Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CardioScape project brengt huidig Europees CVD onderzoeks- en innovatielandschap in kaart

Nieuws - 29 sep. 2014

 
CardioScape stelt zicht tot doel om het huidige cardiovasculaire aandoeningen (CVD) onderzoeks- en innovatielandschap in Europa in kaart te brengen. Hiertoe voerde dit EU-gefinancierde European Society of Cardiology (ESC) project een onderzoek uit gedurende 23 maanden.
 
Van CVD wordt geschat dat het de EU economie bijna €196 miljard per jaar kost. De toenemende levensverwachting, samen met nadelige trends in belangrijke CV risicofactoren zou kunnen leiden tot een verdubbeling van de absolute incidentie van CVD in 2050. De beschikbaarheid van toereikende en effectieve financiering is daarom cruciaal om de CVD burden aan te pakken, door het ontwikkelen van innovatieve medische oplossingen.
 
Het CardioScape project toont aan dat € 876 miljoen was toegekend aan CVD onderzoek in de EU, tussen 2010 en 2012. Opvallende ongelijkheden bestaan op nationaal niveau ten aanzien van publieke en private onderzoeksgelden. In het Verenigd Koninkrijk, waar onderzoeksgelden voor CVD het hoogst zijn, werd bijna € 300 miljoen gespendeerd in de periode 2010-2012. In diezelfde jaren besteedden Finse financierders slechts € 800.000 aan CV onderzoek.
 
De rijkste landen scoren het hoogst met betrekking tot financiering. Helaas betekent dit dat het niveau van CVD onderzoeksfinanciering omgekeerd evenredig is met CVD mortaliteit: oost- en centraal-Europese landen, waar CVD tot wel 50% van de sterfte veroorzaakt hebben weinig tot geen financiering beschikbaar voor CV onderzoek. In Bulgarije, Kroatië, Estland en Litouwen werd bijvoorbeeld geen financiering > € 100.000 per project beschikbaar gesteld in de periode 2010-2012.
 
CardioScape laat zien dat, hoewel EU onderzoeksfinanciering slechts 5% van de totale investeringen door EU lidstaten in Europese R&E in alle disciplines vertegenwoordigt, het geld dat door EU FP7 werd uitgegeven aan CV onderzoek in 2010-2012 - € 258 miljoen – is niet te verwaarlozen en plaatst de Europese Commissie onder de top financierende organisaties in Europa, samen met de Britse Heart Foundation (€ 120 miljoen) en de UK Wellcome Trust (€ 104 miljoen). Nationale en EU financieringsbronnen vullen elkaar dus in belangrijke mate aan, aangezien de eerste met name onderzoek ondersteunen dat binnen de landsgrenzen wordt uitgevoerd, terwijl de EU focust op transnationale projecten.
 
Het project had ook als doel om vast te stellen in welke mate duplicatie voor komt tussen nationale onderzoeksprogramma’s, en om financierings-‘gaps’ te identificeren die mogelijkheden voor innovatie in de weg zitten, en om gebieden uit te lichten waar coördinatie kan worden verbeterd en om toekomstige financieringsprioriteiten te definiëren, alsmede strategieën voor CVD onderzoek in Europa.
 
Deze informatie, samen met toegang tot de CardioScape database waarin meer dan 2400 projecten van de EU28 langen, is beschikbaar gemaakt voor het publiek tijdens de CardioScape Conferentie in Brussel op 17 september. Bij deze gelegenheid presenteerde de ESC, project coördinator, samen met PNO, partner in het project, de bevindingen van het project, samen met aanbevelingen om de Europese onderzoeksactiviteit in dit veld verder te helpen.
 

Bron: persbericht 17 september 2014 Cardioscape.eu

Deel deze pagina met collega's en vrienden: