Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Quadpil verlaagt bloeddruk

Literatuur - Chow CK, et al, The Lancet 2017

Quarter-dose quadruple combination therapy for initial treatment of hypertension: placebo-controlled, crossover, randomised trial and systematic review

 
Chow CK, Thakkar J, Bennett A, et al.
Lancet. 2017 Feb 9, Epub ahead of print
 

Achtergrond

Verscheidene grootschalige populatiestudies laten bij veel patiënten die bloeddrukverlagende medicatie krijgen, matige regulatie van bloeddruk zien [1]. Monotherapie heeft, zelfs bij hoge doseringen, weinig potentie [2]. Daarnaast is aangetoond dat intensivering van bloeddrukverlaging voordeel oplevert [3,4]. Deze twee observaties benadrukken de noodzaak voor effectievere, maar nog steeds verdraagbare behandelstrategieën. In dit kader is combinatietherapie met lage doseringen veelbelovend, maar het effect met ultra-lage doseringen is niet bekend.
 
Om dit uit te zoeken werd een kleine gerandomiseerde studie met een quadpil uitgevoerd, waarin vier bloeddrukverlagende medicaties zaten. Ook werd een systematisch review uitgevoerd met 36 studies waar gebruik werd gemaakt van kwart-dosering bloeddrukverlagende therapie. Het doel was om de effectiviteit en tolerantie van combinatietherapie met ultra-lage (kwart) doseringen te bepalen. De gerandomiseerde studie (1:1) was dubbelblind, placebo-gecontroleerd en crossover, met 18 onbehandelde Australische hypertensiepatiënten die de studie tot het einde doorliepen. Deze ontvingen placebo of irbesartan, amlodipine, hydrochloorthiazide en atenolol, ieder op een kwart-dosering. Tussen twee periodes van 4 weken behandeling zat een 2-weken washout periode.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gemiddelde verschillen in 24-uurs systolische en diastolische bloeddruk tussen quadpil en placebo waren respectievelijk 18.7 mmHg (95% CI 14.3-23.0) en 14.2 mmHg (95% CI 11.5-16.9, beide P<0.0001).
  • Gemiddelde verschillen in office systolische en diastolische bloeddruk waren respectievelijk 22.4 mmHg (95% CI 16.5-28.3) en 13.1 mmHg (95% CI 8.9-17.3, beide P<0.0001).
  • Alle deelnemers bereikten met de quadpil een systolische en diastolische office bloeddruk lager dan 140/90 mmHg, tegenover 33% van de deelnemers met placebo (RR 3.01, 95% CI 1.54-5.89, P=0.0013). 83% van de deelnemers bereikten met de quadpil een ambulante bloeddruk lager dan 135/85 mmHg, tegenover 39% van de deelnemers met placebo (RR 2.14, 95% CI 1.25-3.65, P=0.0053).
  • Een gemiddelde van 0.2 (SD 0.4) quadpil capsules en 0.3 (SD 0.6) van de placebopillen werden niet ingenomen in de laatste week. Deelnemers rapporteerden dat de studiemedicatie zeer makkelijk (n=13) of makkelijk (n=5) in te slikken was.
  • Er werden geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd.
  • Verschil in gemiddelde hartfrequentie tussen behandeling met quadpil en placebo was 6.5 slagen per minuut (95% CI 2.3-10.6).
  • Creatinineniveaus (4.4 mmol/L, 95% CI 0.9-7.8, P=0.02), uraat waardes (0.03 mmol/L, 0.01-0.04, P=0.003) en glucosewaardes (0.2 mmol/L, 0.02-0.4, P=0.04) waren ook significant verschillend tussen de groepen.
  • Tegengesteld waren niveaus van alanine aminotransferase, aspartaat aminotransferase, natrium kalium, totaal cholesterol of LDL-c niet verschillend tussen de groepen.
  • De systematische review analyse toonde verlaging van systolische bloeddruk (4.7 mmHg, 95% CI 3.9-5.4) en diastolische bloeddruk (2.4 mmHg, 95% CI 1.9-2.8) bij bloeddrukverlagende therapie met kwart-dosering, zonder druggerelateerde bijwerkingen (RR vs placebo 1.0, 95% CI 0.88-1.10).
  • Zes studies die twee medicaties met kwart-dosering testten, hadden een gepoolde reductie van systolische en diastolische bloeddruk van respectievelijk 6.7 mmHg (95% CI 4.8-8.6) en 4.4 mmHg (3.3-5.5). Ook hier waren geen extra bijwerkingen ten opzichte van placebo (RR 0.93, 95% CI 0.29-2.9).
 

Conclusie

Deze kleine, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde crossover studie toonde aan dat de bloeddruk verlaagd werd door één capsule waarin 4 bloeddrukverlagende medicatie met ieder kwart-dosering zaten. De systematische review van studies waarin een of twee medicaties met kwart-doseringen werden gebruikt, liet vergelijkbaar voordeel zonder bijwerkingen zien. Deze nieuwe aanpak behoeft verder onderzoek waarin de bijdrage van de verschillende componenten bepaald kunnen worden, alsmede de effectiviteit en veiligheid op de lange termijn in een bredere populatie.

Vind deze publicatie online op The Lancet
 

Referenties

1. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA
2013; 310: 959–68.
2. Wald DS, Law M, Morris JK, Bestwick JP, Wald NJ. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122: 290–300.
3. Xie X, Atkins E, Lv J, et al. Eff ects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2016; 387: 435–43.
4. Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med  2015; 373: 2103–16.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: