Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Middel voor omkering activiteit factor Xa-remmers effectief bij majeure bloeding op factor Xa-remmende therapie

Literatuur - Feb. 13, 2019 - Connolly SJ et al - N Engl J Med. 2019

In ANNEXA-4 resulteerde andexanet alfa-infusie in snelle omkering van anti-factor Xa-activiteit en excellente of goede hemostatische effectiviteit na 12 uur werd bereikt in 82% van de patiënten met majeure bloeding.

Patiënten met AF en cognitieve beperkingen of kwetsbaarheid ontvangen minder vaak OAC

Literatuur - Feb. 13, 2019 - Madhavan M et al. - Am Heart J 2019

In de ORBIT-AF multicenter cohortstudie hadden patiënten met AF en cognitieve beperkingen of kwetsbaarheid een hoger beroerterisico en mortaliteit, maar OAC’s werden minder voorgeschreven. De condities hadden geen invloed op het behandeleffect van OAC.

Combinatie van DOAC met aspirine effectief voor preventie van stroke in patiënten met CAD of PAD

Literatuur - Feb. 7, 2019 - Sharma M et al. - Circulation 2019

Lage-dosis rivaroxaban met aspirine verlaagde het risico op stroke in patiënten met CAD of PAD, voornamelijk in diegenen met een eerdere stroke, aangetoond in een subanalyse van de COMPASS-trial.

Update Amerikaanse Richtlijn voor management atriumfibrilleren

Nieuws - Feb. 6, 2019

AHA/ACC/HRS hebben een update gepubliceerd van de 2014 AF richtlijn, met nieuwe aanbevelingen over behandeling met anticoagulantia, katheterablatie en over wanneer AF ACS compliceert.

NOAC veilig en effectief in NVAF patiënten met polyfarmacie

Literatuur - Jan. 7, 2019 - Martinez BK et al., - Pharmacotherapy. 2018

In real-world data is rivaroxaban geassocieerd met een lager risico op systemische embolie en stroke in NVAF patiënten op ≥5 chronische medicaties. Polyfarmacie beïnvloedde het risico op majeure bloeding niet.

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

FOCUS serie

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer
In een panel bestaande uit een klinisch geriater, cardioloog en kaderhuisarts hart- en vaatziekten worden de resultaten van uitkomstentrials met NOAC-gebruik bij kwetsbare ouderen met AF besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

FOCUS In een panel bestaande uit een klinisch geriater, cardioloog en kaderhuisarts hart- en vaatziekten worden de resultaten van uitkomstentrials met NOAC-gebruik bij kwetsbare ouderen met AF besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)
Prof.dr. Michiel Rienstra en dr. Martin Hemels benoemen de veiligheid en effectiviteit van DOAC's, maar wijzen ook op een bloedingsrisico en benadrukken daarmee de noodzaak om de juiste patiënten voor antistollingsbehandeling te selecteren.

WCN congres 2018 Prof.dr. Michiel Rienstra en dr. Martin Hemels benoemen de veiligheid en effectiviteit van DOAC's, maar wijzen ook op een bloedingsrisico en benadrukken daarmee de noodzaak om de juiste patiënten voor antistollingsbehandeling te selecteren.

Minder VTE maar meer majeure bloedingen in kankerpatiënten met risico op VTE

Literatuur - Dec. 17, 2018 - Carrier M et al. - NEJM 2018
Een gerandomiseerde trial liet een significant lager risico op VTE zien met apixaban bij ambulante kankerpatiënten die chemotherapie begonnen met een middelhoog-tot-hoog risico op VTE, in vergelijking met placebo, maar met meer majeure bloedingen.

Een gerandomiseerde trial liet een significant lager risico op VTE zien met apixaban bij ambulante kankerpatiënten die chemotherapie begonnen met een middelhoog-tot-hoog risico op VTE, in vergelijking met placebo, maar met meer majeure bloedingen.

Antistollingsdag | De juiste dosis: de rol van onderdoseren en therapietrouw bij atriumfibrilleren

6 november 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Freek Verheugt (cardioloog, Amsterdam), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Behandeling VTE in de eerste en tweede lijn: gezamenlijke zorg voor de patiënt - Wat zijn de speerpunten in de 2e lijn?

6 november 2018 - Dr. Erik Klok

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Erik Klok (internist, Leids Universitair Medisch Centrum), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Behandeling VTE in de eerste en tweede lijn: gezamenlijke zorg voor de patiënt - Wat kan de huisarts doen?

6 november 2018 - Dr. Geert-Jan Geersing

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Geert-Jan Geersing (huisarts, UMC Utrecht/ Julius Center for Health Sciences and Primary Care), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Kankergerelateerde trombose

6 november 2018 - Dr. Nick van Es

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Nick van Es (internist i.o., Amsterdam UMC, locatie. AMC), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistolling
Antistolling
Antistolling