Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SAVOR-TIMI 53: Saxagliptine verandert het risico op CV uitkomsten in T2DM niet

Nieuws - 2 sep. 2013


SAVOR-TIMI 53: Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus (SAVOR)-TIMI 53 Study

Gepresenteerd door:   Deepak BHATT (Newton, US)


Expert opinie: Prof. Frank Visseren, internist, UMC Utrecht

"Hart- en vaataandoeningen bij type 2 diabetes blijft een enorm probleem waar we de vinger nog niet goed achter kunnen krijgen. Effectieve therapieen zijn nog niet beschikbaar en het lijkt dat DPP4 remmers dat ook niet gaan leveren, dat is wel een teleurstelling. Maar ze zijn in ieder geval veilig."
 
 

Achtergrond

Er bestaat onzekerheid over of medicijnen die het bloedsuikerniveau verlagen het risico op een hartaanval verlagen, of mogelijk zelfs verhogen.
Saxagliptine is een selectieve dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) remmer. De Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus (SAVOR-TIMI 53) studie is een fase 4 studie die onderzocht of saxagliptine (dagelijks 5 mg, of 2.5 mg bij nierfalen) het risico op cardiovasculaire events kan verminderen wanneer het alleen wordt gebruikt, of in combinatie met andere diabetesmedicatie. Follow-up was gemiddeld 2.1 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er werd geen verschil gezien in het risico op het primaire samengestelde eindpunt van niet-fataal myocardinfarct, beroerte of cardiovasculaire sterfte (7.3% vs. 7.2%, HR: 1.00, 95%CI: 0.89-1.12, P<0.001 voor non-inferioriteit, P=0.99 voor superioriteit) tussen patiënten die saxagliptine en placebo kregen.
  • Het belangrijkste secundaire eindpunt van CV sterfte, myocardinfarct, beroerte of ziekenhuisopname voor hartfalen, onstabiele angina of coronaire revascularisatie kwam voor in 12.8% van de mensen in de saxagliptine groep en in 12.4% in de placebogroep (HR: 1.02, 95%CI: 0.94-1.11, P<0.001 voor non-inferioriteit, P=0.66 voor superioriteit).
  • Meer patiënten die met saxagliptine werden behandeld hadden HbA1c<7% bereikt aan het einde van de behandeling (36.2% vs. 27.9%, P<0.001).
  • Meer patiënten op saxagliptine dan op placebo rapporteerden tenminste een hypoglycaemisch event (15.3% vs. 13.4%, P<0.001), hoewel dit niet tot een verhoogd aantal ziekenhuisopnames voor hypoglycaemie leidde.
  • Meer patiënten in de saxagliptinegroep werden in het ziekenhuis opgenomen voor hartfalen dan in de placebogroep (3.5% vs. 2.8%, HR: 1.27, P=0.007).
 

Conclusie

Wanneer het wordt toegevoegd aan standaardzorg in patiënten met T2DM met een hoog CV risico, vermindert, noch verhoogt saxagliptine het risico op het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte, MI, of ischaemische beroerte. Saxagliptine lijkt echter wel de glycaemische controle te verbeteren. Hypoglycaemie kwam vaker voor na saxagliptinegebruik, maar dit leidde niet tot ziekenhuisopname.
De SAVOR-TIMI 53 benadrukt het belang van het uitvoeren van grootschalige studies met klinisch relevante cardiovasculaire uitkomsten voor de evaluatie van diabetesmedicatie.
Verder onderzoek is genoodzaakt naar de relatie tussen HbA1c en cardiovasculaire uitkomsten. Studies die het effect van DPP-4 remmers testen op de middellange termijn laten geen voordeel zien voor CV uitkomst, maar mogelijk zou een studie met 10 jaar follow-up wel voordelen aantonen van het verlagen van HbAlc en vermindering van progressie van microalbuminurie.

Download Scririca SAVOR TIMI 2013 cvgk.pptx  of klik op de figuur om deze te vergroten.


Webcast • ESC Amsterdam 2013

SAVOR en EXAMINE: middelen zijn veilig, maar geen doorbraak

ESC Journaal  De diabetes-studies in Hot Line III gaan volgens prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) het probleem van hart- en vaatziekten bij diabetespatiënten niet oplossen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: