Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

WOEST: resultaten die de richtlijnen gaan veranderen

Literatuur - ESC München, Hot line III, 28 augustus 2012


Omission of aspirin from antiplatelet regimen reduces incidence of bleeding without compromising safety in patients taking oral anticoagulants and having coronary stent placement: the WOEST study

(What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in patients with oral anticoagulation and coronary StenTing)

Gepresenteerd door: W J M Dewilde (Nieuwegein, The Netherlands)
 

Expert opinie VBWG-lid dr. Anho Liem, Rotterdam: WOEST: eindelijk een moedige studie waaruit blijkt dat minder medicatie ,in dit geval ASA , beter voor de patient uitpakt.


Achtergrond

Levenslange antistolling is nodig voor de preventie van een beroerte bij patiënten met hartritmestoornissen en mechanische kleppen. Patiënten met een geïmplanteerde coronaire stent hebben ook de plaatjesremmers aspirine en clopidogrel nodig om de zeldzame, maar dodelijke complicatie stenttrombose te voorkomen. Triple therapie met een oraal antistollingsmiddel, aspirine en clopidogrel geeft echter een toename van het risico van ernstige bloedingen en daarmee geassocieerde mortaliteit.
De WOEST studie is een investigator-driven studie ontworpen om een specifieke dilemma in de cardiologie te beantwoorden: de optimale antitrombotische behandeling van patiënten die orale anticoagulantia gebruiken (voor atriumfibrilleren of een mechanische klep) die coronaire stenting moeten ondergaan. De studie is de eerste naar de veiligheid van het weglaten van aspirine in dit soort patiënten.
De studie randomiseerde 573 patiënten naar OAC (acenocoumarol of fenprocoumon) plus alleen clopidogrel (double therapy) of OAC plus clopidogrel plus aspirine (triple therapy). Follow-up was een jaar; het primaire eindpunt was het optreden van alle bloedingen (TIMI criteria), secundaire eindpunten waren een combinative van stroke, sterfte, MI, stent trombose en target vessel revascularisatie en daarnaast alle individuele componenten van primaire en secundaire eindpunten.

Resultaten

  • Na een jaar follow-up na coronaire stenting had de dual therapy groep significant minder bloedingen (fig. 1) en een lagere overall mortaliteit (fig. 2) dan de triple therapy groep.
  • Er was geen toename in het optreden van MI en stent trombose vergeleken met de triple therapie groep.

Conclusie

Volgens dr. Dewilde toont de WOEST studie aan dat het weglaten van aspirine leidt tot minder bloedingen, terwijl het risico van stent trombose, beroerte of MI niet wordt verhoogd.
Een lager aantal bloedingen leidt tot lagere kosten en een lagere mortaliteit.
Ondanks het kleine aantal patiënten in de studie, is dit is een belangrijke bevinding met gevolgen voor de toekomstige behandeling en richtlijnen in deze groep patiënten die een hoog risico op bloedingen en trombotische complicaties hebben.
Al voordat de richtlijnen zijn aangepast, kunnen deze resultaten direct worden toegepast in de praktijk .
Voor het beantwoorden van deze vragen voor de nieuwe orale anticoagulantia zijn nieuwe studies nodig.

 Fig 1. Cumulatieve incidentie van bloedingen in de beide groepen
(klik op de figuur om te vergroten)
 
 Fig. 2. Cumulatieve mortaliteit in beide groepen
(klik op de figuur om te vergroten)

 

WEBCAST
WOEST: Blockbuster trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: