Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 7, 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - Nov. 14, 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - Oct. 14, 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt
Freek Verheugt bespreekt aan de hand van wetenschappelijke resultaten nieuwe opties voor gebruik van NOACs en plaatjesremmers voor secundaire preventie in patiënten met vaatlijden.

Antistollingsdag 2019 Freek Verheugt bespreekt aan de hand van wetenschappelijke resultaten nieuwe opties voor gebruik van NOACs en plaatjesremmers voor secundaire preventie in patiënten met vaatlijden.

Effect van NOAC vs. VKA op klinische uitkomsten in AF patiënten onafhankelijk van comorbiditeitslast

Literatuur - Dec. 2, 2019 - Nicolau AM, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019

Deze post-doc analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial toonde aan dat de effecten van edoxaban vs warfarine op ischemische-, bloedings- en netto klinische uitkomsten onafhankelijk waren van de mate van comorbiditeiten in AF patiënten.

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 7, 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri
Een cardioloog, neuroloog en een huisarts constateren dat nog niet alle AF-patiënten met hoog beroerterisico worden geïdentificeerd en behandeld. Ze bespreken hoe dit beter kan.

FOCUS Een cardioloog, neuroloog en een huisarts constateren dat nog niet alle AF-patiënten met hoog beroerterisico worden geïdentificeerd en behandeld. Ze bespreken hoe dit beter kan.

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia
De GALILEO trial vergeleek een NOAC-gebaseerde strategie vs. een antiplaatjes-regime na TAVR om inzicht te krijgen wat de beste strategie is. Prof. Verheugt vertelt welke lessen we kunnen leren van deze trial.

AHA 2019 De GALILEO trial vergeleek een NOAC-gebaseerde strategie vs. een antiplaatjes-regime na TAVR om inzicht te krijgen wat de beste strategie is. Prof. Verheugt vertelt welke lessen we kunnen leren van deze trial.

NOAC-gebaseerde strategie na TAVR veroorzaakt mogelijk schade wat betreft klinische uitkomsten, maar vermindert klepbladtrombose

Nieuws - Nov. 25, 2019

AHA 2019 Een rivaroxaban-gebaseerde strategie in patiënten na succesvolle TAVR resulteerde in een verhoogd risico op sterfte, trombo-embolische en bloedingsevents, maar verlaagde markers van subklinische klepbladtrombose in vergelijking met een antiplaatjes-gebaseerd regime.

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - Nov. 14, 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom
 Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom bespreken kritisch de bewijsvoering voor het wel of niet sluiten van PFO bij patiënten met een cryptogeen herseninfarct om een recidief te voorkomen.

NVIVG Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom bespreken kritisch de bewijsvoering voor het wel of niet sluiten van PFO bij patiënten met een cryptogeen herseninfarct om een recidief te voorkomen.

Lager risico op osteoporotische fracturen in AF patiënten met DOAC- vs. VKA-therapie

Literatuur - Oct. 30, 2019 - Binding C, et al. - J Am Coll Cardiol 2019

In een Deense cohort studie met nonvalvulaire AF patiënten was DOAC gebruik geassocieerd met een lager risico op osteoporotische fracturen in vergelijking met VKA behandeling.

Analyse van antitrombotische regimes in AF patiënten met ACS of PCI

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Potpara TS, et al. - Europace 2019

Een meta-analyse van RE-DUAL PCI, PIONEER AF-PCI en AUGUSTUS vergeleek NOAC- en VKA-gebaseerde regimes en antitrombotische therapieën met en zonder aspirine voor ischemische uitkomsten en CV en totale mortaliteit.

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - Oct. 14, 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries
Eline Groenland stelt vragen aan Tamar de Vries over modellen die gebruikt kunnen worden om levenslang individueel voordeel en bloedingsrisico te schatten met aanvulling van rivaroxaban op aspirinetherapie in stabiele CVD patiënten.

CSI 2019 Eline Groenland stelt vragen aan Tamar de Vries over modellen die gebruikt kunnen worden om levenslang individueel voordeel en bloedingsrisico te schatten met aanvulling van rivaroxaban op aspirinetherapie in stabiele CVD patiënten.

Meeste bloedingen in COMPASS in het GI stelsel en in het eerste jaar

Literatuur - Sep. 23, 2019 - Eikelboom JW et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Een analyse van bloedingen in de COMPASS studie toont dat combinatiethearpie van lage dosering rivaroxaban plus aspirine vs. aspirine alleen geassocieerd was met hoger bloedingsrisico, met name in het eerste jaar.

NOAC met P2Y12 net zo goed als VKA, P2Y12i en aspirine voor bloedingsuitkomsten in AF patienten na PCI

Nieuws - Sep. 3, 2019
Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

ESC 2019 Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Freek Verheugt
Prof. Verheugt praat ons bij over de resultaten van de AFIRE trial waarin monotherapie met rivaroxaban werd vergeleken met combinatietherapie van rivaroxaban en antiplaatjesmiddelen in patiënten met CAD en AF.

ESC 2019 Prof. Verheugt praat ons bij over de resultaten van de AFIRE trial waarin monotherapie met rivaroxaban werd vergeleken met combinatietherapie van rivaroxaban en antiplaatjesmiddelen in patiënten met CAD en AF.

Antistolling
Antistolling
Antistolling
Antistolling