Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stoppen met aspirine voor CVD preventie is geassocieerd met een verhoogd CV risico

Low-Dose Aspirin Discontinuation and Risk of Cardiovascular Events: A Swedish Nationwide, Population-Based Cohort Study

Literatuur - Sundström J, Hedberg J, Thuresson M, et al. - Circulation. 2017;136:1183-1192

Achtergrond

Richtlijnen bevelen lage dosis aspirine aan voor secundaire preventie van CVD, maar de percentages van patiënten die stoppen lopen op tot 30% en matige therapietrouw voor aspirine in tot wel 50% van de patiënten [1,2]. Het stoppen van aspirine voor secundaire preventie is geassocieerd met een hoger CV risk kort na het stoppen [3,4]. Stoppen met aspirine gebeurt vaak wanneer bloedingen optreden of grote ingrepen nodig zijn, maar, in situaties anders dan ingrepen of bloedingen zijn de effecten van het stoppen van aspirine niet bekend. Bovendien wordt het voordeel van aspirinegebruik in primaire preventie momenteel onderzocht.

In deze studie werden associaties van aspirinebehandeling therapietrouwpatronen en van stoppen met aspirine met CV risico geëvalueerd in een groot nationaal cohort van patiënten met langdurige lage dosis aspirinebehandeling voor primaire en secundaire preventie tussen 2005 en 2009. Geschikte patiënten waren ouder dan 40 jaar, met ≥80% therapietrouw tijdens het eerste behandeljaar, geen geschiedenis met kanker aan het begin van de studie, en geen CV event of sterfte tijdens het eerste jaar van aspirinebehandeling, volgens de Zweedse klinische en doodsoorzaak-registers.

Een majeure bloeding of operatieve ingreep tijdens de studie kwam overeen met een 3-maandenlange refractaire periode van de tijd dat iemand risico liep, waarin persoonstijd niet werd geteld en uitkomsten niet werden meegerekend

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het stoppen van langdurig lage dosis aspirinegebruik voor CVD preventie, wanneergrote ingrepen of bloedingen niet aan de orde zijn, was geassocieerd met een >30% verhoogd CV risico kort na het stoppen. Deze bevindingen ondersteunen gebruik van aspirine als CVD preventie, en rechtvaardigt verdere stappen om therapietrouw te verzekeren in deze setting.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: