Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IVG = Vasculaire Geneeskunde

Nieuws - 20 jan. 2013

Het Internistisch Vasculair Genootschap (IVG) is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld het handhaven van de kwaliteit van- en het bevorderen van de ontwikkeling van de klinische en experimentele Vasculaire Geneeskunde (VG). 


De noodzaak en stimulans voor het oprichten van deze internistische vereniging kwam nadat het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde in de opleiding tot internist is gestart na goedkeuring door de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) begin 2002. 

Activiteiten
Op verzoek van de Sectie VG van de NIV heeft een aantal geïnvolveerde internisten het voortouw genomen om de IVG op te richten, omdat er naast de bestaande verenigingen, die vooral het atherosclerose onderzoek en de samenwerking met andere beroepsgroepen als doelstellingen hebben, behoefte bestond om de opleiding en het onderwijs in het aandachtsgebied VG voor de internist te stimuleren.

Het IVG zal zich dus met name bezig houden met bij- en nascholing van de ‘vasculisten-in-opleiding’ en geïnteresseerde specialisten. Het IVG zal dat doen door het bevorderen van regelmatige contacten tussen de leden van haar vereniging door het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, waarin ‘vasculair’ georiënteerde voordrachten gehouden worden, in de breedste zin van het woord.

Naast het stimuleren van de VG voor internisten zijn nog de volgende doelstellingen van de IVG geformuleerd:
Richtlijnontwikkeling en het op elkaar afstemmen van protocollen ten behoeve van de diagnostiek en de behandeling van de verschillende opleidingsklinieken;
het behartigen van de beroepsbelangen voor de ‘vasculisten’; het onderhouden van contacten en het verstrekken van informatie betreffende ‘vasculaire materie’ aan belangstellende organisaties en het onderhouden van contacten met buitenlandse groepen en verenigingen die zich met soortgelijke zaken bezig houden.

Het zal duidelijk zijn dat de doelgroep van de IVG zich dus niet beperkt tot internisten. Ook alle andere belangrijke spelers in dit discipline overstijgende vakgebied, met name genoemd cardiologen, vaatchirurgen en neurologen, van harte geïnviteerd bijeenkomsten bij te wonen.

Bezoek de website van het IVG

Deel deze pagina met collega's en vrienden: