Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Detectie en screening van ijzerdeficiëntie bij HF

10' educatie - 17 juli 2023 - Dr. Niels Grote Beverborg - UMCG, Groningen

Video navigation menu

  • Welke patiënten moeten gescreend worden? 00:21
  • Hoe moet er gescreend worden voor ijzerdeficiëntie? 01:05
  • Wanneer moet er gescreend worden voor ijzerdeficiëntie? 04:56
  • Conclusie 06:05

Heeft een mannelijke patiënt met een ferritine waarde van 220 µg/L en een transferrine saturatie (TSAT) van 18% een ijzertekort?

  • A. Nee, dit zijn normale waarden. Deze patiënt heeft geen ijzertekort.
  • B. Ja, deze patiënt heeft een absolute ijzerdeficiëntie.
  • C. Ja, deze patiënt heeft een functionele ijzerdeficiëntie.
Toon antwoord

Educatieve informatie

Deze video is onderdeel van een vijfdelige reeks over ijzerdeficiëntie in hartfalen.

Faculty

Dr. Niels Grote Beverborg is cardioloog in opleiding in het UMCG in Groningen.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en mede mogelijk gemaakt vanuit multi-sponsoring.

De nascholing is onderdeel van het door CVGK geïnitieerde PANORAMA initiatief. PANORAMA heeft als doelstelling om medische beroepsbeoefenaren ondersteuning te bieden bij de hedendaagse therapiekeuze voor patiënten met hoog cardiovasculair, cardiometabool of cardiorenaal risico op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en ervaring uit de praktijk.

Voor de educatieve initiatieven binnen PANORAMA ontvangt CVGK.nl onafhankelijke ondersteuning van meerdere sponsoren.

Bekijk de andere delen uit deze reeks

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: