Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinetherapie geassocieerd met lager risico op ziekte van Parkinson

Exploring the Association between Statin Use and the Risk of Parkinson’s Disease: A Meta-Analysis of Observational Studies

Literatuur - Poly TN, Islam M, Walther BA, et al. - Neuroepidemiology 2017;49:142–151

Achtergrond

Data over een mogelijk verband tussen statinegebruik en ziekte van Parkinson (ZvP) zijn tegenstrijdig. Sommige studies laten zien dat statines de symptomen verbeteren en progressie van ZvP vertragen, terwijl andere studies een hoger risico op ZvP laten zien bij statinegebruik [1-4].

In deze systematische review en meta-analyse van dertien observationele studies, werd de mogelijke associatie tussen statinegebruik en ZvP-risico onderzocht. Alle studies werden uitgevoerd tussen 2007 en 2016 en omvatten 6 casus-controlestudies en 7 cohortstudies. Alle studies samen includeerden 4877059 deelnemers, van wie 24596 ZvP hadden. De methodologische kwaliteit van de studies werd bepaald op basis van een aangepaste versie van de Newcastle-Ottawa-schaal.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een meta-analyse van dertien observationele studies, bleek statinegebruik geassocieerd met een bescheiden daling van het risico op het ontwikkelen van ziekte van Parkinson ten opzichte van niet statines slikken. Wanneer deze resultaten worden geïnterpreteerd, moeten de significante statistische en klinische heterogeniteit tussen de geïncludeerde studies in overweging worden genomen, evenals de publicatiebias. Er is geen exacte mogelijke pathologische hypothese voorgesteld die zou kunnen verklaren hoe statinegebruik de start van ziekte van Parkinson zou kunnen verminderen. Meer experimentele modellen zijn nodig om mogelijke biologische mechanismen te vinden voor deze observaties.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neuroepidemiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: