Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Potentiële mechanismen die obesitas linken aan ernstige COVID-19 uitkomsten

Obesity a Risk Factor for Severe COVID-19 Infection: Multiple Potential Mechanisms

Literatuur - Sattar N, McInnes IB, McMurray JJV - Circulation. 2020. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047659.

Het artikel van Sattar et al. in Circulation beschrijft potentiële mechanismen die mogelijk een rol spelen in de link tussen obesitas en ernstige COVID-19 uitkomsten. Obesitas wordt vanuit een cardiovasculair, cardiorespiratoir en inflammatoir perspectief beschreven en de auteurs bespreken vanuit deze invalshoeken hoe obesitas en overtollig ectopisch vet kan bijdragen aan ernstige COVID-19 uitkomsten. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek en met betrekking tot de volksgezondheid.

*Obesitas is gelinkt aan ernstige COVID-19 uitkomsten*

Verschillende onderzoeken hebben een link gerapporteerd tussen obesitas en ernstige COVID-19 uitkomsten en mortaliteit [1-3]. Patiënten met COVID-19 die opgenomen waren op de IC hadden een zevenvoudig hoger risico om invasieve mechanische beademing nodig te hebben als zij een BMI>35 kg/m² hadden in vergelijking met patiënten met een BMI<25 kg/m² [2]. De kans dat COVID-19 patiënten (<60 jaar) op de intensive care werden opgenomen, was 1.8 keer hoger voor mensen met een BMI van 30-34 kg/m² en 3.6 hoger voor mensen met een BMI>35 kg/m², vergeleken met patiënten met een BMI<30 kg/m² [3].

Cardiovasculaire, respiratoire, metabole en trombotische consequenties van obesitas

Obesitas is causaal gerelateerd aan hypertensie, coronaire hartziekte, beroerte, atriumfibrilleren, hartfalen, nierziekte en diabetes. Bovendien kan obesitas het effect van CV-risicofactoren vergroten. Obesitas en overmatig ectopisch vet kunnen ook leiden tot verminderde insulineresistentie en verminderde bètacelfunctie. Dit limiteert het vermogen om een gepaste metabole respons op te wekken tijdens een immunologische uitdaging. Obesitas kan trombose versterken. Dit is relevant aangezien COVID-19 in verband is gebracht met protrombotische diffuse intravasculaire stolling en hoge prevalentie van veneuze trombo-embolie. Obesitas heeft ook een effect op de longfunctie en vermindert het geforceerde uitademingsvolume en de geforceerde vitale capaciteit. Deze cardiometabole, trombotische en cardiorespiratoire gevolgen van obesitas zouden kunnen leiden tot een verminderde metabole respons, een verhoogde CV-gevoeligheid voor immuungestuurde vasculaire effecten en trombotische effecten, en verminderde cardiorespiratoire fitheid. Dit zou vervolgens kunnen bijdragen tot een verhoogd risico op ernstige COVID-19 uitkomsten.

Rol van obesitas in ontregelde immuunrespons en grotere virale blootstelling

Obesitas is geassocieerd met hogere circulerende Interleukine-6- en C-reactieve proteïneniveaus. Vetweefsel in obese personen heeft ook een verhoogde expressie van cytokinen en adipokinen. Expressie van weefselleukocyten is bovendien ontregeld en weefsel-regulerende (M2) cellen worden vervangen door inflammatoire macrofagen. Er is aangetoond dat obesitas adaptieve immuunreacties tegen een influenzavirus vermindert [4]. Uitscheiding van virale deeltjes is mogelijker groter bij obese mensen, wat kan leiden tot een grotere virale blootstelling. Dit is vooral relevant als meerdere familieleden obesitas hebben, of in gemeenschappen waar de prevalentie van obesitas hoog is. Obesitas zou dus kunnen leiden tot een ontregelde immuunrespons en verhoogde virale uitscheiding, wat de uitkomst van COVID-19 infectie zou kunnen beïnvloeden.

Implicaties voor toekomstig onderzoek en de volksgezondheid

Er is verder onderzoek is nodig om te bepalen of obesitas een onafhankelijke risicofactor is voor vatbaarheid voor infectie. BMI zou in overweging moeten worden genomen in voorspellingen voor personen die het meeste risico lopen op ernstige uitkomsten. Bovendien is kennis van de onderliggende mechanismen in de relatie tussen obesitas en COVID-19 belangrijk. Deze kennis zou kunnen bijdragen van therapeutische interventies die mogelijk het risico op ernstige COVID-19 uitkomsten zou kunnen verminderen. Mensen moeten bovendien worden aangemoedigd om duurzame levensstijlveranderingen door te voeren (zoals het verbeteren van het dieet en het verhogen van activiteitsniveau) om het risico op ernstige COVID-19 uitkomsten te verminderen. De auteurs merken op dat dit een uitdaging kan zijn tijdens lockdown-regelgevingen en dat de verwachte economische krimp obesitas kan verergeren. De COVID-19 pandemie heeft benadrukt dat er meer moet worden gedaan om obesitas te voorkomen en regeringen zullen deze kwestie moeten aanpakken, aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation. Toon meer COVID-19 nieuws

Deel deze pagina met collega's en vrienden: