Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Antistolling bij opgenomen patiënten met COVID-19

3' educatie - 8 nov. 2021 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Omkering van antistolling bij acute bloeding tijdens behandeling met factor Xa-remmer

Literatuur - 17 jan. 2022 - Benz AP et al. - Thromb Haemost. 2022

Andexanet alfa is een antidotum dat specifiek bindt aan factor Xa-remmers. Een studie onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van andexanet alfa bij patiënten met acute bloedingen die edoxaban gebruiken.

Verlengde tromboseprofylaxe met NOAC na COVID-19 ziekenhuisopname verbetert uitkomsten

Literatuur - 11 jan. 2022 - Ramacciotti E, et al. - Lancet 2022

De MICHELLE trial toont dat verlengde tromboseprofylaxe na ziekenhuisontslag met de NOAC rivaroxaban voor 35 dagen klinische uitkomsten verbeterde in vergelijking met geen antistolling in patiënten met hoog risico op trombo-embolie die waren opgenomen in het ziekenhuis door COVID-19.

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen
Het landelijke programma Tijd voor Verbinding verzamelt praktijkvoorbeelden van goed georganiseerde antistollingszorg en draagt eraan bij om deze goede voorbeelden over het land te verspreiden.

Nationale Antistollingdag 2021 Het landelijke programma Tijd voor Verbinding verzamelt praktijkvoorbeelden van goed georganiseerde antistollingszorg en draagt eraan bij om deze goede voorbeelden over het land te verspreiden.

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten
Kan er beter een VKA of een NOAC worden voorgeschreven aan kwetsbare ouderen? Linda Joosten bespreekt wat de richtlijnen en literatuur hierover zeggen en geeft ten slotte praktische adviezen.

Nationale Antistollingdag 2021 Kan er beter een VKA of een NOAC worden voorgeschreven aan kwetsbare ouderen? Linda Joosten bespreekt wat de richtlijnen en literatuur hierover zeggen en geeft ten slotte praktische adviezen.

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn
Dr. Jannick Dorresteijn bespreekt de nieuwste ontwikkelingen rondom het antitrombotisch beleid bij patiënten met ASCVD aan de hand van de nieuwe ESC-richtlijn.

Nationale Antistollingdag 2021 Dr. Jannick Dorresteijn bespreekt de nieuwste ontwikkelingen rondom het antitrombotisch beleid bij patiënten met ASCVD aan de hand van de nieuwe ESC-richtlijn.

Geen verschil in cognitieve uitkomsten met DOAC vs. warfarine in AF-patiënten

Nieuws - 14 nov. 2021

AHA 2021 De meerderheid van cognitieve uitkomsttesten was niet verschillend tussen AF-patiënten die behandeld werden met dabigatran of warfarine na 2 jaar in de GIRAF trial.

Antistolling bij opgenomen patiënten met COVID-19

3' educatie - 8 nov. 2021 - Prof. dr. Saskia Middeldorp
Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt wat de beste antistollingsstrategie is bij opgenomen patiënten met COVID-19. Ze maakt hierbij onderscheid in de optimale behandeling voor patiënten op de IC en voor patiënten op de afdeling.

Nationale Antistollingdag 2021 Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt wat de beste antistollingsstrategie is bij opgenomen patiënten met COVID-19. Ze maakt hierbij onderscheid in de optimale behandeling voor patiënten op de IC en voor patiënten op de afdeling. Met poll

Karakteristieken, behandeling en uitkomsten van hedendaagse AF-patiënten in Nederland en België

Literatuur - 27 okt. 2021 - Erküner Ö, et al. - Neth Heart J . 2021

Deze analyse van data van het EORP-AF LTG register geeft een overzicht van karakteristieken, behandeling en 1-jaar uitkomsten van hedendaagse patiënten in Nederland en België.

Effect van DOACs vs. VKA op nadelige uitkomsten in oudere patiënten met AF naar mate van frailty

Literatuur - 20 okt. 2021 - Kim DH, et al. - Annals of Internal Medicine 2021

Met gebruik van data van Medicare claims onderzocht deze studie of frailty het effect van dabigatran, rivaroxaban, of apixaban vs. warfarine op nadelige uitkomsten beïnvloedde in AF patiënten ≥65 jaar.

Onder- en overdosering van DOACs bij patiënten met AF komt vaak voor

Literatuur - 27 sep. 2021 - Moudallel S et al. - Br J Clin Pharmacol. 2021

Deze studie vond dat bij 16.9% van de gehospitaliseerde patiënten met AF ongepaste DOAC doseringen werden voorgeschreven, waarbij onderdosering vaker voorkwam dan overdosering.

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

Literatuur - 21 sep. 2021 - Yang Q, Sun D, Pei C et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI.

Combinatie van NOAC plus aspirine in oudere PAD patiënten na revascularisatie in ledematen

Literatuur - 15 sep. 2021 - Krantz MJ, et al. - Eur Heart J. 2021

Rivaroxaban plus aspirine verlaagt ischemische events in PAD patiënten na revascularisatie in ledematen in vergelijking met aspirine alleen, met een consistent voordeel in patiënten ≥75 jaar vs. <75 jaar. TIMI majeure bloedingen was verhoogd met rivaroxaban, onafhankelijk van leeftijd.

Antistolling