Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

TOUR DE FRANCE: Minder sterfte onder Tour de France-deelnemers dan in algemene populatie

Nieuws - 3 sep. 2013


Centenary of the Tour de France Group: Mortality of French Participants from the Tour de France 1947-2012


Gepresenteerd door:   Xavier JOUVEN (Paris, FR)
 
 

Achtergrond

Er is een gunstig effect beschreven van matige inspanning ten opzichte van intensief trainen. In dat licht vallen enkele sterfgevallen op die werden gezien tijdens de Tour de France. Deze inspanning is vergeleken met het lopen van een marathon meerdere keren per week en dat bijna 3 weken lang.
Deze studie vergeleek de mortaliteit onder Franse deelnemers aan de Tour de France, met een vergelijkbare groep uit de algemene bevolking. 786 Tour de France deelnemers werden geïncludeerd, die de Tour de France gemiddeld 2.5 keer reden.
 

Belangrijkste resultaten

  • De Tour de France-deelnemers lieten een 41% lagere mortaliteit zien dan de algemene bevolking van dezelfde leeftijd (SMR: 0.59, 95%CI: 0.51-0.68, P<0.0001).
  • Op basis van het cohort van 1947-1951 kan worden geschat dat de Tour de France-deelnemers 6 jaar langer leven dan de mannen in de algemene bevolking.
  • De resultaten waren consistent in subgroepen op basis van leeftijd, periode en doodsoorzaak, met uitzondering voor sterfte op basis van traumatische oorzaken.
 

Conclusie

Er was een aanzienlijke en significante verlaging van de sterfte onder deelnemers aan de Tour de France, ten opzichte van mannen van dezelfde leeftijd in de algemene bevolking. Bovendien lijken de Tour de France-deelnemers langer te leven.
Deze resultaten geven geen inzicht in de balans tussen de positieve effecten van intensieve lichamelijke inspanning en selectie van een selectieve groep gezonde atleten, versus eventuele schadelijke effecten van intensieve sport en vermeend dopinggebruik.
Dr. Jouven concludeert hieruit dat de boodschap die vaak wordt uitgedragen dat intensief sporten niet goed zou zijn, mogelijk niet terecht is. Teveel voorzichtigheid promoten brengt mogelijk zelfs schade toe aan de algemene populatie.
In de discussie kwam naar voren dat het een heel selectieve groep elite-atleten betreft, die ook na hun professionele carrière een erg gezonde leefstijl voortzet. Wanneer iemand in staat is de Tour de France te rijden, is de kans groter dat hij 6 jaar langer leeft. Mogelijk is het geobserveerde effect niet specifiek voor fietsen, maar eerder aan de mate van inspanning.
De gegevens van de algemene populatie werden niet gecorrigeerd voor rookgedrag. Echter, dr. Jouven zei dat zijn aanbeveling om intensief sporten niet af te raden toch gerechtvaardigd is, omdat als er een negatief effect was geweest, dit zou zijn geobserveerd. De positieve effecten zijn volgens hem groter dan de negatieve.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Deelnemers Tour leven langer

ESC Journaal In Hot Line IV presenteerde prof. Xavier Jouven (Parijs) een observationele studie over mortaliteit onder Franse deelnemers van de Tour de France. Dr. Arend Mosterd bespreekt met zijn collega-sportcardioloog de verrassende resultaten.

Download TOUR de France 2013 cvgk.pptx of klik op de dia om deze te vergroten.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: