Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Visoliesuppletie kan voordeel bieden bij sommige, maar niet alle CVD condities

Nieuws - 4 apr. 2017

Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid (Fish Oil) Supplementation and the Prevention of Clinical Cardiovascular Disease: A Science Advisory From the American Heart Association


Siscovick DS, Barringer TA, Fretts AM, et al. 
Een Scientific Statement dat in 2002 door de American Heart Association (AHA) werd uitgegeven, concludeerde, op basis van twee grote RCTs, dat suppletie met eicosapentaeenzuur (EPA) plus docosahexaeenzuur (DHA)(omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA), doorgaans visolie genoemd) significant het aantal fatale cardiale events verminderde. Op basis van het toen beschikbare bewijs beval de AHA aan dat patiënten met gedocumenteerde coronaire hartziekte (CHD) ~1 g/d EPA+DHA innemen, liefst uit vette vis, maar supplementen kunnen worden overwogen in overleg met een arts.
 
Sindsdien hebben diverse RCTs het effect van suppletie met EPA-DHA als medicatie op recept, supplementen, of al verrijkte margarine, op het optreden van klinische cardiovasculaire ziekte (CVD) bepaald. Dit Science Advisory document is een update van het Scientific Statement uit 2002, en focust op grote RCTs naar suppletie, met majeure klinische eindpunten. Bewijs uit meta-analyses van RCTs werd in tweede instantie overwogen. Observationele en posthoc bevindingen zijn niet meegenomen.
 
Op basis van bewijs uit RCTs die de rol van suppletie onderzochten in secundaire preventie in patiënten met diabetes mellitus en prediabetes, patiënten met hoog CVD risico en degenen met prevalente CHD, worden aanbevelingen gegeven. Het advies richt zich op de effecten van omega-3 PUFA (verwijzend naar omega-3 PUFA, EPA en DHA) suppletie. Studies naar inname van omega-3 PUFA via het dieet, zijn niet meegenomen.
 
Het advies bespreekt de eigenschappen van beschikbare RCTs en geeft de rationale voor de aanbevelingen. Bestaande AHA criteria worden gebruikt om de sterkte van de aanbeveling en het niveau van het bewijs aan te geven.
Op basis van overweging van het opstapelende bewijs, worden eerdere aanbevelingen voor patiënten met prevalente CHD ge-update. CHD sterfte kan worden verminderd met omega-3 PUFA suppletie in patiënten met eerdere CHD, maar de behandeling vermindert de incidentie van recidief niet-fataal MI niet. De meerderheid van co-auteurs concludeerde dat omega-3 PUFA suppletie redelijk is voor secundaire preventie van CHD sterfte, maar een minderheid had liever een minder sterke aanbeveling gegeven dan de klasse IIa aanbeveling die voor deze indicatie is gegeven.
 
Er is geen bewezen voordeel van omega-3 PUFA suppletie beschreven om het risico op beroerte (incident of recidief) te verminderen. Het effect op primaire preventie van hartfalen of atriumfibrilleren is niet geëvalueerd in een RCT, maar omega-3 PUFA heeft mogelijk een voordeel in HFrEF patiënten, terwijl er geen bewijs is dat suppletie onderschrijft om recidief AF te voorkomen, noch na hartchirurgie.
Bovendien, wanneer data beschikbaar waren, worden aanbevelingen gegeven voor patiënten met andere klinische indicaties, inclusief patiënten met diabetes mellitus en prediabetes.
 
Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: