Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen met AMI hebben hoger risico op CV sterfte vergeleken met mannen en profiteren mogelijk van betere naleving van richtlijnen

Sex Differences in Treatments, Relative Survival, and Excess Mortality Following Acute Myocardial Infarction: National Cohort Study Using the SWEDEHEART Registry

Literatuur - Alabas OA, Gale CP, Hall M, et al. - J Am Heart Assoc 2017;6:e007123

Achtergrond

Hoewel verschillende studies hebben aangetoond dat na een acuut myocardinfarct (AMI), geslacht niet langer een onafhankelijke voorspeller is van sterfte na correctie voor leeftijd en comorbiditeiten, zijn er nog steeds verschillen in schattingen van de impact van geslacht op overleving na MI. Dit komt deels doordat vrouwen zonder AMI een betere onderliggende prognose hebben dan mannen zonder AMI en door het gebruik van sterfte door alle oorzaken als de klinische uitkomst om overleving te melden [1-4].

In deze studie werd de invloed van geslacht op relatieve overleving en oversterfte na AMI geëvalueerd, in een populatie-gebaseerd cohort. Bovendien werden factoren, geassocieerd met verschillen in overleving, geïdentificeerd. 180,368 patiënten geïncludeerd in het SWEDEHEART register [5], >18 jaar en opgenomen in het ziekenhuis voor AMI tussen 2003 en 2013 kwamen in aanmerking voor de analyse. De primaire uitkomst was oversterfte na 6 maanden, 1 jaar en 5 jaar na ziekenhuisopname voor AMI

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Vrouwen met AMI in Zweden hadden een hogere oversterfte in vergelijking met mannen, die verminderd was na correctie voor het gebruik van op richtlijnen-gebaseerde behandelingen. Deze bevinding suggereert dat een betere naleving van de richtlijnaanbevelingen voor de behandeling van AMI voortijdige CV sterfte onder vrouwen kan verminderen.

Referenties

Toon referenties

Download slide Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc 2017

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: