Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Onderzoekers, artsen en financiers bundelen krachten in Dutch CardioVascular Alliance

Nieuws - 18 sep. 2018

Op 12 september is de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een nieuw landelijk samenwerkingsverband tussen twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van CV onderzoek van start gegaan, met als doel eerdere opsporing van CVD, snellere ontwikkeling van oplossingen én deze naar de patiënt te brengen en te evalueren. De DCVA streeft naar 25% minder CVD-ziektelast in 2030.

De DCVA gaat als het ware snelwegen bouwen om medische doorbraken en nieuwe technologie op het gebied van vroegdiagnostiek en zorg naar de dagelijkse praktijk van arts en patiënt te leiden. Daarbij gaat het om nieuwe of verbeterde tests, innovatieve diagnostische instrumenten en optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen.

Dr. Hans Bosker, voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en interventiecardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem: “De huidige en zich nog ontwikkelende technieken maken het voor ons als cardiologen mogelijk om vroegtijdig potentieel ernstige aandoeningen zoals HF, MI en AF op te sporen, zodat op tijd passende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan een eenvoudige bloedtest die direct vaststelt hoe het gesteld is met je bloedvaten. Of aan een betrouwbare mobiele app die afwijkingen in je hartslag of hartfunctie op tijd detecteert om erger te voorkomen. Daarnaast maakt uitgebreide registratie van ziektegegevens sneller het vergelijken van behandelingen mogelijk, waaruit kan blijken welke behandeling het beste is en voor wie.”

Om dit doel te bereiken, verwacht de DCVA de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro nodig te hebben voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De twaalf partners gaan intensief samenwerken om deze benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen, met elkaar én met nieuwe partners.

Onderzoeksgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties en krijgen van de partners ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn, en wordt de onderzoeks-infrastructuur in Nederland verbeterd. De organisaties bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.

De twaalf betrokken partijen zijn: Hartstichting, ZonMw, Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Health Holland, Netherlands Heart Institute, Harteraad, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Werkgroep Cardiologische centra Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair medische centra, 4 Technische Universiteiten federatie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Nederlandse Hart Registratie.

Vind meer informatie over de DCVA op DCValliance

Deel deze pagina met collega's en vrienden: