Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - 7 nov. 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Patent foramen ovale wel of niet sluiten?

3' educatie - 14 nov. 2019 - Figi, Zeist - Dr. Jonathan Coutinho en Jan Eize Lindeboom

Schatten van individueel, levenslang voordeel en bloedingsrisico met aanvulling van NOAC op aspirine in stabiel CVD

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tamar de Vries

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - 23 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - 22 mei 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle
Prof. dr. Kappelle bespreekt de laatste therapiestrategieën, zowel acute behandeling als preventie voor recidieven, bij patiënten op de stroke unit met een TIA of een kleine beroerte.

Nationale Antistollingsdag 2020 Prof. dr. Kappelle bespreekt de laatste therapiestrategieën, zowel acute behandeling als preventie voor recidieven, bij patiënten op de stroke unit met een TIA of een kleine beroerte.

Vergelijkbare bloedingen met DOAC als met LMWH in patiënten met kanker-geassocieerde trombose

Literatuur - 4 jan. 2021 - Ageno W, et al. - Thromb Haemost. 2020

De subanalyse van de Caravaggio studie liet zien dat het gebruik van apixaban in een vergelijkbaar aantal bloedingen resulteerde als dalteparine bij patiënten met kanker-geassocieerde trombose (CAT), waaronder patiënten met gastrointestinale kanker.

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman
Prof. Huisman vergelijkt de uitkomsten van drie verschillende studies in patiënten met kanker en VTE die behandeld werden met een DOAC of dalteparine. Bij de subanalyses ligt de nadruk op bloedingsuitkomsten en type kanker.

Prof. Huisman vergelijkt de uitkomsten van drie studies in patiënten met kanker en VTE die behandeld werden met een DOAC of dalteparine. Bij subanalyses ligt de nadruk op bloedingsuitkomsten en type kanker.

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman
**Nationale Antistollingsdag 2020** Dr. Geijteman pleit dat bij patiënten met een beperkte levensverwachting proactief in plaats van reactief gehandeld moet worden om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Nationale Antistollingsdag 2020 Dr. Geijteman pleit dat bij patiënten met een beperkte levensverwachting proactief in plaats van reactief gehandeld moet worden om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

NOAC non-inferieur aan warfarine in AF patiënten met bioprothetische mitraalklep

Nieuws - 15 nov. 2020

AHA 2020 Gebruik van rivaroxaban was net zo effectief als warfarine in het verminderen van de netto klinische uitkomst van totale sterfte, majeure CV events of majeure bloedingen in AF patiënten met een bioprothetische mitraalklep.

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman
Wat is anders tijdens de tweede golf van COVID-19 patiënten? Prof. Huisman geeft zijn indruk na rondvraag in verschillende ziekenhuizen.

Cardio-Diabetesdag 2020 Wat is anders tijdens de tweede golf van COVID-19 patiënten? Prof. Huisman geeft zijn indruk na rondvraag in verschillende ziekenhuizen.

Niet-aanbevolen dosering van NOACs geassocieerd met hoger risico op totale sterfte in AF

Literatuur - 12 okt. 2020 - Camm AJ, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

Data van het GARFIELD-AF register laten zien dat de meeste AF patiënten aanbevolen doses van NOACs krijgen. Diegenen met niet-aanbevolen doses (onder- of over-dosering) hadden verhoogd risico op sterfte in vergelijking met diegenen met aanbevolen doses.

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels
De 2020 AF richtlijn is gepresenteerd op het ESC congres. Martin Hemels bespreekt de belangrijkste veranderingen, waaronder het ABC-stappenplan voor een patiënt met nieuw gedetecteerd AF.

ESC 2020 De 2020 AF richtlijn is gepresenteerd op het ESC congres. Martin Hemels bespreekt de belangrijkste veranderingen, waaronder het ABC-stappenplan voor een patiënt met nieuw gedetecteerd AF.

Aspirine monotherapie vermindert bloedingen na TAVI in patiënten zonder indicatie voor antistolling

Nieuws - 30 aug. 2020

ESC 2020 Aspirine monotherapie na TAVI vermindert het risico op bloedingen zonder een verhoging in trombo-embolische events vergeleken met aspirine plus 3 maanden clopidogrel in patiënten die geen antistolling gebruiken.

Consistente effectiviteit en veiligheid van DOAC bij PAD patiënten met of zonder CAD

Nieuws - 30 aug. 2020

ESC 2020 Deze subanalyse van de VOYAGER-PAD trial toonde aan dat de effectiviteit en veiligheid van rivaroxaban bij PAD consistent is, ongeacht de aan- of afwezigheid van CAD.

Vergelijkbaar risico op majeure bloedingen met DOAC's in vergelijking met VKA bij NVAF

Literatuur - 20 juli 2020 - Souverein PC et al., - Br J Clin Pharmacol. 2020.

Deze studie gebruikte data van 4 Europese databases om het risico op majeure bloedingen bij DOAC- en VKA-gebruikers met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) te vergelijken.

DOAC vermindert fatale en majeure trombo-embolische events bij medisch zieke patiënten na ontslag

Literatuur - 7 juli 2020 - Spyropoulos AC et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Behandeling met 10 mg rivaroxaban vermindert fatale en majeure trombo-embolische events zonder bloedingen significant te verhogen bij medisch zieke patiënten na ontslag, vergeleken met placebo.

Antistolling