Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van staken van antitrombotische therapie post-stroke

Nieuws - 1 juli 2011

Achtergrond
Antitrombotische medicatie (anticoagulantia en trombocytenaggregatieremmers) worden vaak gestaakt in de periprocedurele
periode én na bloedingscomplicaties om het risico op nieuwe of recidiefbloedingen te voorkomen. Deze medicatie wordt ook door patiënten zelf gestaakt om velerlei redenen: kosten, bijwerkingen of het niet willen nemen van geneesmiddelen.

Methoden
Uit patiëntengegevens uit een populatie uit Cincinnati/North-Kentucky Stroke Study werden geanalyseerd om gevallen van ischemische beroerte vast te stellen in 2005 en om te bepalen wat de tijdsrelatie is van ischemische beroertes met het staken van antitrombotische medicatie. Ischemische beroertes en redenen voor staken van medicatie werden vasgesteld.

Resultaten
In 2005 werden er 2197 gevallen van ischemische stroke gezien in bewoners in de beschreven regio, in de ontslagrapportage van de ziekenhuizen. Van de 2197 ischemische beroertes ontstonden 144 (5,2%) binnen 60 dagen na staken van een antitromboticum, 61 hiervan (53,5%) traden op  na staken van warfarine en de rest na staken van een plaatjesaggregatiemiddel. Van de strokes na staken waren 71 (62,3%) de eerste/enige en 43 (37,7%) recidiefstrokes; 54 (47,4%) trad op na staken van een antitrombotisch geneesmiddel door een arts in de periprocedurele periode.

Conclusies
Staken van antitrombotische medicatie 60 dagen na een stroke was geassocieerd met 5,2% strokes in deze studiepopulatie. Deze bevinding benadrukt de noodzaak voor zorgvuldig overdachte besluitvorming rondom antritromboticagebruik in de periprocedurele periode en inspanningen omtrent het verhogen van compliantie aan therapie.

1. Broderick et al. Withdrawal of Antithrombotic Agents and Its Impact on Ischemic Stroke Occurrence. Stroke 2011


Deel deze pagina met collega's en vrienden: