Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoeveel moet Lp(a) worden verlaagd om een betekenisvol CV voordeel op te leveren?

3' educatie - 7 aug. 2018 - Brian Ference, MD - Cambridge, VK

Symposium Cutting edge LIPID Science Hoewel diverse typen studies wijzen in de richting van een causaal verband tussen Lp(a)-niveaus en CV risico, hebben studies naar Lp(a)-verlaging tot dusver geen CV voordeel laten zien. Ference beschrijft een meer informatieve benaderling om naar Lp(a) data te kijken, om te kunnen identificeren wie het meest zou profiteren van Lp(a)-verlaging.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het symposium ter gelegenheid van de oratie van prof.dr. Kees Hovingh op 29 juni 2018 in in het Tobacco Theater in Amsterdam.

Faculty

Brian Ference, MD is currently Clinical Chief of the Division of Cardiovascular Medicine, Director of the Cardiovascular Genomic Research Center, and Chief of the Division of Translational Research and Clinical Epidemiology at Wayne State University. His current research utilizes the principles of Mendelian randomization to identify risk factors that have both a causal and a cumulative effect of the risk of disease in an attempt to identify targets for early intervention, and to model “naturally randomized trials” that attempt to frame and answer clinical questions when an actual clinical trial would be impractical or impossible to conduct.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de studie waarover prof. Ference spreekt

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: