Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

15' educatie - Jan. 12, 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Gentherapie bij de behandeling van hemofilie

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Dr. Michiel Coppens - AMC, Amsterdam

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Michiel Coppens, internist AMC - Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Analyse van antitrombotische regimes in AF patiënten met ACS of PCI

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Potpara TS, et al. - Europace 2019

Een meta-analyse van RE-DUAL PCI, PIONEER AF-PCI en AUGUSTUS vergeleek NOAC- en VKA-gebaseerde regimes en antitrombotische therapieën met en zonder aspirine voor ischemische uitkomsten en CV en totale mortaliteit.

Meeste bloedingen in COMPASS in het GI stelsel en in het eerste jaar

Literatuur - Sep. 23, 2019 - Eikelboom JW et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Een analyse van bloedingen in de COMPASS studie toont dat combinatiethearpie van lage dosering rivaroxaban plus aspirine vs. aspirine alleen geassocieerd was met hoger bloedingsrisico, met name in het eerste jaar.

NOAC met P2Y12 net zo goed als VKA, P2Y12i en aspirine voor bloedingsuitkomsten in AF patienten na PCI

Nieuws - Sep. 3, 2019
Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

ESC 2019 Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Freek Verheugt
Prof. Verheugt praat ons bij over de resultaten van de AFIRE trial waarin monotherapie met rivaroxaban werd vergeleken met combinatietherapie van rivaroxaban en antiplaatjesmiddelen in patiënten met CAD en AF.

ESC 2019 Prof. Verheugt praat ons bij over de resultaten van de AFIRE trial waarin monotherapie met rivaroxaban werd vergeleken met combinatietherapie van rivaroxaban en antiplaatjesmiddelen in patiënten met CAD en AF.

NOAC alleen net zo goed als combinatietherapie in verlagen van ischemische uitkomsten in CAD en AF

Nieuws - Sep. 2, 2019
Rivaroxaban alleen was niet-inferieur aan combinatietherapie wat betreft ischemische uitkomsten en superieur wat betreft bloedingen in patiënten met CAD en AF.

ESC 2019 Rivaroxaban alleen was niet-inferieur aan combinatietherapie wat betreft ischemische uitkomsten en superieur wat betreft bloedingen in patiënten met CAD en AF.

CAC helpt om mensen te identificeren die baat hebben bij NOAC voor primaire preventie van ASCVD

Literatuur - Aug. 26, 2019 - Arps K et al. - Am J Cardiol 2019

In personen zonder vastgesteld CVD draagt bepaling van CAC bij aan het identificeren van hoog-risico personen die baat zullen hebben bij lage dosis rivaroxaban.

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met leverziekte

Literatuur - July 23, 2019 - Qamar A, et al. - JACC 2019
In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

Hoger BMI geassocieerd met lager stroke/SEE risico in ontstolde AF patiënten

Literatuur - July 1, 2019 - Boriani G et al., - Eur Heart J. 2019
ENGAGE AF-TIMI 48 data laten zien dat BMI negatief geassocieerd was met risico op stroke/SEE en positief met risico op bloedingen, hoewel sekseverschillen werden gezien.

ENGAGE AF-TIMI 48 data laten zien dat BMI negatief geassocieerd was met risico op stroke/SEE en positief met risico op bloedingen, hoewel sekseverschillen werden gezien.

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen
Het blijft uitdagend om patiënten met kanker te ontstollen vanwege het verhoogde bloedingsrisico. Prof. dr. Kamphuisen bespreekt het effect van tromboseprofylaxe met DOAC's in deze patiënten aan de hand van twee uitkomstentrials.

NIV internistendagen Het blijft uitdagend om patiënten met kanker te ontstollen vanwege het verhoogde bloedingsrisico. Prof. dr. Kamphuisen bespreekt het effect van tromboseprofylaxe met DOAC's in deze patiënten aan de hand van twee uitkomstentrials.

Geen reductie van recidiverende stroke met DOAC na embolische stroke met onbekende oorzaak

Literatuur - June 17, 2019 - Diener H-C et al. - N Engl J Med 2019

Dabigatranbehandeling resulteerde niet in een reductie van recidiverende strokes in vergelijking met aspirinegebruik na een embolische stroke met onbekende oorzaak, terwijl risico op niet-majeure bloeding groter was met dabigatran.

Niet-onderbroken behandeling met DOAC als alternatief voor VKA bij ablatie voor AF

Literatuur - June 5, 2019 - Hohnloser SH et al. - Eur Heart J 2019

De verkennende ELIMINATE-AF studie toonde aan dat ononderbroken behandeling met edoxaban een alternatief vormt voor continue VKA bij patiënten die katheterablatie voor AF ondergaan.

Factor Xa remmer verlaagt beroerterisico in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD

Nieuws - May 26, 2019
Een subanalyse van de COMMANDER-HF trial toonde aan dat lagere dosis rivaroxaban beroerte/TIA risico verminderde in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD zonder toename in grote bloedingen.

ESC HF 2019 Een subanalyse van de COMMANDER-HF trial toonde aan dat lagere dosis rivaroxaban beroerte/TIA risico verminderde in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD zonder toename in grote bloedingen.

Antistolling
Antistolling
Antistolling
Antistolling