Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Interview prof Betteridge - prof Armitage over AIM-HIGH

3' educatie - 9 juni 2011

Tijdens een onlangs gehouden Master Class besprak Professor John Betteridge (University College London, Verenigd Koninkrijk) in een video-interview de achtergrond van AIM-HIGH trial met Professor Jane Armitage (Clinical Trials Service Unit, University of Oxford, Verenigd Koninkrijk) en de HPS2-THRIVE.

Lees hier het persbericht over AIM-HIGH.
Productie in samenwerking met de PACE Foundation (Physicians' Academy for Cardiovascular Education)
Niacine heeft in eerdere studies laten zien het HDL gehalte te kunnen verhogen, en het cardiovasculaire risico te kunnen verlagen. Onlangs werd de AIM-HIGH trial (Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low HDL/High Triglyceride and Impact on Global Health Outcomes) voortijdig gestaakt. In deze studie werd hooggedoseerd niacine (Niaspan, Abbott) bovenop statinetherapie gegeven aan patiënten met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen, hoge triglyceriden en lage waarden HDL cholesterol.  Reden voor het beëindigen van de studie was het ontbreken van een toegevoegd effect op cardiovasculaire events van niacine. Daarnaast werd er een kleine, onverklaarbare toename in ischemische stroke gezien in de niacinegroep. Eerdere studies lieten geen aanwijzingen zien dat gebruik van niacine gekoppeld is aan een verhoging van de incidentie van ischemische stroke.

Momenteel is er een grotere trial gaande met niacine, de HPS2-THRIVE (Heart Protection Study 2 – Treating HDL to Reduce Vascular Events), waarin meer dan 25.000 patiënten wereldwijd reeds zijn gerandomiseerd. Patiënten met een leeftijd tussen de 50 en 80 werden geïncludeerd met een voorgeschiedenis vaneen hartinfarct, stroke of perifeer arterieel vaatlijden. De resultaten van die studie worden verwacht tegen het einde van 2012.

De Master Class is een initiatief van PACE ( Physicians’ Academy for Cardiovascular Education).
PACE is een stichting die is opgericht met als doel het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid van patiënten door een internationaal platform te bieden voor de evaluatie, uitwisseling en assimilatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten die ten grondslag liggen aan hart- en vaatziekten en diabetes en het versnellen van de vertaling van deze informatie naar de klinische praktijk.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: