Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

26 jan. 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

16 nov. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

2 feb. 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

23 nov. 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

FOCUS: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

4 sep. 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

Antistolling toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Harry Büller

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Smartphone-app detecteert vaker asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico dan tijdens huisartsbezoek

28 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder beroertes met NOAC ipv heparine/VKA-behandeling bij cardioversie

28 aug. 2017 - Michael Ezekowitz MD, cardioloog, Bryn Mawr, PA, VS

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

30 aug. 2017 - Prof. dr. Freek Verheugt (Amsterdam)

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

29 aug. 2017

Hoe kunnen de COMPASS-resultaten in de klinische praktijk benut worden?

28 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Dr. Marco Alings, Amphia ziekenhuis, Breda

Orale antistolling is weer terug als secundaire preventie na myocardinfarct

27 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder CV events bij stabiele CAD door behandeling met NOAC plus aspirine, in vergelijking met aspirine

27 aug. 2017 - John Eikelboom, MD - Hamilon, ONT, Canada

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie (3/4)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada
Prof. John Eikelboom bespreekt de indicaties voor het ongedaan maken van antistolling en resultaten van studies met de beschikbare antidota.

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie Prof. John Eikelboom bespreekt de indicaties voor het ongedaan maken van antistolling en resultaten van studies met de beschikbare antidota.

Factor Xa-remmer vertoont gebrek aan werkzaamheid met toename in bloedingen bij patiënten met embolische beroertes van onbepaalde oorzaak

23 mei 2018 - Hart RG - N Engl J Med 2018

Rivaroxaban-therapie geeft geen voordeel in de preventie van een beroerterecidief en is geassocieerd met een hoger risico op bloedingen in vergelijking met aspirine bij patiënten met embolische beroertes van onbepaalde oorzaak.

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie (2/4)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada
Prof. John Eikelboom vat de resultaten van de COMPASS / Hokusai VTE-Cancer studies samen en bespreekt de implicaties voor de klinische praktijk.

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie Prof. John Eikelboom vat de resultaten van de COMPASS / Hokusai VTE-Cancer studies samen en bespreekt de implicaties voor de klinische praktijk.

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen
In welke mate verschillen bloedingen in met VKA of DOAC ontstolde patiënten? Menno Huisman en Alexander Cohen bespreken het management en de uitkomsten van bloedingen tijdens behandeling met directe orale anticoagulantia.

In welke mate verschillen bloedingen in met VKA of DOAC ontstolde patiënten? Menno Huisman en Alexander Cohen bespreken het management en de uitkomsten van bloedingen tijdens behandeling met directe orale anticoagulantia.

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie (1/4)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada
Prof. John Eikelboom vat de resultaten van RE-CIRCUIT / RE-DUAL PCI-onderzoeken samen en bespreekt de implicaties voor de klinische praktijk.

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie Prof. John Eikelboom vat de resultaten van RE-CIRCUIT / RE-DUAL PCI-onderzoeken samen en bespreekt de implicaties voor de klinische praktijk.

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen
In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

Continue DOAC is veilig en effectief in patiënten met AF die ablatie ondergaan

16 apr. 2018 - Kirchhof P, et al. - Eur Heart J 2018

In de AXAFA-AFNET 5 trial was continue apixaban therapie niet-inferieur aan continue VKA behandeling in termen van beroerte, bloedingen, cognitieve functie en door MRI gedetecteerde acute hersenlaesies.

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

26 jan. 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam
Dr. Michiel Coppens is enthousiast over ontwikkelingen rondom gentherapie voor hemofilie. Hij vat samen waarom resultaten in het verleden tegen vielen, en waarom recente resultaten hoopvoller zijn.

Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018 Dr. Michiel Coppens is enthousiast over ontwikkelingen rondom gentherapie voor hemofilie. Hij vat samen waarom resultaten in het verleden tegen vielen, en waarom recente resultaten hoopvoller zijn.

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

16 nov. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam
Prof. Stroes beschrijft de 3 pijlers die een rol spelen bij de progressie van atherosclerose en nieuwe algoritmes om residueel risico op CV events te verminderen met gepersonaliseerde therapie.

Prof. Stroes beschrijft de 3 pijlers die betrokken zijn bij de progressie van atherosclerose en nieuwe algoritmes om residueel risico op CV events te verminderen met gepersonaliseerde therapie.

Internationale Hartritme Societies adviseren over beperken cognitieve achteruitgang bij AF

27 mrt. 2018 - nieuws

Vier Heart Rhythm Societies hebben samen een Consensus Statement gepubliceerd over hoe cognitieve achteruitgang te voorkomen, in te schatten en te behandelen in AF en andere aritmieën.

Nieuwe EHRA praktische leidraad voor NOAC-gebruik voor beroertepreventie in AF

21 mrt. 2018 - nieuws

De European Heart Rhythm Association (EHRA) heeft haar praktische leidraad geupdate over gebruik van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia in specifieke klinische situaties en patiëntgroepen.

Data van groot prospectief real-world register bevestigen veiligheidsprofiel NOAC voor SPAF

20 mrt. 2018 - nieuws

Nieuwe data van het nog lopende GLORIA-AF register over gebruik van dabigatran etexilaat tonen lage frequenties van majeure bloedingen en stroke. De langetermijndata komen overeen met andere data uit de klinische praktijk en uit RCTs.