Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogd Lp(a) geassocieerd met hogere CAC score bij individuen met familiegeschiedenis van ASCVD

Elevated Lipoprotein(a) levels are associated with coronary artery calcium scores in asymptomatic individuals with a family history of premature atherosclerotic cardiovascular disease

Literatuur - Verweij SL, de Ronde MWJ, Verbeek R et al. - J Clin Lipidol 2018; published online ahead of print

Achtergrond

De associatie tussen Lp(a) niveaus en coronaire arteriële calcium (CAC) score is voornamelijk aangetoond in individuen met hoog risico op atherosclerose cardiovasculaire ziekten (ASCVD) zoals bepaald door meerdere CV risicofactoren [1,2], terwijl de associatie bij individuen met laag ASCVD risico twijfelachtig is [3-5].

In deze studie werd de associatie tussen verhoogde Lp(a) niveaus (≥50 mg/dL) en CAC score beoordeeld in een populatie van asymptomatische individuen met een familiegeschiedenis van premature ASCVD. ASCVD was gedefinieerd als een geschiedenis van een myocard infarct, stabiele angina, ischemische beroerte of perifeer arterieel vaatlijden. Premature ASCVD was gedefinieerd als ASCVD vóór de leeftijd van 51 jaar bij mannen en 56 bij vrouwen.

Individuen die de polikliniek bezochten voor families met premature ASCVD tussen juli 2009 en april 2016, werden geïncludeerd, bestaande uit individuen met premature ASCVD en hun eerstegraads familieleden. CAC score werd bepaald door coronaire CT scan alleen bij individuen zonder een familiegeschiedenis van ASCVD. Op basis van de absolute Agatston CAC score werden de deelnemers in twee groepen verdeeld: <100 (geen of minimaal risico voor ASCVD) en ≥ 100 (licht tot ernstig risico voor ASCVD).

1369 patiënten werden geïncludeerd, waarvan 432 premature ASCVD hadden en 937 waren gezonde familieleden zonder ASCVD.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij asymptomatische individuen met een familiegeschiedenis van ASCVD werden verhoogde Lp(a) niveaus geassocieerd met hogere CAC score, zowel absolute als voor leeftijds en geslachtsgecorrigeerde CAC scorepercentielen, onafhankelijk van CV risicofactoren. Deze gegevens ondersteunen de huidige EAS aanbeveling om Lp(a) te meten bij individuen met een familiegeschiedenis van premature ASCVD om subklinische atherosclerose te identificeren bij gezonde familieleden. Voor primaire preventie kan statinebehandeling worden gestart bij deze personen met een verhoogd Lp(a).

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: