Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe richtlijn voor de behandeling voor PAV

Nieuws - 3 okt. 2011

Recent is er door de American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association (ACCF/AHA) Task Force voor klinische richtlijnen een update uitgebracht van de richtlijn voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden uit 2005 (PAV).


Achtergrond

De prevalentie van PAV blijft hoog, en de kans dat deze stijgt in de toekomst is waarschijnlijk, zeker met een verouderende, meer obese en meer diabetische populatie. Met de nieuwe richtlijn moet het mogelijk worden om het opsporen van patiënten met PAV te faciliteren, zodat het gebruik van preventieve maatregelen zoals stoppen met roken en gebruik van plaatjesaggregatietherapie tijdig ingesteld kan worden.


Pathofysiologie en gevolgen

PAV vermindert de bloedflow naar de extremiteiten, met name de benen en de voeten. Wanneer de bloedflow naar de benen gereduceerd is, kan lopen moeilijk en pijnlijk worden, waardoor schade aan de weefsels kan ontstaan, die uiteindelijk kan resulteren in de noodzaak tot amputatie. Verminderde bloedflow naar de nierarteriën kan hoge bloeddruk of nierfalen veroorzaken. Aneurysmata van aorta kunnen leiden tot een ruptuur, met de dood als gevolg. Echter, voor velen is PAV asymptomatisch, en leidt daardoor niet tot herkenbare symptomen, waardoor een spoedige diagnose uitblijft.

De belangrijkste wijzigingen uit de huidige update:

- De enkel-armindex (EAI) in rust te gebruiken bij op PAV suspecte patiënten op een jongere leeftijd (65 i.p.v. 70 jaar) met een hoger bewijsniveau (B i.p.v. C)
- Suspecte PAV patiënten zijn gedefinieerd als diegenen met pijnklachten in het been bij inspanning suspect voor claudicatie, patiënten met slechtgenezende wonden, patiënten > 65 jaar, of diegenen >50 jaar met een voorgeschiedenis van roken of diabetes.
- EAI resultaten zouden uniform gerapporteerd moeten worden, met definities als supranormaal >1,40, normaal tussen 1,00-1,40, borderline als 0,91-0,99 en abnormale waarden als PAV <0,90.

Verder bevelen de richtlijnen tevens aan:
- Stoppen met roken, met een specifieke aanbeveling voor clinici om patiënten met PAV en een voorgeschiedenis van roken tijdens élk polibezoek te bevragen omtrent hun rookgedrag
- Patiënten zouden geholpen moeten worden een plan te ontwikkelen om het roken te staken, waaronder counseling, een programma/cursus om het roken te staken, en/of farmacotherapie tenzij contra-indicaties hiervoor aanwezig zijn.
- Voor diegenen zonder contra-indicaties worden varenicline, bupropion, en nicotinevervangende therapie aanbevolen.
 

Betreffende therapie met plaatjesaggregatieremmers:


- Dagelijks aspirine (in dosis tussen 75-325 mg)
- Clopidogrel (75 mg/dag) als alternatief voor aspirine
- Nieuw is de aanbeveling voor combinatietherapie aspirine+clopidogrel bij hoogrisicopatiënten met symptomatisch PAV, terwijl monotherapie met aspirine wordt aanbevolen bij patiënten met een EAI <0,90.


Ten aanzien van de operatieve behandeling van PAV:


- Voor patiënten met levensbedreigende ischemie van de onderste extremiteit waarbij geen veneuze graft beschikbaar is wordt bij patiënten met levensverwachting kleiner dan 2 jaar een angioplastiek aanbevolen, terwijl open chirurgische revascularisatie de voorkeur geniet bij patiënten met een levensverwachting > 2 jaar.

1. 2011 ACCF/AHA Focused Update of the Guideline for the Management of Patients With Peripheral Artery Disease (Updating the 2005 Guideline) J Am Coll Cardiol, doi:10.1016/j.jacc.2011.08.023


Lees ook


Redactioneel

Orale anticoagulantia: Het advies van de gezondheidsraad nader beschouwd

17-7-2012
J.R.B.J. Brouwers et al, Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5123
Prof. Koos Brouwers, klinisch farmacoloog, geeft in het NTvG alternatieven voor het advies van de Gezondheidsraad voor de nieuwe orale antistollingsmiddelen. Lees meer...
15e Jaarprijs

Doe mee: Vasculaire Biologie Jaarprijs 2012

13-7-2012
Stuur uw publicatie in voor 1 september
De Jaarprijs voor Vasculaire Biologie wordt voor alweer de 15e keer door de jury toegekend aan diegene met de meest onderscheidende publicatie op het gebied van de vasculaire biologie. Stuur uw publicatie in voor 1 september. Lees meer...
literatuur

Hartslag in rust en optreden van hartfalen

10-7-2012
Pfister R, et al. Eur J Heart Fail. 2012 Jun 26. [Epub ahead of print]
Het doel van deze studie was om de prospectieve associatie van hartslag in rust met het risico van het ontwikkelen van hartfalen te onderzoeken in een populatie van ogenschijnlijk gezonde mannen en vrouwen van middelbare leeftijd uit de EPIC-Norfolk populatie. Lees meer...
Literatuur

RE-LY: Peri-procedurele bloedingen met dabigatran vs warfarine

4-7-2012
Healey JS et al. Circulation. 2012 Jun
Deze nieuwe analyse van de RE-LY studie onderzocht het peri-procedurele risico op bloedingen en trombo-embolische voorvallen geassocieerd met dabigatran vergeleken met warfarine bij patiënten behandeld met anticoagulantia voor CVA preventie bij atriumfibrilleren die een operatie of invasieve procedure ondergingen. Lees meer...
Webcast

Kees Hovingh: HDL en CETP-remmers na stoppen dal-HEART

2-7-2012
AMC, 30 juni 2012
Naar aanleiding van het stoppen van het dal-HEART studieprogramma bespreekt Kees Hovingh (internist, AMC Amsterdam) de toekomst van HDL-verhogende middelen en CETP-remmers. Er zijn nog veel vragen en te weinig antwoorden. Lees meer...
Literatuur

Nieuwe orale anticoagulantia voor de preventie van veneuze trombo-embolie

26-6-2012
Gómez-Outes A et al. BMJ. 2012;344:e3675. doi: 10.1136/bmj.e3675.
In deze studie werden de gegevens geanalyseerd uit gerandomiseerde gecontroleerde studies van de nieuwe orale anticoagulantia voor profylaxe van veneuze trombo-embolie bij patiënten die een totale heup-of knievervangende operatie ondergingen. Lees meer...
Literatuur

Lipoproteïne risicofactoren bij bepaling van cardiovasculair risico

26-6-2012
The Emerging Risk Factors Collaboration, JAMA 2012; June 20, 307:2499-2506
Risico predictie scores voor cardiovasculaire aandoeningen (CVD) bevatten informatie over totaal cholesterol, HDL-C en een aantal andere klassieke risicofactoren. Of CVD voorspelling kan worden verbeterd door het beoordelen van diverse aanvullende lipide-gerelateerde markers om traditionele cholesterolmetingen vervangen of aan te vullen werd in deze studie onderzocht. Lees meer...
Literatuur

Chronische nierziekte en coronair risico

21-6-2012
Tonelli M et al, The Lancet, Early Online Publication, 19 June 2012
Deze studie onderzocht of CKD moet worden beschouwd als een coronaire hartziekte risico equivalent. Gegevens van een populatie-gebaseerd cohort werden geanalyseerd, waarbij de incidentie van myocardinfarcten en overlijden werd vergeleken in patiënten met chronische nierziekte, diabetes, ten minste één voorgaande hartaanval, of een combinatie van deze risicofactoren. Lees meer...
Literatuur, Nederlands Onderzoek

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

15-6-2012
Vernooij J W P et al. BMJ 2012;344:bmj.e3750
Patiënten met een vaataandoening lopen een hoger risico op een volgende gebeurtenis of sterfte. Van de behandeling van vasculaire risicofactoren door nurse practitioners is bewezen dat deze zeer effectief is bij het verminderen van deze risico's. Deze studie keek naar het effect na een jaar in een relatief grote groep patiënten. Het primaire eindpunt van de studie was de relatieve verandering in de Framingham-risicoscore (FRS) na een jaar. Lees meer...
webcast

Joris Vernooij: cardiovasculair risicomanagement via internet

15-6-2012
Joris Vernooij, internist, UMC Utrecht
Joris Vernooij (internist, UMC Utrecht) et al. onderzochten of cardiovasculair risicomanagement via internet onder leiding van een verpleegkundige een gunstige invloed zou hebben op risicofactoren. Deze vorm van zorg bij de patiënt thuis is in ieder geval effectiever en goedkoper. Lees meer...
webcast

Anho Liem: effect visvetten nihil

14-6-2012
Utrecht, bijeenkomst VBWG, 12 juni 2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam) zag in Philadelphia (VS) de presentatie van de resultaten van de ORIGIN-studie. Het effect van visvetten (omega-3 vetzuren) op het voorkomen van hart- en vaatziekten blijkt nihil te zijn.
Lees meer...
Redactie

Het begin van het einde van omega-3 vetten?

13-6-2012
Dr. Anho Liem, cardioloog, Sint Franciscus Gasthuis
Met de resultaten van de ORIGIN trial is nu wellicht een einde gekomen aan de saga over het nut van visvetten. Lees meer...
Literatuur

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

12-6-2012
JWP Vernooij, HAH Kaasjager, Y van der Graaf, et al., on behalf of the SMART study group
Een internet-gebaseerd preventieprogramma onder leiding van een verpleegkundige, bovenop gebruikelijke zorg, kan bijdragen tot het verminderen van het lange-termijn risico van vasculaire gebeurtenissen of sterfte.
Lees meer...
Literatuur

Antitrombotische behandeling bij patiënten met CKD

5-6-2012
Capodanno D, Angiolillo DJ., Circulation. May 29, 2012;125:2649-61
Antitrombotische behandelingsstrategieën zijn erg belangrijk bij patiënten met CKD, maar de verhouding tussen baten en risico’s kan verschillen bij deze patiënten. Dit review-artikel geeft een overzicht van de momenteel beschikbare gegevens over antitrombotische behandeling bij patiënten met chronisch nierfalen. Lees meer...
Persbericht

In klinische praktijk minder fatale bloedingen met dabigatran dan in studies

4-6-2012
European Medicines Agency
De frequentie van gerapporteerde fatale bloedingen bij gebruik van dabigatran sinds het geneesmiddel is goedgekeurd is aanzienlijk lager dan waargenomen tijdens klinische studies, blijkt uit informatie van de European Medicines Agency (EMA) .
Lees meer...
Literatuur

Effect op LDL-C van monoklonaal antilichaam tegen PCSK9 bij FH-patiënten

1-6-2012
Stein EA et al, Lancet. 2012 May 25. [Epub ahead of print]
In deze fase 2 studie werden de effectiviteit en veiligheid van REGN727 bepaald in verschillende doseringen en doseringsintervallen bij patiënten met hypercholesterolemie die werden behandeld met statine, met of zonder ezetimibe
Lees meer...
Webcast

Harry Büller: voordelen NOAC's evident

24-5-2012
AMC Amsterdam, 23 mei 2012
Volgens prof.dr. H.R. Büller (internist, AMC Amsterdam) heeft de EINSTEIN-studie evident de voordelen van de nieuwe anticoagulantia (NOAC's) voor de behandeling van veneuze trombose aangetoond. Ze bieden goede bescherming, minder bloedingen en gebruiksgemak voor de patiënt. Door de concurrentie tussen de bedrijven verwacht hij dat de kosten goed te beheersen zullen zijn. Lees meer...
Webcast

Ron Peters: NOAC's grote winst cardiologie

24-5-2012
AMC, Amsterdam, 23 mei 2012
Voor prof.dr. Ron Peters (cardioloog, AMC Amsterdam) zijn de NOAC's een aanwinst voor zijn beroepsgroep. Bij boezemfibrilleren zijn de nieuwe middelen iets beter en veiliger, het aantal hersenbloedingen halveert, het gebruik is voor de patiënt makkelijker. Als dokter zegt hij: de vergoeding moet geregeld worden. Lees meer...
Literatuur & Redactie

Statinegebruik en het risico van intracerebrale bloeding: een meta-analyse

17-5-2012
McKinney JS et al, Stroke 2012, May 16
Deze studie onderzocht het risico van hemorragische beroerte bij patiënten behandeld met statines, evalueerde het effect van statines op totale beroertes en mortaliteit door alle oorzaken, en bepaalde of hemorragische beroerte was gerelateerd aan veranderingen in LDL-cholesterol. Alle beschikbare RCT's van statinetherapie waarin hemorragische beroerte werd gerapporteerd werden opgenomen in een meta-analyse. Lees meer...
Webcast

Freek Verheugt: met NOAC's halvering hersenbloedingen bij atriumfibrilleren

16-5-2012
Freek Verheugt (cardioloog, OLVG Amsterdam)
Prof.dr. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) breekt een lans voor een snelle introductie van de nieuwe orale anti-coagulantia (NOAC's). Op basis van recente studies verwacht Verheugt een halvering van het aantal hersenbloedingen bij atriumfibrilleren. Lees meer...
Webcast

NOAC's: belangrijke innovatie, voorzichtige introductie

16-5-2012
Saskia Middeldorp (internist, AMC Amsterdam)
Op 15 mei 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over het gebruik van de nieuwe orale anti-stollingsmiddelen (NOAC's). Prof.dr. Saskia Middeldorp, lid van de commissie die het advies heeft voorbereid, bespreekt de hoofdlijnen en blikt vooruit op de introductie. Lees meer...
Literatuur

Residual risk in de secundaire preventie van hart-en vaatziekten

16-5-2012
Mora S, et al.Circulation. 2012;125(16):1979-87
Deze analyse van de the Treating to New Targets (TNT) studie probeerde determinanten van residual risk te identificeren anders dan lipide-gerelateerde risicofactoren bij patiënten met stabiele coronaire aandoeningen die naar lage LDL-cholesterol doelwaarden waren behandeld. Lees meer...
Nieuwsbericht

Nieuwe orale anticoagulantia: advies van de Gezondheidsraad

15-5-2012
De Gezondheidsraad publiceerde op 15 mei een advies aan de minister over het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia. De hoofdpunten van dit advies en een link naar een samenvatting vindt u op deze website. Lees meer...
Redactie

John E. Deanfield: statines voor gezonde mensen

11-5-2012
Prof. John E. Deanfield (University College London)
Recentelijk is in het Journal of the American Medical Association een discussie ontstaan over het voorschrijven van statines aan gezonde mensen. Prof. John E. Deanfield (University College London) is een uitgesproken voorstander van het tijdig voorschrijven van statines. Lees meer...
Literatuur

Ticagrelor bij patiënten met ACS en beroerte

10-5-2012
James SK et al. May 9, 2012, Circulation
Deze studie beschrijft de klinische effectiviteit en veiligheid van ticagrelor ten opzichte van clopidogrel bij patiënten die eerder een beroerte of TIA hadden in een vooraf gespecificeerde subgroep analyse van de PLATO-studie. Lees meer...
Webcast

Anho Liem: ontwikkeling CETP-remmers

9-5-2012
Utrecht, Gertrudiskapel, 11 mei 2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam) licht de ontwikkeling van HDL-verhogende CETP-remmers toe. Van torcetrapib (2005-2006) naar dalcetrapib (2012) en anacetrapib (2011-2017). Lees meer...
Literatuur

Nieuwe orale anticoagulantia vs warfarine bij patiënten met AF

8-5-2012
Miller CS et al. Am J Cardiol. 2012 Apr 24
Deze meta-analyse onderzocht lange termijn effectiviteit en veiligheid van de nieuwe orale anticoagulantia in vergelijking met warfarine in het voorkomen van een beroerte en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren. Lees meer...
Nieuwsbericht

dal-OUTCOMES studie met CETP-inhibitor dalcetrapib gestaakt

7-5-2012
Roche heeft op maandag 7 mei aangekondigd studies met de CETP-remmer dalcetrapib te stoppen vanwege een gebrek aan klinisch relevante effectiviteit. Dit naar aanleiding van het advies van de onafhankelijke Data and Safety Monitoring Board (DSMB) die de data van de tweede interimanalyse van de dal-OUTCOMES II onderzocht. Lees meer...
Literatuur

Mipomersen verlaagt LDL-C in statine-intolerante patiënten

3-5-2012
Visser ME, et al, Eur Heart J. 2012 Apr 16
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2 studie werd uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van mipomersen te evalueren in statine-intolerante patiënten die een hoog cardiovasculair risico hebben. Lees meer...
Literatuur

RAAS-remmers en mortaliteitsreductie

2-5-2012
van Vark LC et al Eur Heart J. 2012 Apr 17
Deze meta-analyse evalueerde de effecten van RAAS-remmers voor de indicatie hypertensie op mortaliteit door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit. ACE-remmers en ARB's werden ook afzonderlijk bestudeerd. Lees meer...
Literatuur

PCSK9-remming verlaagt cholesterol

21-4-2012
McKenny JM et al. J Am Coll Cardiol. 2012 Mar 28
Specifieke binding van PCSK9 met een monoklonaal antilichaam (SAR236533) gaf een duidelijke dosisafhankelijke daling van ApoB, LDL- en non-HDL cholesterol concentraties bij patiënten die met een stabiele dosis van 10,20 of 40mg/dag atorvastatine werden behandeld.  Lees meer...
WEBCAST

Cholesterolverlaging door PCSK9-remming

20-4-2012
UMC Utrecht, 5 april 2012
Prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) gaat in op een nieuwe manier om het cholesterol te verlagen door PCSK9-remming. Aanleiding is de publicatie van een kleine studie op 7 maart 2012 in het Journal of the American College of Cardiology (JACC). PCSK9-remming blijkt het cholesterol bij statinetherapie nog eens tot 70% te kunnen verlagen. Lees meer...
Webcast

Non-HDL sterkste voorspeller HVZ

20-4-2012
UMC Utrecht, 5 april 2012
Prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) bespreekt een meta-analyse over verschillende voorspellers van HVZ tijdens behandeling met statines die op 29 maart 2012 in het JAMA verscheen. De best hanteerbare voorspeller blijkt non-HDL (= cholesterolwaarde - HDL), die in de klinische praktijk direct toepasbaar is. Lees meer...
Literatuur

Therapie-resistente hypertensie: incidentie en prognose

19-4-2012
Daugherty SL et al. Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1635-42
Deze retrospectieve cohortstudie geeft informatie over de incidentie en de prognose van therapie-resistente hypertensie. Er moet meer moeite worden gedaan om betere resultaten te behalen bij patiënten met therapie-resistente hypertensie, vanwege het hoge risico voor het ontwikkelen van cardiovasculaire gebeurtenissen. Lees meer...
REDACTIE

LDL-cholesterol en PCSK9

19-4-2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam)
Met PCSK9 dient zich een cardiovasculaire therapie aan die voortkomt uit genetisch onderzoek, wat tot op heden nog niet vaak is gebeurd. Wat is PCSK9 precies? Dr. Anho Liem, lid van de VBWG-werkgroep, legt in begrijpelijke taal uit wat de nieuwe ontwikkeling inhoudt.
Lees meer...
webcast

