Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

3-Voudige toename gebruik antistolling door interventie met educatie en monitoring bij AF

ESC 2017 - Barcelona

Nieuws - 29 aug. 2017

ESC 2017 De IMPACT-AF trial laat zien dat meer patiënten starten met antistolling door educatie en monitoring bij arts en patiënt, en toont minder stroke bij interventie.

Education and feedback improve use of stroke prevention drugs in atrial fibrillation (IMPACT-AF)

Gepresenteerd op het ESC congres 2017 door: Christopher B Granger (Durham, VS)

Achtergrond

Antistolling is zeer effectief in het voorkomen van stroke bij patiënten met atriumfibrilleren (AF). Ongeveer maar de helft van deze patiënten neemt echter de antistollingsmiddelen.

De IMPACT-AF trial bestudeerde of educatie aan artsen en patiënten met AF (interventiegroep) het gebruik van antistollingsmiddelen verhoogde ten opzichte van normale zorg (controlegroep). De trial includeerde 2.281 AF-patiënten uit 48 centra in Argentinië, Brazilië, China, India en Roemenië. De educatie werd aangepast per land en bespraken de voordelen van antistollingstherapie, alsmede de risico’s en de kosten. Dit werd gedaan door middel van educatie en feedback, onder andere met betrekking tot het laten van antistollingstherapie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Interventie aan de hand van verschillende educatievoorzieningen bij patiënten met AF en hun artsen, en het regelmatig monitoren en vragen van feedback, resulteerde in een significante 9% absolute toename van het gebruik van antistollingsmiddelen. De significante reductie van het aantal gevallen met stroke onderstreept het belang hiervan.

Additionele studies moeten uitwijzen waarom zo’n groot gedeelte van de patiënten met AF stopt, of nooit start met orale antistollingsmiddelen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2017 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deze studie werd vandaag gepubliceerd in The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: