Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
NLA | NIV richtlijn dyslipidemie: wat doen, wat laten?

NLA | NIV richtlijn dyslipidemie: wat doen, wat laten?

Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Dr. Roeters van Lennep heeft meegeschreven aan een richtlijn voor (erfelijke) dyslipidemie als aanvulling op de internationale multidisciplinaire richtlijn CVRM en besprak tijdens de Nationale Lipidendag de belangrijkste punten van deze richtlijn. Ze beschreef de stappen die de multidisciplinaire commissie doorloopt om volgens kwaliteitsnormen een richtlijn op te stellen.

De richtlijn is geschreven omdat dyslipidemie geen eenduidig te behandelen risicofactor is. Het gaat niet alleen over cholesterolniveaus, er zijn namelijk verschillende subcategorieën dyslipidemieën, met uiteenlopende onderliggende oorzaken, waaronder de erfelijke vormen zoals familiare hypercholesterolemie (FH). Vooral na de stop van het bevolkingsonderzoek naar FH is een goede dyslipidemiediagnostiek erg belangrijk geworden. Voorheen ging een team van het bevolkingsonderzoek automatisch naar een nieuw geïdentificeerde patiënt. Nu is nieuw beleid nodig over wie verantwoordelijk is voor wat. Deze richtlijnen kunnen daarbij helpen. Ook dragen ze bij aan bewustwording, aangezien bijvoorbeeld niet alle huisartsen op de hoogte zijn van het stoppen van het bevolkingsonderzoek naar FH.

Roeters van Lennep besprak de belangrijkste hoofdstukken van het 217 pagina’s tellende document. Dit omvatte diagnostiek van dyslipoproteïnemie waarbij nuchter meten niet nodig is. Mogelijk wordt dit ook behandeld in de volgende CVRM richtlijnen, zodat vanaf dan een verwijzing daarnaartoe kan worden opgenomen in de dyslipidemierichtlijn. Eerder bestond geen richtlijn over opsporing van FH, hoewel vaak werd verwezen naar een stuk van Frank Visseren in het NTVG. Nu wordt FH-screening bij familieleden wel beschreven, alsmede de kosteneffectiviteit. Markers, streefwaardes en behandeling van de verschillende dyslipidemieën worden behandeld, waarbij het meten van Lp(a) een nieuwe aanbeveling betreft. Er is een schema over hoe te handelen in geval van statine-gerelateerde bijwerkingen. Ook behandeling van kinderen met FH komt aan de orde. Roeters van Lennep merkt op dat niemand heeft onderzocht of stoppen met lipidenverlagende middelen veilig is tijdens de zwangerschap. Er zijn weinig problemen met neonaten gepubliceerd, maar mogelijk wel een kleine verhoging van het aantal miskramen. Verder behandelt de richtlijn organisatie van zorg, bijvoorbeeld ten aanzien van het terugverwijzen van patiënten. Het doel is om de definitieve richtlijnen klaar te hebben op 5 september 2017.

Bekijk slides

Deel deze pagina met collega's en vrienden: