Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
4e WCN Onderzoeksprijs 2017 - deadline gewijzigd naar 22 oktober!

4e WCN Onderzoeksprijs 2017 - deadline gewijzigd naar 22 oktober!

Nieuws - 16 okt. 2017

De WCN Onderzoeksprijs ter hoogte van € 7.500,- is bedoeld om het onderzoeksgebied van de cardiovasculaire geneeskunde zichtbaar te maken en te stimuleren. Naast klinisch toegepast onderzoek komt ook meer basaal onderzoek in aanmerking. De focus van de WCN ligt op de vertaalslag naar de klinische praktijk.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder het onderzoek is uitgevoerd. Dit betekent dat niet alleen de fulltime onderzoeker, maar ook de clinicus practicus voor de prijs in aanmerking komt. Er wordt ook gekeken in hoeverre de onderzoeker zelf initiërend is geweest of dat het onderzoek onderdeel is van een grote onderzoekslijn.

De winnaars van de tweede en derde prijs krijgen de kans om naar een cardiovasculair congres (of cursus) naar keuze te gaan, ter waarde van € 2.500 en € 1.000. De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden gekozen door een multidisciplinaire jury samengesteld uit zowel perifeer als academisch werkzame medisch specialisten

Hoe kunt u meedoen?

De prijs richt zich op een publicatie waar zicht is op de vertaalslag naar de cardiologische klinische praktijk, en kijkt ook expliciet naar het aspect van samenwerking. Om deel te nemen dient u:

Eerdere winnaars

De WCN onderzoeksprijs is in 2014 voor het eerst uitgereikt, als opvolger van de VBWG Jaarprijs die vanaf 1998 is uitgereikt. Eerdere winnaars van de WCN onderzoeksprijs: V. Sequeira, A. te Riele en M.R. Boon.. En eerdere winnaars van de VBWG Jaarprijs: A.M.H. Vergeer, N.J. Breet, W. van Werkum, A. Hauer, J.O. Fledderus, R.P. Pickkers, Z.H. Rittersma, V. van Weel, N. van Royen, A.E. Loot, L. Hofstra, E. Lutgens, M.C. Verhaar en E.S.G. Stroes.

Over WCN

De Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), opgericht in 1988, is een netwerk van cardiologen/ onderzoekers uit ruim 60 niet academische klinieken. De WCN is een vaste partner van de farmaceutische industrie, CRO’s en ARO’s als het gaat om klinisch cardiovasculair onderzoek. De WCN staat voor Good Clinical Practice (GCP) en kwaliteit. De WCN heeft zich ten doel gesteld multicentre trials op cardiovasculair onderzoeksgebied uit te voeren en als partners samen te werken. Het betreft dan het gehele traject van initieel protocoldesign, site selectie tot en met de uiteindelijke uitvoering en publicatie.

Over CVGK.nl

Publiciteit voor de WCN Onderzoeksprijs wordt verzorgd door de website CVGK.nl, die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid in Nederland door op te treden als onafhankelijke bron van informatie en educatie voor beroepsbeoefenaren. CVGK.nl stelt zich ten doel een overkoepelend kennisplatform te zijn voor alle disciplines binnen het cardiovasculaire werkveld en wil een multidisciplinaire informatie uitwisseling onder beroepsbeoefenaren faciliteren.

Download poster

4e WCN Onderzoeksprijs 2017 - deadline gewijzigd naar 22 oktober!

Deel deze pagina met collega's en vrienden: