Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Jong en HoT: de HF specialisten van de toekomst

Nieuws - 4 apr. 2017

Dr. K. Damman – cardioloog, Universitair Medisch Centrum Groningen 

HoT, ‘Heart Failure Specialists of Tomorrow’, is een initiatief van de HFA en een netwerk van jonge professionals met interesse in hartfalen in Europa (≤40 jaar).
Professionals is in de breedste zin van het woord; de link met hartfalen hoeft maar minimaal te zijn. Afgelopen zomer includeerde HoT 700 leden, waaronder ongeveer 30 uit Nederland. Het netwerk is bedoeld om samen te werken, om informatie uit te wisselen en wetenschappelijke plannen op te stellen, maar ook om scholingen en uitwisselingen te vergemakkelijken. Dit wordt onder andere bewerkstelligd aan de hand van activiteiten tijdens congressen, zoals de HoT walk met patiënten en het ‘speeddaten’ (Career Cafe) met hartfalenprofessionals. Hoewel de deur hiervoor nu open is, lopen er nog geen intensieve samenwerkingen. Dit omdat HoT in een opstartende fase zit, er veel bureaucratie is en het niet transparant is. Als voorbeeld gaf dr. Damman, de Nederlandse afgevaardigde van HoT, aan dat hij niet mag inzien welke Nederlanders lid zijn van HoT, iets wat hem belemmert in het promoten en vormgeven van HoT in Nederland. Tijdens deze voorjaarsmeeting werd bediscussieerd hoe HoT een meerwaarde zou kunnen krijgen in Nederland. Een voorstel uit het publiek was, om HoT een plek binnen de Werkgroep Hartfalen te geven.


  3 minuten educatie • 9-3-2017, Voorjaarsbijeenkomst - Werkgroep Hartfalen, Amersfoort, Dr. Kevin Damman - cardioloog, UMC Groningen

Heart Failure specialists of Tomorrow - doe mee met het HoT-netwerk

HF Voorjaars 2017 Dr. Kevin Damman doet een oproep aan hartfalenprofessionals die zich niet alleen op zorg richten, maar ook interesse hebben in onderzoek en onderwijs, om bij te dragen aan dit netwerk van jonge (<41 jaar) Europese professionals.


Download het volledige verslag


  Meeting report • 4-1-2017 • Meeting report

Hartfalen voorjaarsbijeenkomst 2017

Hartfalen voorjaarsbijeenkomst 2017  Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op de voorjaarsbijeenkomst van de werkgroep hartfalen ' HARTFALEN: CO-MORBIDITEITEN EN EXPERTISE ', gehouden op 9 maart in Amersfoort. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: