2023 Marco Valgimigli geeft zijn kijk op de resultaten van de STOPDAPT-3-studie en beschrijft wat de toegevoegde waarde is van de inzichten uit deze studie bij de optimalisatie van antitrombotische therapie na PCI.