Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Onder- en overdosering van DOACs bij patiënten met AF komt vaak voor

Literatuur - 27 sep. 2021 - Moudallel S et al. - Br J Clin Pharmacol. 2021

Deze studie vond dat bij 16.9% van de gehospitaliseerde patiënten met AF ongepaste DOAC doseringen werden voorgeschreven, waarbij onderdosering vaker voorkwam dan overdosering.

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

Literatuur - 21 sep. 2021 - Yang Q, Sun D, Pei C et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI.

Combinatie van NOAC plus aspirine in oudere PAD patiënten na revascularisatie in ledematen

Literatuur - 15 sep. 2021 - Krantz MJ, et al. - Eur Heart J. 2021

Rivaroxaban plus aspirine verlaagt ischemische events in PAD patiënten na revascularisatie in ledematen in vergelijking met aspirine alleen, met een consistent voordeel in patiënten ≥75 jaar vs. <75 jaar. TIMI majeure bloedingen was verhoogd met rivaroxaban, onafhankelijk van leeftijd.

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem
In de ENVISAGE-TAVI AF trial werd het effect van edoxaban op net adverse clinical events (NACE) vergeleken met VKAs in oudere patiënten met AF die TAVI hadden ondergaan.

ESC 2021 In de ENVISAGE-TAVI AF trial werd het effect van edoxaban op net adverse clinical events (NACE) vergeleken met VKAs in oudere patiënten met AF die TAVI hadden ondergaan.

Continue hartritmemonitoring voor detectie van AF voorkomt beroerte niet

Nieuws - 29 aug. 2021

ESC 2021 De LOOP studie toonde aan dat continue hartritmemonitoring met behulp van een implanteerbare looprecorder en het starten van OAC als AF werd gedetecteerd, beroerte niet voorkwam bij hoogrisicopatiënten in vergelijking met standaardzorg.

NOAC niet-inferieur aan VKA voor netto nadelige klinische events in AF patiënten na TAVI

Nieuws - 28 aug. 2021

ESC 2021 Niet-inferioriteit werd behaald voor edoxaban in vergelijking met VKA wat betreft netto nadelige klinische events (NACE) in patiënten met AF na TAVI, maar majeure bloedingen waren hoger in de edoxaban-groep.

Therapeutische dosis van heparine verbetert uitkomsten niet in ernstig zieke COVID-19-patiënten

Literatuur - 16 aug. 2021 - The REMAP-CAP, ACTIV-4a, and ATTACC Investigators, et al. - NEJM 2021
In een open-label, multiplatform, gerandomiseerde trial, verbeterde therapeutische dosis antistolling met ongefractioneerde of laagmoleculairgewicht heparine de klinische uitkomsten niet in vergelijking met standaardzorg van farmacologische tromboseprofylaxe in ernstige zieke COVID-19- patiënten.

In een open-label, multiplatform, gerandomiseerde trial, verbeterde therapeutische dosis antistolling met ongefractioneerde of laagmoleculairgewicht heparine de klinische uitkomsten niet in vergelijking met standaardzorg van farmacologische tromboseprofylaxe in ernstige zieke COVID-19- patiënten.

Combinatie van NOAC met aspirine verlaagt totale en CV sterfte in CAD en PAD

Literatuur - 11 aug. 2021 - Eikelboom JW, et al. - J Am Coll Cardiol 2021
Een post hoc analyse van de COMPASS trial toonde verlaging van totale en CV sterfte, maar niet van niet-CV sterfte, met de combinatie van 2.5 mg rivaroxaban en aspirine in vergelijking met aspirine alleen in patiënten met CAD of PAD.

Een post hoc analyse van de COMPASS trial toonde verlaging van totale en CV sterfte, maar niet van niet-CV sterfte, met de combinatie van 2.5 mg rivaroxaban en aspirine in vergelijking met aspirine alleen in patiënten met CAD of PAD.

Laag percentage beroertes en bloedingen met NOAC in AF patiënten met extreem lichaamsgewicht

Literatuur - 7 juli 2021 - Boriani G, et al. - J Clin Med 2021

Een subanalyse van ETNA-AF-Europe toonde dat AF patiënten die edoxaban gebruiken en een lager of hoger gewicht hadden dan de referentiegroep vergelijkbare lage percentages beroerte en bloedingen hadden.

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels
Recent is de update van de EHRA practical guide verschenen, een leidraad voor gebruik van NOACs bij AF patiënten. Martin Hemels bespreekt kort de hoogtepunten van dit document.

Recent is de update van de EHRA practical guide verschenen, een leidraad voor gebruik van NOACs bij AF patiënten. Martin Hemels bespreekt kort de hoogtepunten van dit document.

NOAC vermindert eerste en totale CV events bij patiënten met PAD die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 17 mei 2021

ACC 2021 Deze vooraf gespecificeerde analyse van VOYAGER PAD liet zien dat rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags plus aspirine, in vergelijking met aspirine alleen, eerste en volgende CV events verminderde.

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet
De ATLANTIS trial onderzocht of apixaban superieur was aan standaardzorg na succesvolle TAVI. Jean-Philippe Collet vat de resultaten samen en geeft zijn mening over hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.

ACC 2021 De ATLANTIS trial onderzocht of apixaban superieur was aan standaardzorg na succesvolle TAVI. Jean-Philippe Collet vat de resultaten samen en geeft zijn mening over hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.

Antistolling