Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

E-sigaretten kunnen helpen bij stoppen met roken, maar ze worden meer en langer gebruikt dan nicotinevervangende producten

Nieuws - 12 feb. 2019

Een gerandomiseerde studie, gepubliceerd in NEJM [1], laat zien dat gebruik van e-sigaretten als behandeling om te stoppen met roken effectiever was dan nicotinevervangende (NR) therapie. Het 1-jaars abstinentiecijfer (biochemisch gevalideerd) was 18.0% in e-sigaretgebruikers en 9.9% in de NR-groep (RR: 1.83, 95%CI: 1.30-2.58).

In deze studie werden 886 klanten van de National Health Services (NHS) Stop Smoking Services gerandomiseerd naar e-sigaretten of naar een NR-product (of combinatie) naar keuze. Voorraden van NR-producten voor maximaal 3 maanden of een e-sigaret-starterskit werden beschikbaar gesteld. Beide strategieën werden gecombineerd met gedragsmatige ondersteuning, die bestond ui wekelijkse een-op-een sessies met een arts voor ten minste vier weken vanaf de stopdatum. Tijdens deze sessies werd ook het uitgeademde koolstofmonoxide (CO) niveau gemeten. Deelnemers werd gevraagd naar hun gebruik van de producten op week 26 en 52, en ze werden uitgenodigd voor een CO-meting als ze abstinentie rapporteerden op 52 weken.

In diegenen die nog steeds gestopt waren met roken na 52 weken, gebruikten individuen in de e-sigaretgroep vaker nog het toegewezen product dan diegenen in de NR-groep (63/79: 80% vs. 4/44: 9%).

In diegenen die aanhoudend gestopt waren na vier weken, maar niet aan het eind van de studie, verschilden de terugvalfrequentie en de tijd tot terugvallen niet tussen de groepen. Algemene therapietrouw voor de producten was vergelijkbaar in de groepen. Hoewel e-sigaretten en NR-producten alle als minder voldoening gevend werden ervaren dan traditionele sigaretten, gaven e-sigaretten meer voldoening en de deelnemers beschouwden ze als nuttiger om van het roken af te blijven dan NR-producten. Dus, hoewel de NR-producent werden gebruikt onder begeleiding van experts en met keuze uit het hele spectrum aan producten of een combinatie daarvan, waren e-sigaretten effectiever om met roken te stoppen.

Gezondheidsgevolgen van e-sigaretgebruik onduidelijk

Het is belangrijk om op te merken dat e-sigaretten vaker gebruikt werden en voor een langere periode dan NR-producten. In een begeleidend redactioneel commentaar, benadrukken Borrelli en O’Conner [2] deze bevinding in de context van gevolgen voor de gezondheid van e-sigaretgebruik op lange termijn. Diverse typen onderzoek suggereren dat de toxines in de damp mogelijke nadelige biologische effecten hebben. Daarom moet de overgang van tabaksroken naar e-sigaretgebruiken voor onbepaalde tijd misschien niet worden gezien als helemaal succesvolle uitkomst van stoppen met roken, argumenteren ze. De maatschappelijke impact van e-sigaretgebruik door volwassenen op kinderen en jongvolwassenen moet ook worden ingezien, zowel in het licht van blootstelling van jongeren aan de dampen als in het geven van een voorbeeld van verslavend gedrag.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft e-sigaretten niet goedgekeurd voor het stoppen met roken. Hoewel e-sigaretten als veiliger worden beschouwd dan traditionele brandbare sigaretten, blijft het controversieel of e-sigaretten moeten worden aanbevolen als eerste keus behandeling om te helpen bij stoppen met roken. Borrelli en O’Conner suggereren dat e-sigaretten alleen moeten worden gebruikt wanneer FDA-goedgekeurde behandeling (in combinatie met gedragsadviezen) mislukken, en dat patiënten de laagste dosis wordt geadviseerd die ze nodig hebben om met hun hunkering naar roken om te kunnen gaan. Een duidelijk tijdslijn en een afbouwschema zouden moeten worden opgesteld. Bovendien, net als bij andere farmacologische behandelingen voor stoppen met roken, moet gebruik van e-sigaretten worden gemonitord door zorgverleners.

Negatieve consequenties van smaak geven aan e-sigaretten

In een ander redactioneel commentaar richten Drazen et al. [3] zich op de verslavende eigenschappen van nicotine. Om een eerste blootstelling aan dit niet-natuurlijke gedrag prettiger te maken, worden smaakjes toegevoegd aan de vloeistof waarmee de nicotinedamp wordt gemaakt. Dit blijkt te werken, met name in adolescenten. De frequentie van e-sigaretroken neemt snel toe onder tieners. Nicotine-verslaafde adolescenten switchen mogelijk naar traditionele sigaretten, of zelfs naar andere middelen. Daarom suggereren Drazen et al. dat de verkoop van nicotineproducten met smaakjes voor gebruik in e-sigaretten helemaal verboden moeten worden. De functie van e-sigaretten in het helpen om te stoppen met roken kan ook bereikt worden met smaakloze vloeistoffen.

Verhoogd risico op CV eindpunten in e-sigaretgebruikers

Er zijn geen langetermijndata beschikbaar over de gevolgen van gebruik van e-sigaretten voor de gezondheid. Recente data, gepresenteerd op het International Stroke Conference en beschreven op Healio.com [4], wijzen echter in de richting van een verband tussen e-sigaretgebruik en een hoger risico op stroke, myocardinfarct en angina of coronaire hartziekte. Odds ratio’s variërend van 1.4 tot 1.7 werden gezien voor deze eindpunten, wanneer bijna 67.000 e-sigaretgebruikers werden vergeleken met bijna 345.000 nooit-rokers uit de 2016 Behavioral Risk Factor Surveillance System, van de University of Kansas School of Medicine. Dit was een observationele studie was en dus kan geen causaal verband worden aangetoond. Wel geven de bevindingen aanleiding tot verder onderzoek van deze relatie tussen e-sigaretgebruik en CV risico.

Referenties

Toon referenties

Deel deze pagina met collega's en vrienden: