Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie in het digitale tijdperk

18 feb. 2019

Sebastiaan Blok van Cardiologie Centra Nederland (Amsterdam, zie slides.), vertelde over het thuismeetprogramma HartWacht voor patiënten met resistente hypertensie, hartfalen en ritmestoornissen. Dit is opgezet om goede zorg haalbaar en betaalbaar te houden, in het licht van de huidige groei van de zorgvraag. Deze wordt onhoudbaar op termijn. eHealth kan wellicht een rol spelen om dit te voorkomen.

Bij HartWacht hebben patiënten thuis een meetapparaat, dat communiceert met het elektronisch patiëntendossier. De patiënt kan dit zelf thuis ook inzien. Doorgestuurde BP-waarden worden in eerste instantie geïnterpreteerd door software. Wanneer waarden buiten de referentiewaarden vallen, beoordeelt het HartWachtteam (een verpleegkundige, of indien nodig een specialist) de situatie. Indien relevant kan leefstijladvies naar de patiënt worden teruggestuurd.

Momenteel is HartWacht in een fase waarin met name de haalbaarheid wordt getest. De hoop is dat het programma tot meer patiënten leidt bij wie de BP onder controle is. De eerste resultaten tonen inderdaad daling van de BP en minder mensen die nog een verhoogde BP hebben.

Dit programma kan een verschuiving van verantwoordelijkheden van de cardioloog naar het HartWachtteam betekenen. Uitgebreide protocollen zijn vastgelegd over wanneer het HartWachtteam vervolgens de cardioloog weer bij de zorg moet betrekken. Programma’s als HartWacht zullen niet voor alle patiënten de ideale vorm van zorg zijn, maar Blok voorziet dat het een goed alternatief is voor meer specialistische zorg in het ziekenhuis. Hij verwacht dat de twee vormen goed naast elkaar kunnen bestaan.

Bekijk de slides van Sebastiaan Blok

Deel deze pagina met collega's en vrienden: