Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Het kan nog beter: eerste veiligheidsuitkomsten met FXIa-remmer bij AF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt en dr. Martin Hemels

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

3' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe

Gebruik van P2Y12-remmers bij NSTEMI volgens de ESC-richtlijn

3' educatie - 19 jan. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Antistolling bij opgenomen patiënten met COVID-19

3' educatie - 8 nov. 2021 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

DOAC-monotherapie verlaagt totale aantal nadelige events bij AF en stabiel coronairlijden

Literatuur - 27 juni 2022 - Naito R, et al. - JAMA Cardiol. 2022

In een post-hocanalyse van de AFIRE-trial was rivaroxaban-monotherapie geassocieerd met een 38% lager risico op eerste en terugkerende trombotische events en bloedingen bij patiënten met AF en stabiel coronairlijden in vergelijking met combinatietherapie van rivaroxaban met antiplaatjesmiddelen.

Trombo-embolische complicaties veelvoorkomend bij ATTR-CM

Literatuur - 27 juni 2022 - Vilches S, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

ATTR-CM is een progressieve, veelal dodelijke vorm van hartziekte die wordt gekenmerkt door ophoping van het eiwit transthyretine in het hart. Onduidelijk is hoe vaak trombo-embolische complicaties optreden bij patiënten met ATTR-CM.

Nieuwe herseninfarcten bij AF-patiënten, ondanks antistolling, beïnvloeden cognitieve functie

Literatuur - 20 juni 2022 - Kühne M, et al. - Eur Heart J. 2022

In een groot cohort van AF-patiënten kwamen nieuwe herseninfarcten frequent voor, ondanks veelvuldig gebruik van antistolling. Zowel klinische als stille herseninfarcten waren geassocieerd met cognitieve achteruitgang.

Minder hospitalisaties wegens recidief VTE met verlengde behandeling van DOAC

Literatuur - 4 mei 2022 - Pawar A, et al. - JAMA. 2022

Een verkennende analyse toonde dat apixaban als verlengde behandeling (>90 dagen) na hospitalisatie wegens veneuze trombo-embolie (VTE) geassocieerd is met een lager aantal hospitalisaties wegens recidief VTE versus warfarine als verlengde behandeling.

Factor XIa-remmer verlaagt bloedingen in vergelijking met NOAC in patiënten met AF

Nieuws - 12 apr. 2022

ACC 2022 De factor XIa-remmer asundexian verlaagt bloedingen in vergelijking met apixaban in patiënten met AF in de fase 2 PACIFIC-AF trial.

Geen vermindering van cerebrale trombo-embolie met DOAC na TAVI

Nieuws - 5 apr. 2022

ACC 2022 Behandeling met edoxaban, in vergelijking met DAPT, gaf geen significante vermindering van kleptrombose, cerebrale trombo-embolie of neurologische/neurocognitieve disfunctie bij patiënten zonder indicatie voor langdurige antistolling na succesvolle TAVI.

Het kan nog beter: eerste veiligheidsuitkomsten met FXIa-remmer bij AF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt en dr. Martin Hemels
Vanaf de ACC.22 in Washington praten prof. dr. Verheugt en dr. Hemels ons bij over de PACIFIC-AF-studie. In deze studie werden bloedingen onderzocht met de nieuwe factor XIa-remmer asundexian vs. apixaban bij patiënten met AF.

ACC 2022 Vanaf de ACC.22 in Washington praten prof. dr. Verheugt en dr. Hemels ons bij over de PACIFIC-AF-studie. In deze studie werden bloedingen onderzocht met de nieuwe factor XIa-remmer asundexian vs. apixaban bij patiënten met AF.

Effectiviteit en veiligheid van antistolling bij AF met een laag beroerterisico

Literatuur - 21 mrt. 2022 - Komen JJ et al. - Eur Heart J. 2022

Een observationele studie suggereert dat DOAC geassocieerd is met een positief netto klinisch voordeel in vergelijking met VKA of geen antistollingsbehandeling bij patiënten met AF met een laag beroerterisico.

Betere uitkomsten met DOAC in AF en ACS en/of PCI onafhankelijk van bloedings- en beroerterisico

Literatuur - 10 feb. 2022 - Harskamp RE, et al. - J Am Coll Cardiol 2022

Er werd geen significante interactie gevonden in het behandeleffect van apixaban vs. VKA of aspirine vs. placebo in HAS-BLED of CHA2DS-VASc categorieën in patiënten met AF in de eerste 6 maanden na een ACS en/of PCI, in een post hoc analyse van de AUGUSTUS trial.

DOAC’s vergeleken met LMWH voor de behandeling van kankergerelateerde trombose

Literatuur - 9 feb. 2022 - Riaz I et al. - Mayo Clin Proc. 2022

Uit een meta-analyse blijkt dat DOAC's het aantal terugkerende VTE-events bij kankerpatiënten aanzienlijk verminderen in vergelijking met dalteparine, zonder het risico op majeure bloedingen te verhogen.

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

3' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels
Dr. Hemels legt uit wat de verschillende (behandel)strategieën zijn bij subklinisch AF en postoperatief AF na cardiale chirurgie en niet-cardiale chirurgie voor preventie van ischemische CVA.

Nationale Antistollingdag 2021 Dr. Hemels legt uit wat de verschillende (behandel)strategieën zijn bij subklinisch AF en postoperatief AF na cardiale chirurgie en niet-cardiale chirurgie voor preventie van ischemische CVA.

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe
Wat zijn vaatmalformaties en is er een rol voor secundaire tromboseprofylaxe of zelfs primaire tromboseprofylaxe in patiënten met vaatmalformaties?

Nationale Antistollingdag 2021 Wat zijn vaatmalformaties en is er een rol voor secundaire tromboseprofylaxe of zelfs primaire tromboseprofylaxe in patiënten met vaatmalformaties?

Antistolling