Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - 27 nov. 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - 21 nov. 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - 21 nov. 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - 14 aug. 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - 19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

NOAC net zo goed als heparine in preventie van kanker-geassocieerde VTE events

Nieuws - 30 mrt. 2020
Apixaban was niet-inferieur aan dalteparine in verlagen van recidief VTE events in kankerpatiënten met VTE, zonder een verhoging in majeure bloedingen.

ACC 2020 Apixaban was niet-inferieur aan dalteparine in verlagen van recidief VTE events in kankerpatiënten met VTE, zonder een verhoging in majeure bloedingen.

NOAC behandeling verlaagt MACE en MALE bij PAD patiënten die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 30 mrt. 2020
De VOYAGER PAD trial liet zien dat behandeling met rivaroxaban plus aspirin MACE en MALE verlaagde bij PAD patiënten in vergelijking met alleen aspirine, zonder een verhoging in fatale en ICH bloedingen.

ACC 2020 De VOYAGER PAD trial liet zien dat behandeling met rivaroxaban plus aspirin MACE en MALE verlaagde bij PAD patiënten in vergelijking met alleen aspirine, zonder een verhoging in fatale en ICH bloedingen.

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020
De POPular TAVI-studie onderzocht orale anticoagulantia als monotherapie versus orale anticoagulantia met plaatjesremmende therapie in patiënten met AF die TAVI ondergaan.

ACC 2020 De POPular TAVI-studie onderzocht orale anticoagulantia als monotherapie versus orale anticoagulantia met plaatjesremmende therapie in patiënten met AF die TAVI ondergaan.

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020
VOYAGER PAD vergeleek rivaroxaban/aspirine met placebo/aspirine bij patiënten met PAD aan de onderste ledematen die revascularisatie ondergingen.

ACC 2020 VOYAGER PAD vergeleek rivaroxaban/aspirine met placebo/aspirine bij patiënten met PAD aan de onderste ledematen die revascularisatie ondergingen.

NOAC plus aspirine vermindert CV events bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

Nieuws - 29 mrt. 2020

ACC 2020 Deze vooraf gespecificeerde analyse van de COMPASS trial toonde aan dat een lage dosis rivaroxaban plus aspirine CV events reduceert in vergelijking met alleen aspirine bij patiënten met CAD en/of PAD, ongeacht de aanwezigheid van diabetes.

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020
COMPASS Diabetes vergeleek behandeling van rivaroxaban plus aspirine met alleen aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met of zonder diabetes.

ACC 2020 COMPASS Diabetes vergeleek behandeling van rivaroxaban plus aspirine met alleen aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met of zonder diabetes.

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020
Als lid van de steering commissie van de Caravaggio trial, presenteert prof. Huisman de details van deze trial die het effect van apixaban onderzocht op VTE recidieven in VTE patiënten met kanker.

ACC 2020 Prof. Huisman, lid van de steering commissie van de Caravaggio trial, presenteert de details van deze trial die het effect van apixaban onderzocht op kanker-geassocieerde recidief VTE events.

Integrale zorg voor oudere AF patiënten kan veilig uitgevoerd worden in de eerste lijn

Literatuur - 10 mrt. 2020 - Van den Dries CJ et al., - Eur Heart J. 2020.
Deze cluster-gerandomiseerde, non-inferioriteit trial toonde aan dat integrale zorg voor oudere AF patiënten in de eerste lijn leidde tot een reductie van 45% in sterfte door alle oorzaken vergeleken met standaardzorg.

Deze cluster-gerandomiseerde, non-inferioriteit trial toonde aan dat integrale zorg voor oudere AF patiënten in de eerste lijn leidde tot een reductie van 45% in sterfte door alle oorzaken vergeleken met standaardzorg.

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom
Hoewel DOACs veilig en effectief blijken in AF patiënten, zijn er nog uitdagingen bij het voorschrijven van DOACs. Freek Verheugt en John Eikelboom bespreken 3 thema's: onderdosering, ondergebruik, en antidotes.

Hoewel DOACs veilig en effectief blijken in AF patiënten, zijn er nog uitdagingen in het voorschrijven van DOACs. Freek Verheugt en John Eikelboom bespreken 3 thema's: onderdosering, ondergebruik, en antidotes. Met poll.

DOACs veilig en effectief in het voorkomen van VTE in obese patiënten

Literatuur - 10 feb. 2020 - Coons JC et al, - Pharmacotherapy. 2020.

Deze retrospectieve studie toonde geen verschil in recidief van VTE, en incidentie van PE, DVT en bloedingen met DOAC vs. warfarine in obese patiënten, 12 maanden na een acute VTE.

Factor XIa-antilichaam non-inferieur aan standaard tromboprofylaxe na knieoperatie

Literatuur - 21 jan. 2020 - Weitz JI et al., - JAMA 2020

De FOXTROT studie laat zien dat osocimab, een factor XI-remmer, non-inferieur was aan enoxaparin in de preventie van VTE to 10-13 dagen na knie-artroplastiek.

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters
Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters bespreken of duale antiplaatjestherapie (DAPT) of duale pathway inhibitie (DPI, antiplaatjes plus anticoagulantia) gegeven moet worden voor behandeling van residueel risico bij chronisch CVD.

WCN 2019 Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters bespreken of duale antiplaatjestherapie (DAPT) of duale pathway inhibitie (DPI, antiplaatjes plus anticoagulantia) gegeven moet worden voor behandeling van residueel risico bij chronisch CVD.

Antistolling