Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - 27 nov. 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - 21 nov. 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - 21 nov. 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Vergelijkbaar risico op majeure bloedingen met DOAC's in vergelijking met VKA bij NVAF

Literatuur - 20 juli 2020 - Souverein PC et al., - Br J Clin Pharmacol. 2020.

Deze studie gebruikte data van 4 Europese databases om het risico op majeure bloedingen bij DOAC- en VKA-gebruikers met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) te vergelijken.

DOAC vermindert fatale en majeure trombo-embolische events bij medisch zieke patiënten na ontslag

Literatuur - 7 juli 2020 - Spyropoulos AC et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Behandeling met 10 mg rivaroxaban vermindert fatale en majeure trombo-embolische events zonder bloedingen significant te verhogen bij medisch zieke patiënten na ontslag, vergeleken met placebo.

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

FOCUS serie

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg
Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

FOCUS Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

Gebruik van antistolling in het ziekenhuis en sterfte in opgenomen COVID-19 patiënten

Literatuur - 27 mei 2020 - Paranjpe I, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een cohort van opgenomen COVID-19 patiënten in de stad New York werd sterfte onderzocht in diegenen die antistolling ontvingen tijdens ziekenhuisopname in vergelijking met diegenen die dit niet kregen.

Hoog risico op veneuze trombo-embolie bij opgenomen COVID-19-patiënten

Literatuur - 4 mei 2020 - Middeldorp S et al., - J Thromb Haemost 2020

De cumulatieve incidenties van gediagnosticeerde en symptomatische VTE zijn verhoogd bij COVID-19-patiënten opgenomen in het Amsterdam UMC, met hoger risico in diegenen opgenomen op de IC dan op zaal.

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel
Johan Wold en Jan Steffel presenteren een casus en studiedata over NOAC gebruik in kwetsbare, oudere patiënten met AF en bespreken hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden geoptimaliseerd..

Johan Wold en Jan Steffel presenteren een casus en studiedata over NOAC gebruik in kwetsbare, oudere patiënten met AF en bespreken daarna hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden geoptimaliseerd. Met poll

Geen voordeel van DAPT bovenop NOAC bij symptomatische PAD-patiënten die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 20 apr. 2020

ACC 2020 Deze subgroepanalyse van de VOYAGER PAD trial liet zien dat toevoeging van clopidogrel aan rivaroxaban en aspirine geen extra voordeel heeft voor PAD-patiënten die revascularisatie ondergaan, maar wel ISTH ernstige bloedingen kan verhogen.

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt
Prof. Verheugt bespreekt het design en de uitkomsten van de VOYAGER-PAD trial, waarin behandeling met NOAC + aspirine vs. aspirine alleen werd onderzocht in PAD patiënten die revascularisatie ondergingen.

ACC 2020 Prof. Verheugt bespreekt het design en de uitkomsten van de VOYAGER-PAD trial, waarin behandeling met NOAC + aspirine vs. aspirine alleen werd onderzocht in PAD patiënten die revascularisatie ondergingen.

NOAC net zo goed als heparine in preventie van kanker-geassocieerde VTE events

Nieuws - 30 mrt. 2020
Apixaban was niet-inferieur aan dalteparine in verlagen van recidief VTE events in kankerpatiënten met VTE, zonder een verhoging in majeure bloedingen.

ACC 2020 Apixaban was niet-inferieur aan dalteparine in verlagen van recidief VTE events in kankerpatiënten, zonder een verhoging in majeure bloedingen.

NOAC behandeling verlaagt MACE en MALE bij PAD patiënten die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 30 mrt. 2020
De VOYAGER PAD trial liet zien dat behandeling met rivaroxaban plus aspirine MACE en MALE verlaagde bij PAD patiënten in vergelijking met alleen aspirine, zonder een verhoging in fatale en ICH bloedingen.

ACC 2020 De VOYAGER PAD trial liet zien dat behandeling met rivaroxaban plus aspirine MACE en MALE verlaagde bij PAD patiënten in vergelijking met alleen aspirine, zonder een verhoging in fatale en ICH bloedingen.

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020
De POPular TAVI-studie onderzocht orale anticoagulantia als monotherapie versus orale anticoagulantia met plaatjesremmende therapie in patiënten met AF die TAVI ondergaan.

ACC 2020 De POPular TAVI-studie onderzocht orale anticoagulantia als monotherapie versus orale anticoagulantia met plaatjesremmende therapie in patiënten met AF die TAVI ondergaan.

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020
VOYAGER PAD vergeleek rivaroxaban/aspirine met placebo/aspirine bij patiënten met PAD aan de onderste ledematen die revascularisatie ondergingen.

ACC 2020 VOYAGER PAD vergeleek rivaroxaban/aspirine met placebo/aspirine bij patiënten met PAD aan de onderste ledematen die revascularisatie ondergingen.

Antistolling