Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De 2018 ESC/ESH Guidelines on arterial hypertension – what’s new?

18 feb. 2019

Prof. Bryan\-Williams (University College London) was als co-chair van de ESC/ESH richtlijn de aangewezen persoon om de nieuwe aanbevelingen voor management van mensen met verhoogde BP of hypertensie samen te vatten. De Europese richtlijn beschouwt hypertensie net als in de vorige editie nog steeds als SBP/DBP hoger dan 140/90 mmHg. De definitie van hypertensie blijft het niveau waarop het nut heeft om te interveniëren met medicatie voor verbetering van de situatie. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse richtlijn, die de definitie van hypertensie in 2018 veranderden naar >130/80 mmHg, het niveau waarop het zin heeft om met leefstijlaanpassing te interveniëren.

Ten opzichte van eerdere edities van de ESC/ESH richtlijn, is nu meer aandacht voor de methode van BP-meting. Verder is aandacht voor risicomanagement in aanvulling op BP-verlaging: bij veel patiënten met hypertensie is het ook relevant om statinetherapie te geven om het CV risico te verlagen, evenals antiplaatjestherapie.

Williams vatte de belangrijkste nieuwe behandeladviezen als volgt samen:

1. Begin bloeddrukverlagende behandeling met twee middelen in plaats van met één.

2. Gebruik combinatiepillen om therapietrouw te verbeteren.

3. Volg een simpel medicatie-algoritme: een combinatie van ACE-i of ARB met CCB of een thiazide diureticum werkt voor de meeste patiënten. Voeg stapsgewijs middelen toe indien nodig.

Uiteraard zijn ook adviezen opgenomen over management van hypertensie in speciale situaties, zoals bij therapieresistente hypertensie, diabetes en CKD. Device-gebaseerde therapie wordt niet aanbevolen voor routinematige behandeling: dit is voorlopig slechts aan de orde in onderzoeksverband.

Bekijk de slides van prof. Williams

Deel deze pagina met collega's en vrienden: