Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling

UP to date: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van NOACs en antistolling therapie

Antitrombotische therapie bij patiënten met AF die worden opgenomen voor ACS of PCI ondergaan

10' educatie - 28 feb. 2023 - Prof. dr. Jur ten Berg

Duale antitrombotische therapie voor hoogrisico secundaire preventie

3' educatie - 14 dec. 2022 - Prof. dr. Gert Jan de Borst

(Behandel)verschillen tussen patiënten met AF

3' educatie - 12 dec. 2022 - Dr. David Conen

Waar staan we als het gaat over FXI-remmers?

3' educatie - 12 dec. 2022 - Prof. dr. Peter Verhamme

Antitrombotische therapie na TAVI

3' educatie - 6 dec. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Uitdagingen bij de organistatie van een multidisciplinair (anti)stollingsteam

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Jenneke Leentjes

Factor XI-remming: de heilige graal in antistolling?

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Nick van Es

Chirurgische trombectomie bij longembolieën

3' educatie - 28 nov. 2022 - Dr. Petr Symersky

Behandeling van kleptrombose na TAVI

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Auto-immuunziekten en HVZ-risico

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar

Eerste resultaten met twee nieuwe FXIa-remmers in patiënten met eerdere beroerte of TIA

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan

FXIa-remming bij patiënten met non-cardioembolische beroerte

3' educatie - 29 aug. 2022 - Ashkan Shoamanesh

ESC 2022 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 29 aug. 2022

Een positieve kijk op een negatieve trial met DOAC na TAVI

3' educatie - 13 apr. 2022 - Megan Coylewright

Het kan nog beter: eerste veiligheidsuitkomsten met FXIa-remmer bij AF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt en dr. Martin Hemels

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

3' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe

Gebruik van P2Y12-remmers bij NSTEMI volgens de ESC-richtlijn

3' educatie - 19 jan. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Een overzicht over het antifosfolipidensyndroom

5' educatie - 11 jan. 2022 - Dr. Thijs van Mens

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Antistolling bij opgenomen patiënten met COVID-19

3' educatie - 8 nov. 2021 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet

Klinische uitkomsten met lage dosis vs. hoge dosis DOAC in AF

5' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. Jan Steffel

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Geen indicatie voor orale antistolling na TAVI: SAPT presteert beter dan DAPT en DOAC-regimes

Literatuur - 20 mrt. 2023 - Guedeney P, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023

In een netwerkmeta-analyse van 7 RCT’s verminderde enkele antiplaatjestherapie (SAPT) het bloedingsrisico na TAVI met 55% vergeleken met duale APT en ook met directe orale anticoagulantia bij patiënten zonder indicatie voor chronische orale antistolling, zonder toename van totale sterfte.

Antitrombotische therapie bij patiënten met AF die worden opgenomen voor ACS of PCI ondergaan

10' educatie - 28 feb. 2023 - Prof. dr. Jur ten Berg
Wat is de optimale antitrombotische therapie bij een patiënt met AF die PCI ondergaat? Prof. Ten Berg bespreekt studies die verschillende therapieopties hebben vergeleken en presenteert de opzet van de nieuwe WOEST-3-studie.

Wat is de optimale antitrombotische therapie bij een patiënt met AF die PCI ondergaat? Prof. Ten Berg bespreekt studies die verschillende therapieopties hebben vergeleken en presenteert de opzet van de nieuwe WOEST-3-studie. Met kennisvraag.

Langere DOAC-therapie verlaagt risico op terugkerende VTE zonder verhoogd bloedingsrisico

Literatuur - 13 feb. 2023 - Ageno W, et al. - BMJ. 2022

Bij patiënten met geïsoleerde distale diepe veneuze trombose resulteerde verlenging van de rivaroxabanbehandeling met nog eens 6 weken in een 41% lager risico op terugkerende veneuze trombo-embolie (VTE) vergeleken met placebo.

Duale antitrombotische therapie voor hoogrisico secundaire preventie

3' educatie - 14 dec. 2022 - Prof. dr. Gert Jan de Borst
Prof. dr. Gert Jan de Borst spreekt over het gebruik van duale antithrombotische therapie voor secundaire preventie bij hoogrisico perifeer arterieel vaatlijden.

Nationale Antistollingsdag 2022 Prof. dr. Gert Jan de Borst spreekt over het gebruik van duale antithrombotische therapie voor secundaire preventie bij hoogrisico perifeer arterieel vaatlijden.

(Behandel)verschillen tussen patiënten met AF

3' educatie - 12 dec. 2022 - Dr. David Conen
Hebben alle AF-patiënten antistolling nodig om risico op een beroerte te verlagen? Dr. Conen praat over behandeling van verschillende groepen van AF-patiënten. Op het eind vertelt hij kort iets over de ASPIRE-AF-studie.

WCN 2022 Hebben alle AF-patiënten antistolling nodig om risico op een beroerte te verlagen? Dr. Conen praat over behandeling van verschillende groepen van AF-patiënten. Tot slot vertelt hij kort iets over de ASPIRE-AF-studie.

Waar staan we als het gaat over FXI-remmers?

3' educatie - 12 dec. 2022 - Prof. dr. Peter Verhamme

WCN 2022 "In de laatste jaren is factor XI naar voren geschoven als veelbevolend target om antistollingsmiddelen te ontwikkelen", zegt prof. Verhamme. Hij geeft een overzicht van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Antitrombotische therapie na TAVI

3' educatie - 6 dec. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Nationale Antistollingsdag 2022 "TAVI-patiënten zijn geen PCI-patiënten", zegt prof. Jur ten Berg. Wat is dan de optimale behandeling voor patiënten met TAVI?

Monotherapie met orale antistolling 1 jaar na PCI even effectief en veilig als combinatietherapie bij stabiele AF-patiënten

Literatuur - 5 dec. 2022 - Jensen T, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022

Europese AF-richtlijnen adviseren om patiënten met stabiel AF en een verhoogd risico op een beroerte 1 jaar na een PCI te behandelen met alleen een oraal anticoagulans, in plaats van combinatietherapie met een oraal anticoagulans en een bloedplaatjesremmer. Het bewijs hiervoor is echter beperkt.

Uitdagingen bij de organistatie van een multidisciplinair (anti)stollingsteam

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Jenneke Leentjes
Jenneke Leentje vertelt over haar ervaring met het opzetten van een perioperatief S-team in het Radboudumc. Ze deelt tips en tricks.

Nationale Antistollingsdag 2022 Jenneke Leentje vertelt over haar ervaring met het opzetten van een perioperatief S-team in het Radboudumc. Ze deelt tips en tricks.

Factor XI-remming: de heilige graal in antistolling?

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Nick van Es

Nationale Antistollingsdag 2022 "Factor XI-remming heeft de potentie om trombose en hemostase te ontkoppelen", zegt Nick van Es. Hoe werkt dat, wat zijn resultaten van fase 2 trials met nieuwe middelen die FXI remmen en wat kunnen we verwachten?

Chirurgische trombectomie bij longembolieën

3' educatie - 28 nov. 2022 - Dr. Petr Symersky
Een subset van patiënten blijft klachten houden na een longembolie en een deel daarvan komt in aanmerking voor chirurische trombectomie. Dr. Symersky -een thoraxchirurg- vertelt hierover.

Nationale Antistollingsdag 2022 Een subset van patiënten blijft klachten houden na een longembolie en een deel daarvan komt in aanmerking voor chirurische trombectomie. Dr. Symersky -een thoraxchirurg- vertelt hierover.

Behandeling van kleptrombose na TAVI

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg
Ongeveer 25% van de patiënten die TAVI ondergaan ontwikkelen subklinische kleptrombose wat mogelijk geassocieerd is met TIA en beroerte. Wat is bij deze patiënten de optimale antitrombotische therapie?

Nationale Antistollingsdag 2022 Ongeveer 25% van de patiënten die TAVI ondergaan ontwikkelen subklinische kleptrombose wat mogelijk geassocieerd is met TIA en beroerte. Wat is bij deze patiënten de optimale antitrombotische therapie?

Antistolling