Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - 27 nov. 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - 21 nov. 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - 21 nov. 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - 14 aug. 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - 19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - 12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - 12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - 12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - 9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Factor XIa-antilichaam non-inferieur aan standaard tromboprofylaxe na knieoperatie

Literatuur - 21 jan. 2020 - Weitz JI et al., - JAMA 2020

De FOXTROT studie laat zien dat osocimab, een factor XI-remmer, non-inferieur was aan enoxaparin in de preventie van VTE to 10-13 dagen na knie-artroplastiek.

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters
Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters bespreken of duale antiplaatjestherapie (DAPT) of duale pathway inhibitie (DPI, antiplaatjes plus anticoagulantia) gegeven moet worden voor behandeling van residueel risico bij chronisch CVD.

WCN 2019 Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters bespreken of duale antiplaatjestherapie (DAPT) of duale pathway inhibitie (DPI, antiplaatjes plus anticoagulantia) gegeven moet worden voor behandeling van residueel risico bij chronisch CVD.

Impressie | Stolling in het ziekenhuis: S-team

5 november 2019 - Dr. Sanne van Wissen

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Sanne van Wissen (internist, OLVG, Amsterdam), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Antistollingszorg in beweging

5 november 2019 - Dr. Sjef van de Leur

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Sjef van de Leur (laboratoriumarts, Laboratoriumgeneeskunde en Trombose Expertise Centrum/Regionaal Antistollingscentrum Midden Oost), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

5 november 2019 - Dr. Michiel Coppens

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Michiel Coppens (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Uitbreiding indicaties NOACs – de stand van zaken

5 november 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Freek Verheugt (cardioloog, Amsterdam), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Optimale antitrombotische behandeling na acuut coronair syndroom: de (gecompliceerde) nabije toekomst

5 november 2019 - Dr. Jur ten Berg

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Jur ten Berg (cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Integrale behandeling van atriumfibrilleren inclusief antistolling in de eerste lijn

5 november 2019 - Carline van den Dries

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van Carline van den Dries (arts i.o. tot huisarts-onderzoeker, UMC Utrecht/Julius Centrum), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Hormonen en trombose - casuïstiek en adviezen

5 november 2019 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Saskia Middeldorp (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Meeting impression Nationale Antistollingsdag 2019

Lees en download het verslag.
Lees en download het verslag.

Antistollingsdag 2019 Lees het verslag van de presentaties van de Nationale Antistollingsdag, gehouden op 5 november 2019 in Amersfoort.

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens
Michiel Coppens geeft praktische adviezen voor het starten, onderbreken, switchen en stoppen van antistolling.

Antistollingsdag 2019 Michiel Coppens geeft praktische adviezen voor het starten, onderbreken, switchen en stoppen van antistolling.

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt
Freek Verheugt bespreekt aan de hand van wetenschappelijke resultaten nieuwe opties voor gebruik van NOAC's en plaatjesremmers voor secundaire preventie in patiënten met vaatlijden.

Antistollingsdag 2019 Freek Verheugt bespreekt aan de hand van wetenschappelijke resultaten nieuwe opties voor gebruik van NOAC's en plaatjesremmers voor secundaire preventie in patiënten met vaatlijden.

Antistolling