Paul de Bakker: Toekomst genetisch onderzoek in Nederland

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Dr. Paul de Bakker (Utrecht/Boston USA) vertelt over genetische varianten in ons DNA die geassocieerd zijn met bijvoorbeeld hypertensie of een verstoord lipidenprofiel. Vervolgens komt het nut van biobanken aan de orde: “Gelukkig heeft Nederland veel geïnvesteerd in het opzetten, ontwikkelen en verder uitwerken van biobanken.” Nederland heeft volgens De Bakker voor genetisch-epidemiologisch onderzoek een heel goed klimaat. Lees meer...
Webcast

Ko Willems van Dijk: Immuunactivatie in vetweefsel

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Het onderzoek van dr. Ko Willems van Dijk (LUMC, Leiden) varieert van weefsels van morbide obese vrouwen, die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, tot verschillende muismodellen. Gemeenschappelijke deler is de vraag welke rol de afweer speelt bij het ontstaan van insulineresistentie en atherosclerose. Dr. Willems van Dijk gebruikt hierbij “de meest moderne RNA sequencing technologieën” en diverse knock-outsystemen. Hij adviseert om niet te focussen op één orgaan. Lees meer...
webcast

Hans Vink: Modulatie van de glycocalyx

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. dr. Hans Vink (Universiteit Maastricht) geeft uitleg over het belang van de glycocalyx, “de onzichtbare gel in de vaatwand” bij atherosclerose. Aan de hand van (microscopische) plaatjes legt hij uit: wat de glycocalyx precies is, wat er gebeurt bij beschadiging, hoe je de beschadiging kan meten en wat het klinische nut is van zijn onderzoek. Lees meer...
webcast

Freek Verheugt: Nieuwe orale antistollingsmiddelen

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) bespreekt de pro’s en contra’s van nieuwe orale anticoagulantia ten opzichte van het bestaande arsenaal ter behandeling van atriumfibrilleren (AF). Enkele nadelen zijn de kosten, het ontbreken van een antidotum en de onbekendheid over de lange termijnveiligheid.  Lees meer...
WEBCAST

Hugo ten Cate: Keuzes bij nieuwe anticoagulantia

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Ten Cate (Maastricht UMC) ziet praktische obstakels bij de klinische toepassing van de nieuwe anticoagulantia  (dabigatran, rivaroxaban), maar zegt tot besluit: “Dat die nieuwe middelen gebruikt zullen gaan worden, lijkt me wel duidelijk.” Lees meer...
DISSERTATIE

Gladde spiercellen in kleine nierarteriën cruciaal

16-4-2012
Dr. Peter Vavrinec (UMCG Groningen en Comenius University, Bratislava)
Aandoeningen als hypertensie en diabetes zijn belangrijke risicofactoren voor nierfalen. Dit promotieonderzoek met diermodellen toont het belang aan van een goede werking van de gladde spiercellen van de intrarenale arteriën om nierschade bij deze aandoeningen te beperken. Lees meer...
Literatuur

Rivaroxaban versus warfarine bij patiënten met AF ter preventie van CVAs.

16-4-2012
Hankey GJ et al. Lancet Neurol. 2012 Apr;11 (4):315-22
Bij patiënten met atrium fibrilleren is de kans op een tromboembolie sterk verhoogd, in het bijzonder bij patiënten die al een herseninfarct of TIA hebben gehad1. Richtlijnen bevelen dan ook behandeling aan met anticoagulantia. Rivaroxaban bleek....
Lees meer...
Literatuur

Minder absolute aantallen intracraniële bloedingen met dabigatran

11-4-2012
Hart RG, Diener H-C, et al. Stroke 2012 April
Bij oudere patiënten met AF met goed gecontroleerde bloeddruk werden soortgelijke frequenties van spontane bloedingen waargenomen bij patiënten die warfarine of dabigatran kregen. Er werden echter met dabigatran lagere absolute cijfers gezien op alle plaatsen en van zowel fatale als traumatische intracraniële bloedingen. Lees meer...
Nieuws

Rivaroxaban bij patiënten met longembolie: aanvraag bij EMA

10-4-2012
Aanvraag ingediend voor Europese goedkeuring van rivaroxaban bij patiënten met longembolie Lees meer...
Literatuur

Non-HDL-c sterkste voorspeller voor HVZ tijdens statine behandeling

6-4-2012
Boekholdt SM et al, JAMA. 2012 Mar 28;307(12):1302-9
Bij patiënten die worden behandeld met statines zijn on-treatment niveaus van non-high-density lipoproteïne (non-HDL) cholesterol waarschijnlijk het beste voor het voorspellen van toekomstige cardiovasculaire gebeurtenissen. Resultaten suggereren dat non-HDL-cholesterol mogelijk een beter geschikt doelwit is voor behandeling met een statine dan LDL-cholesterol. Lees meer...
ACC-Journaal / Literatuur

INFUSE-AMI: Locale bolus abciximab beperkt infarctgrootte

3-4-2012
JAMA 2012; 307(17):doi:10.1001/jama.2012.421
De resultaten van de INFUSE-AMI studie werden op  zondag 25 maart 2012 gepresenteerd op de ACC in Chicago. De  studie onderzocht lokale intracoronaire toediening van abciximab door middel van een katheter met lokale afgifte van medicatie, wat de infarctgrootte in patiënten met een dreigend voorwand infarct blijkt te beperken.
Lees meer...
ACC-Journaal

ACC 2012: Rivaroxaban effectief bij behandeling pulmonale trombo-embolie

29-3-2012
Büller HR for the EINSTEIN-PE investigators. NEJM 2012; March 26
Op het congres van de ACC in Chicago werden op maandag 26 maart in de derde sessie met Late Breaking Clinical Trials de resultaten van de EINSTEIN-PE gepresenteerd. Deze studie toonde aan dat het antistollingsmiddel rivaroxaban effectief is bij behandeling van pulmonale trombo-embolie. Bijgaand een samenvatting van de publicatie in het New England Journal of Medicine. Lees meer...
ACC-Journaal

ACC 2012: Vorapaxar als secundaire preventie van atherothrombose

29-3-2012
Morrow DA et al. N Engl J Med. 2012 Mar 24
In de eerste sessie met Late Breaking Clinical Trials op de ACC in Chicago werden op zaterdag 24 maart de resultaten van de TRA-2P gepresenteerd. Deze studie onderzocht of een intensievere plaatjesremmende therapie gunstig is voor secundaire preventie bij stabiele atherosclerosepatiënten met een voorgeschiedenis van MI, ischemische beroerte of perifeer vaatlijden. Hierbij een samenvatting van de publicatie in het New England Journal of Medicine. Lees meer...
Webcast

Prof. Freek Verheugt: Bloedingsrisico's bij AF en ACS

28-3-2012
WCN-congres, 24-25 november 2011
Prof.dr. Freek W.A. Verheugt (cardioloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam) besprak op het laatste WCN-congres de bloedingsrisico's bij het Acuut Coronair Syndroom (ACS) en atriumfibrilleren (AF).
Lees meer...
WEBCAST

Prof. Erik Stroes: de rol van ontsteking in atherosclerose

22-3-2012
2de CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Erik Stroes (interne geneeskunde AMC Amsterdam) sprak op de CardioVasculaire Conferentie op 16 maart over de rol van ontsteking in atherosclerose. Nieuwe anti-inflammatie medicatie kan misschien net zo effectief in de bestrijding van atherosclerose worden als statines. Lees meer...
Webcast

Prof. Saskia Middeldorp: nieuwe orale anti-coagulantia

22-3-2012
2de CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Saskia Middeldorp (interne geneeskunde AMC Amsterdam) sprak op de CardioVasculaire Conferentie op 16 maart over nieuwe orale anti-coagulantia. Lees meer...
Literatuur

De interleukine-6 receptor route en coronaire hartziekten

21-3-2012
The Lancet, 14 March 2012
Twee meta-analyses geven inzicht in de rol van de interleukine-6 receptor in coronaire hartziekten. De eerste studie onderzocht of IL6R routes causaal gerelateerd zijn aan CHZ door het analyseren van menselijke genetische en biomarker gegevens van meer dan 200 000 deelnemers. In de tweede studie werd een Mendeliaanse randomisatie uitgevoerd om de impact van tocilizumab op CHZ bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) te analyseren. Lees meer...
LIteratuur

Chirurgische ingreep sluiten foramen ovale niet effectiever dan medicatie

20-3-2012
NEJM 2012; 366:991-9
Expert opinie VBWG-lid Paul Brouwers, neuroloog, Enschede "Mooi voorbeeld dat een pathofysiologisch mechanisme in combinatie met positieve associatie studies en casuïstiek onvoldoende zijn om massaal over te gaan tot het sluiten van een PFO bij ‘cryptogenic stroke’. De huidige gerandomiseerde trial laat geen effect zien van sluiting. Het sluiten van een PFO dient alleen nog in trialverband plaats te vinden". Lees meer...
WEBCASTS

Nederland onderzoeksland: de WCN en VRN

15-3-2012
2de Cardiovasculaire Conferentie, 15 maart 2012
Tijdens de 2de CardioVasculaire Conferentie geven dr. Arend Mosterd en prof. John Kastelein toelichting over de kansen, bedreigingen en mogelijkheden van samenwerking in het cardiovasculair onderzoek in Nederland. Lees meer...
Literatuur

Lipidenmanagement bij ACS: ruimte voor verbetering

15-3-2012
Elbarouni B, et al, Am J Cardiol. 2012 Feb 28
Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) krijgen vaak niet de door de richtlijnen aanbevolen lipidenscreening en lipiden-verlagende therapie in het ziekenhuis.  Het testen van lipiden in het ziekenhuis moet een integraal onderdeel zijn van ACS management. Lees meer...
literatuur

De nieuwe OACs in analyse vergeleken met warfarine

12-3-2012
Banerjee A, Thromb Haemost. 2012 Mar 1
In deze studie werd met data uit de Danish National Patient Registry aan de hand van een model het verwachte netto klinisch voordeel van dabigatran, rivaroxaban en apixaban berekend op basis van recente klinische studieresultaten Lees meer...
Hollands Glorie

Recente Nederlandse cardiovasculaire publicaties

12-3-2012
In de rubriek ‘Hollands Glorie’ geven wij maandelijks een selectie van Nederlands cardiovasculair onderzoek in de internationale literatuur Lees meer...

Cardiovasculair risico door hypertensie: hoog risico, lage controle.

1-3-2012
Wong ND et al, Am J Hypertens. 2012 Feb 9
CV risico varieert sterk bij personen met hypertensie; de behandeling en controle van hypertensie varieert naar gelang het niveau van CV risico. Hypertensiecontrole is het laagst in personen met een hoog risico. Lees meer...

dal-Vessel: Vasculaire effecten en veiligheid CETP inhibitie

24-2-2012
Luscher TF:et al, Eur Heart J. 2012 Feb 16
In dalVESSEL werd het effect van dalcetrapib op de NO-afhankelijke endotheelfunctie, bloeddruk en markers van ontsteking en oxidatieve stress onderzocht. Nu gepubliceerd, met een begeleidend redactioneel commentaar over de waarde van de resultaten Lees meer...

Apixaban effectiever dan aspirine in het verminderen van stroke recurrence

22-2-2012
Diener HC, Stroke. 2012; 43: A3776
De orale factor Xa-remmer apixaban was effectiever dan aspirine in het verminderen van de risico's voor stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren die al eerder een beroerte of TIA hebben gehad en niet geschikt zijn voor warfarine Lees meer...

Combineren van aliskiren en blokkers van het RAS: effecten op hyperkaliëmie en acute nierschade

15-2-2012
Harel Z et al, BMJ. 2012 Jan
In deze meta-analyse wordt het risico van acute nierschade en hyperkaliëmie geanalyseerd wanneer verschillende blokkers van het renine-angiotensine systeem worden gecombineerd. Lees meer...

Ezetimibe en regressie van atherosclerose in de carotis: meten van plaqueregressie belangrijk

2-2-2012
Bogiatzi C, Spence JD.; Stroke. 2012 Jan 5
Het effect van het toevoegen van ezetimibe op de totale plaquebelasting werd geanalyseerd. Ezetimibe lijkt de plaquebelasting in de carotis te verminderen in de klinische praktijk. Lees meer...

PLATO: Protonpompremmers en clopidogrel of ticagrelor: invloed op CV uitkomst

2-2-2012
Goodman SG, Clare R, et al.; Circulation. 2012 Jan 18
In deze studie werd de relatie bekeken tussen het gebruik van PPIs en cardiovasculaire uitkomsten in patiënten met ACS gerandomiseerd naar clopidogrel of ticagrelor in een niet-gerandomiseerde subgroep analyse van de PLATO studie. Lees meer...

Statines: geen verhoogd risico op intracerebrale bloeding

25-1-2012
ackam DG. Arch Neurol. 2012;69(1):39-45. doi:10.1001
Een grote retrospectieve cohort studie toonde aan dat patiënten met een herseninfarct die statines krijgen geen hoger risico op cerebrale bloedingen hebben dan zij die geen statines krijgen... Lees meer...

Dabigatran en MI: een nieuwe analyse van de RE-LY

18-1-2012
Hohnloser SH et al, Circulation. 2012 Jan 3
Uit deze analyse van de RE-LY blijkt een trend tot toename in MI maar geen significante toename in andere ischemische events in patiënten met atriumfibrilleren.  Overall is er een voordeel voor dabigatran vergeleken met warfarine, ook in patiënten met een eerder doorgemaakt MI of vaatlijden.
Lees meer...

Postmenopauzaal statinegebruik en diabetesrisico

16-1-2012
Arch Intern Med. 2012 Jan 10
Statinegebruik door postmenopauzale vrouwen kan leiden tot een verhoogd risico op diabetes. Bij gebruik van statines in deze groep moet hiermee rekening worden gehouden, al blijven statines zeer effectief voor het verlagen van cv risico.
Lees meer...

Risico op ontstaan stroke voorspeld door subklinisch atriumfibrilleren

16-1-2012
Healey JS et al. N Engl J Med. 2012 Jan 12;366(2):120-9
Met implanteerbare devices kunnen patiënten met risico op stroke eerder worden opgespoord en preventief behandeld.
Subklinisch atriumfibrilleren is nl. geassocieerd met een significant hoger risico op stroke of systemische embolie...
Lees meer...
Meta-analyse van gerandomiseerde studies

Dabigatran: nieuwe data voor risico op MI / ACS

11-1-2012
Uchino K et al. Arch Intern Med. 2012 Jan 9
In deze meta-analyse werd het risico op MI of ACS bij gebruik van dabigatran geëvalueerd voor de verschillende klinische indicaties en ten opzichte van verschillende controle-armen.
Lees meer...
follow-up van de Heart Protection Study

HPS: Langdurig statinegebruik

20-12-2011
HPS Collaborative Group Lancet. 2011 Dec 10;378(9808):2013-20
Deze studie is een follow-up studie van de Heart Protection Study naar effectiviteit en veiligheid van langdurig gebruik van statines. Dit onderzoek richt zich op de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van verlaging van het gehalte LDL-cholesterol....
Lees meer...

SATURN: Effect van twee intensieve statineregimes op de progressie van coronaire aandoeningen

6-12-2011
Nicholls SJ, N Engl J Med. 2011 Dec 1;365(22):2078-87
Statines verminderen negatieve cardiovasculaire uitkomsten en vertragen de progressie van coronaire atherosclerose evenredig met hun vermogen om low-density lipoprotein (LDL) cholesterol te verlagen. Er zijn echter weinig studies die hebben onderzocht of ...
Lees meer...

PLATO studie: Balans tussen bloedingen en effectiviteit

5-12-2011
Becker RC, Eur Heart J. 2011 Dec;32(23):2933-44
Intensievere bloedplaatjes-gerichte therapie voor ACS kan het bloedingsrisico verhogen. Het doel van de huidige analyse was om de frequentie, klinische impact en voorspellers van ernstige en fatale bloedingscomplicaties te bepalen in de PLATO-studie.
Lees meer...
Registratie nieuws

Rivaroxaban door Europese Commissie goedgekeurd voor 2 nieuwe indicaties

1-12-2011
De Europese Commissie heeft rivaroxaban (Xarelto®) goedgekeurd voor 2 nieuwe indicaties, waardoor het de eerste orale directe factor Xa-remmer is goedgekeurd voor drie indicaties in alle Europese lidstaten.
Lees meer...

Trombine-receptor antagonist vorapaxar bij ACS: TRACER

30-11-2011
Tricoci P, et al. N Engl J Med. 2011 Nov 13
Vorapaxar is een nieuwe orale protease-activated receptor-1 (PAR-1) antagonist die trombine-geïnduceerde activatie van bloedplaatjes remt.....
Lees meer...

Rivaroxaban bij patienten met een recent ACS: de ATLAS 2 trial

29-11-2011
Mega et al, N Engl J Med. 2011 Nov 13
Acute coronaire syndromen zijn het gevolg van coronaire atherosclerose met daar bovenop trombose. Omdat factor Xa een centrale rol speelt in trombose, kan de remming van factor Xa met een lage dosis rivaroxaban cardiovasculaire uitkomsten ....
Lees meer...
Design en rationale

CANTOS studie: remming van interleukine bij atherotrombose

23-11-2011
Ridker P, : Am Heart J. 2011 Oct;162(4):597-605.
Het design van de CANTOS studie wordt besproken, waarbij wordt gekeken of de IL-1β remmer canakinumab het optreden van terugkerende cardiovasculaire gebeurtenissen vermindert vergeleken met placebo bij stabiele patiënten na een hartinfarct. Deze studie kan bijdragen aan de inflammatoire hypothese van atherotrombose; IL-1β remming kan een nieuwe cytokine-gebaseerde therapie worden voor secundaire preventie van hart-en vaatziekten en beginnende diabetes Lees meer...

ACE-I en ARBs zijn nuttig bij normotensieve patiënten met atherosclerose

10-11-2011
McAlister FA; Eur Heart J. 2011 Oct 31.

Het is onduidelijk of angiotensine-converting enzyme-remmers (ACE-I) of angiotensine receptor blokkers (ARB) gunstig zijn voor personen met, of een verhoogd risico op, atherosclerotische vaatziekten die normotensief zijn. Deze studie probeerde een antwoord op deze vraag te krijgen. (met PPT)

Lees meer...
Oratiesymposium Middeldorp / Stroes

Vasculaire geneeskunde: je gaat het pas zien als je het doorhebt

9-11-2011
Op 16 september jl werd een symposium gehouden ter gelegenheid van de oraties van prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Saskia Middeldorp, beiden uit het AMC. Ontwikkelingen op lipiden- en stollingsgebied werden besproken door een viertal opinieleiders.
Interviews en presentaties vindt u hier.
Lees meer...

FDA keurt rivaroxaban goed voor preventie van stroke

5-11-2011

De FDA heeft rivaroxaban (Xarelto) goedgekeurd voor de preventie van een beroerte bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren, waardoor het de eerste orale directe factor Xa-remmer is met een indicatie voor stroke preventie.

Lees meer...
EMA report

Geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

21-10-2011
Het verband tussen een verhoogd risico op kanker en het gebruik van angiotensine II receptorblokkers (ARB's) werd door de EMA onderzocht. Lees meer...

Effect van visolie op lipidenprofiel

20-10-2011
De effecten van visolie op onderdelen van het lipidenprofiel werd in deze studie vastgesteld. Lees meer...

Effect rivaroxaban op CV events bij gereduceerde nierfunctie

8-10-2011
Rivaroxaban (Xarelto, Bayer) liet bij patiënten met gereduceerde nierfunctie ook een reductie in CV events zien in vergelijking met de standaardbehandeling.
Lees meer...

Kosteneffectiviteit in de diagnose van hoge bloeddruk in de eerste lijn

6-10-2011
In de Lancet werd nu een studie gepubliceerd met een vergelijking tussen bloeddrukmeting thuis, ambulant of in de kliniek wat betreft kosteneffectiviteit.
Lees meer...

dal-PLAQUE: vasculaire effecten van dalcetrapib onderzocht

4-10-2011

Dalcetrapib moduleert de activiteit van cholesteryl ester transfer protein (CETP) en verhoogt hiermee high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). dal-PLAQUE is de eerste multicenter studie die gebruik maakt van nieuwe niet-invasieve multimodale beeldvorming om structurele en inflammatoire indices van atherosclerose als primaire eindpunten te beoordelen.

Lees meer...
ACCF AHA Richtlijn

Nieuwe richtlijn voor de behandeling voor PAV

3-10-2011
Zojuist is er door de American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association (ACCF/AHA) Task Force voor klinische richtlijnen een update uitgebracht van de richtlijn voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden.
Lees meer...
Literatuur

ROCKET-studie: rivaroxaban vergeleken met warfarine bij AF

30-9-2011
Patel MR et al, N Engl J Med. 2011;365:883-91.
In de ROCKET studie werd rivaroxaban vergeleken met warfarine in patiënten met nonvalvulair AF en risico voor het krijgen van stroke. Lees meer...
Literatuur

De ARISTOTLE-studie: apixaban vergeleken met warfarine bij AF

30-9-2011
Granger CB et al, N Engl J Med. 2011;365:981-92
In de ARISTOTLE-studie werd apixaban vergeleken met warfarine bij patiënten met AF. Apixaban was superieur aan warfarine bij het voorkomen van stroke of systemische embolie.. Lees meer...
Richtlijn

NSTE-ACS: nieuwe richtlijn gepubliceerd door ESC

15-9-2011
De European Society of Cardiology heeft een nieuwe richtlijn voor de behandeling van NSTE-ACS (non-ST-elevatie acuut coronair syndroom) bekendgemaakt. Lees meer...
Richtlijnen

NICE publiceert hypertensierichtlijn

12-9-2011
De National Institute of Clinical Excellence (NICE) uit het Verenigd Koninkrijk heeft zojuist een nieuwe richtlijn over hypertensie uitgebracht.
Lees meer...
AHA Policy Statement

Kan primaire cardiovasculaire preventie nog eerder ingezet worden?

25-8-2011
Cardiovasculair risico kan zich al vanaf de jeugd ontwikkelen, vroegtijdig preventieve maatregelen nemen kan leiden tot een betere bescherming. Met PPT slide.
Lees meer...

Staken van antitrombotica en het effect op stroke

19-8-2011
Antitrombotica worden vaak gestaakt in rondom een procedure, welke gevolgen kunnen hebben op het risico op beroerte.
Lees meer...

Ambulante versus klinische bloeddrukbepaling

16-8-2011
Of ambulante of klinische bloeddrukbepaling/bloeddrukbepaling thuis het beste is voor de diagnose hypertensie is onduidelijk. Een meta-analyse uit de BMJ suggereert dat klinische bloeddrukbepaling (of thuis) kan leiden tot een overschatting. (Open access)
Lees meer...

Depressie bij vrouwen geeft verhoogd risico op beroertes

12-8-2011
Postmenopauzale vrouwen met een depressie of een voorgeschiedenis hiervan hebben een verhoogd risico op beroertes.
Lees meer...

Bloedlipiden in 75.048 patiënten met type 2 DM

11-8-2011
Resultaten uit een survey uit het Nationale Zweedse Register waarin specifiek gescreend werd op bloedlipiden bij T2DM.
Lees meer...
Resultaten RE-MEDY studie

Dabigatran noninferieur aan warfarine bij onderhoudstherapie VTE

3-8-2011
Nieuwe studieresultaten met de directe trombine-inhibitor dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim), laten zien dat het middel even effectief is als warfarine voor de uitgebreide onderhoudsbehandeling van veneuze trombo-embolie (VTE).
Lees meer...

AHA consensus over triglyceriden en CV ziekte

18-7-2011
De American Heart Association heeft een consensus uitgebracht specifiek gericht op de rol van triglyceriden en cardiovasculaire ziekten.  Inclusief samenvatting in PPT slides.
Lees meer...

Ticagrelor beter effect in combinatie met lage dosis aspirine

12-7-2011
Een analyse uit de PLATO trial laat zien dat ticagrelor (Brilinta) een grotere effectiviteit heeft in combinatie met een lage dosis aspirine (met link naar het artikel).
Lees meer...

Dronedaronetrial gestaakt in permanente AF patiënten

8-7-2011
Sanofi maakte gisteren bekend de PALLAS trial te beëindigen vanwege een toename van CV events.
Lees meer...
EAS/ESC richtlijn

Richtlijn over dyslipidemieën uitgebracht door de ESC/EAS

6-7-2011
De European Society of Cardiology en de European Atherosclerosis Society publiceerden een richtlijn over de management van dyslipidemieën (met slides en link naar artikel).
Lees meer...
NICE aanbeveling

NICE geeft positief advies af over ticagrelor

4-7-2011
De National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, uit het Verenigd Koningkrijk) heeft een positieve opinie afgegeven over ticagrelor (Brilique, AstraZeneca) bij ACS patiënten.
Lees meer...

Effect van staken van antitrombotische therapie post-stroke

1-7-2011
Staken van antitrombotische medicatie in de eerste 60 dagen post-stroke is geassocieerd met stroke.
Lees meer...
EAS nieuws

LDL en Lp(a) reductie aangetoond met mipomersen

30-6-2011
Tijdens het congres van de European Society zijn data bekendgemaakt over mipomersen, een nieuw lipidenverlagend geneesmiddel. Met slides!
Lees meer...
ERA/EDTA nieuws

Eerste resultaten met bardoloxon: verbetering nierfunctie

28-6-2011
Eerste resultaten van de ontstekingsremmer bardoloxon (Abbott/Reata) laten een verbetering zien in de nierfunctie bij diabetes en CKD.
Lees meer...

Apixaban non-inferieur aan warfarine in strokepreventie

22-6-2011
Apixaban (Eliquis, Pfizer/Bristol-Myers Squibb) is noninferieur aan warfarine in de preventie van stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren.
Lees meer...

Perifeer arterieel vaatlijden en preventieve therapie

22-6-2011
Perifeer arterieel vaatlijden is geassocieerd met een hogere sterftekans, preventieve therapieën beschermen mogelijk.
Lees meer...
ACS

Minder onstabiele angina bij gebruik statines post-ACS

20-6-2011
Een Cochrane review laat zien dat statinegebruik bij ACS-patiënten op korte termijn leidt tot een reductie van onstabiele angina.
Lees meer...

Nog geen voordeel te zien met niacine bij CV risicopopulatie

9-6-2011

De AIM-HIGH studie is voortijdig beëindigd, bekijk het video interview tussen Prof  Jane Armitage (Oxford) en Prof John Betteridge (Londen) over de mogelijke  implicaties en tevens het belang van een nog lopende studie de HPS-THRIVE.

Lees meer...

Kosteneffectiviteit van dabigatran in strokepreventie

7-6-2011
De kosteneffectiviteit van dabigatran (Pradaxa, Boehringer-Ingelheim) werd onderzocht voor preventie van ischemische beroerte bij atriumfibrilleren.
Lees meer...

Bloeddruktargets in diabetes: optimum 130-135 mmHg

3-6-2011
Een meta-analyse onderzocht het optimum target voor bloeddruk bij type 2 diabetespatiënten/patiënten met een gestoorde glucosetolerantie/nuchter bloedglucose.
Lees meer...

FDA: geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

3-6-2011
Naar aanleiding van berichten over vermeende carcinogeniteit van angiotensine receptorblokkers (ARBs) stelde de Food and Drug Administration een onderzoek in.
Lees meer...

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

30-5-2011
Gebruik van de polypil laat een reductie in systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zien.
Lees meer...
EMA registratie

Apixaban (Eliquis) geregistreerd in Europa

20-5-2011
Apixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb, Pfizer) is geregisteerd voor de preventie van veneuze tromboembolie na heup- of knieoperaties.
Lees meer...
EuroPCR

Effect renale denervatie op bloeddrukverlaging

17-5-2011
Nieuwe data laten een aanhoudend bloeddrukverlagend effect zien na renale denervatie.
Lees meer...

Nieuwe analyse uit de RE-LY studie

17-5-2011
Een nieuwe analyse van de resultaten van de RE-LY trial keek naar de relatie tussen leeftijd en het optreden van bloedingen bij het gebruik van dabigatran.
Lees meer...

Nieuwe behandelrichtlijn van hypertensie bij ouderen

2-5-2011
Recent werd een Amerikaanse behandelrichtlijn voor oudere patiënten met hypertensie gepubliceerd.
Lees meer...

Evidence-based medicine strategieën leiden tot succes in STEMI

28-4-2011
Een Zweedse registry onderzocht bij STEMI patiënten het effect van het toepassen van evidence-based strategieën.
Lees meer...

JUPITER: verdere reductie CV risico bij zeer lage LDL-C waarden

18-4-2011
Een nieuwe analyse van de JUPITER studie (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) suggereert dat het risico op cardiovasculaire events nog verder kan worden verlaagd bij personen bij wie zeer lage LDL-waarden werden bereikt met rosuvastatine (Crestor, AstraZeneca). Lees meer...
Symposiumverslag

Verslag CVC 2011

18-4-2011
Klik hier voor het verslag over de onderwerpen die tijdens het plenaire programma aan bod kwamen. Lees meer...
Nederlands onderzoek gepresenteerd op ACC

Apixaban zinvol bij atriumfibrilleren

12-4-2011
Preventie van stroke met apixaban werd onderzocht bij patiënten met atriumfibrilleren bij wie vitamine-K-antagonisten ongeschikt zijn. Lees meer...
ACC 2011 NEW ORLEANS

Effect ARB met of zonder calciumantagonist bij oudere patiënten

7-4-2011
De OSCAR trial vergeleek de combinatie van de angiotensine II receptor blokker olmesartan en een calciumantagonist met monotherapie olmesartan.
Lees meer...
ACC 2011 New Orleans

Toename atherosclerose bij gebruik antidepressiva

4-4-2011

Studie gepresenteerd op het ACC 2011 in New Orleans suggereert een associatie tussen het gebruik van antidepressiva en atherosclerose.

Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van onstabiele angina en NSTEMI

1-4-2011
Een update van de onstabiele angina en NSTEMI richtlijnen uit 2007 werd zojuist gepubliceerd.
Lees meer...

Pioglitazon vermindert conversie naar diabetes type 2

26-3-2011
Bij patiënten met een verminderde glucosetolerantie reduceerde pioglitazon de conversie naar diabetes type 2.
Lees meer...

De impact van hypertensie en diabetes bij PCI

21-3-2011
Diabetes heeft een negatieve invloed op klinische uitkomsten na PCI, met name in combinatie met hypertensie.
Lees meer...

ARBs vertragen het optreden van microalbuminurie bij DM II

11-3-2011
Olmesartan liet in een recente studie een reductie van het optreden van diabetische nefropathie zien.
Lees meer...

Voordeel antihypertensiva ook bij normotensieve CV patiënten

3-3-2011
Normotensieve patiënten met cardiovasculaire aandoeningen toonden een significante reductie in het risico op optreden van cardiovasculaire events en mortaliteit wanneer zij met antihypertensieve geneesmiddelen werden behandeld. Lees meer...

Hoge triglyceridespiegels geassocieerd met ischemische beroerte

24-2-2011
Verhoogde niet-nuchtere triglyceridenspiegels geassocieerd met ischemische beroerte, zo blijkt uit Deense studie.
Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor vrouwen verlaagt de drempelwaarde voor CV risico

21-2-2011
De recent gepubliceerde richtlijn heeft de drempelwaarde voor hoogrisicopatiënten onder vrouwen verlaagd.
Lees meer...

Wereldwijde toename in obesitas, echter gunstige trends in bloeddruk en cholesterol

4-2-2011
De wereldwijde epidemie in obesitas schrijdt onverminderd voort, zo laat recent onderzoek zien, met daarnaast echter ook positief nieuws ten aanzien van de bloeddruk- en cholesterolniveaus.
Lees meer...

Verminderde nierfunctie: een risicofactor voor CV events na carotischirurgie

3-2-2011
Verminderde nierfunctie is een niet-onderkende en vaak niet behandelde risicofactor voor cardiovasculaire events na carotischirurgie.
Lees meer...

Ambulante bloeddrukmeting: groot potentieel voor CV preventie bij vrouwen

3-2-2011
Een meta-analyse suggereert dat bloeddrukverlaging bij vrouwen een hogere reductie in CV events teweeg kan brengen.
Lees meer...

Eplerenone reduceert de kans op hospitalisatie en sterfte bij hartfalen

24-1-2011
De resultaten van de EMPHASIS-HF studie laten een reductie zien van zowel het risico op hospitalisatie als sterfte bij patiënten met systolisch hartfalen en milde symptomen.
Lees meer...

Nierfunctieverlies gerelateerd aan staken hartmedicatie postmyocardinfarct

19-1-2011
Onderzoekers aan de universiteit van Harvard (Boston, VS) hebben aangetoond dat langdurig gebruik van hartmedicatie bij ouderen na een myocardinfarct laag is, in het bijzonder bij patiënten met nierfunctiestoornissen. Lees meer...
CV Jaarprijs

De eerste Wetenschapsprijs van de Hartstichting naar onderzoeker Kastelein

17-1-2011

Prof. dr. J.J.P. (John) Kastelein ontving de 1e Hartstichting Wetenschapsprijs ter waarde van € 1 miljoen. Kastelein is internist en hoogleraar inwendige geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Een internationale jury koos hem, omdat hij wereldwijd een groot stempel heeft gedrukt op onderzoek naar cholesterol, vetstofwisseling en slagaderverkalking (Inclusief video-interview).

Lees meer...

Grotere reductie van LDL-C leidt tot verdere verlaging van vasculaire events

7-1-2011
Uit een meta-analyse van 26 gerandomiseerde trials blijkt dat intensievere verlaging van van het LDL-C leidt tot verdere daling van de incidentie van hartinfarcten, revascularisatie, en van ischemische stroke, waarbij elke 1.0 mmol/L reductie de jaarlijkse incidentie van deze events met tenminste éénvijfde reduceert. Met PPT slide Lees meer...
AHA Richtlijn

2010 ACCF/AHA Guideline for Assessment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults

3-1-2011
AHA
Circulation 2010;122;2748-2764; originally published online Nov 15, 2010; Lees meer...
ACS

Intensieve lipidenverlagende therapie ongewoon in ACS patiënten

16-12-2010
De meerderheid van patiënten met het acuut coronair syndroom (ACS), ontvangen geen intensieve lipidenverlagende therapie (LLT), aldus onderzoekers van de universiteit van Californië, die pleiten voor een betere implementatie van de richtlijnen. Lees meer...
Trombose

ADVANCE analyse: Apixaban is effectief en veilig voor preventie van VTE

7-12-2010
Gepoolde data van het ADVANCE klinische onderzoeksprogramma laten zien dat apixaban (Bristol-Myers Squibb/Pfizer), een nieuwe factor Xa inhibitor, effectiever is dan enoxaparine (Clexane, sanofi-aventis) in de preventie van ernstige veneuze trombo-embolieën (VTE) in patiënten die heup- of kniechirurgie ondergingen.
Lees meer...
Trombose

Data uit de EINSTEIN trials ondersteunt rivaroxaban

4-12-2010
Het nieuwe orale anticoagulans rivaroxaban (Xarelto, Bayer/Johnson & Johnson) is één van een aantal nieuwe middelen dat de behandeling van diep-veneuze trombose (DVT) en veneuze tromboembolie (VTE) zou kunnen veranderen.
Lees meer...
Nier/CV Risico

SHARP: Ezetimibe/simvastatine combi verlaagt vasculair risico bij CNS

20-11-2010
Denver, CO - Definitieve resultaten van de Study of Heart and Renal Protection (SHARP) studie laten zien dat cholesterolverlaging, met een combinatie van simvastatine en ezetimibe (Vytorin, Merck) bij patiënten met chronische nierschade (CNS) zowel het risico op "ernstige atherosclerotische events"  als op ernstige vasculaire events (het primaire eindpunt van de studie) significant reduceert met 17%. Lees meer...
ACS

APPRAISE-2 ACS studie met apixaban vroegtijdig afgebroken

19-11-2010
Bristol-Myers Squibb en Pfizer hebben besloten om de fase 3 APPRAISE-2 studie met apixaban bij hoog-risico patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) te discontinueren, nadat duidelijk werd dat het verhoogde bloedingsrisico bij patiënten gerandomiseerd voor apixaban groter was dan de reducties in ischemische events. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Apo A1 Synthese: nieuwe aanpak HDL verhoging en CV risico modificatie

17-11-2010
CHICAGO, Nov. 17, 2010 — Een nieuw geneesmiddel ontwikkeld om apolipoproteïne A-1 (apoA-1) waarden te verhogen, het primaire cholesterol transport eiwit geassoceerd met HDL-c, liet geen significant verschil zien in apoA-1 waarden vergeleken met placebo, aldus resultaten gepresenteerd tijdens een late-breaking clinical trial sessie bij de American Heart Association’s (AHA) Scientific Sessions 2010. Lees meer...
STROKE/ARITMIE

Rivaroxaban "superieur" vs warfarine bij strokereductie

15-11-2010
Bayer en Johnson & Johnson maakten afgelopen maandag bekend dat de resultaten van een late-fase trial met eenmaaldaags Xarelto (rivaroxaban) "superioriteit" aantoonde vergeleken met warfarine bij het reduceren van het risico op stroke en systemische embolieën bij patiënten met atriumfibrilleren. Lees meer...
STROKE

Vitamine-D deficiëntie gelinkt aan fatale stroke bij blanken

14-11-2010
Chicago, IL - Vitamine-D deficiëntie is geassocieerd met een verhoogd risico op fatale stroke bij blanken maar niet bij negroïden, aldus een nieuwe studie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

JUPITER: Hoog-risico patiënten hebben baat bij rosuvastatine

9-11-2010
Behandeling van hoog-risico primaire preventie patiënten, met LDL-cholesterol waarden lager dan de conventionele drempel voor farmacologische interventie, met rosuvastatine (Crestor, AstraZeneca) resulteert in een significante reductie van het risico op MI, stroke of cardiovasculaire dood, aldus de resultaten van een nieuwe studie. Lees meer...
STROKE/ARITMIE

Dabigatran voordelen consistent voor patiënten met voorgaande stroke

8-11-2010
Dabigatran is vergelijkbaar met warfarine bij patiënten met  atriumfibrilleren met een voorgeschiedenis van stroke of transient ischemic attack (TIA), aldus verdere analyse van de RE-LY studie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Lp(a) screening aanbevolen bij middelmatig en hoog CV risico

3-11-2010
Het 'European Atherosclerosis Society Consensus Panel' geeft de aanbeveling dat patiënten met middelmatig of hoog risico op hart- en vaatziekten gescreend moeten worden op verhoogde Lipoprotein (Lp)(a) waarden. Lees meer...
CV Risico

Genetisch model voorspelt 10-jaars CHD risico

26-10-2010
Volgens recent onderzoek kunnen personen met een verhoogd risico op een eerste event a.g.v. coronaire hartziekten (CHZ) geïdentificeerd worden door het gebruik van een genetische risicoscore, die gebaseerd is op 13 enkele nucleotide polymorfismen (SNPs). Lees meer...
STROKE/CV Risico

Carotiden en brein imaging verbeteren ABCD2 score

26-10-2010
Het toevoegen van bevindingen van brein en carotiden imaging aan de ABCD2 score, verbeterd de risicostratificatie voor patiënten met een transient ischemic attack (TIA), aldus een studie in The Lancet Neurology. Lees meer...
AHA richtlijn

AHA/ASA richtlijn update ischemische stroke

22-10-2010
AHA
Recente richtlijnen voor ischemische stroke van de American Heart Association en American Stroke Association (AHA/ASA) omvatten o.a. advies voor antitrombotische behandeling bij specifieke subgroepen en voor de behandeling van patiënten met het metabool syndroom. Lees meer...
CV Risico

Calciumscore verhoogt nauwkeurigheid voorspellen CAD

22-10-2010
Onderzoekers zeggen dat coronaire arteriële calcificaties (CAC) scoring meer nauwkeurigheid geeft aan het voorspellen van het risico op coronaire hartziekten (CHZ), in vergelijking met traditionele risicofaktoren. Lees meer...
STROKE/CV Risico

Tandartsingreep verhoogt kans op beroerte

19-10-2010
Sommige tandartsbehandelingen, zoals het trekken van tanden, verhogen tijdelijk het risico op een beroerte of hartaanval. Dat blijkt uit onderzoek van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lees meer...
STROKE/CV Risico

NOMAS: insulineresistentie risicofaktor voor stroke

15-10-2010
Analyse van de Northern Manhattan Study (NOMAS) laat zien dat insulineresistentie een sterk voorspellende waarde heeft op het verkrijgen van ischemische stroke bij mensen zonder diabetes. Lees meer...
CV Risico

Gebruik AED verdubbelt kans bij hartstilstand

15-10-2010
Het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) verdubbelt de overlevingskans na een hartstilstand. Lees meer...
STROKE

Insulineresistentie verhoogt risico op stroke bij non-diabeten

14-10-2010
Insulineresistentie verhoogt het risico op ischemische stroke in non-diabetische volwassenen significant, onafhankelijk van traditionele vasculaire risicofaktoren of metabool syndroom en zijn componenten, aldus een nieuwe studie gepubliceerd in de oktober 2010 uitgave van Archives of Neurology. Lees meer...
CV RISICO

Geluidsoverlast verhoogt risico op hartaanval

12-10-2010
Mensen die langdurig onder een luidruchtige vliegroute wonen, lopen een aanzienlijk hoger risico om te sterven door een hartaanval. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Verminderde glucosetolerantie is risicofaktor atherosclerose

12-10-2010
Verminderde glucosetolerantie, en niet een verstoord nuchter glucose, is een risicofaktor voor vroege atherosclerose, aldus de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Sibutramine verwijderd van Amerikaanse markt

11-10-2010
De producent van het gewichtsreducerend middel sibutramine heeft ingestemd met het terugtrekken van de Amerikaanse markt, als gevolg van wetenschappelijk bewijs op een verhoogd cardiovasculair risico onder de gebruikers. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Ernstige hypoglycemie gelinkt aan slechte klinische eindpunten in DM2

7-10-2010
Resultaten van de ADVANCE studie tonen dat ernstige hypoglycemie geassocieerd is met een verhoogd risico op een variëteit aan negatieve klinische uitkomsten bij DM type 2 patiënten. Lees meer...
HYPERTENSIE/CV RISICO/STROKE

J-curve linkt bloeddruk aan meeste CV events bij CAD patiënten

4-10-2010
Lage bloeddruk is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire events bij patiënten met coronaire hartziekten, aldus een analyse van de TNT studie. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Patiënten met DM en CAD hebben verminderde plaatjesrespons op aspirine

1-10-2010
Studieresultaten tonen aan dat diabetespatiënten met coronaire hartziekten (CAD) een hogere mate van plaatjesaggregatie en -activatie hebben dan niet-diabetische CAD patiënten, wanneer ze benhandeld worden met  aspirine. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Statinetherapie geen effect op coronaire calcificaties

1-10-2010
Een meta-analyse toont aan dat behandeling met statines coronair arterie stenose reduceert, maar geen effect heeft op coronaire calcificaties. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Hoge polsdruk voorspelt CV events, mortaliteit en ESRD in DM type 1

30-9-2010
Onderzoekers rapporteren dat een hoge polsdruk cardiovasculaire (CV) events, mortaliteit en end stage renal disease (ESRD) bij patiënten met type 1 diabetes voorspelt. Lees meer...
ACS

Subanalyse PLATO: Grotere effectiviteit ticagrelor dan clopidogrel in ACS

29-9-2010
Een subanalyse van de PLATO studie laat zien dat  plaatjesinhibitie bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) met ticagrelor meer uitgesproken is dan met clopidogrel. Lees meer...
TROMBOSE

Fondaparinux geschikt voor oppervlakkige veneuze trombose in been

24-9-2010
Het anticoagulantium fondaparinux kan gebruikt worden voor effectvieve behandeling van oppervlakkige veneuze trombose in het been, aldus de resultaten van een multinationale studie. Lees meer...
CV Risico

Preventie beter dan genezen voor CHZ

21-9-2010
Onderzoekers rapporteren dat recente afnames in sterfte aan coronaire hartziekten (CHZ) in de VS voornamelijk te wijten zijn aan reducties in modificeerbare risicofaktoren, zoals systolische bloeddruk. Lees meer...
ACS

Sterkere CV risicoreductie met ticagrelor bij CKD patiënten

17-9-2010
Een subanalyse van de PLATO studie suggereert dat de voordelen van ticagrelor versus clopidogrel bij de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) evident zijn bij patiënten met verminderde nierfunctie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Calcificaties in aorta nauwe correlatie met CV risicofaktoren

14-9-2010
Calcificaties in de abdominale aorta (AAC) vertonen een sterkere correlatie met cardiovasculaire risicofaktoren dan calcificaties in de coronair arterieën (CAC). Lees meer...
CV Risico/STROKE

Multifactoriële interventie verbeterd hypertensie, maar niet CV eindpunten

13-9-2010
Multifactoriële interventie voor toename van therapietrouw van patiënten met antihypertensieve medicatie verbeterd zowel de therapietrouw als de bloeddruk zelf t.o.v. standaard zorg, maar heeft geen invloed op de mortaliteit en het risico op cardiovasculaire hospitalisatie. Lees meer...
TROMBOSE

Dabigatran superieur aan warfarine, onafhankelijk van INR

10-9-2010
Nadere analyse van de RE-LY studie laat zien dat patiënten met atrium fibrilleren (AF) minder strokes en bloedingen hebben  wanneer ze met dabigatran behandeld worden t.o.v. behandeling met warfarine, zelfs wanneer hun INRs strict gecontroleerd zijn, Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

SCOUT bevestigd cardiale bijwerkingen sibutramine

6-9-2010
Resultaten van de SCOUT studie laten zien dat het anti-obesitas middel sibutramine het risico op cardiovasculaire events verhoogt  bij patiënten met pre-existente cardiovasculaire aandoeningen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Atherogene dyslipidemie frequent bij stabiele CAD

1-9-2010
Een significant deel van patiënten met coronaire hartziekten (CAD) kunnen baat hebben bij behandelingen die het high-density lipoprotein (HDL) cholesterol verhogen en de triglyceriden verlagen. Lees meer...
ARITMIE/STROKE

AVERROES: Apixaban superieur aan aspirine bij strokepreventie in AF

31-8-2010
Stockholm, Zweden - Patiënten met atrium fibrilleren die geen warfarine kunnen hebben en die behandeld worden met apixaban (Pfizer/Bristol-Myers Squibb), een orale factor Xa remmer, hebben een significant lager risico op stroke en systemische embolische events vergeleken met patients die behandeld worden met aspirine. Lees meer...
TROMBOSE

Rivaroxaban non-inferieur aan enoxaparine/warfarine bij DVT

31-8-2010
Stockholm, Zweden - De resultaten van de EINSTEIN-DVT studie, die aantonen dat rivaroxaban (Xarelto, Bayer/Johnson & Johnson) non-inferieur is tov standaard medische therapie voor de behandeling van acute symptomatische diep veneuze thrombose (DVT), zijn vandaag gepresenteerd op een hot-line sessie tijdens het European Society of Cardiology (ESC) 2010 congres door Prof Harry R Buller (AMC Amsterdam). Lees meer...
ACS

GRACE: Late complicaties ACS nauwelijks herkend

30-8-2010
Stockholm, Sweden -  Late risicofaktoren geassocieerd met acuut coronair syndroom (ACS) worden vaak onderschat door artsen, ondanks goede trouw aan aanbevolen richtlijnen en secundaire preventie. Lees meer...
CV Risico

RESPONSE: Nurse-gedreven preventie verlaagt cardiaal risico bij CAD

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Volgens hoofdonderzoeker Prof Ron Peters (AMC Amsterdam) tonen de RESPONSE studieresultaten aan dat cardiovasculaire risicofaktoren significant en langdurig worden verlaagd bij CAD patiënten, door een nurse-gedreven poliklinisch preventieprogramma gedurende 6 maanden. Lees meer...
ACS

FUTURA/OASIS-8: Standaard-dosis heparine aanbevolen bij PCI

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Volgens de conclusies van de FUTURA/OASIS-8 trial moeten ACS patiënten die PCI ondergaan en behandeld worden met fondaparinux als voornaamste anticoagulant, een standaard-dosis ongefractioneerde heparine krijgen gedurende de procedure ter preventie van catheter trombose. Lees meer...
HARTFALEN

HEBE III: EPO een no-go in post-MI patiënten

29-8-2010
Stockholm, Zweden - Een nieuwe studie (HEBE III), gepresenteerd door hoofdonderzoeker Prof Adriaan Voors (UMC Groningen) tijdens het 2010 congres van de European Society of Cardiology, toont aan dat na een succesvolle PCI, een enkele dosis erythropoietine (EPO) geen verbetering laat zien in de linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) bij acute-MI patiënten Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

JUPITER: Statine therapie effectief in intermediate-risico, hoog-CRP patiënten

25-8-2010
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010; DOI: 10.1161/circoutcomes.110938118
Een analyse van patiënten in de Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) trial gestratificeerd naar hun onderliggende niveau van absoluut risico, suggereert dat intermediate-risico patiënten met een verhoogd C-reactive protein (CRP), inclusief diegenen met een 5% tot 10% 10-jaars risico op cardiovasculaire ziekten, baat hebben bij statine therapie. Lees meer...
ACS

Direct transport naar interventie centra reduceert diagnose-tot-ballon tijd

24-8-2010
J Am Coll Cardiol Intv 2010; 3: 705–714.
Volgens Nederlands onderzoek zorgt  transport van patiënten met ST-elevatie myocard infarct (STEMI) rechtstreeks naar een interventie centrum voor een drie keer zo grote toename van het percentage patiënten dat behandeld wordt binnen de optimale 90-minuten periode, die momenteel aanbevolen wordt door de American College of Cardiology. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/STROKE

Inname verzadigde vetzuren verlaagt stroke mortaliteit

23-8-2010
Am J Clin Nutr 2010; Advance online publication
Een Japanse cohort studie laat zien dat een verhoogde inname van verzadigde vetzuren geassocieerd is met een afname in mortaliteit door beroerte.
Lees meer...
TROMBOSE/STROKE

Longembolieën verhogen risico subarachnoïdale bloedingen

23-8-2010
J Thromb Haemost 2010; 8: 1710–1715.
Onderzoekers hebben aangetoond dat pulmonaire embolieën geassocieerd zijn met een toename van het lange termijn risico op subarachnoïdale bloedingen. Lees meer...
CV RISICO

Middelomtrek voorspelt mortaliteit onafhankelijk van BMI

17-8-2010
Arch Intern Med 2010; 170: 1293–1301.
Een grote populatiestudie laat zien dat de middelomtrek een sterke risicofactor is voor mortaliteit bij oudere volwassenen, onafhankelijk van de body mass index (BMI).
Lees meer...
ARITMIE/STROKE

Voorspellers mortaliteit in ACTIVE-W trial geïdentificeerd

17-8-2010
Eur Heart J 2010; Advance online publication
Een nieuwe analyse van de ACTIVE-W trial laat zien dat invaliderende beroertes en ernstige bloedingen beiden geassocieerd zijn met een verhoogd risico op mortaliteit bij patiënten met atrium fibrilleren (AF) die antitrombotische therapie krijgen. Lees meer...

Dossier sitagliptine (Januvia)

9-8-2010
Sitagliptine is een geneesmiddel dat bestemd is voor de behandeling van diabetes type 2.
Lees meer...
TROMBOSE

CHMP: positief advies voor een nieuwe indicatie voor fondaparinux

23-7-2010
CHMP geeft aan fondaparinux, een anti-tromboticum (factor Xa inhibitor), een positief advies voor de indicatie 'superficial vein thrombosis' (SVT). Lees meer...
ACS

Head-to-head zotarolimus vs. everolimus gecoate stents

16-6-2010
2.292 patiënten met indicatie PCI werden gerandomiseerd; primair eindpunt van de studie was ‘target lesion failure’. Lees meer...
Nier/cv risico

eGFR en albuminurie in relatie tot mortaliteit

12-6-2010
Verband tussen eGFR en albuminurie enerzijds en (cv) mortaliteit anderzijds. Lees meer...
TROMBOSE

Apixaban fase III studie gestaakt

11-6-2010
Na interim analyse concludeert de data monitoring commissie dat apixaban superieur is aan aspirine in AVERROES studie bij het voorkomen van stroke en systemische embolie bij patiënten met AF en met contra indicatie voor vitamine K antagonisten. Lees meer...
ACS

Opvolging ACS richtlijn (ESC) in NL ziekenhuizen

1-6-2010
In de periode april tot en met november 2008 werden de 93 CCUs in NL onderzocht op navolging van de STEMI richtlijn uit 2008. Lees meer...
ACS

Tirofiban bij STEMI patiënten na PCI

1-6-2010
De On-TIME 2 studie heeft aangetoond dat vroege behandeling met hoge bolus dosis van tirofiban leidt tot verbetering ST afwijkingen. In deze studie is tirofiban op harde eindpunten onderzocht. Lees meer...
ACS

3D-echocardiografie: bepaling aard en grootte myocardinfarct

1-6-2010
Schade na een myocardinfarct wordt gewoonlijk met 'delayed-enhanced cardiac magnetic resonance (DE-cMR)' bepaald. In deze studie is de hypothese '3D-echo volstaat voor detectie en kwantificering van schade na myocardinfarct' getoetst. Lees meer...
ACS

Everolimus vs. paclitaxel stents bij CAD patiënten

6-5-2010
In deze studie is onderzocht of everolimus-eluting stents op klinische eindpunten superieur zijn. Lees meer...

Dossier nicotinezuur/laropiprant (Tredaptive)

24-3-2010
Nicotinezuur/laropiprant (Tredaptive) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij afwijkingen in het bloedcholesterolniveau.
Lees meer...
cv risico

Primare preventie van cv morbiditeit bij vrouwen met verhoogd CRP: JUPITER studie

9-3-2010
Statine therapie is controversieel bij vrouwen met blanco cardiovasculaire voorgeschiedenis. In deze studie werden 6801 vrouwen van 60 jaar of ouder met verhoogd CRP (>2 mg/L) maar normaal LDL-cholesterol (<130mg/dL) gerandomiseerd naar rosuvastatine of placebo. Eindpunt was het optreden van cardiovasculaire morbiditeit. Lees meer...
trombose

Dabigatran versus warfarine bij acute veneuze tromboembolie: RE-COVER studie

10-12-2009
Dabigatran, een directe trombine inhibitor, werd in een head-to-head onderzoek vergeleken met warfarine voor de behandeling van patiënten met acute veneuze tromboembolie. Lees meer...
Literatuur

De RE-LY-studie: dabigatran vergeleken met warfarine bij AF

27-11-2009
Connolly SJ et al, N Engl J Med. 2009;361:1139-51
In de RE-LY studie werden twee doseringen vergeleken met warfarine in patiënten met AF en risico voor het krijgen van stroke Lees meer...
TROMBOSE

Dabigatran versus warfarine in patiënten met AF: RE-LY studie

17-9-2009

In dit onderzoek werden 18.113 patiënten met AF gerandomiseerd. Primair eindpunt was stroke of systemische embolie.

Lees meer...
ACS

Ticagrelor versus clopidogrel in ACS

10-9-2009
Dubbel blinde, head-to-head vergelijking van ticagrelor en clopidogrel bij 18.624 patiënten met ACS. Ticagrelor is een orale, reversiebele inhibitor van de adenosine difosfaatreceptor P2Y12. 
Lees meer...
cv risico

Correlatie ontstekingsparameters en fataal aflopende vasculaire morbiditeit: PROSPER studie

23-6-2009
In dit prospectieve onderzoek is de relatie van de ontstekingsparameters IL-6, CRP en fibrinogeen met 'fataal' versus niet-fataal aflopend myocard infarct onderzocht. Lees meer...
ACS

Trombolyse met prasugrel of clopidogrel: TRITON-TIMI 38 studie

2-6-2009
13.608 patiënten met ACS, die PCI ondergingen, werden behandeld met clopidogrel of prasugrel. Eindpunt in de studie is het -opnieuw- optreden van een myocard infarct. Lees meer...
ARITMIE/STROKE

Klinisch effect dronedarone bij AF patiënten: ATHENA studie

12-2-2009
Het nieuwe anti-aritmicum dronedarone werd onderzocht bij 4.628 AF patiënten met additionele cv risicofacoren. Primair eindpunt was mortaliteit of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire morbiditeit. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: