Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met leverziekte

Literatuur - July 23, 2019 - Qamar A, et al. - JACC 2019
In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

Hoger BMI geassocieerd met lager stroke/SEE risico in ontstolde AF patiënten

Literatuur - July 1, 2019 - Boriani G et al., - Eur Heart J. 2019
ENGAGE AF-TIMI 48 data laten zien dat BMI negatief geassocieerd was met risico op stroke/SEE en positief met risico op bloedingen, hoewel sekseverschillen werden gezien.

ENGAGE AF-TIMI 48 data laten zien dat BMI negatief geassocieerd was met risico op stroke/SEE en positief met risico op bloedingen, hoewel sekseverschillen werden gezien.

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen
Het blijft uitdagend om patiënten met kanker te ontstollen vanwege het verhoogde bloedingsrisico. Prof. dr. Kamphuisen bespreekt het effect van tromboseprofylaxe met DOAC's in deze patiënten aan de hand van twee uitkomstentrials.

NIV internistendagen Het blijft uitdagend om patiënten met kanker te ontstollen vanwege het verhoogde bloedingsrisico. Prof. dr. Kamphuisen bespreekt het effect van tromboseprofylaxe met DOAC's in deze patiënten aan de hand van twee uitkomstentrials.

Geen reductie van recidiverende stroke met DOAC na embolische stroke met onbekende oorzaak

Literatuur - June 17, 2019 - Diener H-C et al. - N Engl J Med 2019

Dabigatranbehandeling resulteerde niet in een reductie van recidiverende strokes in vergelijking met aspirinegebruik na een embolische stroke met onbekende oorzaak, terwijl risico op niet-majeure bloeding groter was met dabigatran.

Niet-onderbroken behandeling met DOAC als alternatief voor VKA bij ablatie voor AF

Literatuur - June 5, 2019 - Hohnloser SH et al. - Eur Heart J 2019

De verkennende ELIMINATE-AF studie toonde aan dat ononderbroken behandeling met edoxaban een alternatief vormt voor continue VKA bij patiënten die katheterablatie voor AF ondergaan.

Factor Xa remmer verlaagt beroerterisico in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD

Nieuws - May 26, 2019
Een subanalyse van de COMMANDER-HF trial toonde aan dat lagere dosis rivaroxaban beroerte/TIA risico verminderde in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD zonder toename in grote bloedingen.

ESC HF 2019 Een subanalyse van de COMMANDER-HF trial toonde aan dat lagere dosis rivaroxaban beroerte/TIA risico verminderde in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD zonder toename in grote bloedingen.

Individuele absolute risicoreducties en -toenames met DOAC behandeling schatten in AF patiënten

Literatuur - May 23, 2019 - Stam-Slob MC et al. - Circulation 2019

Een predictiemodel werd ontwikkeld op basis van RE-LY data om het absolute behandelvoordeel en de -schade van dabigatrantherapie te schatten in individuen met AF, met eenvoudig beschikbare patiëntkenmerken

Voordelen van duaal COMPASS regime ook gezien in patiënten met matige nierdysfunctie

Literatuur - May 23, 2019 - Fox KAA et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Een analyse van de COMPASS trial in patiënten met GFR ≥60 or <60 mL/min laat een consistent behandelvoordeel zien van de combinatie van rivaroxaban 2.5 mg bd plus aspirine, vs. aspirine alleen.

Meeting impression Casuïstiek CV Risico 2019: de toekomst start nu

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees het verslag van de presentaties en discussies van een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 11 april 2019 in Rotterdam.

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen
Dr. Alexander Cohen legt uit dat real-world data van NOAC's belangrijk zijn, naast resultaten van klinische studies, o.a. vanwege grotere aantallen patiënten en hogere leeftijden. Hij bespreekt enkele interessante uitkomsten.

Dr. Alexander Cohen legt uit dat real-world data van NOAC's belangrijk zijn, naast resultaten van klinische studies, o.a. vanwege grotere aantallen patiënten en hogere leeftijden. Hij bespreekt enkele interessante uitkomsten.

NVVC | Wat zijn de lessen van recente NOAC studies?

11 april 2019 - Dr. Marco Alings

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Marco Alings (cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

NVVC | Introductie: casuïstiek van patiënt met cardiovasculair risico, hoog LDL en chronisch en perifeer vaatlijden

11 april 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Wouter Jukema (cardioloog, LUMC, Leiden), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

Antistolling
Antistolling
Antistolling
Antistolling