Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe criteria zouden geschiktheid voor statines meer naar personen met een intermediair CV risico verschuiven

Statin Eligibility in Primary Prevention: From a Risk-Based Strategy to a Personalized Approach Based on the Predicted Benefit

Literatuur - Cesena FHY, Laurinavicius AG, Valente VA, et al.

Introductie en methoden

Huidige richtlijnen bevelen het voorschrijven van statine aan in primaire preventie volgens het berekende absolute risico op CVD [1]. Het behandelingsvoordeel hangt echter ook af van de hoeveelheid LDL-c verlaging, daarom is een op voordelen gebaseerde strategie voor in aanmerking komen voor statine voorgesteld, volgens welke alleen individuen met een verwachte absolute risicovermindering boven een drempel kandidaat zouden zijn voor statinetherapie [2,3].

In deze cross-sectionele studie werd de geschiktheid voor statines beoordeeld op basis van het voorspelde CV voordeel, in plaats van het absolute CV risico, in een grote database van personen in primaire preventie. In aanmerking komend voor de studie waren 16008 personen in de leeftijd van 40-75 jaar, met LDL-c tussen 70 en 190 mg/dL, niet op lipideverlagende geneesmiddelen, die een routinematige gezondheidscontrole in een enkel centrum ondergingen.

Het 10-jaars CV risico werd berekend door de samengevoegde cohortvergelijkingen, volgens de 2013 ACC/AHA-richtlijnaanbeveling, en in aanmerking komen voor statine werd gedefinieerd als een 10-jaars CV risico ≥7.5% [4]. Het voorspelde aantal dat behandeld moest worden (number needed to treat, NNT) om één groot CV event over 10 jaar (NNT10) te voorkomen, werd berekend als het omgekeerde van de verwachte absolute risicovermindering. De NNT10 drempel die resulteerde in hetzelfde aantal statinekandidaten als in de op risico gebaseerde benadering, werd equivalent NNT10 genoemd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het definiëren van statinegeschiktheid op basis van het voorspelde CV voordeel, in plaats van het absolute CV risico, verschuift in aanmerking komen voor statines naar meer personen met intermediair CV risico, zonder de algehele hoeveelheid van statinegebruik in de populatie te veranderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am J Cardiol 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: