Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PEGASUS: voor- en nadelen wegen tegen elkaar op

15 mrt. 2015 - ACC 2015, San Diego - Jur ten Berg

 

Dr. Jur ten Berg, cardioloog, St.Antonius ziekenhuis Nieuwegein
Opgenomen: ACC 2015, San Diego, 14 maart 2015
 

 

ACC 2015 De PEGASUS onderzocht plaatjesremmer ticagrelor in patiënten met een hartinfarct. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag een mooie studie waarin de reductie van trombotische eindpunten gelijk bleek te zijn aan de toename van bloedingen.

Nieuws • 15-3-2015

Langetermijn secundaire preventie met ticagrelor verlaagt CV event rate

ACC 2015 PEGASUS trial laat zien dat ticagrelor tweemaal daags in aanvulling op aspirinebehandeling het risico op CV sterfte, myocardinfarct en beroerte verlaagt tot drie jaar na myocardinfarct.Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD