Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

26 jan. 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

16 nov. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

2 feb. 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

23 nov. 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

FOCUS OP: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

4 sep. 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

Antistolling toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Harry Büller

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Smartphone-app detecteert vaker asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico dan tijdens huisartsbezoek

28 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder beroertes met NOAC ipv heparine/VKA-behandeling bij cardioversie

28 aug. 2017 - Michael Ezekowitz MD, cardioloog, Bryn Mawr, PA, VS

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

30 aug. 2017 - Prof. dr. Freek Verheugt (Amsterdam)

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

29 aug. 2017

Hoe kunnen de COMPASS-resultaten in de klinische praktijk benut worden?

28 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Dr. Marco Alings, Amphia ziekenhuis, Breda

Orale antistolling is weer terug als secundaire preventie na myocardinfarct

27 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Minder CV events bij stabiele CAD door behandeling met NOAC plus aspirine, in vergelijking met aspirine

27 aug. 2017 - John Eikelboom, MD - Hamilon, ONT, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

10 mei 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Factor Xa remmer versus aspirine in verlengde fase van preventie recidief VTE

18 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Philip S. Wells - University of Ottawa, ON, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10 apr. 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS

Continue DOAC is veilig en effectief in patiënten met AF die ablatie ondergaan

16 apr. 2018 - Kirchhof P, et al. - Eur Heart J 2018

In de AXAFA-AFNET 5 trial was continue apixaban therapie niet-inferieur aan continue VKA behandeling in termen van beroerte, bloedingen, cognitieve functie en door MRI gedetecteerde acute hersenlaesies.

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

26 jan. 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam
Dr. Michiel Coppens is enthousiast over ontwikkelingen rondom gentherapie voor hemofilie. Hij vat samen waarom resultaten in het verleden tegen vielen, en waarom recente resultaten hoopvoller zijn.

Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018 Dr. Michiel Coppens is enthousiast over ontwikkelingen rondom gentherapie voor hemofilie. Hij vat samen waarom resultaten in het verleden tegen vielen, en waarom recente resultaten hoopvoller zijn.

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

16 nov. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam
Prof. Stroes beschrijft de 3 pijlers die een rol spelen bij de progressie van atherosclerose en nieuwe algoritmes om residueel risico op CV events te verminderen met gepersonaliseerde therapie.

Prof. Stroes beschrijft de 3 pijlers die betrokken zijn bij de progressie van atherosclerose en nieuwe algoritmes om residueel risico op CV events te verminderen met gepersonaliseerde therapie.

Internationale Hartritme Societies adviseren over beperken cognitieve achteruitgang bij AF

27 mrt. 2018 - nieuws

Vier Heart Rhythm Societies hebben samen een Consensus Statement gepubliceerd over hoe cognitieve achteruitgang te voorkomen, in te schatten en te behandelen in AF en andere aritmieën.

Nieuwe EHRA praktische leidraad voor NOAC-gebruik voor beroertepreventie in AF

21 mrt. 2018 - nieuws

De European Heart Rhythm Association (EHRA) heeft haar praktische leidraad geupdate over gebruik van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia in specifieke klinische situaties en patiëntgroepen.

Data van groot prospectief real-world register bevestigen veiligheidsprofiel NOAC voor SPAF

20 mrt. 2018 - nieuws

Nieuwe data van het nog lopende GLORIA-AF register over gebruik van dabigatran etexilaat tonen lage frequenties van majeure bloedingen en stroke. De langetermijndata komen overeen met andere data uit de klinische praktijk en uit RCTs.

Reversal agent voor FXa-remmers maakt veilig FXa-geassocieerde grote bloedingen ongedaan

Gepresenteerd op de ACC.18 door Stuart Connolly (Hamilton, ON, Canada).

13 mrt. 2018 - nieuws

ACC 2018 In een tussentijdse analyse van de ANNEXA-4 studie, keerde andexanet de anti-FXa-activiteit snel om met een acceptabel aantal nadelige events bij patiënten op FXa-remmers met ernstige bloedingen.

MALE is geassocieerd met aanzienlijke verhoging in MACE en amputaties in PAD patiënten

Gepresenteerd op de ACC.18 door Sonia Anand (Hamilton, ON, Canada)

13 mrt. 2018 - nieuws

ACC 2018 In de COMPASS trial hadden PAD patiënten met een MALE event meer MACE, amputaties en sterfte vergeleken met diegenen die geen MALE event doormaakten. Rivaroxaban plus aspirine voorkwam meer perifere vasculaire events dan aspirine alleen.

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada
De MANAGE trial onderzocht het effect van de NOAC dabigatran in patiënten die myocardschade opliepen bij niet-cardiale chirurgie. Na gemiddeld 16 maanden follow-up werd een relatieve risicoreductie van 28% gezien op majeure vasculaire events.

ACC 2018 De MANAGE trial onderzocht het effect van dabigatran in patiënten die myocardschade opliepen bij niet-cardiale chirurgie. Na gemiddeld 16 maanden follow-up werd een relatieve risicoreductie van 28% gezien op majeure vasculaire events.

NOAC vermindert ernstige CV complicaties in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operaties

Gepresenteerd tijdens ACC.18 door: dr. PJ Devereaux (McMaster University in Hamilton, ON, Canada)

11 mrt. 2018 - nieuws

ACC 2018 Behandeling met dabigatran vermindert significant het risico op trombotische complicaties in patiënten met MINS, geïdentificeerd op basis van hsTNT niveau, in de MANAGE studie.

Zorgverzekeraars schrappen formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen

6 mrt. 2018 - nieuws

Zorgverzekeraars hebben besloten om per 1 maart zeventien formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen te schrappen.

Hogere apolipoproteïne A1 niveaus geassocieerd met een lager risico op ischemische CV uitkomsten bij atriumfibrilleren

21 feb. 2018 - Pol T, et al. - J Am Heart Assoc. 2018

Bij patiënten met atriumfibrilleren op orale antistolling waren hogere ApoA1 niveaus geassocieerd met een lager risico op beroerte, systemische embolie en sterfte door alle oorzaken en CV sterfte.