Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Welke lessen kunnen we leren uit antistollingsstudies?

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Dr. John Eikelboom, Ontario, Canada

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Dirk Ubbink

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

3' educatie - Nov. 13, 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Sander van Doorn

FOCUS: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

15' educatie - Sep. 4, 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

Antistolling toen, nu en straks

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Harry Büller

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - Sep. 15, 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DOAC therapie veilig en effectief in AF patiënten ondanks multimorbiditeit

Literatuur - Dec. 4, 2018 - Alexander KP et al. - American Heart Journal 2018

Een post-hoc analyse van de ARISTOTLE trial toonde veiligheid en effectiviteit van apixaban in vergelijking met warfarine in AF patiënten van 55 jaar en ouder met multimorbiditeit.

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC
Hoe behandelen we patiënten op DOAC-behandeling die zich met ernstige bloedingen presenteren? Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt het belang van antidota in de klinische praktijk.

Antistollingsdag 2018 Hoe behandelen we patiënten op DOAC-behandeling die zich met ernstige bloedingen presenteren? Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt het belang van antidota in de klinische praktijk.

Effectieve hemostase en minder mortaliteit met DOAC reversal agent, maar onterecht gebruik komt voor

Literatuur - Nov. 21, 2018 - Van der Wall SJ et al. - Europace 2018

Een Nederlandse observationele studie beschouwde gebruik van idarucizumab in 28% van patiënten onterecht. Effectieve hemostase werd bereikt in 67% van de patiënten die zich presenteerden met een bloeding en is geassocieerd met minder mortaliteit.

NOAC tijdens AF ablatie geassocieerd met lager risico op nadelige uitkomsten

Literatuur - Sep. 18, 2018 - Kirchhof P et al. - Eur Heart J 2018

Continue therapie met de directe FXa-remmer apixaban was een veilig en effectief alternatief voor antistolling in patiënten met AF en risico op stroke die katheterablatie ondergingen.

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

FOCUS serie

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman
Er zijn weinig data gepubliceerd over effectiviteit en veiligheid van NOACs voor behandeling van VTE in de dagelijkse praktijk. Na presentatie van beschikbare data, discussiëren Menno Huisman, Marc Brouwer en Martin Hemels over wat we hiervan kunnen leren.

FOCUS Er zijn weinig data gepubliceerd over effectiviteit en veiligheid van NOACs voor behandeling van VTE in de dagelijkse praktijk. Na presentatie van beschikbare data, discussiëren Menno Huisman, Marc Brouwer en Martin Hemels over wat we hiervan kunnen leren.

ESC GREAT DEBATE | Trombocardiologie post-COMPASS

ESC 2018 - Debatten
ESC 2018 - Debatten

ESC 2018 In één van de dit jaar op de ESC georganiseerde debatten, werd gediscussieerd over of de COMPASS trial resultaten wel of niet de klinische praktijk moeten veranderen; een impressie van de argumenten.

EMA-Goedkeuring COMPASS-regime voor preventie CV events in hoog-risico CAD of PAD

Nieuws - Sep. 3, 2018

De combinatie van lage-dosering rivaroxaban + aspirine heeft EMA-goedkeuring gekregen voor preventie van atherotrombotische events in volwassenen met CAD of symptomatische PAD met een hoog risico op ischemische events.

Geen voordeel van directe antistolling voor gedecompenseerd hartfalen

ESC 2018 - München

Nieuws - Aug. 27, 2018
Rivaroxabangaf geen significante verlaging van CV mortaliteit en morbiditeit in HFrEF patiënten met coronairlijden en een recente decompensatie.

ESC 2018 Rivaroxabangaf geen significante verlaging van CV mortaliteit en morbiditeit in HFrEF patiënten met coronairlijden en een recente decompensatie.

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France
De COMMANDER HF trial onderzocht sterfte en HF ziekenhuisheropname in HFrEF patiënten na behandeling met lage dosis rivaroxaban. Prof. Zannad legt uit welke patiënten geïncludeerd werden en bespreekt de resultaten.

ESC 2018 De COMMANDER HF trial onderzocht sterfte en HF ziekenhuisheropname in HFrEF patiënten na behandeling met lage dosis rivaroxaban. Prof. Zannad legt uit welke patiënten geïncludeerd werden en bespreekt de resultaten.

Geen voordelen van tromboprofylaxe na ziekenhuisontslag van medisch-zieke patiënten

ESC 2018 - Munich

Nieuws - Aug. 26, 2018

ESC 2018 In vergelijking met placebo gaf 45 dagen rivaroxaban na ziekenhuisontslag geen significant lager risico op symptomatisch VTE en sterfte door VTE in medisch-zieke patiënten.

Totale AF-last geassocieerd met hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke

Literatuur - July 26, 2018 - Go AS, Reynolds K, Yang J, et al. - JAMA Cardiol. 2018
In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

Antistolling
Antistolling
Antistolling