Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

2018 ESC/ESH Richtlijnen voor management van arteriële hypertensie

Nieuws - 27 aug. 2018

Voorzitters van de sessie waren Bryan Williams (Londen, VK) and Giuseppe Mancia (Milaan, Italië).

De 2018 European Society of Cardiology (ESC) en European Society of Hypertension (ESH) Richtlijnen voor behandeling van hypertensie werden gepresenteerd op het ESC Congress. De definitie van hypertensie was onveranderd sinds 2013 met SBP ≥140 mmHg en/of DBP ≥90 mmHg. Voor het maken van een diagnose kan nu, naast office BP, ook out-of-office BP metingen gebruikt worden, bijvoorbeeld ABPM. Andere nieuwe boodschappen omvatten aanbevelingen voor BP-verlagende medicatie in diegene met hoge-normale BP (SBP: 130–139/ DBP: 85–89 mmHg) wanneer CV risico erg hoog is en in diegenen met stadium I hypertensie (SBP: 140-159/DBP: 90–99 mmHg), waaronder oudere patiënten (>65 niet >80 jaar), in aanvulling op levenstijladviezen.

Aanbevolen behandeltarget in alle patiënten is 130/80 mmHg of lager, en in patiënten<65 jaar wordt een BP range van 120 - <130 mmHg geadviseerd. Deze richtlijnen steden meer aandacht aan hypertensie in ouderen. Zwakheid en biologische leeftijd bepalen meer de verdraagbaarheid en voordeel van BP-verlagende medicatie dan chronologische leeftijd. Voor patiënten >65 jaar is het behandeltarget 130 - <140 mmHg. Targets moeten nooit <120 mmHg zijn aangezien dit kan

Verder bevelen de nieuwe richtlijnen aan om te starten met een twee-medicatie combinatie in de meeste patiënten als eerste therapie om BP te verlagen, dit in tegenstelling tot een stapsgewijze behandeling in de vorige aanbeveling. Omdat therapie-ontrouw een belangrijke rol speelt in slechte regulatie van BP en therapie-ontrouw toeneemt met het aantallen pillen, zouden twee-medicatie- of zelfs drie-medicatie-combinaties in een enkele tablet “bloeddruk regulatie kunnen transformeren”.

Voor patiënten met resistente hypertensie wordt toevoeging van spironolactone aanbevolen. In tegenstelling tot de 2013 richtlijnen, wordt apparaat-gebaseerde therapie niet langer aanbevolen, totdat meer bewijs beschikbaar komt over veiligheid en effectiviteit.

De richtlijnen werden tegelijkertijd gepubliceerd in Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: